ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Zorgregeling met vader geschorst omdat deze schadelijk is voor de kinderen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12-05-2022 (pub. 29-06-2022), niet gepubliceerd
Zorgregeling op vordering moeder geschorst: vader maakt haar zwart, betrekt daarin zijn opvattingen over (het praktiseren van) religie, en is weigerachtig ten aanzien van hulpverlening. Ook geen contact opnemen met kinderen.
Clausule in convenant verplicht vrouw niet tot delen kleine pensioenen met man
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-06-2022 (pub. 16-06-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:4904
Uit passage "verevenen conform de wettelijke standaardregeling” in convenant volgt - anders dan man stelt - niet dat alle pensioenen en dus ook de kleine pensioenen van de vrouw worden verevend, verrekend of verdeeld. Afwijzing.
Rechtsmacht bij beëindiging geregistreerd partnerschap
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14-06-2022 (pub. 16-06-2022), ECLI:NL:RBZWB:2022:3092
Brussel II-bis is niet (rechtstreeks) van toepassing op beëindiging van een geregistreerd partnerschap en andere vormen van wettelijk geregelde niet-huwelijkse samenlevingsverbanden. Voor een GP wel indirect via [[art. 4 lid 4 Rv]].
Verhuisverbod of verplichting tot terugverhuizing voor ouder met eenhoofdig gezag?
Gerechtshof Den Haag 03-05-2022 (pub. 14-06-2022), ECLI:NL:GHDHA:2022:823
Indien ouder met eenhoofdig gezag niet voldoet aan verplichting omgang tussen kind/andere ouder te bevorderen, is er een grondslag voor beperking keuzevrijheid woonplaats. Na belangenafweging: verhuisverbod voor moeder met kind.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 27-06-2022
(pub. 30-06-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:5204
Erfrecht. Verzoek om het boedelregister aan te passen in verband met de verwerping van de nalatenschap door de minderjarige in Duitsland. Gebleken is dat in 2019 verzoekster ten onrechte niet-onvankelijk is verklaard op grond van artikel 4:192 lid 1 BW.
Parket bij de Hoge Raad 10-06-2022
(pub. 30-06-2022), ECLI:NL:PHR:2022:556
Verzoek herstelbeschikking HR 13 mei 2022.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-06-2022
(pub. 30-06-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:5481
Erfrecht. Tussenarrest. Bewijsopdrachten aan beide partijen. Partijen zijn broer en zus en beschuldigen elkaar over en weer van onttrekkingen van goederen aan de nalatenschap van hun vader.
Rechtbank Rotterdam 29-06-2022
(pub. 29-06-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:5214
Verjaring vordering uit onrechtmatige daad ex artikel 3:310 lid 1 BW. De vrouw was al sinds 2008 ermee bekend dat zij schade zou lijden als de man geen medewerking zou verlenen aan de voltooiing van de talaq en de administratieve afhandeling hiervan in Pakistan. Bekendheid met de schade en met de aansprakelijke partij maken dat de vordering uit onrechtmatige daad na vijf jaar verjaart, ook indien sprake zou zijn van een voortdurende onrechtmatige daad. Verjaring vordering tot uitkering van de bruidsgave ...
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12-05-2022

(pub. 29-06-2022), niet gepubliceerd
In kort geding schorsing zorgregeling toegewezen, nu mogelijk sprake is van ouderverstoting. Vader werkt ook niet mee aan hulpverlening.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Waarheid in het recht
(Mr. Hedy Bollen, 24-05-2022)
Eén van de pijlers in het recht is waarheidsvinding, maar de werkelijkheid is complex en kan niet altijd objectief of eensgezind geduid worden. Hoe hiermee om te gaan?
De meerwaarde van een meerwaardeclausule
(Drs. Jasper Horsthuis, 01-03-2022)
De meer-/minderwaardeclausule kan een nuttig middel zijn om overeenstemming te bereiken over de waarde van de woning bij een verdeling of verrekening na scheiding. Waar moet je op letten bij het opstellen daarvan?
Kinderrechter oordeelt op grond van de Bijbel over uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling van kinderen
(Mr. Tom Knijp, 15-02-2022)
De auteur breekt de staf over de uitspraak van 14 april 2021 van Rechtbank Noord-Nederland: de kinderrechter heeft "de vrijheid van godsdienst geschonden en de scheiding van kerk en staat doorkruist", aldus de auteur.
Huwelijk naar burgerlijk én islamitisch recht: do’s en don’ts
(Florian Drenth, LLM, 21-12-2021)
Hoe om te gaan met de islamitische huwelijkssluiting binnen de Nederlandse rechtsorde? In dit artikel passeren verschillende aspecten de revue.
De eerste ervaringen met de Procedure Gezamenlijke Toegang Ouders
(Mr. Lennard Govers, 12-10-2021)
Op 1 april 2021 is de pilot van de Procedure Gezamenlijke Toegang Ouders (PGTO) van start gegaan; een alternatieve rechtsgang die ouders snelle toegang biedt tot de rechter. Wat zijn de eerste ervaringen?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN