ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Kinderrechter geeft GI tik op de vingers
Rechtbank Noord-Nederland 19-12-2018 (pub. 15-01-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5350
Kinderrechter onjuist en onvolledig voorgelicht door GI met brief over gesloten plaatsing van minderjarige. Nieuwe zitting, waarop de feitelijk betrokken jeugdbeschermers moeten verschijnen.
Hulpverleningsplannen lijken wel veel op elkaar
Rechtbank Noord-Nederland 14-11-2018 (pub. 29-11-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:4835
Hulpverleningsplan moet aansluiten bij kind waar het om gaat en aangepast worden als dit nodig is. Kinderrechter vult zelf voorwaarden uit hulpverleningsplan aan.
Ondanks vrijheden stelt instelling als voorwaarde een machtiging gesloten jeugdhulp
Rechtbank Den Haag 09-11-2018 (pub. 29-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:13985
Minderjarige moet instelling verlaten ivm afwijzing machtiging gesloten jeugdhulp. Kinderrechter acht het zeer zorgelijk dat belang van minderjarige moest wijken voor beleid van instelling en verleent toch machtiging.
Gevolgen van personeelstekort in jeugdzorg
Rechtbank Midden-Nederland 10-07-2018 (pub. 04-09-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:3651
Jongere langer in gesloten jeugdhulp ivm vertraging psychologisch onderzoek door personeelstekort. Voorkoming van dergelijke ongewenste vertragingen ligt buiten macht GI en kinderrechter.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Rechtbank Limburg 16-01-2019
(pub. 07-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:1103
Toewijzing ondertoezichtstelling en afwijzing gesloten jeugdhulp.Koerswijziging gedragswetenschapper van niet-instemmende verklaring naar instemmende verklaring zonder kort tevoren de jeugdige te hebben gehoord.
FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-10-2018
(pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:8893
Machtiging gesloten jeugdzorg. Beschikking in klare taal.
JE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17-01-2019
(pub. 21-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:169
Gesloten uithuisplaatsing
JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-01-2019
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:206
Machtiging gesloten plaatsing op goede gronden verleend. Jongere heeft extra kans om gesloten plaatsing te voorkomen niet benut.
JE
Rechtbank Noord-Nederland 19-12-2018
(pub. 15-01-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5350
De kinderrechter stelt vast dat hij onjuist en onvolledig is voorgelicht door GI. Brief van GI over gesloten plaatsing van minderjarige niet opgesteld door de betrokken jeugdbeschermers, maar door gedragswetenschapper en stagiaire. Een kinderrechter moet blind kunnen vertrouwen op de informatie die een GI verstrekt, die juist en volledig moet zijn. Hier lijkt het aan te schorten in deze zaak. Nieuwe zitting, waarop i.i.g. moeten verschijnen de personen die de brief hebben opgesteld en de feitelijk betrokken jeugdbeschermers.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gesloten jeugdzorg

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN