ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Kinderrechter hekelt stilzitten GI
Rechtbank Rotterdam 15-05-2019 (pub. 07-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:4666
GI trok zich niet alleen niets aan van uitspraak kinderrechter maar handelde ook in strijd met Besluit Jeugdwet: binnen 5 werkdagen wordt gezinsvoogdijwerker aangewezen en vindt contact met betrokkenen plaats.
En weer moet de rechter ingrijpen bij aanbestedingsproblemen in de jeugdzorg
Rechtbank Noord-Holland 03-06-2019 (pub. 04-06-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:4706
In afwijking van verzoek GI bepaalt kinderrechter dat machtiging gesloten jeugdhulp ten uitvoer dient te worden gelegd in Transferium. Jongere werd belast met aanbestedings- en samenwerkingsproblemen.
Rechtbank Noord-Holland 07-05-2019 (pub. 28-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:4448
Gesloten jeugdhulp uitvoeren in Transferium en niet in Horizon. RvdK stelt dat er politieke en financiële motieven spelen mbt aanbesteding gesloten jeugdhulp, waarvan jeugdige niet het slachtoffer mag worden.
Aanbestedingsprocedure niet ten koste van kind - doorplaatsen "zeer onwenselijk"
Rechtbank Noord-Holland 13-05-2019 (pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3996
Machtiging gesloten jeugdhulp. Belang kind is gediend bij continuïteit, en dus voortzetting behandeling in huidige instelling. Kind niet 'doorplaatsen' als gevolg van openbare aanbestedingsprocedure.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 25-10-2019
(pub. 28-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:12589
Uithuisplaatsing in een gesloten accommodatie na een spoedmachtiging
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-06-2019
(pub. 26-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4747
Machtiging gesloten jeugdhulp. Niet langer dan strikt noodzakelijk. Datum verstreken.
Rechtbank Noord-Nederland 09-10-2019
(pub. 15-11-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:4805
Kinderrechter wijst verzoek om machtiging gesloten jeugdhulp af, omdat de gedragswetenschapper de minderjarige niet kort tevoren heeft onderzocht. Nu de jeugdige inmiddels bij zijn moeder verblijft, is onderzoek feitelijk mogelijk. Het had dan ook op de weg van de GI gelegen om een nieuwe verklaring van een gedragswetenschapper over te leggen.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30-10-2019
(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:4853
Jongere met langdurige geschiedenis van trauma en (gesloten) plaatsingen, verdient een voortvarende behandeling in gesloten plaatsing. Gewerkt moet worden aan het zo snel mogelijk vergroten van zijn zelfstandigheid, waarbij hij een band moet kunnen opbouwen met een zo klein mogelijk aantal hulpverleners waaronder een mentor die hem ook bij toekomstige overplaatsing zal blijven volgen. Standaardoplossingen, mede gekozen op basis van financiële overwegingen, zijn niet toereikend.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-10-2019
(pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9048
Beperking in duur van de machtiging gesloten jeugdzorg. Jeugdige was na sluiting van een besloten groep opnieuw gesloten geplaatst. Uit zorgtafeloverleg zijn andere opties naar voren gekomen, waar vanuit de sloten setting naar toegewerkt zal worden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gesloten jeugdzorg

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN