Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Verknochtheid X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Belang van goede administratie van verknochte gelden
Gerechtshof Den Haag 04-07-2018 (pub. 27-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1840
Smartengelduitkering kan worden aangemerkt als verknocht. Maar uitgekeerde bedragen zijn opgegaan in gemeenschap en niet afzonderlijk t.o.v. gemeenschap geadministreerd. Geen vergoedingsrecht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Gerechtshof Den Haag 04-07-2018
(pub. 27-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1840
Vrouw heeft tijdens huwelijk letselschade uitkering ontvangen. Immateriële schade-uitkering is verknocht. Geld is echter volledig in gemeenschap opgegaan. Vrouw heeft geen maatregelen getroffen om de aan haar uitgekeerde bedragen afzonderlijk te administreren t.o.v. gemeenschap. Man mocht erop vertrouwen dat vrouw instemde met aanwenden bedragen voor gemeenschap. Vergoedingsrecht niet redelijk&billijk. T.a.v. materiële schade-uitkering kan niet worden vastgesteld welk deel ziet op periode na het huwelijk. Geen verknochtheid.
HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-07-2018
(pub. 24-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6568
Uitleg bepaling in echtscheidingsconvenant: "Kosten en baten die voortkomen uit de rechtszaak n.a.v. het ongeval in 1997 zullen worden vereffend volgens de wet en geldende rechtspraak m.u.v. smartengeld dat 50/50 zal worden verdeeld." Haviltex. Hof sluit aan bij de in wet en geldende jp. gehanteerde uitgangspunten over de verknochtheid. Uit de dagv. in letselschadeprocedure kan afgeleid worden in hoeverre de letselschade-uitkering betrekking heeft op de huwelijkse periode en derhalve in gemeenschap van p.p. is gevallen.
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-06-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2693
Vrouw verduisterde € 129.976,13 bij werkgever en moet dit terugbetalen. Ook heeft ze belastingschulden die aan deze schuld gerelateerd zijn. Is er reden af te wijken van art. 1:100 lid 1BW, de verdeling bij helfte?
HVPE
Parket bij de Hoge Raad 18-05-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:PHR:2018:519
Tussen twee huwelijken van partijen opgebouwde pensioenaanspraak is afgekocht, en afkoopsom is tijdens huwelijk geïnvesteerd in een gemeenschappelijke woning. Vergoedingsrecht jegens huwelijksgemeenschap voor afkoopbedrag?
HVPE
Hoge Raad 13-07-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1180
Tussen twee huwelijken van partijen opgebouwde pensioenaanspraak (die niet wordt verevend: art. 2 lid 1 Wvps) is afgekocht, en tijdens huwelijk geïnvesteerd in woning. HR: het strookt met de Wvps om afgekochte pensioenrechten bij de verdeling van een huwelijksgemeenschap op een zo veel mogelijk gelijke wijze in aanmerking te nemen als niet afgekochte pensioenrechten. Afkoopsom moet tot nominale bedrag worden aangemerkt als privévermogen van de man, die voor dat bedrag een vergoedingsrecht jegens de gemeenschap heeft.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verknochtheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN