Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Uithuisplaatsing 1:265a e.v. BW X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Uithuisplaatsing bij oma loopt niet goed
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-07-2018 (pub. 19-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6700
Ongewenste situatie dat vader bij oma is blijven wonen, oma onvoldoende opgewassen tegen vader en onevenwichtige situatie in contact van ouders met kind. Hof: plaatsing gezinshuis in belang kind.
Bij uithuisplaatsing moet staat bezoekrecht ouder waarborgen
Hoe ver reikt de inspanningsverplichting van een instelling om ervoor te zorgen dat het recht op omgang wordt nageleefd als een kind uit huis is geplaatst?
Gerechtshof Den Haag 12-09-2018 (pub. 01-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2549
Als een kind uit huis is geplaatst heeft de GI een verplichting om omgang te bewerkstelligen tussen ouder en kind. Rechter moet beslissing van GI tot omgangsbeperking vol toetsen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPJE
Parket bij de Hoge Raad 20-09-2018
(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1294
Art. 80a lid 1 RO. Personen- en familierecht. Jeugdrecht. Verzoek moeder tot beëindiging uithuisplaatsing dochter. Tevens verzoek om deskundige te benoemen; recht op deskundigenonderzoek, art. 810a lid 2 Rv.
FPJE
Hoge Raad 16-11-2018
(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2103
Art. 80a lid 1 RO. Personen- en familierecht. Jeugdrecht. Verzoek moeder tot beëindiging uithuisplaatsing dochter. Tevens verzoek om deskundige te benoemen; recht op deskundigenonderzoek, art. 810a lid 2 Rv.
JE
Parket bij de Hoge Raad 26-10-2018
(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1193
Prejudiciële vragen. Aanwijzing gecertificeerde instelling inhoudende schorsing van door rechter vastgestelde zorgregeling.de Reikwijdte van en verhouding tussen artikelen 1:265f en 1:265g BW. Toepasselijkheid HR 25 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:1019 op art. 1:265f BW. Schorsing van aanwijzing op de voet van art. 1:264 lid 1 BW bij wijze van spoedbeslissing?
JE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-11-2018
(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4689
uithuisplaatsing
JE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-11-2018
(pub. 15-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4658
Uithuisplaatsing.Moeder erkent dat thuisplaatsing minderjarige bij haar geen optie is. Moeder wenst dat machtiging uithuisplaatsing in netwerkpleeggezin ten uitvoer wordt gelegd. De keuze waar minderjarige wordt geplaatst behoort echter tot het beleid van de GI. Hoger beroep afwijzen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN