Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huwelijksvermogensrecht X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

België: ingrijpende herziening erfrecht en huwelijksvermogensrecht
Sinds 1 september is in België een volledig nieuw erfrecht en een volledig nieuw huwelijksvermogensrecht van kracht en Vlaanderen kreeg een hervormde erfbelasting. De belangrijkste wijzigingen op een rij.
Hoe verloopt echtscheiding van welgestelde expats?
Rechtbank Den Haag 03-07-2018 (pub. 23-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:7982
Niet eenvoudig: Nederlands, Maleisisch en Andorrees recht toepasselijk. Lifestylekosten onderdeel van behoefte aan partneralimentatie, maar Botox, dure vitamins en lego niet. Behoefte kind € 2.595 pm excl. schoolkosten.
Geen rechtskeuze voor Marokkaans huwelijksvermogensrecht
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018 (pub. 18-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2900
Geen gedagtekend én door partijen ondertekend stuk met huwelijksvermogensrechtelijke rechtskeuze (minimumvoorschrift art. 13 HHV). Marokkaanse huwelijksakte kwalificeert niet als zodanig.
Tunesische regimekeuze voldoet niet aan Nederlandse vereisten
Rechtbank Overijssel 29-05-2018 (pub. 11-07-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:2406
De op de huwelijksakte - naar Tunesisch recht - vermelde keuze voor gescheiden vermogens voldoet niet aan Nederlandse vormvereisten voor afwijken van gemeenschap van goederen (notariële huwelijksvoorwaarden).
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Rechtbank Den Haag 05-11-2018
(pub. 12-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:13344
echtscheiding met nevenvoorzieningen, waaronder hoofdverblijfplaats minderjarige en verdeling huwelijksvermogen (naar Italiaans recht)
IP
Gerechtshof Den Haag 03-07-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2894
Afwikkeling eenvoudige gemeenschap (onroerende zaken in NL en België). Gelet op woonplaats vrouw (B) en ligging onroerende zaak in B: NL rechter bevoegd? EEX-Verordening II: bevoegdheid NL rechter stilzwijgend aanvaard (art. 26 lid 1), art. 24 sub 1 staat daaraan niet in de weg; B rechter bevoegd betreffende reële executie woning in B. Verdeling eenvoudige gemeenschap niet beheerst door tussen partijen toepasselijke Marokkaanse huwelijksvermogensrecht; impliciete rechtskeuze voor NL recht gerespecteerd. Ongerechtvaardigde verrijki...
ERIP
Parket bij de Hoge Raad 12-10-2018
(pub. 01-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1156
Omvang huwelijksgemeenschap met IPR. Rb oordeelt dat het recht van erfpacht van de vrouw op appartement in Moskou in goederengemeenschap valt. Tijdens appel wijst HR arrest in vergelijkbare kwestie (ECLI:NL:HR:2017:276).Nadat pp. zich daarover hebben uitgelaten, oordeelt hof dat het zijn eerdere oordeel over buiten toepassing laten van art. 1:94 BW op grond van art 1 Eerste Protocol EVRM jo art 14 EVRM en art 1 12e Protocol handhaaft en dat de man dient te stellen en te bewijzen dat de Russische erflater wist van de mogelijkheid i...
IP
Gerechtshof Den Haag 31-10-2018
(pub. 31-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2880
Toepasselijk recht op huwelijksvermogensregime? HHV 1978 toepasselijk. Geen rechtskeuze. Uitzondering van art. 4 lid 2 onder 2 sub a toepasselijk: Turkse recht beheerst huwelijksvermogensregime. Ex art. 7 lid 2 is vanaf 2006 NL recht toepasselijk (partijen vanaf die datum gedurende meer dan 10 jaar in NL hun gewone verblijfplaats). Beroep op Zimbabwe-uitspraak (onaanvaardbaarheidsexceptie) faalt.
IP
Rechtbank Amsterdam 10-10-2018
(pub. 25-10-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:7107
Echtscheidingsverzoek tussen NL vrouw en Britse man: NL rechter rechtsmacht; NL recht toepasselijk (art. 10:56 BW). Voortgezet gebruik echtelijke woning en gebruiksvergoeding: NL rechter rechtsmacht; NL recht toepasselijk. Partneralimentatie: NL rechter rechtsmacht (Alimentatieverordening); NL recht toepasselijk (Protocol). Huwelijksvermogensregime: NL rechter rechtsmacht; Duits recht toepasselijk (art. 4 lid 1 HHV 1978). Afwikkeling Zugewinngemeinschaft. Daarnaast eenvoudige gemeenschappen en gemeenschappelijke schulden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Huwelijksvermogensrecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN