Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Jeugdwet X
Rolgordijn tab
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-04-2018
(pub. 18-04-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:3605
Aanbesteding volgens Zeeuws model. Ongeldige inschrijving. Vonnis voorzieningenrechter, die oordeel dat er ruimte was om naast de aanbestedingsrechtelijke beginselen ook rekening te houden met andere aspecten, vernietigd.
JE
Rechtbank Overijssel 05-04-2018
(pub. 06-04-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:1144
Afwijzing dyslexiezorg; artikel 2.3 van de Jeugdwet beperkt de voorzieningenplicht niet tot problemen vanwege EED (ernstige enkelvoudige dyslexie) en sluit andere vormen van dyslexie niet uit; besluit in strijd met artikel 2.3 van de Jeugdwet genomen; rechtbank stelt verweerder in de gelegenheid gebrek binnen acht weken te herstellen.
JE
Rechtbank Gelderland 09-03-2018
(pub. 23-03-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:1321
Raamovereenkomst tussen gemeenten en dienstverlener in kader van WMO en Jeugdwet. Gemeenten ontbinden raamovereenkomst buitengerechtelijk. Dienstverlener vordert nakoming. Afgewezen. Tekortkoming voldoende op voorhand aannemelijk.
JE
Rechtbank Limburg 06-03-2018
(pub. 22-03-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:2155
Vordering in kort geding tot afgifte dossier kinderen van de jeugdhulpverlener (art. 7.3.10 Jw). Discussie wat onder het inzagerecht van eiser valt. Vordering afgewezen nu onvoldoende is gesteld en onderbouwd dat dossier niet compleet was. Lag het op weg eiser om concreter te onderbouwen waarom het dossier niet compleet zou zijn. Ondanks behoorlijke inspanning jeugdhulpaanbieder om aanvankelijk onzorgvuldig handelen toe te lichten, heeft eiser gekozen om te procederen. Daarom proceskostenveroordeling voor eiser.
JE
Raad van State 21-03-2018
(pub. 21-03-2018), ECLI:NL:RVS:2018:983
Beroep op de Wob om inzage in het dossier is toegelicht a.d.h.v. het zelfstandige inzagerecht van twaalfjarigen (art. 7.3.10 Jw jo art. 7.3.15 lid 1 Jw). Gelet daarop is geen openbaarmaking voor een ieder beoogd. Het verzoek moet daarom worden gezien als verzoek in de zin van de Jeugdwet en niet tevens als een verzoek in de zin van de Wob. O.g.v. art. 7.3.17 Jw kan de Stichting met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 niet meer als bestuursorgaan worden aangemerkt. Bestuursrechter niet meer bevoegd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Jeugdwet

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN