ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Geen onrechtmatige daad vrouw door man ervan te beschuldigen haar te hebben verkracht
Rechtbank Amsterdam 04-05-2022 (pub. 24-06-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:2721
Rb: nu vaststaat dat de vrouw de man heeft beschuldigd van verkrachting, moet de vraag worden beantwoord of die beschuldiging onterecht is. Antwoord niet te geven. Beschuldiging seksueel misbruik kinderen niet vast komen te staan.
Hoewel wettelijke termijn is verstreken toch nog recht om geslachtsnaamkeuze te maken
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-05-2022 (pub. 14-06-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:4645
Ook na wettelijke termijn van art. 1:5 BW moeten de ouders nog de mogelijkheid krijgen een keuze voor de achternaam van hun dochter uit te brengen, nu zij eerder niet in de gelegenheid waren. Ze hoeven geen verzoek aan Koning te doen.
Gezagsbeëindiging wegens misbruik van gezag
Rechtbank Rotterdam 07-06-2022 (pub. 13-06-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:4535
Seksueel misbruik is een dermate ernstige vorm van kindermishandeling dat deze op zichzelf al misbruik van het gezag oplevert. Vader heeft hiermee zijn plichten als gezaghebbende ouder geschonden. Beëindiging gezag over beide kinderen.
Vrouw gebonden aan hypotheekakte: bedreiging door neef van zakenpartner man niet komen vast te staan
Rechtbank Gelderland 01-06-2022 (pub. 08-06-2022), ECLI:NL:RBGEL:2022:2726
Dat al meermalen aangifte is gedaan van bedreiging staat haaks op verklaring van vrouw dat de politie heeft geweigerd de aangiften van haar en haar kinderen op te nemen. Hypotheekakte niet onder invloed van bedreiging ondertekend.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-06-2022
(pub. 30-06-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:5417
Hoger beroep; faillissementspauliana; grondverkoop en -overdracht tussen echtgenoten meer dan vijf jaar voor faillietverklaring man; -schuldeisersbenadeling? geen wetenschap van benadeling: voor de echtgenoten waren een meer dan vijf jaar later gevolgd faillissement en het tekort daarin niet met een redelijke mate van waarschijnlijkheid te voorzien; -hetzelfde criterium geldt voor de Peeters-Gatzen-vordering; -onder bijzondere omstandigheden kan medewerking door de ontvanger van een beta...
Rechtbank Overijssel 08-06-2022
(pub. 28-06-2022), ECLI:NL:RBOVE:2022:1836
Afwijzing verzoek 1:24 BW. Het feit dat de ouders van verzoekster destijds volgens de stelling van verzoekster welbewust onjuiste persoonsgegevens hebben verstrekt aan de autoriteiten, in combinatie met het gegeven dat thans slechts kopieën van documenten zijn overgelegd, waarvan de authenticiteit niet kan worden onderzocht, maken dat aan deze overgelegde stukken niet de conclusie kan worden verbonden dat de in de geboorteakte van verzoekster opgenomen gegevens onjuist zijn en tot wijziging van deze gegevens overgegaan dien...
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-06-2022
(pub. 28-06-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:5352
Hoofdverblijf van de kinderen wordt bij de vader bepaald. De moeder bleef de kinderen belasten met haar overtuiging dat zij seksueel werden misbruikt als zij bij de vader waren.
Rechtbank Amsterdam 04-05-2022

(pub. 24-06-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:2721
Heeft gedaagde onrechtmatig gehandeld door eiser ervan te beschuldigen dat hij haar heeft verkracht en/of hun dochters seksueel heeft misbruikt?
Rechtbank Noord-Holland 09-06-2022
(pub. 24-06-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:5220
Jonge baby met meerdere onverklaarde botbreuken die op 3 verschillende momenten zijn ontstaan. Bekrachtiging VOTS. Intrekking spoedmachtiging tot uithuisplaatsing, omdat ouders ter zitting een geloofwaardige mogelijke verklaring hebben gegeven (letsel tijdens stuitbevalling en beenbreuk door onhandigheid moeder bij opstaan). De veiligheid van de baby is ook zonder uithuisplaatsing voldoende gewaarborgd met zes-ogen-beleid. Hechting en borstvoeding en hereniging is nu belangrijker in deze zeer belangrijke levensfase.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

(Ex-)partnergeweld op de kaart zetten bij gezag en omgang
(Mr. Ine Avontuur, 07-12-2021)
Partnergeweld moet beter op de kaart worden gezet in gezag- en omgangszaken. In deze blog meer over de rol van advocaten en de Masic-methode bij de screening op huiselijk/(ex-)partnergeweld.
Huiselijk geweld in het familierecht: een ongemakkelijke waarheid
(Mr. drs. Ariane Hendriks, 22-06-2021)
Ariane Hendriks adviseert soms cliënten om níet te zeggen dat ze slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Daarmee is ze als advocaat onderdeel van het grote toedekken van huiselijk geweld in het familierecht. Waarom gebeurt dat?
Wetsvoorstel dubbele achternaam in internetconsultatie
(Mr. Jolene Groenestijn, 01-03-2021)
Op 8 februari 2021 is een wetsvoorstel in internetconsulatie gegaan dat het mogelijk maakt om kinderen de achternaam van beide ouders te laten dragen. In dit artikel een toelichting op de belangrijkste onderdelen.
Voornaamswijziging: wat zijn geldige redenen (en wat niet)?
(Mr. Anne Jo Broekhuizen-Termaat, 19-09-2019)
Steeds meer mensen willen hun voornaam officieel laten wijzigen. Maar: wanneer mag dit wel en wanneer niet? En hoe gaat zo'n procedure in zijn werk?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN