ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 223 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Perspectiefbesluit is geen beslissing rechtbank: ouders niet-ontvankelijk in appel
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-03-2024 (pub. 10-04-2024), ECLI:NL:GHARL:2024:2191
Ouders zijn niet-ontvankelijk voor zover hun verzoeken in hoger beroep zien op (de vernietiging van) het perspectiefbesluit. Het is geen beslissing in de beschikking. Overwegingen hebben een tijdelijk karakter. Bekrachtiging MUHP.
Maritaal conservatoir beslag roerende zaken of feitelijk een maritaal derdenbeslag?
Gerechtshof Amsterdam 02-04-2024 (pub. 09-04-2024), ECLI:NL:GHAMS:2024:885
Verlof verleend voor maritaal beslag op inhoud kluis. Man veroordeeld in proceskosten in opheffingskortgeding, omdat géén (maritaal) derdenbeslag is gevraagd; derdebeslagene had nu geen rechtsbescherming. Houding speelt ook mee.
Opdracht tot moord op ex-vriend niet uitgevoerd: krijgt vrouw haar geld nu terug?
Rechtbank Noord-Nederland 19-03-2024 (pub. 08-04-2024), ECLI:NL:RBNNE:2024:887
De vrouw heeft willens en wetens een opdracht tot moord gegeven, waarmee zij het leven van haar ex-vriend in gevaar heeft gebracht, en zij was bereid hiervoor te betalen. De openbare orde verzet zich ertegen dat zij haar geld terugvordert.
Procederen over schadevergoeding: 'beheren' of 'beschikken'?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-03-2024 (pub. 08-04-2024), ECLI:NL:GHSHE:2024:739
Hof: procederen over een schadevergoeding is niet een beschikkingshandeling als bedoeld in art. 1:438 lid 2 BW, maar een daad van beheer als bedoeld in art. 1:438 lid 1 BW. Niet rechthebbende is hiertoe bevoegd, maar bewindvoerder.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 25-01-2024
(pub. 12-04-2024), ECLI:NL:RBDHA:2024:5237
Voorlopige voorzieningen in het kader van de echtscheiding van partijen
Rechtbank Limburg 03-04-2024
(pub. 12-04-2024), ECLI:NL:RBLIM:2024:1688
Gelegd beslag niet onrechtmatig, ondanks het feit dat vonnis op basis waarvan het beslag is gelegd, in hoger beroep is vernietigd. Ook geen misbruik van bevoegdheid bij het leggen van het beslag, nu eiser onvoldoende feiten heeft gesteld waaruit blijkt dat het door de beslaglegger gelegde beslag zodanig disproportioneel was dat dit moet worden aangemerkt als misbruik van bevoegdheid. Kinderen/erfgenamen van beslaglegger, tegen wie verstek is verleend, zijn op grond van artikel 4:182 BW als erfgenamen weliswaar naast hun m...
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 08-09-2023
(pub. 12-04-2024), ECLI:NL:RBZWB:2023:9649
Echtscheiding met nevenvoorzieningen. IPR-aspecten: in Syrië gehuwd, echtelieden en kinderen Syrische nationaliteit. Vrouw met 2 kinderen als vluchteling naar Nederland gekomen. Geldig kindhuwelijk naar Syrisch recht, kan in Nederland worden erkend. Uitzonderingsgrond art. 10:32 aanhef en onder c BW. Nederlandse rechter onbevoegd t.a.v. verzoeken betreffende gezag en hoofdverblijf van kinderen in Syrië (art. 10:3 lid 3 sub b BW). Gezag man over bij vrouw verblijvende kinderen geschorst, hoofdverblijf bij vrouw bepaald (art. 15 en ...
Hoge Raad 12-04-2024
(pub. 12-04-2024), ECLI:NL:HR:2024:569
Procesrecht. Erfrecht. Vader heeft twee van zijn kinderen onterfd en derde kind tot enig erfgenaam benoemd. In 2016 is schuldbekentenis getekend waarin vader verklaart bedrag derde kind schuldig te zijn wegens niet betaalde verrichte arbeid en zorg. Hof kwalificeert beloning deels als gift voor berekening van legitieme. Art. 159 lid 2 Rv. Te hoge eisen gesteld aan betwisting echtheid van handtekening op schuldbekentenis? Equality of arms. Motiveringsklachten.
Parket bij de Hoge Raad 19-01-2024
(pub. 12-04-2024), ECLI:NL:PHR:2024:172
Procesrecht. Erfrecht. Vader heeft twee van zijn kinderen onterfd en derde kind tot enig erfgenaam benoemd. In 2016 is schuldbekentenis getekend waarin vader verklaart bedrag derde kind schuldig te zijn wegens niet betaalde verrichte arbeid en zorg. Hof kwalificeert beloning deels als gift voor berekening van legitieme. Art. 159 lid 2 Rv. Te hoge eisen gesteld aan betwisting echtheid van handtekening op schuldbekentenis? Equality of arms. Motiveringsklachten.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Alternatieve geschillenbeslechting in het familierecht
Mr. Janneke Mulder en Mr. Marjolijn Schram, 10-10-2023
Janneke Mulder en Marjolijn Schram, beiden familierechtadvocaat en scheidingsmediator, gaan in op de rol van de parenting coordinator en van de gezinsadvocaat.
Kun je Haviltex contractueel uitsluiten?
Mr. Hugo Boom, 26-09-2023
Kun je de Haviltex-maatstaf voor de uitleg van contractsbepalingen wegcontracteren? Wat kan hierover worden afgeleid uit de uitspraak HR 25 augustus 2023? De auteur gaat uitvoerig in op deze vragen.
Podcastgesprek: Het perspectiefbesluit in de jeugdbescherming
Mr. Laura Goei en Mr. Hanneke Moons, 25-04-2023
Hoofdredacteur Hanneke Moons ging over diverse aspecten van het perspectiefbesluit in gesprek met jeugdbeschermingsjurist Laura Goei, bij uitstek deskundig in deze materie. Wat is de visie van Laura hierop?

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN