ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Notaris moet dossier van erflaatster afgeven aan familieleden
Rechtbank Amsterdam 17-11-2022 (pub. 25-11-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:6728
Op notaris rust zware plicht om misbruik van kwetsbare personen te signaleren. Er zijn aanwijzingen dat geheimhouder verwijtbaar en ondeskundig heeft gehandeld; geen Stappenplan wilsbekwaamheid aangetroffen. Toewijzing.
Hof geeft invulling aan uitspraak Hoge Raad over Iraanse huwelijkse voorwaarden
Gerechtshof Den Haag 05-10-2022 (pub. 31-10-2022), ECLI:NL:GHDHA:2022:2153
Huwelijkse voorwaarden waarin afwikkeling huwelijksvermogen afhankelijk is van schuldvraag echtscheiding, zijn in dit geval in strijd met de openbare orde. Toetsing per datum uitspraak; huwelijk en vermogensverwerving grotendeels in NL.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 17-11-2022

(pub. 25-11-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:6728
Een notaris moet het dossier van een inmiddels overleden vrouw afgeven aan haar familieleden.
Rechtbank Den Haag 17-11-2022
(pub. 25-11-2022), ECLI:NL:RBDHA:2022:12389
Vaststelling geboortegegevens van in Oekraïne uit draagmoeder geboren kind, met toestemming draagmoeder voor geboorte in Nederland door wensvader erkend. Positie draagmoeder (artikel 798 Rv). Zorgvuldig draagmoedertraject. Vaststelling geboortegegevens. Beëindiging ouderlijk gezag Oekraïense draagmoeder. Adoptie door wensmoeder met instandhouding van tussen kind en wensvader bestaande familierechtelijke betrekkingen. Verstaan dat na adoptie vader en adoptiefmoeder gezamenlijk met gezag belast.
Rechtbank Noord-Nederland 01-11-2022
(pub. 21-11-2022), ECLI:NL:RBNNE:2022:4310
Opdrachtovereenkomst. Betwisting van de handtekening van opdrachtgever onvoldoende onderbouwd. Beroep op vernietiging vanwege geestelijke stoornis afgewezen. Na het uitbrengen van een adviesrapport is de reactie van opdrachtgever uitgebleven, ondanks aanmaningen en verzoek om verdere instructie. Opdrachtnemer mocht dit opvatten als een opzegging van de overeenkomst. Redelijk loon 7:411 BW. Aansluiten bij bepaling over tussentijdse ontbinding in algemene voorwaarden.
Gerechtshof Amsterdam 15-11-2022
(pub. 21-11-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:3248
Het hof is van oordeel dat er teveel belemmeringen zijn voor een veilig en verantwoord contactherstel tussen de vader en de kinderen. De kinderen hebben heel veel meegemaakt en moeten nu voor alles rust en stabiliteit krijgen, zodat hun positieve ontwikkeling zich kan voortzetten. De kans dat dit wordt verstoord door (pogingen tot) contactherstel tussen de vader en de kinderen, acht het hof, evenals de GI en de moeder, gelet op alle belemmeringen te groot. Omgang met de vader moet daarom in strijd worden geacht met de zwaar...
Rechtbank Rotterdam 03-11-2022
(pub. 18-11-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:10000
(Dubbele) benoeming bijzondere curator 1:250 BW voor een minderjarige ten behoeve van vertegenwoordiging in de strafrechtelijke procedures tegen diens ouders. Zie ook ECLI:NL:RBROT:2022:10003
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Genderneutrale registratie in de geboorteakte: een overzicht
(Mr. Sharon Verhoef en Mr. Simone de Graaff, 27-09-2022)
Hoewel een wettelijke grondslag voor een genderneutrale geslachtsregistratie in de geboorteakte ontbreekt, moeten rechters steeds vaker beslissen op verzoeken daartoe. In deze blog meer over de recente rechtspraak en ontwikkelingen.
Eergerelateerd geweld en recht op omgang
(Mr. Ine Avontuur, 02-08-2022)
In deze blog meer over de invloed van verdragen op risicotaxatie bij huiselijk geweld. Op welke gronden kan recht op omgang worden ontzegd? En welke verdragen moeten in aanmerking worden genomen?
(Ex-)partnergeweld op de kaart zetten bij gezag en omgang
(Mr. Ine Avontuur, 07-12-2021)
Partnergeweld moet beter op de kaart worden gezet in gezag- en omgangszaken. In deze blog meer over de rol van advocaten en de Masic-methode bij de screening op huiselijk/(ex-)partnergeweld.
Huiselijk geweld in het familierecht: een ongemakkelijke waarheid
(Mr. drs. Ariane Hendriks, 22-06-2021)
Ariane Hendriks adviseert soms cliënten om níet te zeggen dat ze slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Daarmee is ze als advocaat onderdeel van het grote toedekken van huiselijk geweld in het familierecht. Waarom gebeurt dat?
Wetsvoorstel dubbele achternaam in internetconsultatie
(Mr. Jolene Groenestijn, 01-03-2021)
Op 8 februari 2021 is een wetsvoorstel in internetconsulatie gegaan dat het mogelijk maakt om kinderen de achternaam van beide ouders te laten dragen. In dit artikel een toelichting op de belangrijkste onderdelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN