ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

"De angst van moeder lijkt bijna ziekelijk" - geen gegronde reden tot wraking
Rechtbank Midden-Nederland 15-05-2019 (pub. 16-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2195
In een omgangszaak constateert de rechter dat de weigerachtige houding van moeder haar zorgen baart en bijna ziekelijk lijkt. Wraking. De wrakingskamer overweegt dat het in context moet worden gezien. Ongegrond.
Prejudiciële vragen over nietigheid niet-wijzigingsbeding kinderalimentatie
Rechtbank Oost-Brabant 14-05-2019 (pub. 15-05-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:2811
Rb stelt vragen over geldigheid niet-wijzigingsbeding KAL, de eventuele nietigheid wanneer ten nadele van de onderhoudsgerechtigde wordt afgeweken van de geldende maatstaven, en toetsing aan art. 1:159 lid 3 BW.
Kan ook de wederpartij verzoeken om beschikking aan te vullen?
Hoge Raad 10-05-2019 (pub. 10-05-2019), ECLI:NL:HR:2019:699
Verzoek ex art. 32 Rv kan niet door wederpartij worden gedaan maar alleen door partij die verzoek heeft gedaan waarop rechter deels niet heeft beslist. Die partij kan immers van dat verzoek afzien.
Pilots voor echtscheidingen bij Rb Overijssel en Rb ZWB
meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 19-04-2019
(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:PHR:2019:446
Herroeping. Na uitspraak hof over de verdeling van de inboedel wordt in een strafarrest de man veroordeeld voor het opmaken van een valse akte mbt de verkoop van een deel van de inboedel. De vrouw verzoekt daarna herroeping van deze beschikking ogv valsheid in geschrifte. Klachten man over ontvankelijkheid oa omdat de vrouw al eerder bekend was met de valsheid in geschrift.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-05-2019
(pub. 16-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1811
Ex-samenlevers hebben schikking getroffen over financiële afwikkeling einde samenleving. In tussenvonnis in HB heeft hof geoordeeld dat beroep op dwaling van vrouw faalt. Ook heeft hof in tussenvonnis vastgesteld dat finale kwijting is verleend. De vrouw betwist de finale kwijting ná dit tussenvonnis. Nu de vrouw niet heeft aangevoerd dat hierbij van onjuiste feitelijke of juridische grondslag is uitgegaan, blijft rechter aan dit tussenvonnis gebonden. Van uitzondering om eiswijziging na conclusie van de man toe te staan is geen ...
Rechtbank Midden-Nederland 15-05-2019

(pub. 16-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2195
Wrakingszaak. Verzoekster geen belanghebbende in de procedure en daarom niet-ontvankelijk, verzoek overigens ongegrond.
Rechtbank Oost-Brabant 14-05-2019

(pub. 15-05-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:2811
Rb stelt prejudiciële vragen: 1. Is niet-wijzigingsbeding mbt kinderalimentatie gelet op aard van de onderhoudsverplichting nietig? 2. Indien niet nietig: is het beding wel nietig wanneer ten nadele van de onderhoudsgerechtigde wordt afgeweken van de wettelijke en in de rechtspraktijk ontwikkelde maatstaven van behoefte en draagkracht? 3. Indien geldig en de toets van art. 1:159 lid 3 BW moet worden aangelegd: dient deze toets net zo stringent te worden toegepast als bij partneralimentatie dan wel minder stringent?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-05-2019
(pub. 15-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1725
Art. 1:160 BW. Ook indien grief man ten aanzien van samenwonen en/of bewijsaanbod zou slagen, moet daarnaast vast komen te staan dat vrouw en betrokkene elkaar wederzijds verzorgen én gemeenschappelijke huishouding voeren. Man heeft daartoe onvoldoende gesteld. Sturen brieven aan werkgever man brengt niet mee dat sprake is van dusdanig grievend gedrag dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen nakoming van onderhoudsplicht kan worden verlangd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Hof Den Haag 15 juni 2016: een interessante uitspraak!
(Mr. Hanneke Moons, 21-06-2016)
Hanneke Moons behandelt de beschikking van 15 juni 2016 van Hof Den Haag, waarin het Hof de contouren schetst van de toepassing van het forfaitaire stelsel van de kinder­alimentatie.
De beschikkingen van 4 december 2015, stelplicht en bewijslast
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 23-12-2015)
Uit twee beschikkingen van de HR volgt dat de rechter kan afwijken van het Rapport Alimentatienormen. Wat brengt dit in het kader van de stelplicht en bewijslast voor partijen mee?
De motivering van alimentatiebeslissingen
(Mr. Katrien van Stratum, 21-12-2015)
Cassatieadvocaat Katrien van Stratum bespreekt de motivering van alimentatie­­beslissingen in het licht van de uitspraak van de Hoge Raad van 4 december 2015 en de ontwikkelingen in de politiek.
Status Alimentatienormen en motiveringseisen bij alimentatiezaken
(Mr. Hanneke Moons, 06-09-2015)
Is de rechter gebonden aan het Rapport alimentatienormen? En hoever strekt de motiveringsplicht van een rechter in alimentatiezaken?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN