Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Verknochtheid X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Afkoopsom pensioen verknocht?
Hoge Raad 13-07-2018 (pub. 13-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1180
Afgekochte pensioenrechten worden bij verdeling huwelijksgemeenschap op een zo veel mogelijk gelijke wijze in aanmerking genomen als niet afgekochte pensioenrechten. Nominaal vergoedingsrecht man.
Berekening van aandeel van stamrecht dat in de gemeenschap valt
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-04-2018 (pub. 13-04-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1547
In de uitspraak maakt het hof een berekening welk deel van de in de stamrecht BV ondergebrachte ontslagvergoeding ad € 122.140,-- in de gemeenschap valt. Gezien de strekking van deze vergoeding (vervanging van inkomen), gaat het hof ervan uit dat deze betrekking heeft op de periode van de datum einde dienstverband tot aan de datum waarop de man de (in 2010 nog geldende) pensioengerechtigde leeftijd (van 65 jaar) bereikt. De stamrechtaanspraken beslaan alsdan 73 maanden en daarvan vallen 42 maanden voor de peildatum, zodat 42/73 deel van de stamrechtaanspraken bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap dienen te worden betrokken en 31/73 deel van de stamrechtaanspraken als aan de man verknocht worden aangemerkt.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-06-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2693
Vrouw verduisterde € 129.976,13 bij werkgever en moet dit terugbetalen. Ook heeft ze belastingschulden die aan deze schuld gerelateerd zijn. Is er reden af te wijken van art. 1:100 lid 1BW, de verdeling bij helfte?
HVPE
Parket bij de Hoge Raad 18-05-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:PHR:2018:519
Tussen twee huwelijken van partijen opgebouwde pensioenaanspraak is afgekocht, en afkoopsom is tijdens huwelijk geïnvesteerd in een gemeenschappelijke woning. Vergoedingsrecht jegens huwelijksgemeenschap voor afkoopbedrag?
HVPE
Hoge Raad 13-07-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1180
Tussen twee huwelijken van partijen opgebouwde pensioenaanspraak (die niet wordt verevend: art. 2 lid 1 Wvps) is afgekocht, en tijdens huwelijk geïnvesteerd in woning. HR: het strookt met de Wvps om afgekochte pensioenrechten bij de verdeling van een huwelijksgemeenschap op een zo veel mogelijk gelijke wijze in aanmerking te nemen als niet afgekochte pensioenrechten. Afkoopsom moet tot nominale bedrag worden aangemerkt als privévermogen van de man, die voor dat bedrag een vergoedingsrecht jegens de gemeenschap heeft.
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-06-2018
(pub. 06-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2375
Ontvankelijkheid hoger beroep tegen deelvonnis, verdeling huwelijksgemeenschap, verknochtheid letselschade uitkering.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 09-05-2018
(pub. 09-05-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1116
Pp hebben ieder gelijk aandeel in ontbonden huwelijkse gemeenschap Art. 1:100 BW. Slechts bij uitzonderlijke omstandigheden wordt hiervan afgeweken ECLI:NL:GHAMS:2013:CA1866. Door de vrouw onvoldoende daarvoor gesteld. Auto vrouw is geen verknocht goed Art. 1:94 lid 2 BW. Vermeerdering eis bij vws op incidenteel appel in strijd met twee-conclusieregel en de eisen van een goede procesorde.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verknochtheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN