ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 216 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Man in kort geding veroordeeld om vooruitlopend op verdeling € 210.000 aan vrouw te betalen
Rechtbank Rotterdam 24-03-2023 (pub. 29-03-2023), ECLI:NL:RBROT:2023:2539
Man zit op het grootste deel van het geld/vermogen en vrouw moet wachten op haar aandeel in het aanzienlijke, nog te verdelen vermogen. Normale toetsingskader geldvordering in kort geding geldt hier niet. Spaargeld vrouw bijna op.
Curator ontvankelijk in eis dat vriend curanda haar woning dient te verlaten
Rechtbank Limburg 21-03-2023 (pub. 28-03-2023), ECLI:NL:RBLIM:2023:2036
Hoewel het hebben van een relatie hoogstpersoonlijke van aard is, gaat het in de onderhavige zaak niet om de vraag of curanda en gedaagde een relatie mogen hebben, maar om haar veiligheid. Curator ontvankelijk in eisen. Toewijzing.
GI moet opdracht kinderrechter nakomen, met dwangsom- en proceskostenveroordeling
Rechtbank Rotterdam 16-03-2023 (pub. 28-03-2023), ECLI:NL:RBROT:2023:2649
Ondanks vele toezeggingen GI is het contact tussen de vrouw en de minderjarige de afgelopen vijf maanden niet opgestart. Contactherstel belangrijk. Toewijzing eis vrouw: nakoming zorgregeling met dwangsom en kostenveroordeling.
Kan een beschikking beëindiging gezamenlijke voogdij uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard?
Gerechtshof Amsterdam 14-03-2023 (pub. 21-03-2023), ECLI:NL:GHAMS:2023:615
Ontbreken mogelijkheid om beschikking beëindiging gezamenlijke voogdij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, en daarmee de dag na haar verzending in werking te laten treden, is gevolg van kennelijke omissie van de wetgever.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 28-03-2023
(pub. 29-03-2023), ECLI:NL:GHAMS:2023:765
Huwelijkse voorwaarden, finaal verrekenbeding alsof er een gemeenschap van goederen tussen partijen heeft bestaan. Onderlinge vordering van man op vrouw dient te worden meegenomen bij het vaststellen van de verrekenvordering aldus dat aan de zijde van beide partijen de helft van de schuld en de helft van de vordering wordt meegenomen. Waardering van het hotel per peildatum: niet heeft als uitgangspunt te gelden dat bij de vaststelling van de overwaarde van het hotel rekening moet worden gehouden met eenze...
Rechtbank Rotterdam 24-03-2023

(pub. 29-03-2023), ECLI:NL:RBROT:2023:2539
Kort geding. Verzoek man schorsing executie afgewezen: geen spoedeisend belang, noodtoestand niet aangetoond en schending art. 21 Rv, man doet waarheid geweld aan. Man wel veroordeeld om vooruitlopend op verdeling €210.000 aan vrouw te betalen, want man zit op grootste deel vh aanzienlijke vermogen. Normale toetsingskader geldvordering in kg geldt hier niet. Gevraagd bedrag dat ziet op voorschot PAL afgewezen. Exhibitievordering afgewezen, want speelt al in bodemzaak.
Rechtbank Rotterdam 16-03-2023

(pub. 28-03-2023), ECLI:NL:RBROT:2023:2649
1:265a BW jo 1:377a BW. Kort geding. Jeugdbescherming veroordeelt tot nakoming opdracht kinderrechter inzake contactherstel tussen minderjarige en gezaghebbenden ouder. Dwangsom en kostenveroordeling.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16-03-2023
(pub. 28-03-2023), ECLI:NL:RBZWB:2023:2028
Afwijzing verzoek moeder om mondelinge behandeling aan te houden en om die door te plannen met langere behandeltijd. Ook afwijzing verzoek moeder om getuigen te horen. Toewijzing restverzoeken ondertoezichtstelling en machtiging tot uithuisplaatsing bij vader met gezag. De GI dient in komende periode vooral te werken aan herstel oudercommunicatie en herstel contact tussen moeder en de twee kinderen.
Rechtbank Limburg 21-03-2023

(pub. 28-03-2023), ECLI:NL:RBLIM:2023:2036
Curator vordert dat vriend curanda haar woning verlaat. Vriend verblijft zonder toestemming curator, maar met toestemming curanda in woning. Voldoende aannemelijk dat woonsituatie voor curanda onveilig is door haar vriend, die ook hulpverleners, haar moeder en curator dreigend benadert. Curanda kan hiertegen onvoldoende weerstand bieden en komt in sociaal isolement. Haar kinderen heeft ze al lange tijd niet gezien. Volgt toewijzing onder verbeurte van een dwangsom. Afwijzing gevorderde gebiedsverbod en lijfsdwang.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Recht doen aan kinderen en ouders?
Mr. drs. Ingrid Vledder en Mr. drs. Ariane Hendriks, 14-02-2023
Op 2 februari werd het langverwachte rapport 'Recht doen aan kinderen en ouders' gepresenteerd. In deze blog beschouwen de auteurs de uitkomst met een kritische blik.
Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (1)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 06-12-2022
De drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht gingen met elkaar om tafel. In deze tweedelige Podcast bespreken zij twaalf interessante uitspraken uit 2022.
Podcastgesprek: Betere rechtsbescherming voor ouders bij een uithuisplaatsing
Mr. Laura Goei en Mr. Jolande ter Avest, 27-09-2022
Jeugdzorgjurist Laura Goei en familierechtadvocaat Jolande ter Avest geven hun visie op het recht op rechtsbijstand bij een uithuisplaatsing en op de rol van de daarbij betrokken professionals.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN