ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Legaat X
meer >>

NIEUWS

Heeft legataris recht op informatie?
Gerechtshof Den Haag 16-07-2019 (pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2831
De verplichting van de erfgenamen of executeur tov legitimaris om inlichtingen te verstrekken geldt tevens tov legataris die niet gerechtigd is tot vast bedrag maar bedrag dat is gebaseerd op erfdeel.
Polis met dochter als begunstigde; quasi-legaat; onredelijkheidscriterium
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-07-2018 (pub. 02-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:6788
Van verzorgingskarakter is niet alleen sprake indien erflater uitdrukkelijk verzorging van begunstigde heeft beoogd, maar ook indien begunstiging noodzakelijk blijkt voor betaling van kosten studie en levensonderhoud.
Erfgenamen aansprakelijk voor legaat
Rechtbank Limburg 06-12-2017 (pub. 26-02-2018), ECLI:NL:RBLIM:2017:12053
Erfgenamen aansprakelijk nu legaat niet kan worden voldaan uit nalatenschap. Zij doen vergeefs beroep op legitieme: immers niet beneficiaire aanvaard, noch verworpen met beroep op legitieme.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 16-07-2019

(pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2831
Zoon geen deelgenoot in onverdeelde nalatenschap; slechts uit hoofde van hem toekomend legaat van 1/4 deel inboedel was hij deelgenoot in onverdeelde inboedel. Daarom geen bevoegdheid vernietiging verdeling in te roepen ex art. 3 :196 BW, en evenmin beroep op wilsgebreken. Gedwongen schuldverrekening voor studieschuld zoon aan erflater op basis van bewoordingen testament. Inlichtingen ex art. 4:78 BW geldt tevens tegenover de legataris die niet gerechtigd is tot vast bedrag maar bedrag dat is gebaseerd op erfdeel.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-07-2018

(pub. 02-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:6788
Quasi-legaat. Begunstiging ten behoeve dochter. Onredelijkheidscriterium ex art. 4:126 lid 2 onder b BW. Doorslaggevend is of begunstiging verzorgingskarakter heeft. Belang begunstigde staat daarbij voorop en gaat voor op belangen schuldeisers en legitimarissen. Van verzorgingskarakter is niet alleen sprake indien erflater uitdrukkelijk verzorging begunstigde heeft beoogd, maar ook indien begunstiging in gegeven omstandigheden noodzakelijk blijkt voor betaling kosten studie en levensonderhoud van begunstigde.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-07-2018
(pub. 22-10-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:5938
Legaat in testament is vordering onder opschortende voorwaarde. Ingevolge art. 430 lid 1 Rv kan de grosse van een in Nederland verleden notariële akte in Nederland ten uitvoer worden gelegd. Die regeling geldt ook voor een testament. Notaris moet testament afgeven aan legataris.
Gerechtshof Amsterdam 30-01-2018
(pub. 05-03-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:326
Hoe het verder afliep met de grond in Suriname die nog niet verdeeld was tussen de ex-echtgenoten toen de ex-man-erflater overleed. Hof stelt de wijze van verdeling van de onverdeeldheid bestaande uit de door echtscheiding ontbonden huwelijksgemeenschap van [appellante] en erflater [X] deels vallende in de nalatenschap van erflater [X] , aldus vast dat partijen dienen over te gaan tot splitsing van het onder 3.1. hiervoor beschreven perceel in twee delen van gelijke waarde.
Rechtbank Limburg 06-12-2017

(pub. 26-02-2018), ECLI:NL:RBLIM:2017:12053
Legitimarissen, die nalatenschap zuiver hebben aanvaard, doen tevergeefs een beroep op hun legitieme, nadat hun is gebleken dat een legaat niet kan worden voldaan uit de nalatenschap. Legitimarissen blijven met hun gehele vermogen aansprakelijk op grond van art. 4:120 lid 5 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Legaat

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN