Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Legaat X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Erfgenamen aansprakelijk voor legaat
Rechtbank Limburg 06-12-2017 (pub. 26-02-2018), ECLI:NL:RBLIM:2017:12053
Erfgenamen aansprakelijk nu legaat niet kan worden voldaan uit nalatenschap. Zij doen vergeefs beroep op legitieme: immers niet beneficiaire aanvaard, noch verworpen met beroep op legitieme.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-07-2018
(pub. 22-10-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:5938
Legaat in testament is vordering onder opschortende voorwaarde. Ingevolge art. 430 lid 1 Rv kan de grosse van een in Nederland verleden notariële akte in Nederland ten uitvoer worden gelegd. Die regeling geldt ook voor een testament. Notaris moet testament afgeven aan legataris.
HVER
Gerechtshof Amsterdam 30-01-2018
(pub. 05-03-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:326
Hoe het verder afliep met de grond in Suriname die nog niet verdeeld was tussen de ex-echtgenoten toen de ex-man-erflater overleed. Hof stelt de wijze van verdeling van de onverdeeldheid bestaande uit de door echtscheiding ontbonden huwelijksgemeenschap van [appellante] en erflater [X] deels vallende in de nalatenschap van erflater [X] , aldus vast dat partijen dienen over te gaan tot splitsing van het onder 3.1. hiervoor beschreven perceel in twee delen van gelijke waarde.
ER
Rechtbank Limburg 06-12-2017
(pub. 26-02-2018), ECLI:NL:RBLIM:2017:12053
Legitimarissen, die nalatenschap zuiver hebben aanvaard, doen tevergeefs een beroep op hun legitieme, nadat hun is gebleken dat een legaat niet kan worden voldaan uit de nalatenschap. Legitimarissen blijven met hun gehele vermogen aansprakelijk op grond van art. 4:120 lid 5 BW.
ER
Rechtbank Midden-Nederland 13-09-2017
(pub. 28-09-2017), ECLI:NL:RBMNE:2017:4857
Beide ouders hebben in hun testament het (winkel-)pand gelegateerd aan eiser, tegen inbreng van de waarde. Gedaagde vordert bijzondere bepalingen over het legaat, waaronder een antispeculatiebeding. Eiser heeft echter op grond van een overeenkomst recht op levering van het pand, en daarbij zijn geen voorwaarden gesteld. 
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Legaat

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN