Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Gesloten jeugdzorg X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Gevolgen van personeelstekort in jeugdzorg
Rechtbank Midden-Nederland 10-07-2018 (pub. 04-09-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:3651
Jongere langer in gesloten jeugdhulp ivm vertraging psychologisch onderzoek door personeelstekort. Voorkoming van dergelijke ongewenste vertragingen ligt buiten macht GI en kinderrechter.
Geen geschikte plek, hulp of onderzoek voor kwetsbare minderjarige
Rechtbank Rotterdam 17-07-2018 (pub. 16-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6779
Verzoek gesloten jeugdhulp afgewezen. Na half jaar nog geen zicht op start noodzakelijk onderzoek omdat gemeente, jeugdhulpinstelling noch GI zich verantwoordelijk achten voor de financiering ervan.
Rechtbank Rotterdam 24-07-2018 (pub. 14-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6684
Afwijzing verzoek gesloten jeugdhulp. Geen geschikte vervolgplek gevonden, ondanks intensieve zoektocht. Door langdurig uitblijven van perspectief is gesloten jeugdhulp niet langer proportioneel en doelmatig.
Rechtbank Rotterdam 20-06-2018 (pub. 20-07-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:5027
Afwijzing verlenging gesloten jeugdhulp, maar gemeente heeft geen contract meer met aanbieder van passende vervolgplek. Rb acht situatie treurig en zorgelijk.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-10-2018
(pub. 07-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9371
Jeugdhulpaanbieder verzoekt Rvdk namens gemeente om een onderzoek. Is deze daartoe bevoegd of is het verzoek onbevoegd gedaan met gevolgen voor bevoegdheid Rvdk om een gesloten machtiging te verzoeken? Machtiging/mandaat om onderzoek Rvdk te vragen hoeft niet limitatief te zijn. Onbevoegdheid bij verzoek tot onderzoek leidt niet per definitie tot onbevoegdheid bij inleidend verzoek tot (spoed)machtiging gesloten jeugdzorg. Dit werkt niet zo ver door gezien de uiteindelijke rechterlijke toets op machtiging gesloten plaatsing.
JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-07-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6697
Gesloten jeugdhulp. Verzoek voldoet niet aan wettelijke vereisten. Psychologisch onderzoek, geen instemmingsverklaring. 6.1.2. lid 6 JW.
JE
Gerechtshof Den Haag 10-10-2018
(pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2646
Hoger beroep van machtiging verleend om de jeugdige te doen opnemen en verblijven in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp als bedoeld in artikel 6.1.2. lid 1 van de Jeugdwet. Ontvankelijkheid. Achterwege laten van overlegging van een afzonderlijk stuk ter voldoening aan artikel 6.1.2. lid 5 Jeugdwet.
JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-10-2018
(pub. 17-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9000
Gemeente dient verzoek in tot spoedmachtiging gesloten uithuisplaatsing, maar de bevoegdheid van de ondertekenende medewerkers staat niet vast. Gemeente herstelt dit gebrek door indiening nieuw document met handtekening bevoegde medewerkers. Mandaatbesluit voldoende duidelijk. Eerdere verzoek voldoende hersteld. Spoedmachtiging op goede gronden verleend.
JE
Rechtbank Rotterdam 12-09-2018
(pub. 12-10-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:8392
De GI is niet ontvankelijk in het verzoek strekkende tot een voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp nu er geen sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel en het college van B&W de GI daartoe niet heeft gemachtigd. Daarbij komt dat indien de GI wel ontvankelijk zou zijn, de gedragswetenschapper met dit verzoek niet heeft ingestemd omdat in het vrijwillig kader nog nauwelijks hulp is geboden. Gelet op het voorkomen van verdere stagnatie van de schoolgang en de financieringsperikelen rond de plaatsing van de minderjarig...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gesloten jeugdzorg

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN