ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vervallenverklaring schriftelijke aanwijzing GI
Rechtbank Limburg 10-01-2019 (pub. 08-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:1140
Verhouding art. 1:265f BW (beperking contact tussen kind en ouder(s)) en art. 1:265g BW (verzoek aan kinderrechter om tijdens ots contactregeling vast te stellen of te wijzigen). 'Ondergrens' van wat GI vermag.
Uithuisplaatsing in verband met ouderverstoting
Rechtbank Midden-Nederland 17-01-2019 (pub. 22-01-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:166
Zoon (2008) wordt voor half jaar in inrichting geplaatst om GI gelegenheid te geven hem weer in contact met moeder te brengen. Voorlopig geen contact met vader om verstorende invloed te voorkomen.
Aan 'perspectief'-overwegingen komt geen gezag van gewijsde toe
Gerechtshof Amsterdam 08-01-2019 (pub. 21-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:62
Aan de overwegingen die zien op het perspectief van de minderjarige komt geen gezag van gewijsde toe. Deze kunnen in een volgende procedure niet aan moeder tegengeworpen worden.
Wie bepaalt waar uithuisplaatsing ten uitvoer wordt gelegd?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17-01-2019 (pub. 18-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:140
Vader wil dat kind bij hem wordt geplaatst ipv bij pleeggezin. Het Hof is echter niet bevoegd te bepalen waar de UHP ten uitvoer moet worden gelegd. Dat is voorbehouden aan de GI.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:526
Bekrachtiging bestreden beschikking machtiging tot uithuisplaatsing. Nog te vroeg om eventueel over te gaan tot thuisplaatsing bij de moeder, hulpverlening moet nog beklijven en nader onderzoek is nodig. Kinderen al vaak verhuisd.
JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-02-2019
(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1260
Machtiging tot uithuisplaatsing. Tweeling al tijdens de zwangerschap ernstig bedreigd in hun ontwikkeling. Tweeling is erg kwetsbaar. Ouderschapsbeoordeling nodig om te kunnen vaststellen of ouders - die positieve ontwikkeling doormaken - voor tweeling kunnen zorgen.
FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-02-2019
(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1255
Belanghebbende. Vader zonder gezag geen belanghebbende in zaak over uithuisplaatsing nu beslissing in die zaak niet kan leiden tot een inmenging in het familie- en gezinsleven van de vader.
JE
Rechtbank Noord-Nederland 12-02-2019
(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:498
Kan de kinderrechter een machtiging tot uithuisplaatsing, gegeven op de voet van art. 1:265b lid 1 BW, beperken tot een type voorziening? Art. 1:265b lid 1 BW in samenhang met art. 2.3. lid 6 Jeugdwet brengt met zich dat een machtiging uithuisplaatsing in principe een algemeen karakter heeft. Specifieke feiten en omstandigheden kunnen echter redengevend zijn om een machtiging te geven die strekt tot plaatsing in een specifieke voorziening.
JE
Rechtbank Amsterdam 21-01-2019
(pub. 12-02-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:809
Machtiging uithuisplaatsing na door het Hof Amsterdam vastgestelde zorgregeling en uitspraak HR van 14 december 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2321)
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN