ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Eenzijdige Egyptische echtscheidingsbeslissing in Nederland erkend?
Rechtbank Amsterdam 12-06-2019 (pub. 31-10-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:4423
Het betreft een verstoting, waarbij naar Egyptisch recht een eenzijdige verklaring van de man tot ontbinding huwelijk leidt. Geen instemming of berusting van vrouw, dus niet voldaan aan vereiste voor erkenning in Nederland.
Toepasselijk recht bruidsgave
Rechtbank Midden-Nederland 29-01-2019 (pub. 14-08-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:271
De bruidsgave vloeit voort uit het door partijen naar Afghaans recht gesloten huwelijk, zodat de bepalingen over de bruidsgave in de huwelijksakte dienen te worden beoordeeld naar Afghaans recht.
Talaq, tafriq en bruidsgave
Gerechtshof Amsterdam 16-07-2019 (pub. 30-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2705
Uitleg Irakese wet- en regelgeving. Anders dan IJI, is Hof van oordeel dat man naar Iraaks recht in beginsel bij een tafriq echtscheiding niet gehouden is de uitgestelde bruidsgave te voldoen, gewaardeerd in goud.
Vrouw voegt zich 8 maanden na huwelijk bij man in NL
Gerechtshof Den Haag 26-06-2019 (pub. 19-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1960
Pp geacht eerste huwelijksdomicilie in NL te hebben, nu verkrijging van visum en verblijfsvergunning een eerdere vestiging van vrouw in NL verhinderde. Eerste 10 jaar is Turks huwelijksvermogensrecht van toepassing.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 12-06-2019

(pub. 31-10-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:4423
Echtscheidingsverzoek met nevenvoorzieningen. Gehuwd in Egypte. Toen Egyptische nationaliteit gemeenschappelijk, nu ook NL. Egyptische echtscheidingsbeslissing niet erkend (art. 10:58 BW). NL rechter rechtsmacht. NL recht toepasselijk (art. 10:56 BW). Zorgregeling met ouder die regelmatig in buitenland verblijft en geen vaste verblijfplaats in NL heeft. Voortgezet gebruik woning. Kinder- en partneralimentatie; op initiatief vrouw ‘muta’ in Egypte toegewezen. Op huwelijksvermogensregime HHV 1978 toepasselijk: wagonstelsel.
Rechtbank Amsterdam 23-10-2019
(pub. 29-10-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:7641
IPR. Echtscheiding met nevenvoorzieningen. Echtscheiding, kinderen, alimentatie, huurrecht: NL rechter bevoegd, NL recht toepasselijk. Huwelijksvermogensregime: NL rechter bevoegd, HHV 1978 toepasselijk. Geen rechtskeuze, Ttv huwelijksvoltrekking beiden Nigeriaanse nationaliteit. Geen gemeenschappelijke 1e huwelijksdomicilie: gemeenschappelijke nationale recht toepasselijk (art. 4 lid 2 aanhef en sub 3). In maart 2018 automatische wijziging naar NL recht (art. 7 lid 2 onder 3; wagonstelsel): beperkte gemeenschap van goederen.
Rechtbank Rotterdam 28-10-2019
(pub. 28-10-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8388
Bevoegdheidsincident. Man heeft woonplaats in Oostenrijk. Vorderingen op het gebied van het huwelijksgoederenrecht. Niet Brussel IIbis van toepassing (art. 1 lid 2), maar Verordening (EU) 2016/1103. Ingevolge artikel 6 sub b van die Verordening is de Nederlandse rechter bevoegd. Afwijzing incidentele vordering. Het staat partijen vrij om in het kader van de contractsvrijheid een geschillenregeling in de overeenkomst op te nemen, maar als die weg niet wordt bewandeld, leidt dat niet tot onbevoegdheid van de rechter.
Rechtbank Amsterdam 12-06-2019
(pub. 25-10-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:4080
Partijen - in 2008 in Nigeria gehuwd, toen beiden Nigeriaanse nationaliteit - twisten over de vraag welk recht van toepassing is op hun huwelijksgoederenregime: Nigeriaans recht gevolgd door Nederlands recht of Nederlands recht? HHV 1978 toepasselijk. Geen rechtskeuze. Objectieve verwijzingsregeling van art. 4: partijen hebben hun eerste huwelijksdomicilie in Nederland gevestigd, Nigeria is geen verdragsland en is een woonplaatsland. Dus Nederlands recht van toepassing. Verdere inhoudelijke behandeling aangehouden.
Parket bij de Hoge Raad 27-09-2019
(pub. 18-10-2019), ECLI:NL:PHR:2019:958
Overeengekomen bruidsgave naar Iraans recht kan niet worden aangemerkt als rechtskeuze voor Iraans recht of als huwelijkse voorwaarde ex HHV 1978, waardoor geen sprake van beperkte automatische verandering van toepasselijke recht ex art. 7 lid 2, onder 1. Uiteenzetting over rechtsfiguur bruidsgave (mahr/sadaq). Regeling HHV 1978 staat in de weg aan impliciete rechtskeuze in huwelijkse voorwaarden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Internationaal huwelijk? Expats, let op! De nieuwe EU-verordening is in werking getreden
(Mr. Marina Marić, 21-06-2019)
Als een Europees echtpaar in Nederland is gevestigd en besluit te gaan scheiden, welk recht is dan van toepassing op de verdeling van het huwelijksvermogen? En kan er een rechtskeuze worden gemaakt voor een ander rechtsstelsel?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN