ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Wangedrag ouders leidt tot verwijdering leerling van school
Rechtbank Amsterdam 17-09-2019 (pub. 20-09-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:6801
Leerling mocht verwijderd worden vanwege wangedrag ouders. Onhoudbare situatie door bedreiging/vernieling en "vergaande bemoeienis" met school. Voldaan aan zorgplicht. "School kan niet aan de gang blijven."
Miljoenennota 2020 en rechtspraak / advocatuur
Benoeming bijzondere curator in strafzaak tegen ex-vriend moeder
Rechtbank Amsterdam 08-08-2019 (pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:6255
Kinderrechter benoemt bijzondere curator voor bijstand aan minderjarige (2017) bij evt. vordering als slachtoffer zware mishandeling. Mogelijk belangenconflict, nu ook moeder verdachte is (onvoldoende tijdig hulp inschakelen).
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 17-09-2019

(pub. 20-09-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:6801
Leerling mocht van school verwijderd vanwege wangedrag ouders. Docenten lopen op eieren. School voldeed aan zorgplicht. Voldoende toegelicht wat directe aanleiding was voor verwijdering kind. Daarbij kenbaar de belangen van kind betrokken en inzichtelijk gemotiveerd waarom belangenafweging in zijn nadeel uitvalt. Voldoende gemotiveerd waarom is afgeweken vh advies vd bezwaaradviescommissie. Dit betekent dat kind, dat niets te verwijten valt en dat graag op school wil blijven, groep 8 op een andere school zal moeten volgen.
Rechtbank Den Haag 17-07-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:9643
Internationale kinderontvoering. Ongeoorloofde overbrenging kinderen van Polen naar NL. Beroep op weigeringsgronden van art. 13 HKOV faalt; onvoldoende onderbouwd dat sprake geweest van huiselijk geweld, niet aangetoond dat in geval van huiselijk geweld geen beschermingsmaatregelen voor haar en kinderen voorhanden zijn in Polen, niet gebleken van belemmering voor moeder om terug te keren naar Polen. Geen sprake van verzet in de zin van art. 13 lid 2; verzet ziet op verblijf bij vader, niet op terugkeer naar Polen met moeder.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-05-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4333
Verzoek OM tot doorhaling van latere vermelding betreffende erkenning van kind door erkenner en tot verbetering of wijziging van geboorteakte kind. Wie is de juridische vader, de erkenner van het toen nog ongeboren kind of de echtgenoot met wie de moeder in Somalië op traditionele, niet gedocumenteerde wijze zou zijn getrouwd en die inmiddels zou zijn overleden? Niet is komen vast te staan dat de akte latere vermelding betreffende erkenning onvolledig is of misslagen bevat en daarom aangepast zou moeten worden: afwijzing.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-09-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7537
Verweersters in hoger beroep (moeder en twee meerderjarige dochters) verzoeken op grond van artikel 36 Wbp tot vernietiging van een dossier dat Veilig Thuis heeft opgemaakt naar aanleiding van een melding door de politie. Anders dan de rechtbank, oordeelt het hof dat Veilig Thuis het verzoek terecht heeft afgewezen. Het is redelijkerwijs aannemelijk dat bewaren van het dossier van aanmerkelijk belang is voor een derde, in dit geval de minderjarige dochter van de moeder).
Rechtbank Amsterdam 08-08-2019

(pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:6255
Kinderrechter benoemt bijzondere curator voor bijstand aan minderjarige (2017) bij eventuele vordering als slachtoffer in strafzaak tegen (voormalige) vriend moeder. Mogelijk belangenconflict, nu ook moeder vooralsnog verdachte is (wegens mogelijk onvoldoende tijdig inschakelen van hulp). Benoeming bc houdt tevens in, dat bc (medische) informatie kan opvragen c.q. contact kan hebben bij/met wie zij nodig acht. Tevens opdracht eventuele schadevergoedingen voorzien van BEM-clausule uit te keren op bankrekening minderjarige.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Overig

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN