Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Pensioen X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Fiscaal pensioennadeel van emigratie voor rekening van man
Rechtbank Den Haag 25-04-2018 (pub. 25-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:8433
Man met netto pensioen dient aan vrouw bruto pensioen te betalen. Financiële gevolgen van zijn verhuizing naar UK (pensioenbetalingen in UK niet aftrekbaar) mogen niet op vrouw worden afgewenteld.
Belastingplan 2018: vragen en wetswijzigingen
Staatssecretaris Snel beantwoordt enkele openstaande vragen n.a.v. het verslag Belastingplan 2018, o.m. over schenk- en erfbelasting en pensioen en oudedagsvoorzieningen. Tevens een geactualiseerd overzicht van fiscale wetswijzigingen/maatregelen, in werking getreden na 01-01-2018.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FIPE
Parket bij de Hoge Raad 30-10-2018
(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1214
A-G Niessen heeft conclusie genomen in de zaak met nummer 17/03827. In cassatie is in geschil of het Hof ten onrechte heeft geoordeeld dat belanghebbende zijn pensioenrechten in 2013 heeft prijsgegeven. Belanghebbende is DGA van Beheer BV en houdt alle aandelen in Beheer BV. Beheer BV heeft op 10 augustus 1993 pensioenaanspraken toegekend aan belanghebbende. Deze aanspraken zijn vastgelegd in een pensioenbrief. In de pensioenbrief is opgenomen dat Beheer BV zich het recht voorbehoudt de pensioenrechten, gedeeltelijk of geheel te b...
FI
Rechtbank Noord-Holland 13-09-2018
(pub. 09-10-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:8188
Sprake van een nieuw feit, omdat uit de omstandigheid dat de geldleningen van de pensioen-bv aan haar DGA in het contact met verweerder in het verleden aan de orde zijn geweest volgt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet dat de inspecteur op de hoogte was of had kunnen zijn van de vestiging van het hypotheekrecht op de woning. Niet aannemelijk gemaakt dast de gezamenlijke waarde van de woningen in 2010 voldoende was om de schuld aan de B.V. te kunnen voldoen.
FIPE
Rechtbank Den Haag 25-04-2018
(pub. 25-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:8433
Man ontvangt netto pensioen. Hij dient (m.i.v. 2011) de aan vrouw toekomende pensioenaanspraken te betalen, als bruto bedrag. Rb: pp waren ttv huwelijk woonachtig in NL, waar pensioenbetalingen aan ex-echtgenoot in mindering worden gebracht op belastbaar jaarinkomen. Man is na de scheiding naar UK geëmigreerd waar pensioenbetalingen niet fiscaal aftrekbaar zijn. De financiële gevolgen van de keuze van man om in een land te gaan wonen met een voor hem minder gunstig fiscaal stelsel, mogen niet op de vrouw worden afgewenteld.
HVFIPE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-12-2017
(pub. 15-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2017:5584
Partijen hebben bedoeld om de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding toe te passen. Daarbij heeft de vrouw een deel van de aan haar toekomende pensioenaanspraken afgestaan in ruil voor toedeling van de woning aan haar. Hof: omdat daardoor in wezen de uitgangspunten van de WVPS worden verlaten, is sprake van pensioenverrekening ex art. 3.102 lid 3 aanhef en sub a IB. Dat leidt tot een IB-naheffing over een bedrag van € 159.183.
FI
Gerechtshof Den Haag 26-09-2017
(pub. 20-12-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:3584
Pensioenuitkering is belast. Dit geldt ook als de BV de pensioenverplichting niet juist heeft berekend of de pensioenverplichting niet ten laste van de fiscale winst heeft gebracht. 
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Pensioen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN