ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 216 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Wanneer - en hoe vaak - kunnen voornamen worden gewijzigd?
Rechtbank Noord-Nederland 17-05-2023 (pub. 27-09-2023), ECLI:NL:RBNNE:2023:3621
Ouders waren niet in staat namen voor dochters te kiezen conform hun daadwerkelijke wensen. Voornamen kregen voor ouders steeds meer een negatieve lading. Voldoende zwaarwegend belang en ook verder geen bezwaren tegen wijziging.
Derde cohortstudie van Verwey-Jonker over huiselijk geweld gepubliceerd
Huiselijk geweld, een veelkoppige monster (Verwey-Jonker Instituut 18-09-2023)
"De resultaten laten zien dat het in de loop der jaren steeds iets beter gaat; er zijn positieve ontwikkelingen gesignaleerd bij volwassenen en kinderen. Maar tegelijkertijd duurt in te veel relaties en gezinnen huiselijk geweld voort."
Man gaat los op social media: gebod tot verwijdering accounts met dwangsom tot € 10.000
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17-08-2023 (pub. 13-09-2023), ECLI:NL:RBZWB:2023:6367
Vader heeft voor plaatsen foto's kinderen op social media geen toestemming van moeder (hun wettelijk vertegenwoordiger), zoals vereist in art. 5 AVG, hij bedreigt haar en hulpverlener en schaadt de privacy van de kinderen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 05-09-2023
(pub. 03-10-2023), ECLI:NL:GHAMS:2023:2221
gebieds- en contactverbod. De door de gezinsmanager gestelde voorwaarden waren onvoldoende om dreiging van gewelddadige confrontaties weg te nemen, daarvoor was gebieds- en contactverbod noodzakelijk. De termijn waarvoor de verboden gelden is bekort tot de dag na betekening van het arrest. Het vonnis van de voorzieningenrechter is voor het overige bekrachtigd.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-09-2023
(pub. 28-09-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:8017
Adoptie, gezamenlijk gezag en geslachtsnaamswijziging.
Rechtbank Noord-Nederland 17-05-2023

(pub. 27-09-2023), ECLI:NL:RBNNE:2023:3621
Voornaam kind 1 voor derde keer gewijzigd, die van kind 2 voor tweede keer. Ouders waren niet in staat keuzes te maken die overeenkwamen met hun daadwerkelijke wensen ten aanzien van namen dochters. Naam 3 kind 1 en naam 2 kind 2 kregen voor verzoekers steeds meer een negatieve lading. Voldoende zwaarwegend belang. Verder voldoen de gevraagde voornamen aan maatstaven art. 1:4 lid 2 BW. Niet van andere bezwaren gebleken; ook het publiek belang verzet zich niet tegen de voornaamswijzigingen.
Rechtbank Den Haag 12-07-2023
(pub. 25-09-2023), ECLI:NL:RBDHA:2023:14284
Geen sprake van een arbeidsovereenkomst tussen ex-partners. Verzoek om transitievergoeding toe te kennen daarom afgewezen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-09-2023
(pub. 18-09-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:7630
Art. 8 en 10 EVRM. Hoger beroep. Onrechtmatige uitlatingen. Botsing grondrechten. Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, eer en goede naam weegt in deze omstandigheden zwaarder dan het recht op vrije meningsuiting.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Genderneutraal paspoort aanvragen in Nederland
Mr. Edward Appelman, 28-03-2023
De Rechtbank Noord-Holland deed onlangs uitspraak over een verzoek tot geslachtswijziging op de geboorteakte naar een genderneutrale 'X'-aanduiding. Dit artikel gaat in op de inhoud en context van deze uitspraak.
Podcastgesprek met Eva Scholte: een intiem gesprek over huiselijk geweld
Interviewer: Mr. Jolande ter Avest, 28-02-2023
Familierechtadvocaat Jolande ter Avest ging in gesprek met Eva Scholte, directeur-bestuurder bij Moviera. Samen bespraken zij de rol van Moviera bij de aanpak van huiselijk geweld en de ontwikkeling van deze aanpak.
Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (2)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 20-12-2022
Dit is het tweede deel van het eindejaarsoverzicht: de drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht bespreken opnieuw interessante uitspraken uit 2022.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN