ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Ouders met gezag willen omgang met hun kind maar slaan GI over: niet-ontvankelijk
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-09-2019 (pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7282
Ouders vragen om vaststelling omgangsregeling met hun uit huis geplaatste kind, maar hadden dat ex art. 1:265f BW eerst moeten voorleggen aan GI. Geen schriftelijke aanwijzing voorhanden; daarom niet-ontvankelijk.
Vader veroordeeld wegens seksueel misbruik van dochters van moeder
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-09-2019 (pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7518
Moeder is ambivalent over het misbruik en miskent haar eigen verantwoordelijkheid. Hof betwijfelt of moeder nu wel in staat is om de belangen van de (andere) kinderen voorop te stellen. Verlenging uithuisplaatsing.
De GI laat het afweten
Rechtbank Limburg 08-07-2019 (pub. 10-09-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:8173
Gezien fouten van GI in OTS, vele wisselingen jeugdbeschermers, datalekken en opzegging pleegzorgovk zonder beslissing UHP, is vertrouwen van belanghebbenden in GI ernstig geschaad. Vervanging GI met proceskostenveroordeling.
Rechtbank Rotterdam 10-07-2019 (pub. 02-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:6301
GI heeft geen hulpverlening ingezet en is niet ter zitting verschenen. De kinderrechter vindt dit kwalijk, mede omdat de tijd rijp lijkt om aan terugplaatsing van de minderjarige te werken. Korte verlenging uithuisplaatsing.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-09-2019

(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7518
Drie jongste kinderen blijven uithuisgeplaatst gelet op vermoedens van minshandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag door ouders. Een eerdere vrijspraak van de moeder voor (medeplegen van) mishandeling van de drie oudste kinderen doet hier niet aan af.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-09-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7512
Hof wijst verzoek raad tot machtiging uithuisplaatsing af met ingang vanaf een week na datum beschikking. Vooruitlopend op gezinsopname van moeder en kind bij I is plaatsing in een moeder-kindcel in de PI met bijbehorende professionele begeleiding mogelijk.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-09-2019

(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7282
Ouders niet-ontvankelijk in verzoek tot voorlopige omgangsregeling met uithuisgeplaatst kind bij het hof. Zij moeten eerst de GI verzoeken een omgangsreling vast te stellen (art. 1:265f BW). Geen wettelijke grondslag voor behandeling van hun verzoek.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-09-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7281
Machtiging uithuisplaatsing. Advies raad is mede gebaseerd op informatie van het Jugendamt, die grote zorgen heeft over het huiselijk geweld tussen ouders, kindermishandeling door de vader en driegende ontvoering van het kind. De ouders ontkennen deze zorgen en zijn voor de bevalling naar Nederland vertrokken.
Rechtbank Rotterdam 30-08-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7416
Vervolg op ECLI:NL:RBROT:2019:6301. De gecertificeerde instelling heeft, ruim vier maanden na de spoed uithuisplaatsing, nog steeds geen jeugdbeschermer aan het gezin toegewezen. De Raad voor de Kinderbescherming noemt dit schrijnend. De kinderrechter trekt de lopende machtiging tot uithuisplaatsing per direct in.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN