ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

NL vrouw mag na echtscheiding de achternaam van Turkse man houden op geboorteakte
Rechtbank Noord-Holland 01-05-2019 (pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3661
Bij inschrijving huwelijk in NL had NL vrouw, in Turkije gehuwd met Turkse man, voor zijn naam gekozen (geboorteakte). Na Turkse echtscheiding wijst Rb verzoek van vrouw tot handhaving Turkse achternaam toe.
Naamswijziging incestslachtoffers moet verbeterd
Duomoeders verzoeken na echtscheiding vernietiging erkenning van elkaars kinderen
Rechtbank Noord-Nederland 25-03-2019 (pub. 30-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1793
Moeders zelf niet ontvankelijk, maar bijzondere curator van de kinderen wel. Verzoek toegewezen: geen sprake meer van gezamenlijk ouderschap. Door vernietiging erkenning krijgt kind achternaam van eigen moeder.
Geen inzage in overgelegde rapportage over andere ouder: in strijd met 'hoor & wederhoor'
Rechtbank Rotterdam 19-03-2019 (pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3349
GI legt rapportages over opvoedcapaciteiten ouders aan kinderrechter over, maar ouders krijgen geen inzage in exemplaar dat de ander betreft. Vooralsnog buiten beschouwing gelaten; GI moet oplossing vinden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 09-04-2019
(pub. 09-05-2019), ECLI:NL:PHR:2019:484
Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Procesrecht. Vereisten exploot (art. 45 lid 3 Rv) en betekeningsvereisten (art. 46 e.v. Rv). Is betekening aan een in de basisregistratie personen opgenomen ‘briefadres’ rechtsgeldig? Dient in exploten de woonplaats te worden vermeld van verzoekers/geëxploteerden met een ‘geheim adres’?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-04-2019
(pub. 09-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3744
Onder curatele gestelde verzoekt achteraf toestemming voor in Marokko gesloten huwelijk. Echtelieden hebben Marokkaanse nationaliteit gemeenschappelijke. NL ipr: vereisten voor aangaan huwelijk beheerst door recht land huwelijksvoltrekking, dus Marokkaans recht. Uitgegaan van rechtsgeldigheid huwelijk. Art. 1:38 BW niet toepasselijk, nu geen sprake van huwelijk naar NL recht. Art. 1:69 niet toepasselijk: toetsing van in Marokko gesloten huwelijk tussen twee Marokkaanse burgers valt buiten jurisdictie NL rechter.
Rechtbank Den Haag 03-04-2019
(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3261
Ten tijde van de indiening van het onderhavige verzoek was reeds een bestuursrechtelijke procedure aanhangig waarbij de vraag of verzoeker de Nederlandse nationaliteit bezit centraal staat. Verzoeker niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek.
Rechtbank Noord-Holland 01-05-2019

(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3661
NL vrouw trouwt in Turkije met Turkse man. Bij inschrijving huwelijk in BRP kiest vrouw voor haar geboorteakte voor geslachtsnaam man (mogelijk ogv Turks recht). Na echtscheiding wordt geslachtsnaam in geboorteakte gewijzigd in haar oorspronkelijke achternaam. Rb wijst verzoek van vrouw tot handhaving Turkse achternaam toe ogv art. 10:20 BW en HR 10-07-2009,ECLI:NL:HR:2009:BI0462 nu zij er ogv verstrekte informatie redelijkerwijs vanuit kon gaan dat zij haar Turkse geslachtsnaam na echtscheiding zou houden.
Rechtbank Noord-Holland 01-05-2019
(pub. 03-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3622
Officier van justitie verzoekt de verbetering te gelasten vd geboorteakte van kind geboren uit moeder wier echtgenote het kind nog niet had erkend ten tijde van de geboorte (later wel), terwijl evenmin een donorverklaring abi art. 1:198 BW werd overgelegd: gegevens duomoeder (meemoeder) moeten geschrapt. Achternaam kind (het derde van deze moeders) moet echter die van duomoeder blijven (art. 1:5 lid 4 en leden 8 en 13 BW) in verbinding met art. 253sa BW. Rechter wijst verzoek toe.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Overig

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN