Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huwelijksvermogensrecht X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Tunesische regimekeuze voldoet niet aan Nederlandse vereisten
Rechtbank Overijssel 29-05-2018 (pub. 11-07-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:2406
De op de huwelijksakte - naar Tunesisch recht - vermelde keuze voor gescheiden vermogens voldoet niet aan Nederlandse vormvereisten voor afwijken van gemeenschap van goederen (notariële huwelijksvoorwaarden).
Vertrouwensbeginsel zet Nederlands recht opzij
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-06-2018 (pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5636
Ogv omstandigheden – mede door gedrag van vrouw – wordt Jordaans soennitisch recht van toepassing verklaard op huwelijksvermogensregime (art. 10:9 BW). Daardoor ook geen pensioenverevening.
Art. 13 Rv schept geen rechtsmacht
Gerechtshof Den Haag 05-06-2018 (pub. 15-06-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1468
NL rechter komt geen rechtsmacht toe. Art. 13 Rv is geen bevoegdheidsbepaling waarop rechtsmacht van NL rechter kan worden gebaseerd. Beoogt slechts verweer uit te sluiten dat mbt zaak ten principale geen internationale bevoegdheid bestaat.
Marokkaans huwelijksvermogensrecht
Gerechtshof Amsterdam 24-04-2018 (pub. 01-05-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1467
Echtgenoten behouden bevoegdheid om over hun vermogen te beschikken. Vrouw aanspraak op 25% van door man opgebouwde vermogen, nu zij bijdrage heeft geleverd aan vermogensaanwas man.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALHVIP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018
(pub. 18-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2900
partneralimentatie; lotsverbondenheid; huwelijksvermogensrecht; toepasselijk recht
IP
Rechtbank Overijssel 29-05-2018
(pub. 11-07-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:2406
Ogv Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 is NL recht van toepassing op huwelijksvermogensrecht pp.: geen rechtskeuze, geen gemeenschappelijke nationaliteit, eerste huwelijksdomicilie in NL. Naar NL recht voldoet de op de huwelijksakte - naar Tunesisch recht - vermelde regimekeuze, te weten gescheiden vermogens, niet aan NL vormvereisten voor het afwijken van wettelijke stelsel van gemeenschap van goederen, te weten huwelijkse voorwaarden bij notariële akte. Gemeenschap van goederen van toepassing.
IP
Gerechtshof Amsterdam 12-06-2018
(pub. 10-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2206
IPRArtikel 7 lid 2 aanhef en onder 2 Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978Er is niet voldaan aan het vereiste dat beide partijen na hun huwelijk meer dan tien jaar hun gewone verblijfplaats in Nederland hebben gehad.
IP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-06-2018
(pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5636
Ogv Haags Huwelijksvermogensverdrag is NL recht van toepassing op huwelijksvermogensregime van pp: geen eerste gezamenlijk huwelijksdomicilie, partijen beiden NL nationaliteit. Geen sprake van rechtskeuze voor Jordaans soennitisch recht. Echter ogv omstandigheden – mede door gedrag van vrouw – is voldaan aan alle eisen van art. 10:9 BW. Hof verklaart voor recht dat Jordaans soennitisch recht van toepassing is op huwelijksvermogensregime van partijen. Daardoor ook geen pensioenverevening (art. 10:51 BW).
IP
Rechtbank Amsterdam 20-06-2018
(pub. 25-06-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:4213
Echtscheidingsprocedure. Tav kinderbijdrage: NL rechter rechtsmacht (art. 3 AlimentatieVo), Engels recht toepasselijk; berekend met Child Maintenance Service formula. Naar Engels recht wordt niet als zodanig onderscheid gemaakt tussen partneralimentatie en afwikkeling huwelijksvermogensregime, zodat deze verzoeken samen worden behandeld: NL rechter rechtsmacht (art. 3 AlimentatieVo), Engelse recht toepasselijk op het verzoek partneralimentatie. Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 toepasselijk op huwelijksvermogensregime: Engels ...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Huwelijksvermogensrecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN