ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Tegeneis en zelfstandig verzoek niet voor het eerst in appel
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-07-2019 (pub. 14-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6266
Vader stelt voor het eerst eisen in hoger beroep (in reconventie): schorsing omgangsbeslissing en afgifte kinderen. Dat had hij niet gevorderd bij de vzr. van de Rb. In strijd met art. 353 Rv, reeds daarom afwijzing.
Hof herformuleert onduidelijke grieven van vrouw
Gerechtshof Den Haag 10-07-2019 (pub. 25-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1992
Omdat appel van vrouw niet/niet eenvoudig te doorgronden was, heeft Hof de advocaten voorafgaand aan zitting per e-mail een herformulering van haar grieven gestuurd. Ter zitting heeft vrouw bevestigd dat dit de kern is.
In beroep gaan kan maar 1 keer
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-06-2018 (pub. 08-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2379
Tegen een rechterlijke uitspraak kan echter op grond van de beginselen van goede procesorde slechts éénmaal hoger beroep worden ingesteld. Appellante is niet-ontvankelijk.
Alimentatieverzoeken te laat ingediend
Rechtbank Noord-Holland 28-09-2017 (pub. 25-10-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:7953
Zelfstandige tegenverzoeken inz. alimentatie, ingediend op dag voor mondelinge behandeling vovo, niet in behandeling genomen i.v.m. strijd met goede procesorde. Overige verzoeken afgewezen: geen verzoeken ex art. 822 Rv.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-09-2019
(pub. 27-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3460
Omgang en KAL. Vrouw dient één dag voor de zitting een gewijzigd omgangsverzoek in. Hof acht dit in strijd met de goede procesorde. Hof stelt de ingangsdatum van de KAL op de 1e vd maand nadat de man heeft gereageerd op de e-mail vd advocaat vd vrouw. Man kon vanaf dat moment rekening houden met een door hem te betalen bijdrage. Ivm het gewijzigde inkomen van de man is zijn draagkracht miv 1 januari 2019 toegenomen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-07-2019

(pub. 14-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6266
Vader verzoekt ter zitting schorsing van de omgangsbeslissing. Afgewezen: uit art. 353 lid 1 Rv volgt dat een partij, die in de procedure bij de voorzieningenrechter geen vordering in reconventie heeft ingesteld, niet voor het eerst in hoger beroep een vordering in reconventie kan instellen. Dat geldt ook voor de door vader bij dagvaarding in hoger beroep gevorderde afgifte van de kinderen en het (tijdelijk) bepalen van hoofdverblijf bij hem. Deze vorderingen dienen dan ook alleen al om deze reden te worden afgewezen.
Gerechtshof Den Haag 10-07-2019

(pub. 25-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1992
Wijz. PAL. Hof heeft voorafgaand aan zitting grieven vrouw geherformuleerd. Vrouw dient volledige ontslagvergoeding aan te wenden voor inkomensdaling tot aan haar pensioen miv 1 mei 2025. Geen stukken waaruit blijkt dat helft bedoeld was voor compensatie pensioengat. Nihil stelling per 1 mei 2020, nu WW-uitkering vrouw dan stopt en man anders in een betere financiële positie komt dan zij, zoals blijkt uit jusvergelijking.
Gerechtshof Amsterdam 16-05-2019
(pub. 24-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1837
Inkomstenbelasting. Op de man rust de bewijslast om aannemelijk te maken dat de betalingen aan zijn ex-echtgenote aangemerkt kunnen worden als aftrekbare onderhoudsverplichtingen. Man niet geslaagd in zijn bewijslast. Betaling aan ex had niet als doel om de ex-echtgenote na echtscheiding in haar levensonderhoud te voorzien. Uit stukken volgt dat maandelijkse betalingen zijn bedoeld als vergoedingen voor het levensonderhoud ex-echtgenote en drie kinderen tezamen. Bewijsaanbod tardief; in strijd met de goede procesorde
Gerechtshof Den Haag 22-05-2019
(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1957
Wijziging PAL. Het beroep op grievend gedrag heeft de man eerst bij mondelinge behandeling in hoger beroep aangevoerd. Dit is tardief en in strijd met de eisen van een goede procesorde. Hof komt niet toe aan nieuwe berekening draagkracht, nu man niet vergoede ziektekosten ad € 600,- per maand niet heeft onderbouwd. Geen aanleiding voor limitering of afbouw van de PAL.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Strijd met goede procesorde

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN