ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Afspraak beheer bankrekening sluit zaakwaarneming uit: geen rekening en verantwoording verschuldigd
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-06-2018 (pub. 04-12-2019), ECLI:NL:GHSHE:2018:2348
Stiefmoeder beheerde op grond van een afspraak de financiën van meerderjarige dochter. Geen zaakwaarneming dus ook geen rekening en verantwoording afleggen. Stiefmoeder moet wel bewijzen dat € 29.872 is afgedragen.
Verzoek van ouders tot wijziging van geslacht kind in geboorteakte
Rechtbank Noord-Holland 27-11-2019 (pub. 02-12-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:9705
Overtuiging van kind tot een ander geslacht te behoren dan in geboorteakte is vermeld, is "doorleefd en bestendig". Ouders ondersteunen kind, het proces zelf is onomkeerbaar, en minister is bezig met wetgeving. Toewijzing verzoek.
Handelen thuiszorginstelling in conflict tussen kinderen van cliënt niet onrechtmatig
Gerechtshof Amsterdam 05-11-2019 (pub. 19-11-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3969
Van thuiszorginstelling kon niet worden gevergd om kinderen tegen wens van aanwezige zussen in woning van vader toe te laten. Uitlatingen van de niet toegelaten kinderen over thuiszorginstelling op internetfora onrechtmatig.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 02-12-2019
(pub. 02-12-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3154
artt. 36f, 57 en 279 Sr. Kinderontvoering. Onttrekken van kinderen aan het ouderlijk gezag van de moeder gedurende een periode van ruim 11 jaren. Gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden, met aftrek van voorarrest. Toewijzing van de vordering van de benadeelde partij (moeder) waaronder een bedrag van € 15.000,- ivm immateriële schade. Tevens oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.
Rechtbank Noord-Holland 27-11-2019

(pub. 02-12-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:9705
Doorleefde en bestendige overtuiging van minderjarige (2004) tot het andere geslacht te behoren; proces van geslachtsaanpassing inmiddels onomkeerbaar. Gezien verklaring ouders hierover en bericht Minister Dekker van Justitie en Veiligheid dat het ook mogelijk moet worden voor jongeren ónder de 16 jaar om via verzoek aan rechter te komen tot wijziging geslachtsregistratie indien dit in belang minderjarige is, oordeelt rb dat verzoek daartoe van ouders kan worden toegewezen. Tevens voornaamwijziging.
Rechtbank Oost-Brabant 21-11-2019
(pub. 27-11-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:6777
Kort geding tot ontruiming woning van overleden vader. Dochter is enig erfgename. Zoon is onterfd. Niet aannemelijk dat vader vlak voor diens overlijden met zoon een huurovereenkomst heeft gesloten, inhoudende dat zoon 15 jaar lang om niet in de woning mag wonen en aanspraak heeft op de huurpenningen van de onderhuurders. Zaak niet te complex voor kort geding en spoedeisend belang is duidelijk.
Rechtbank Limburg 15-11-2019
(pub. 22-11-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:10342
Vordering tot afgifte van een hond (artikel 5:2 BW). Geschil met betrekking tot de vraag wie eigenaar is van de hond.
Gerechtshof Den Haag 08-11-2019
(pub. 19-11-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3008
Kort Geding. Moeder (derdelander) en minderjarig kind met Nederlandse nationaliteit dreigen op straat te komen te staan. Vraag of op de Staat de plicht rust om moeder en kind op te vangen op grond van art. 3 en 8 EVRM, danwel art. 20 VwEU.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Overig

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN