Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Verlengde verjaringstermijn analoog toegepast bij beëindiging samenwoning
Rechtbank Noord-Nederland 26-09-2018 (pub. 11-10-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:3909
Man beroept zich na beëindiging samenwoning tevergeefs op verjaring van vergoedingsvordering van de vrouw: net als bij huwelijk vangt verjaringstermijn pas aan na einde van de samenwoning van partijen.
Partner van vader geen belanghebbende
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-10-2018 (pub. 11-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4225
Partner van vader is geen belanghebbende in procedure tussen de ouders over hoofdverblijfplaats van hun zoon en de zorgregeling.
Reikwijdte van exhibitieplicht ex art. 22 Rv
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-10-2018 (pub. 10-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8824
Art. 22 Rv geeft wel rechter de bevoegdheid om partijen te bevelen bescheiden over te leggen, maar verleent partijen geen rechtstreekse aanspraak op overleggen van stukken. Noot: denk aan art. 843a Rv.
Vader weigert toestemming voor paspoort, wat nu?
Rechtbank Noord-Nederland 25-07-2018 (pub. 10-10-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:3958
Indien een van de ouders met gezag geen toestemmingsverklaring voor paspoort geeft, kan minderjarige van 12 jaar of ouder zelf vervangende toestemming aan de rechter verzoeken. Geen advocaat nodig.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-07-2018
(pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6844
Verzoek tot ondertoezichtstelling. Ontvankelijkheid niet met gezag belaste ouder. 806 lid 1 Rv.
FPOV
Rechtbank Gelderland 17-10-2018
(pub. 17-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4425
Kort geding. Lijfsdwang verbonden aan eerdere in kort geding vonnis uitgesproken veroordelingen op straffe van een dwangsom. Gebieds- en contactverbod.
FPME
Rechtbank Overijssel 02-10-2018
(pub. 17-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:3876
Handhaving beslag op het appartemensrecht in afwachting hoger beroep betreffende ECLI:NL:RBOVE:2018:3876
FPJE
Gerechtshof Den Haag 26-09-2018
(pub. 17-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2721
Hoger beroep omgangsregeling. Verzoek in eerste aanleg gedaan in pleitnota bij behandeling verzoek tot verlenging ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Door rechtbank niet in behandeling genomen. Zelfstandig verzoek in hoger beroep niet-ontvankelijk.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hof Den Haag 15 juni 2016: een interessante uitspraak!
(Mr. Hanneke Moons, 21-06-2016)
Hanneke Moons behandelt de beschikking van 15 juni 2016 van Hof Den Haag, waarin het Hof de contouren schetst van de toepassing van het forfaitaire stelsel van de kinder­alimentatie.
De beschikkingen van 4 december 2015, stelplicht en bewijslast
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 23-12-2015)
Uit twee beschikkingen van de HR volgt dat de rechter kan afwijken van het Rapport Alimentatienormen. Wat brengt dit in het kader van de stelplicht en bewijslast voor partijen mee?
De motivering van alimentatiebeslissingen
(Mr. Katrien van Stratum, 21-12-2015)
Cassatieadvocaat Katrien van Stratum bespreekt de motivering van alimentatie­­beslissingen in het licht van de uitspraak van de Hoge Raad van 4 december 2015 en de ontwikkelingen in de politiek.
Status Alimentatienormen en motiveringseisen bij alimentatiezaken
(Mr. Hanneke Moons, 06-09-2015)
Is de rechter gebonden aan het Rapport alimentatienormen? En hoever strekt de motiveringsplicht van een rechter in alimentatiezaken?
Prejudiciële vragen alleenstaande-ouderkop procesrechtelijk bezien
(Mr. Mirella Peletier, 08-06-2015)
Mirella Peletier gaat vanuit een procesrechtelijk perspectief in op de twee Haagse zaken waarin prejudiciële beslissingen over de alleenstaande-ouderkop aan de Hoge Raad zijn voorgelegd.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN