ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Geen procesverbod voor man: toegang tot de rechter komt anders in gevaar
Rechtbank Gelderland 10-12-2019 (pub. 16-01-2020), ECLI:NL:RBGEL:2019:5869
Voor een algeheel procesverbod kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen aanleiding bestaan. Het door art. 6 EVRM en art. 17 Grondwet gewaarborgde recht op toegang tot de rechter mag niet ontoelaatbaar worden beperkt.
Past verzoek met betrekking tot bruidsgave in echtscheidingsprocedure?
Rechtbank Amsterdam 08-01-2020 (pub. 15-01-2020), ECLI:NL:RBAMS:2020:4
Bruidsgave is geen alimentatie of huwelijksvermogen, maar heeft eigen karakter. Is te beschouwen als voorziening ex art. 827 lid 1 sub f Rv: verzoek hierover kan onder omstandigheden in echtscheidingsprocedure worden meegenomen.
Huwelijksreis Disneyland moeder belangrijker dan vakantie Slagharen vader
Rechtbank Gelderland 08-07-2019 (pub. 14-01-2020), ECLI:NL:RBGEL:2019:6222
Voorzieningenrechter gebiedt vader toe te laten dat kinderen bij huwelijk moeder aanwezig kunnen zijn. Huwelijk moeder éénmalige en unieke gebeurtenis. Dwangsom van € 1.000 per verstreken uur.
HVP gewijzigd met uitvoerbaar bij voorraad-verklaring en lijfsdwang
Rechtbank Den Haag 29-06-2018 (pub. 14-01-2020), ECLI:NL:RBDHA:2018:12960
HVP voortaan bij vader, nu niet gebleken is van contra-indicaties: geen aanwijzingen voor seksueel misbruik meisje door vader. Uitvoerbaar bij voorraad-verklaring met lijfsdwang voor moeder.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 17-01-2020

(pub. 17-01-2020), ECLI:NL:HR:2020:70
Geklaagd over oordeel dat ex art. 10:9 BW (onaanvaardbaarheidsexceptie) Jordaans soennitisch recht toepasselijk op huwelijksvermogensregime. Art. 10:9 BW is bepaling van NL commuun IPR, kan alleen toepassing vinden in gevallen niet bestreken door verdrag/EU-vo/als toepassing in concreet geval verenigbaar met toepasselijk verdrag/EU-vo. HHV 1978 bevat gesloten stelsel van verwijzingsregels, geen ruimte voor toepassing van art. 10:9 BW, ook niet bij onaanvaardbare schending van bij partijen levend gerechtvaardigd/vertrouwen/rechtsz...
Rechtbank Gelderland 10-12-2019

(pub. 16-01-2020), ECLI:NL:RBGEL:2019:5869
Man vordert in conventie afgifte van o.m. bankafschriften (art. 843a Rv). Afgewezen: fishing expedition. Vrouw vordert in reconventie een algeheel verbod voor de man om t.a.v. de optieregeling nog opnieuw te gaan procederen. Afgewezen. Voor een algeheel procesverbod kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen aanleiding bestaan. Het door art. 6 EVRM en art. 17 Gw gewaarborgde recht op toegang tot de rechter mag niet ontoelaatbaar worden beperkt.
Rechtbank Midden-Nederland 24-12-2019
(pub. 15-01-2020), ECLI:NL:RBMNE:2019:6072
Echtscheidingsconvenant; bindend karakter. Uitleg en aanvulling van een overeenkomst.
Rechtbank Amsterdam 08-01-2020

(pub. 15-01-2020), ECLI:NL:RBAMS:2020:4
Afwikkeling huwelijksvermogen naar Iraans recht. Verzoeken over afwikkeling huwelijkse vermogen afgewezen. In huwelijksakte overeengekomen bruidsgave is voorziening ex art. 827 lid 1 onder f Rv. Man veroordeeld om uit hoofde bruidsgave aan vrouw te overhandigen 110 Bahar-Azadi gouden munten/equivalent in euro’s, vermeerderd met wettelijke rente. Vrouw niet-ontvankelijk voor zover bruidsgave 110 gouden munten overschrijdt; nadere behandeling leidt tot onredelijke vertraging, ongewenst in kader echtscheidingsprocedure.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-01-2020
(pub. 15-01-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:221
Man heeft voor wijzigingsverzoek kinderalimentatie zodanige gebrekkige gegevens overgelegd, dat hof draagkracht niet kan beoordelen. Man beroept zich op faillissement, terwijl dat is uitgesproken voor de beschikking waarvan wijziging wordt verzocht en hij heeft doorstart gemaakt. Ondanks dat proceskostencompensatie uitgangspunt is bij voormalig partners, wordt man in proceskosten veroordeeld, omdat hij in ongelijk wordt gesteld en stellingen in hoger beroep -ook na vingerwijzing Rb- volstrekt onvoldoende heeft onderbouwd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Oude en nieuwe donorcontracten en de toegang tot de rechter
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 14-08-2019)
In donorcontracten met wensouders staat vaak dat de donor niet naar de rechter kan om omgang en/of ouderrechten af te dwingen. Betekent dit dat de donor niet-ontvankelijk is in een omgangsverzoek?
Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Hof Den Haag 15 juni 2016: een interessante uitspraak!
(Mr. Hanneke Moons, 21-06-2016)
Hanneke Moons behandelt de beschikking van 15 juni 2016 van Hof Den Haag, waarin het Hof de contouren schetst van de toepassing van het forfaitaire stelsel van de kinder­alimentatie.
De beschikkingen van 4 december 2015, stelplicht en bewijslast
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 23-12-2015)
Uit twee beschikkingen van de HR volgt dat de rechter kan afwijken van het Rapport Alimentatienormen. Wat brengt dit in het kader van de stelplicht en bewijslast voor partijen mee?
De motivering van alimentatiebeslissingen
(Mr. Katrien van Stratum, 21-12-2015)
Cassatieadvocaat Katrien van Stratum bespreekt de motivering van alimentatie­­beslissingen in het licht van de uitspraak van de Hoge Raad van 4 december 2015 en de ontwikkelingen in de politiek.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN