ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Studieschuld niet verknocht
Gerechtshof Amsterdam 15-01-2019 (pub. 29-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:106
Gelijke draagplicht voor studieschuld man ondanks: kort huwelijk, korte samenwoning, geen gezamenlijke bankrekening, vrouw niet op de hoogte van schuld en man bij einde huwelijk in de gevangenis.
Woning uit eerste huwelijk
Rechtbank Gelderland 19-12-2018 (pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5718
1. Deel van woning dat man onder uitsluiting van zijn vrouw erfde, valt niet in gemeenschap met tweede vrouw. 2. Gebruiksvergoeding: helft woonlasten. Niet berekend ogv overwaarde: woning is geen beleggingsobject.
Belang van goede administratie van verknochte gelden
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof Amsterdam 15-01-2019
(pub. 29-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:106
Niet komen vast te staan dat 5 munten en collierset niet meer aanwezig zijn: die moeten dus bij verdeling huwelijksgemeenschap betrokken worden. Echtelieden ook beiden aansprakelijk voor afbetalen studieschuld man. Noch de duur van hun huwelijk, noch het niet hebben van een gemeenschappelijke bankrekening, noch de stelling vd vrouw dat de man zijn studie door zijn eigen schuld niet afmaakte, noch het feit dat hij aan het einde vh huwelijk in het gevang kwam, maakt dit anders. Zijn studieschuld is niet verknocht.
HV
Rechtbank Gelderland 19-12-2018
(pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5718
Echtelijke woning niet aan man verknocht doordat hij er lief en leed deelde met overleden eerste vrouw: voor ieder geldt dat in woning emoties worden beleefd en man woonde er ook met zijn ex. Evenmin is gelijke verdeling ism redelijkheid en billiljkheid. Maar: deel dat hij onder uitsluiting van zijn overleden vrouw erfde, valt niet onder verdeling. Ook sprake van zaaksvervanging. Berekening aandeel vrouw. Gebruiksvergoeding niet berekend ogv overwaarde (woning is geen beleggingsobject), maar op helft woonlasten (r.o. 4.36).
HV
Gerechtshof Den Haag 04-07-2018
(pub. 27-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1840
Vrouw heeft tijdens huwelijk letselschade uitkering ontvangen. Immateriële schade-uitkering is verknocht. Geld is echter volledig in gemeenschap opgegaan. Vrouw heeft geen maatregelen getroffen om de aan haar uitgekeerde bedragen afzonderlijk te administreren t.o.v. gemeenschap. Man mocht erop vertrouwen dat vrouw instemde met aanwenden bedragen voor gemeenschap. Vergoedingsrecht niet redelijk&billijk. T.a.v. materiële schade-uitkering kan niet worden vastgesteld welk deel ziet op periode na het huwelijk. Geen verknochtheid.
HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-07-2018
(pub. 24-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6568
Uitleg bepaling in echtscheidingsconvenant: "Kosten en baten die voortkomen uit de rechtszaak n.a.v. het ongeval in 1997 zullen worden vereffend volgens de wet en geldende rechtspraak m.u.v. smartengeld dat 50/50 zal worden verdeeld." Haviltex. Hof sluit aan bij de in wet en geldende jp. gehanteerde uitgangspunten over de verknochtheid. Uit de dagv. in letselschadeprocedure kan afgeleid worden in hoeverre de letselschade-uitkering betrekking heeft op de huwelijkse periode en derhalve in gemeenschap van p.p. is gevallen.
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-06-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2693
Vrouw verduisterde € 129.976,13 bij werkgever en moet dit terugbetalen. Ook heeft ze belastingschulden die aan deze schuld gerelateerd zijn. Is er reden af te wijken van art. 1:100 lid 1BW, de verdeling bij helfte?
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verknochtheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN