ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

In beroep gaan kan maar 1 keer
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-06-2018 (pub. 08-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2379
Tegen een rechterlijke uitspraak kan echter op grond van de beginselen van goede procesorde slechts éénmaal hoger beroep worden ingesteld. Appellante is niet-ontvankelijk.
Alimentatieverzoeken te laat ingediend
Rechtbank Noord-Holland 28-09-2017 (pub. 25-10-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:7953
Zelfstandige tegenverzoeken inz. alimentatie, ingediend op dag voor mondelinge behandeling vovo, niet in behandeling genomen i.v.m. strijd met goede procesorde. Overige verzoeken afgewezen: geen verzoeken ex art. 822 Rv.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-04-2019
(pub. 17-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1356
Na meerdere keren uitstel verzocht te hebben om het procesdossier over te leggen plant het hof een zitting. Ter zitting heeft advocaat het volledige procesdossier bij zich en dient het daarna in. De sanctie van niet-ontvankelijkheid kan alleen worden uitgesproken als daartoe een wettelijke basis bestaat of als de goede procesorde zodanig geschonden is dat een dergelijke beslissing gerechtvaardigd is én niet zonder dat een zitting heeft plaatsgevonden waarin de ontvankelijkheid is besproken. I.c appellant ontvankelijk.
Rechtbank Midden-Nederland 20-03-2019
(pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1370
Wijze van procederen in strijd met de goede procesorde. Proceskostenveroordeling.
Gerechtshof Amsterdam 26-03-2019
(pub. 02-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1025
Ontvankelijk verklaring. Hoewel het procesdossier niet volledig voldoet aan de vereisten van het Procesreglement verzoekschriftprocedure Familiezaken Gerechtshoven, levert dit geen ernstige schending van de goede procesorde op.Benoeming bijzondere curator in de zin van artikel 1:250 BW. Het hof acht de stem van de minderjarige onderbelicht.
Rechtbank Den Haag 18-09-2018

(pub. 22-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12325
Aanvullende verzoeken na aanhouding zaak i.s.m. goede procesorde, nu in overwegingen tussenbeschikking vooruit werd gelopen op eindbeslissing. Dat een en ander niet in dictum werd opgenomen doet hieraan niet af. Art. 283 Rv en art. 130 Rv.
Gerechtshof Den Haag 04-07-2018
(pub. 07-08-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1930
Grief dat de behoefte hoger is dan de rb heeft vastgesteld is tardief. Deze is pas tijdens het slotwoord aangevoerd. Een dergelijke grief had - in het kader van een goede procesorde - in een eerder stadium moeten zijn ingesteld. Zij heeft haar behoeftigheid onvoldoende aangetoond. Geen recente stukken waaruit blijkt dat zij onlangs nog heeft gesolliciteerd. Zij heeft evenmin onderbouwd waarom zij nu niet meer een inkomen van € 2.100,- netto pm kan verdienen, zoals zij tot 2014 heeft gedaan. Hof: vrouw is niet behoeftig.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Strijd met goede procesorde

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN