ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 223 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Geen verdeling zonder dat alle deelgenoten hebben deelgenomen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20-09-2023 (pub. 28-11-2023), ECLI:NL:RBZWB:2023:6704
Een erfgenaam heeft niet gereageerd op mails van de andere erfgenamen. De door hen overeengekomen en uitgevoerde verdeling is daarom nietig. En: erfgenamen hebben geen recht op afleggen van rekening en verantwoording door bewindvoerder.
Vrouw verblijft in zorginstelling: geen toepassing Hofnorm
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-10-2023 (pub. 24-11-2023), ECLI:NL:RBZWB:2023:7702
Voor de beoordeling van de behoefte van de vrouw is het niet meer passend om aan te sluiten bij de welstand van partijen tijdens het huwelijk. De vrouw verblijft sinds juli 2021 in een zelfstandige eenheid in een zorginstelling.
Erfrechtelijk gevolg abusievelijke uitkering levensverzekeraar aan hypotheekbank
Hoge Raad 24-11-2023 (pub. 24-11-2023), ECLI:NL:HR:2023:1632
De betaling door ASR na het overlijden van erflater aan Direktbank in mindering op de hypothecaire schuld die voor de helft tot de nalatenschap behoort, heeft plaatsgevonden ten laste van het privévermogen van de tweede echtgenote.
Geen vervangende toestemming voor vader om kind op korfbalvereniging in te schrijven
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20-11-2023 (pub. 24-11-2023), ECLI:NL:RBZWB:2023:8119
Lidmaatschap sportclub is weliswaar een gezagskwestie, maar de voortdurende strijd tussen de ouders (>20 procedures) is een ernstigere ontwikkelingsbedreiging voor kind dan het al dan niet mogen korfballen. Verzoek niet in belang kind.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 15-08-2023
(pub. 01-12-2023), ECLI:NL:RBAMS:2023:6955
Kort geding. Geschil tussen een deelgenoot van een nalatenschap en de beheerder van panden die tot de nalatenschap behoren. Geschil van inzicht tussen deze deelgenoot en de andere deelgenoot, leidt ertoe dat de beheerder de panden niet kan en mag verhuren en/of renoveren zonder een gezamenlijke instructie van de erfgenamen. De vorderingen hebben gelet op hun hoeveelheid en formuleringswijze het karakter van een fishing expedition. De voorzieningenrechter heeft zich beperkt tot het beoordelen van de meest relevante onderwerp...
Rechtbank Amsterdam 16-08-2023
(pub. 01-12-2023), ECLI:NL:RBAMS:2023:6964
Kort geding. Mondelinge uitspraak. Voorzieningenrechter schorst de executie van de beschikking waarin is bepaald dat de vrouw bij uitsluiting gerechtigd is tot het gebruik van de woning, vanwege een noodtoestand aan de zijde van de man.
Rechtbank Rotterdam 28-09-2023
(pub. 01-12-2023), ECLI:NL:RBROT:2023:11068
verzoek om als belanghebbende te worden aangemerkt
Rechtbank Amsterdam 31-10-2023
(pub. 30-11-2023), ECLI:NL:RBAMS:2023:6895
voorlopige voorzieningen, litispendentie, bevoegdheid rechtbank, lopende procedure in Turkije
Parket bij de Hoge Raad 10-11-2023
(pub. 30-11-2023), ECLI:NL:PHR:2023:998
Personen- en familierecht. Verzoek vaststelling hoofdverblijfplaats jong kind van niet gehuwde ouders ingeval van co-ouderschap. Had beslissing hoofdverblijfplaats aangehouden moeten worden totdat ouderschapsplan is opgesteld?
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Alternatieve geschillenbeslechting in het familierecht
Mr. Janneke Mulder en Mr. Marjolijn Schram, 10-10-2023
Janneke Mulder en Marjolijn Schram, beiden familierechtadvocaat en scheidingsmediator, gaan in op de rol van de parenting coordinator en van de gezinsadvocaat.
Kun je Haviltex contractueel uitsluiten?
Mr. Hugo Boom, 26-09-2023
Kun je de Haviltex-maatstaf voor de uitleg van contractsbepalingen wegcontracteren? Wat kan hierover worden afgeleid uit de uitspraak HR 25 augustus 2023? De auteur gaat uitvoerig in op deze vragen.
Podcastgesprek: Het perspectiefbesluit in de jeugdbescherming
Mr. Laura Goei en Mr. Hanneke Moons, 25-04-2023
Hoofdredacteur Hanneke Moons ging over diverse aspecten van het perspectiefbesluit in gesprek met jeugdbeschermingsjurist Laura Goei, bij uitstek deskundig in deze materie. Wat is de visie van Laura hierop?

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN