ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Vader doet gevoelens jongmeerderjarige af als 'stupid lie': proceskostenveroordeling
Rechtbank Midden-Nederland 27-05-2022 (pub. 12-08-2022), ECLI:NL:RBMNE:2022:1963
Vader is bewust gestopt met betalen terwijl hij wist dat hij een onderhoudsverplichting jegens jongmeerderjarige heeft. Alimentatie ingezet als drukmiddel tot contact. Gevoelens jongmeerderjarige afgedaan als ‘stupid lie’.
Notaris moet meewerken aan partiële verdeling
Rechtbank Noord-Holland 02-08-2022 (pub. 11-08-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:6904
Vrouw heeft rechtmatig belang bij levering panden door man aan haar. Geen schorsing uitvoerbaarheid bij voorraad, aangezien levering geen onomkeerbare gevolgen heeft: vrouw kan over te dragen panden eventueel terugleveren aan man.
NL-rechter gaat niet over echtscheidingsverzoek vrouw, maar wél over haar alimentatieverzoek
Gerechtshof Den Haag 03-08-2022 (pub. 11-08-2022), ECLI:NL:GHDHA:2022:1508
Ontbreken van rechtsmacht NL-rechter ten aanzien van inleidende echtscheidingsverzoek vrouw betekent niet per se dat rechter ook geen rechtsmacht heeft ten aanzien van verzochte nevenvoorziening over alimentatie.
Privacy gaat boven waarheidsvinding in zaak over occult onderzoek bij graf dochters
Rechtbank Midden-Nederland 10-08-2022 (pub. 10-08-2022), ECLI:NL:RBMNE:2022:3193
Gemeente hoeft persoonsgegevens van groepsleden die op begraafplaats op zoek waren naar energieën van overledenen (seance) niet prijs te geven, ondanks gestelde ernstige psychische klachten bij moeder.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 27-06-2022
(pub. 15-08-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:5295
KG. Gevorderd contactverbod wordt afgewezen. Er zijn onvoldoende feiten en omstandigheden die zo'n verbod rechtvaardigen.
Rechtbank Rotterdam 01-06-2022
(pub. 15-08-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:4572
KG. Vordering tot ontruiming en meewerken verkoop woning in het kader van de verdeling van een beperkte gemeenschap wordt toegewezen.
Rechtbank Den Haag 06-07-2022
(pub. 15-08-2022), ECLI:NL:RBDHA:2022:7959
Heeft gedaagde voldaan aan het vonnis van de voorzieningenrechter, waarin hij is veroordeeld om het beheer van de vastgoedportefeuille van de moeder van partijen over te dragen aan een andere vastgoedbeheerder? Afleggen van rekening en verantwoording.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-07-2022
(pub. 15-08-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:7073
Geschil tussen moeder en zoon over verdeling van gelden in beëindigde maatschap van een boerenbedrijf. Geschil wordt aan NAI arbiters ter beoordeling voorgelegd. Tijdens de arbitrageprocedure dient moeder verschillende verzoeken tot wraking van de arbiters in, welke verzoeken door de NAI wrakingkamer zijn afgewezen. Kort voor de arbitrale eindbeslissing overlijdt moeder. De erfgenamen van moeder vorderen in de bodemprocedure bij het hof vernietiging van het arbitraal vonnis. Voorts wordt in kort geding staking van de tenuit...
Rechtbank Den Haag 09-08-2022
(pub. 15-08-2022), ECLI:NL:RBDHA:2022:8102
verstekvonnis. Afwijzing vorderingen tegen niet traceerbare gedaagde tot - feitelijk - verdeling van een woning.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Adequaat procederen in alimentatiezaken
( Mr. Rob van Coolwijk en Mr. Jan Bram de Groot, 19-07-2022)
Familierechtadvocaat Rob van Coolwijk en raadsheer Jan Bram de Groot wisselen van gedachten over procederen in alimentatiezaken. Hoe stel je je op in een procedure? Wat verwacht je als professionals van elkaar?
Waarheid in het recht
(Mr. Hedy Bollen, 24-05-2022)
Eén van de pijlers in het recht is waarheidsvinding, maar de werkelijkheid is complex en kan niet altijd objectief of eensgezind geduid worden. Hoe hiermee om te gaan?
De meerwaarde van een meerwaardeclausule
(Drs. Jasper Horsthuis, 01-03-2022)
De meer-/minderwaardeclausule kan een nuttig middel zijn om overeenstemming te bereiken over de waarde van de woning bij een verdeling of verrekening na scheiding. Waar moet je op letten bij het opstellen daarvan?
Kinderrechter oordeelt op grond van de Bijbel over uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling van kinderen
(Mr. Tom Knijp, 15-02-2022)
De auteur breekt de staf over de uitspraak van 14 april 2021 van Rechtbank Noord-Nederland: de kinderrechter heeft "de vrijheid van godsdienst geschonden en de scheiding van kerk en staat doorkruist", aldus de auteur.
Huwelijk naar burgerlijk én islamitisch recht: do’s en don’ts
(Florian Drenth, LLM, 21-12-2021)
Hoe om te gaan met de islamitische huwelijkssluiting binnen de Nederlandse rechtsorde? In dit artikel passeren verschillende aspecten de revue.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN