ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

GI had inhoud verzoekschrift uithuisplaatsing van tevoren met kind (17) moeten bespreken
Rechtbank Rotterdam 29-10-2019 (pub. 06-12-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:9041
GI had om uithuisplaatsing kind (17 jaar) gevraagd, maar de inhoud van het verzoekschrift niet met hem besproken. De directe aanleiding tot het verzoek (incident) is ook niet belangrijk genoeg meer. Afwijzing.
Rechtbank verleende GI terecht toestemming wijziging verblijfplaats kinderen
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-11-2019 (pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4093
GI is terecht toestemming verleend tot wijziging verblijf kind naar vader (zonder gezag) en andere kind naar regulier pleeggezin. Samenwerking pleegmoeder en GI verliep problematisch en stroef. Art. 1:265i BW.
Beroep op immuniteit vader gaat slechts gedeeltelijk op: verlenging uithuisplaatsing
Rechtbank Den Haag 04-09-2019 (pub. 11-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:11807
Vader beroept zich vanwege zijn functie op immuniteit in zaak over uithuisplaatsing kind, maar immuniteit ziet slechts op werkgerelateerde zaken; niet op familierechtelijke kwesties. Benoeming BC en verlenging MUHP.
Is GI bevoegd om (vervangende) toestemming voor vakantie te geven?
Rechtbank Midden-Nederland 30-09-2019 (pub. 05-11-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4741
Na een verleende machtiging uithuisplaatsing is geen toestemming van de ouders nodig voor een vakantie van het pleeggezin. De GI is bevoegd om deze binnen de grenzen van de machtiging tot uithuisplaatsing geven.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 29-10-2019

(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:9041
“Verzoek uithuisplaatsing 17-jarige afgewezen. Inhoud verzoekschrift is ten onrechte niet met de minderjarige besproken. Alle omstandigheden afwegend, ook het feit dat er geen plek beschikbaar is voor de minderjarige, wijst de kinderrechter het verzoek af.”
Rechtbank Rotterdam 31-10-2019
(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:9572
“Verzoek van de Raad voor de kinderbescherming om zonder het horen van de belanghebbenden te beslissen op een spoedverzoek uithuisplaatsing afgewezen, omdat de situatie van minderjarige al langdurig bij diverse hulpverlenende instanties bekend was waardoor voorkomen had moeten worden dat de situatie van de minderjarige zo urgent zou worden. Daarnaast acht de kinderrechter het van groot belang dat de zeer betrokken ouders, die bezwaren hebben geuit, hun mening kunnen geven ter zitting over de verzoeken van de Raad voordat een besli...
Rechtbank Rotterdam 03-12-2018
(pub. 05-12-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:11386
Vervolg op ECLI:NL:RBROT:2018: 11385. Aangehouden verzoek uithuisplaatsing 2 jonge kinderen. Oudste minderjarige is inmiddels geplaatst in het netwerk. Vast staat dat de moeder de afspraken met de gecertificeerde instelling (GI) heeft geschonden. Er zijn daarnaast zeer sterke aanwijzingen dat de jongste minderjarige opnieuw getuige is geweest van gewelddadig gedrag van de vader. Toewijzing verzoek voor de duur van drie maanden, onder aanhouding van het restant, opdat de GI kan onderzoeken of de moeder (mede door een verhuizing) we...
Rechtbank Rotterdam 20-11-2018
(pub. 05-12-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:11385
Spoedmachtiging uithuisplaatsing van 2 jonge kinderen voor de duur van 4 weken. Verzoek verlenging. De moeder betwist de stellingen van de gecertificeerde instelling (GI). Zeer ernstige signalen betreffende de vader en zorgelijk gedrag van de kinderen. Handhaving spoedbeslissing, aanhouding restant met opdracht aan de GI om haar stellingen nader te onderbouwen.
Rechtbank Rotterdam 06-09-2018
(pub. 05-12-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:11382
Vervolg op ECLI:NL:RBROT:2019:11381. Aangehouden verzoeken ondertoezichtstelling en (verlenging) uithuisplaatsing. Minderjarige vertelt de kinderrechter dat hij heel verdrietig is, omdat hij in het uitwijkhuis is geplaatst waardoor hij veel minder naar zijn ouders kan dan toen hij in de crisisopvang verbleef. De minderjarige mist zijn ouders en wil snel naar huis. De kinderrechter stelt vast dat de gecertificeerde instelling (GI) de minderjarige in het uitwijkhuis heeft geplaatst, terwijl overwogen was dat dat een achterhaald pla...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN