Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Beëindiging religieus huwelijk
Op 18 oktober 2018 is het Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap in consultatie gegaan.
Verlengde verjaringstermijn analoog toegepast bij beëindiging samenwoning
Rechtbank Noord-Nederland 26-09-2018 (pub. 11-10-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:3909
Man beroept zich na beëindiging samenwoning tevergeefs op verjaring van vergoedingsvordering van de vrouw: net als bij huwelijk vangt verjaringstermijn pas aan na einde van de samenwoning van partijen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Rechtbank Den Haag 18-09-2018
(pub. 22-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12325
Aanvullende verzoeken na aanhouding zaak i.s.m. goede procesorde, nu in overwegingen tussenbeschikking vooruit werd gelopen op eindbeslissing. Dat een en ander niet in dictum werd opgenomen doet hieraan niet af. Art. 283 Rv en art. 130Rv.
FP
Hoge Raad 19-10-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:HR:2018:1980
Man dient op straffe van dwangsom (achterstallige) rente en premie voor hypotheek te betalen. Hof: vanaf dag dat vrouw deze zelf heeft voldaan, is zij niet meer gerechtigd tot incasso van dwangsommen. Vrouw heeft wel een regresrecht op man, maar daaraan is geen dwangsom verbonden. Klachten vrouw in cassatie: man was (doordat vrouw zelf betaalde) niet bevrijd van zijn verplichting. Cassatieberoep verworpen met toepassing van art. 81 lid 1 RO
HVFP
Parket bij de Hoge Raad 14-09-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1030
Art. 81 lid 1 RO. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:3303. Vermeerdering van eis na cassatie en niet-ontvankelijkheidsverweer. Art.130 lid 1 Rv en art. 424 Rv. Grenzen rechtsstrijd. Goede procesorde. Haviltexmaatstaf ook v.t. indien partijen op de tekst van de overeenkomst haaks op elkaar staande bedoelingen en verwachtingen baseren en geen van beider interpretaties aanstonds volstrekt onaannemelijk is. Waarde (certificaten van) aandelen: reeds rekening gehouden met evt. aanmerkelijk belang-claim.
HVFP
Hoge Raad 19-10-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:HR:2018:1981
Art. 81 lid 1 RO. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:3303. Conclusie Parket HR (zie ECLI:NL:PHR:2018:1030) tot verwerping van zowel het principale als het incidentele cassatieberoep gevolgd.
FPJE
Parket bij de Hoge Raad 13-07-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:PHR:2018:792
Personen- en familierecht. Jeugdrecht. Verzoek Raad voor de Kinderbescherming tot beëindiging gezag van moeder over minderjarige. Moeder verzoekt een deskundige te benoemen; art. 810a lid 2 Rv. Klacht dat hof daarop niet heeft beslist.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hof Den Haag 15 juni 2016: een interessante uitspraak!
(Mr. Hanneke Moons, 21-06-2016)
Hanneke Moons behandelt de beschikking van 15 juni 2016 van Hof Den Haag, waarin het Hof de contouren schetst van de toepassing van het forfaitaire stelsel van de kinder­alimentatie.
De beschikkingen van 4 december 2015, stelplicht en bewijslast
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 23-12-2015)
Uit twee beschikkingen van de HR volgt dat de rechter kan afwijken van het Rapport Alimentatienormen. Wat brengt dit in het kader van de stelplicht en bewijslast voor partijen mee?
De motivering van alimentatiebeslissingen
(Mr. Katrien van Stratum, 21-12-2015)
Cassatieadvocaat Katrien van Stratum bespreekt de motivering van alimentatie­­beslissingen in het licht van de uitspraak van de Hoge Raad van 4 december 2015 en de ontwikkelingen in de politiek.
Status Alimentatienormen en motiveringseisen bij alimentatiezaken
(Mr. Hanneke Moons, 06-09-2015)
Is de rechter gebonden aan het Rapport alimentatienormen? En hoever strekt de motiveringsplicht van een rechter in alimentatiezaken?
Prejudiciële vragen alleenstaande-ouderkop procesrechtelijk bezien
(Mr. Mirella Peletier, 08-06-2015)
Mirella Peletier gaat vanuit een procesrechtelijk perspectief in op de twee Haagse zaken waarin prejudiciële beslissingen over de alleenstaande-ouderkop aan de Hoge Raad zijn voorgelegd.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN