Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Gesloten jeugdzorg X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Gevolgen van personeelstekort in jeugdzorg
Rechtbank Midden-Nederland 10-07-2018 (pub. 04-09-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:3651
Jongere langer in gesloten jeugdhulp ivm vertraging psychologisch onderzoek door personeelstekort. Voorkoming van dergelijke ongewenste vertragingen ligt buiten macht GI en kinderrechter.
Geen geschikte plek, hulp of onderzoek voor kwetsbare minderjarige
Rechtbank Rotterdam 17-07-2018 (pub. 16-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6779
Verzoek gesloten jeugdhulp afgewezen. Na half jaar nog geen zicht op start noodzakelijk onderzoek omdat gemeente, jeugdhulpinstelling noch GI zich verantwoordelijk achten voor de financiering ervan.
Rechtbank Rotterdam 24-07-2018 (pub. 14-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6684
Afwijzing verzoek gesloten jeugdhulp. Geen geschikte vervolgplek gevonden, ondanks intensieve zoektocht. Door langdurig uitblijven van perspectief is gesloten jeugdhulp niet langer proportioneel en doelmatig.
Rechtbank Rotterdam 20-06-2018 (pub. 20-07-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:5027
Afwijzing verlenging gesloten jeugdhulp, maar gemeente heeft geen contract meer met aanbieder van passende vervolgplek. Rb acht situatie treurig en zorgelijk.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-09-2018
(pub. 13-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8062
Machtiging gesloten plaatsing per heden beëindigd. Opneming en verblijf in gesloten kader niet langer noodzakelijk. Risico van negatieve effecten te groot.
JE
Rechtbank Midden-Nederland 10-07-2018
(pub. 04-09-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:3651
Machtiging gesloten jeugdhulp. Jeugdige ontwikkelt zich positief in gesloten instelling. Jeugdbeschermer is trots op hem. PO van de jeugdige naar oorzaak gedragsproblemen is met 3 maanden vertraagd door personeelstekort bij instelling. Langer verblijf in de gesloten jeugdhulp in afwachting van het onderzoek is minder schadelijk dan meerdere (open) overplaatsingen. Voorkoming dergelijke ongewenste vertragingen in het traject ligt buiten macht GI en kinderrechter. Kinderrechter verleent een nieuwe machtiging.
JE
Rechtbank Rotterdam 14-08-2018
(pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:7150
Het begrip 'onttrekken' als bedoeld in art. 6.1.2 lid 2 onder b Jw omvat niet alleen het zich fysiek aan behandeling onttrekken door weg te lopen uit de instelling, maar ziet ook op gedrag waardoor de behandeling wordt bemoeilijkt en waarvoor dwangmiddelen noodzakelijk zijn die alleen in een gesloten setting mogen worden toegepast.
JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-08-2018
(pub. 23-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7425
Machtiging gesloten jeugdzorg. Niet voldaan aan de strenge eisen die de wet stelt, omdat de jeugdige niet persoonlijk is onderzocht door de gedragswetenschapper.
JE
Gerechtshof Den Haag 08-08-2018
(pub. 17-08-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2043
Gesloten plaatsing noodzakelijk nu de minderjarige in het loverboy circuit dreigt te geraken.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gesloten jeugdzorg

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN