ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s): Jeugdwet X
meer >>

NIEUWS

Wetsvoorstel wijziging woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet
Evaluatie Jeugdwet
Jeugdzorg kan nog altijd stukken beter (Kees Bakker Sociale Vraagstukken 05-10-2018)
Brief van de gezamenlijke jeugdbranches aan Eerste Kamer (Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN, VOBC 01-10-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 25-03-2019
(pub. 03-04-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1261
O.g.v. art. 1.1 Jw is de woonplaats van de jeugdige die onder voogdij van een GI staat de plaats van het werkelijke verblijf. De plaats van het werkelijke verblijf is daarom bepalend voor de bevoegdheid van de rechtbank en niet de vestigingsplaats GI.
Rechtbank Gelderland 22-01-2019
(pub. 04-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:217
Verweerder heeft de aanvraag van eiseres in het kader van de Jeugdwet voor een vergoeding van de kosten van de training van een (autisme)hulphond afgewezen. De rechtbank heeft het beroep hiertegen gegrond verklaard en het bestreden besluit vernietigd. De rechtbank heeft echter aanleiding gezien om de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand te laten. In het geval van eiseres is de inzet van de hulphond er primair op gericht eiseres te ondersteunen in haar functiebeperking. De hulphond, en hiermee ook de opleiding van de...
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-06-2018

(pub. 27-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5918
Moeder, die zonder vader te informeren een eigen advocaat inschakelde voor dochter, verliest het gezag. Zowel vader als diverse hulpverleners voelen zich onveilig bij haar. Voor GI, al zeven jaar in het spel, niet mogelijk gebleken dochter te behoeden voor ontwikkelingsbedreiging. Belangrijk dat er nu stappen worden gezet en dat de strijd zoveel mogelijk wordt beperkt.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-04-2018
(pub. 18-04-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:3605
Aanbesteding volgens Zeeuws model. Ongeldige inschrijving. Vonnis voorzieningenrechter, die oordeel dat er ruimte was om naast de aanbestedingsrechtelijke beginselen ook rekening te houden met andere aspecten, vernietigd.
Rechtbank Overijssel 05-04-2018
(pub. 06-04-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:1144
Afwijzing dyslexiezorg; artikel 2.3 van de Jeugdwet beperkt de voorzieningenplicht niet tot problemen vanwege EED (ernstige enkelvoudige dyslexie) en sluit andere vormen van dyslexie niet uit; besluit in strijd met artikel 2.3 van de Jeugdwet genomen; rechtbank stelt verweerder in de gelegenheid gebrek binnen acht weken te herstellen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Jeugdwet

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN