ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Privacy gaat boven waarheidsvinding in zaak over occult onderzoek bij graf dochters
Rechtbank Midden-Nederland 10-08-2022 (pub. 10-08-2022), ECLI:NL:RBMNE:2022:3193
Gemeente hoeft persoonsgegevens van groepsleden die op begraafplaats op zoek waren naar energieën van overledenen (seance) niet prijs te geven, ondanks gestelde ernstige psychische klachten bij moeder.
Man past in bijzijn kinderen geweld toe op vrouw: geen gezag, begeleide omgang
Rechtbank Noord-Holland 25-05-2022 (pub. 01-08-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:6648
Man heeft aantoonbaar geweld gebruikt tegen vrouw (tijdelijk huisverbod). Ook is hij veroordeeld voor vernielen van haar auto, op het moment dat zij hier met beide kinderen in zat. Geen gezag, omgang onder leiding van GI.
Reikwijdte van Verdrag van Istanbul
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-07-2022 (pub. 19-07-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:6086
Verdrag van Istanbul inzake bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld staat niet in de weg aan verlenen vervangende toestemming erkenning kind: Verdrag ziet vooral op gezag en omgang. Toestemming erkenning verleend.
Geen toestemming wijziging achternaam kind: risico voor identiteitsontwikkeling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-07-2022 (pub. 18-07-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:5939
Verzoek moeder vervangende toestemming wijziging achternaam kind (2005) afgewezen: het ontbreken van contact met vader en het willen doorsnijden van laatste band van kind met hem brengt risico mee voor identiteitsontwikkeling kind.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Gelderland 05-08-2022
(pub. 10-08-2022), ECLI:NL:RBGEL:2022:4695
Toewijzing van het verzoek om de ambtenaar van de burgerlijke stand te gelasten een latere vermelding toe te voegen van wijziging van het geslacht in die zin dat het geslacht ‘X’ zal zijn.
Rechtbank Midden-Nederland 10-08-2022

(pub. 10-08-2022), ECLI:NL:RBMNE:2022:3193
De gemeente Amersfoort is niet verplicht de persoonsgegevens van leden van de groep die onderzoek deed op begraafplaats Rusthof te verstrekken aan nabestaanden. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Een vader en moeder van twee zusjes die op die begraafplaats begraven zijn, hadden om die gegevens gevraagd. Op de avond van 11 september vorig jaar heeft een groep een onderzoek uitgevoerd op de gemeentelijke begraafplaats Rusthof in Amersfoort. Dit gebeurde met toestemming van de ...
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-08-2022
(pub. 09-08-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:2693
Gezondheidsrecht. Suïcide. Incidentele vordering tot inzage in medisch dossier dochter. Inzagerecht nabestaanden volgens art. 7:458a, onder b en c, BW. Geen melding van incident op grond van Wkkgz. Vermoeden van medische fout. Onwil bij dochter om moeder informatie over actuele situatie te verstrekken, maar geen vastgelegde wil van dochter om inzage te allen tijde te ontzeggen. Ambtshalve beperking van inzage tot gegevens die verband houden met de zelfdoding.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-08-2022
(pub. 09-08-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:6917
Het hof wijst het verzoek tot wijziging van de geboorteakte in "X" toe. Het individuele van de genderfluïde persoon weegt zwaarder dan het algemeen belang bij handhaving van de huidige wettelijke regeling.
Rechtbank Limburg 29-07-2022
(pub. 08-08-2022), ECLI:NL:RBLIM:2022:6018
IPR Art. 10:19 BW. Toewijzing verzoek OM tot verbetering geboorteakte en akte van erkenning art. 1:24 BW. Minderjarige stond ten tijde van geboorte niet in een familierechtelijke betrekking tot de vader, zodat hij volgens Eritrees recht een namenreeks met, naast zijn voornaam, het patroniem en tweede patroniem (of familienaam) van de moeder had moeten krijgen. Na erkenning door de vader wijzigt deze namenreeks, in die zin dat het patroniem en tweede patroniem (of familienaam) wordt gewijzigd in die van de vader. De rechtb...
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Eergerelateerd geweld en recht op omgang
(Mr. Ine Avontuur, 02-08-2022)
In deze blog meer over de invloed van verdragen op risicotaxatie bij huiselijk geweld. Op welke gronden kan recht op omgang worden ontzegd? En welke verdragen moeten in aanmerking worden genomen?
(Ex-)partnergeweld op de kaart zetten bij gezag en omgang
(Mr. Ine Avontuur, 07-12-2021)
Partnergeweld moet beter op de kaart worden gezet in gezag- en omgangszaken. In deze blog meer over de rol van advocaten en de Masic-methode bij de screening op huiselijk/(ex-)partnergeweld.
Huiselijk geweld in het familierecht: een ongemakkelijke waarheid
(Mr. drs. Ariane Hendriks, 22-06-2021)
Ariane Hendriks adviseert soms cliënten om níet te zeggen dat ze slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Daarmee is ze als advocaat onderdeel van het grote toedekken van huiselijk geweld in het familierecht. Waarom gebeurt dat?
Wetsvoorstel dubbele achternaam in internetconsultatie
(Mr. Jolene Groenestijn, 01-03-2021)
Op 8 februari 2021 is een wetsvoorstel in internetconsulatie gegaan dat het mogelijk maakt om kinderen de achternaam van beide ouders te laten dragen. In dit artikel een toelichting op de belangrijkste onderdelen.
Voornaamswijziging: wat zijn geldige redenen (en wat niet)?
(Mr. Anne Jo Broekhuizen-Termaat, 19-09-2019)
Steeds meer mensen willen hun voornaam officieel laten wijzigen. Maar: wanneer mag dit wel en wanneer niet? En hoe gaat zo'n procedure in zijn werk?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN