ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Openbare aanbestedingsprocedure mag niet ten koste gaan van kind - doorplaatsen "zeer onwenselijk"
Rechtbank Noord-Holland 13-05-2019 (pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3996
Belang kind is gediend bij continuïteit en dus voortzetting behandeling (EMDR-therapie) in huidige instelling. Kind niet 'doorplaatsen' als gevolg van openbare aanbestedingsprocedure. Machtiging gesloten jeugdhulp
Kind zit in "nep-gesloten" instelling; kinderrechter bepaalt locatie
Rechtbank Noord-Holland 30-04-2019 (pub. 13-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3633
Rechter verleent machtiging gesloten jeugdhulp en bepaalt daarbij de behandelinstelling. Kind gebruikt dagelijks drugs, zit in het criminele circuit, en wil alles zelf bepalen. Huidige locatie ongeschikt.
Nog steeds onrust rond nieuwe gesloten jeugdhulp Horizon te Antonius
Rechtbank Noord-Holland 17-04-2019 (pub. 30-04-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3253
Ontbreken van eenduidigheid tussen GI/Horizon (Antonis) over behandeling, onderwijs en vervolgtraject niet in belang van minderjarige. De GI als verantwoordelijke moet daadkrachtig regie voeren.
Kinderrechter geeft in arren moede uitleg bij verzoek spoedmachtiging gesloten uithuisplaatsing
Rechtbank Noord-Nederland 16-04-2019 (pub. 29-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1802
Kinderrechter ziet zich gelet op teleurstellende ervaringen genoodzaakt om omstandig uitleg te geven over hoe een verzoek spoedmachtiging gesloten uithuisplaatsing in zijn werk gaat. Rechtbank geeft geen advies.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 13-05-2019

(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3996
Na aanbestedingsprocedure is uitvoering gesloten jeugdhulp in Noord-Holland gegund aan zorgaanbieder Horizon ipv Parlan (Transferium). Lopende behandelingen zouden bij Transferium tot 4 oktober 2019 worden voortgezet. Voor na 4 oktober 2019 nog geen afspraken. Rb: in dit geval belangrijk dat de minderjarige haar behandeling bij Transferium kan afmaken. Doorplaatsen is onwenselijk en evt. zelfs schadelijk. Om veiligheid minderjarige, voortgang in behandeling te borgen en art. 3 IVRK, beperkt rb de machtiging tot Transferium.
Gerechtshof Amsterdam 07-05-2019
(pub. 14-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1617
Machtiging gesloten plaatsing ex artikel 6.1.2 Jeugdwet. De gronden voor de gesloten plaatsing van de jeugdige waren aanwezig ten tijde van de bestreden beschikking en zijn ook thans nog aanwezig.
Rechtbank Noord-Holland 30-04-2019

(pub. 13-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3633
Aanbesteding in de gesloten jeugdhulp. Rechter verleent machtiging gesloten jeugdhulp en bepaalt, gelet op de uitzonderlijke omstandigheden, de instelling waar de minderjarige de behandeling ondergaat. Overplaatsing van minderjarige van Horizon, locatie Antonius, naar Transferium te Heerhugowaard
Rechtbank Midden-Nederland 13-02-2019
(pub. 08-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1995
De kinderen zitten te lang op een gesloten plek. Er is onvoldoende voortvarend gewerkt door de GI (Leger des Heils).(ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2018:6795. ECLI:NL:RBMNE:2018:6794. ECLI:NL:RBMNE:2019:1993. ECLI:NL:RBMNE:2019:1980)
Rechtbank Midden-Nederland 10-04-2019
(pub. 08-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1980
De kinderen zitten te lang op een gesloten plek. Er is onvoldoende voortvarend gewerkt door de GI (Leger des Heils).(ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2018:6795. ECLI:NL:RBMNE:2018:6794. ECLI:NL:RBMNE:2019:1993. ECLI:NL:RBMNE:2019:1995)
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gesloten jeugdzorg

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN