ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Verdeling gemeenschappelijke goederen gaat voor verkoop woningen in kort geding
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-09-2021 (pub. 15-09-2021), ECLI:NL:GHSHE:2021:2803
Doel kortgedingprocedure is treffen van een ordemaatregel. Vorderingen vrouw komen neer op vordering tot (het gelasten van de wijze ) verdeling. Onderscheid met te gelde maken gemeenschappelijk goed. Afwijzing eis verkoop woningen.
Analoge toepassing wetsbepaling bij informatieaanspraak dochter
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-09-2021 (pub. 15-09-2021), ECLI:NL:GHSHE:2021:2787
In nalatenschap van moeder geen wettelijke verdeling, maar ouderlijke boedelverdeling. Informatieaanspraak erfgenaam (dochter) verschilt niet wezenlijk van art. 4:16 lid 4 BW inzake de wettelijke verdeling. Analoge toepassing.
Vader staat niet langer achter zijn verzoek gezamenlijk ouderlijk gezag; gezag naar moeder
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-09-2021 (pub. 14-09-2021), ECLI:NL:GHSHE:2021:2814
Vader staat alsnog niet achter zijn inleidend verzoek bij Rb tot verkrijgen gezamenlijk gezag. Beschikking tot verkrijgen gezamenlijk gezag vernietigd, omdat vader/ouders problemen voorzien die niet in belang kind zijn.
Bij samenlevers kan ouderschapsplan wel maar convenant niet worden opgenomen in beschikking
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 08-09-2021 (pub. 10-09-2021), ECLI:NL:RBZWB:2021:4528
"Convenant einde samenwoning" wordt niet op verzoek van partijen opgenomen in beschikking. Daarvoor ontbreekt bij (ex-)samenlevers een wettelijke basis. Hun ouderschapsplan wel, want: gezamenlijk ouderlijk gezag.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Oost-Brabant 10-09-2021
(pub. 16-09-2021), ECLI:NL:RBOBR:2021:4844
Kort geding, toestemming vakantie met minderjarige, geen contra-indicatie maar vordering te ruim geformuleerd
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-09-2021
(pub. 16-09-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:8674
Geen recht om terug te komen op omzettingsverklaring op grond van redelijkheid en billijkheid. Geen vernietigbaarheid rechtshandeling of ongerechtvaardigde verrijking. Geen recht op schadevergoeding.
Rechtbank Rotterdam 22-07-2021
(pub. 16-09-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:7900
Kort geding, uitsluitend gebruik van de woning. Partijen vorderen over en weer het uitsluitend gebruik van de woning en stellen beiden daarbij een spoedeisend belang te hebben omdat zij niet over alternatieve woonruimte beschikken. Bij de beoordeling van de vraag welke partij, met uitsluiting van de andere partij, in de woning mag verblijven, komt het aan op een belangenafweging. Nu er echter binnen afzienbare tijd een beslissing, incidenteel dan wel definitief, in de bodemprocedure valt te verwachten acht de voorzieningenr...
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Natuurlijke verbintenis en schenkbelasting
( Mr. Jan Vrusch en Drs. Jasper Horsthuis, 14-09-2021)
In vervolg op hun podcast Scheiden en schenkbelasting gaan Jan en Jasper nader op de natuurlijke verbintenis. Welke factoren spelen daarbij een rol?
Uithuisgeplaatst en op pad met het pleeggezin, wie geeft toestemming?
(Mr. Laura Goei, 25-05-2021)
De zeggenschap over vakanties met uithuisgeplaatste kinderen ligt bij de pleegouders, aldus de Hoge Raad. Enkel wanneer het geplande uitje de contactregeling met de ouders doorkruist, is toestemming van de GI nodig.
Hoe schrijf je een kindvriendelijke uitspraak?
(Mr. Sarah-Devorah Poot, 31-01-2020)
Steeds vaker besluiten rechters 'kindvriendelijke uitspraken' te schrijven. Over de begrijpelijkheid zijn kinderen nog niet altijd tevreden. Maar hoe schrijf je dan wél een goede kindvriendelijke uitspraak? (2/2)
Hoe kindvriendelijk zijn ‘kindvriendelijke uitspraken’?
(Mr. Sarah-Devorah Poot, 30-01-2020)
Hoe kindvriendelijk zijn 'kindvriendelijke uitspraken'? Voor mijn prijswinnende masterscriptie vroeg ik kinderen naar hún mening. Conclusie: de meeste van deze uitspraken zijn nog niet kindvriendelijk genoeg. (1/2)
Oude en nieuwe donorcontracten en de toegang tot de rechter
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 14-08-2019)
In donorcontracten met wensouders staat vaak dat de donor niet naar de rechter kan om omgang en/of ouderrechten af te dwingen. Betekent dit dat de donor niet-ontvankelijk is in een omgangsverzoek?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN