ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Ook in alimentatieprocedures moet de bewindvoerder worden opgeroepen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-10-2020 (pub. 28-10-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:8416
Advocaat en Rb hebben niet beseft dat de goederen man onder bewind zijn gesteld. Behandeling alimentatieverzoek wordt alsnog geweigerd, omdat de beschermingsbewindvoerder in rechte betrokken had moeten worden.
Hof Den Haag wil prejudiciële vragen stellen over wie belanghebbenden zijn in bewindzaken
Gerechtshof Den Haag 21-10-2020 (pub. 28-10-2020), ECLI:NL:GHDHA:2020:2058
Is bij verzoeken tot ontslag van een bewindvoerder of een mentor (en benoeming van een andere) artikel 798 lid 2 Rv van toepassing? Onder andere daarover wil gerechtshof vragen stellen aan Hoge Raad.
Nagemaakt bankafschrift leidt tot verbeuren € 30.000 en proceskostenveroordeling
Rechtbank Rotterdam 21-10-2020 (pub. 27-10-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:9549
Man heeft in processtuk verzwegen dat hij een bankafschrift van de spaarrekening heeft vervalst zodat vrouw minder geld kreeg dan waarop zij recht had. Eis vrouw wordt toegewezen. Ook proceskostenveroordeling man.
Man verzoekt met “copy-paste”-verzoekschrift partneralimentatie: proceskostenveroordeling
Rechtbank Gelderland 08-09-2020 (pub. 26-10-2020), ECLI:NL:RBGEL:2020:5286
Man start niet lang na voorgaande (afwijzende) beschikking nieuwe rechtszaak met nagenoeg dezelfde - niet goed onderbouwde - stellingen. Rb volgt vrouw dat hij aldus misbruik maakt van recht. Begroting cfm liquidatietarief.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 15-10-2020
(pub. 28-10-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:2856
Gemotiveerde beslissing over de uitvoerbaarheid bij voorraad. Feiten en omstandigheden die zich na de uitspraak hebben voorgedaan zijn zodanig dat hof de werking van de bestreden beschikking schorst voor de duur van het hoger beroep.
Rechtbank Den Haag 26-10-2020
(pub. 28-10-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:10802
Wrakingsverzoek afgewezen. De wrakingskamer stelt vast dat (de advocaat van) verzoekers de rechter vooringenomen vindt/vinden omdat deze een onjuiste (procedurele) beslissing heeft genomen. Het behoort echter tot de taak van de rechter om de standpunten van alle betrokken partijen te inventariseren en op basis daarvan een beslissing te kunnen nemen. Daaraan ligt het fundamentele rechtsbeginsel van hoor en wederhoor ten grondslag. De beslissing van de rechter om de wederpartij in de gelegenheid te stellen om te reageren op het verz...
Rechtbank Den Haag 26-10-2020
(pub. 28-10-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:10801
Wrakingsverzoek afgewezen. De wrakingskamer acht verzoekers ontvankelijk in hun verzoek. De wrakingskamer deelt het standpunt van de rechter dat de behandeling van de zaak is geëindigd door een einduitspraak niet, nu de behandeling is aangehouden en daarover verder zal worden beslist door de meervoudige kamer. Verzoekers zijn het niet eens met de (tussen)beslissing van de rechter dat de omgangsregeling tussen verzoekers en hun dochter opgeschort blijft. Verzoekers vinden dat de rechter onvoldoende acht heeft geslagen op de door he...
Gerechtshof Den Haag 21-10-2020

(pub. 28-10-2020), ECLI:NL:GHDHA:2020:2058
“Verzoek tot ontslag bewindvoerder/mentor. Belanghebbenden. Artikel 798 lid 2 Rv van toepassing? Voornemen tot het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.”
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-10-2020
(pub. 28-10-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:8634
Vrouw voldoet niet aan haat stelplicht ten aanzien van de verzochte alimentaties. Hof wijst haar verzoeken af en bekrachtigt de bestreden beschikking.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hoe schrijf je een kindvriendelijke uitspraak?
(Mr. Sarah-Devorah Poot, 31-01-2020)
Steeds vaker besluiten rechters 'kindvriendelijke uitspraken' te schrijven. Over de begrijpelijkheid zijn kinderen nog niet altijd tevreden. Maar hoe schrijf je dan wél een goede kindvriendelijke uitspraak? (2/2)
Hoe kindvriendelijk zijn ‘kindvriendelijke uitspraken’?
(Mr. Sarah-Devorah Poot, 30-01-2020)
Hoe kindvriendelijk zijn 'kindvriendelijke uitspraken'? Voor mijn prijswinnende masterscriptie vroeg ik kinderen naar hún mening. Conclusie: de meeste van deze uitspraken zijn nog niet kindvriendelijk genoeg. (1/2)
Oude en nieuwe donorcontracten en de toegang tot de rechter
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 14-08-2019)
In donorcontracten met wensouders staat vaak dat de donor niet naar de rechter kan om omgang en/of ouderrechten af te dwingen. Betekent dit dat de donor niet-ontvankelijk is in een omgangsverzoek?
Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Hof Den Haag 15 juni 2016: een interessante uitspraak!
(Mr. Hanneke Moons, 21-06-2016)
Hanneke Moons behandelt de beschikking van 15 juni 2016 van Hof Den Haag, waarin het Hof de contouren schetst van de toepassing van het forfaitaire stelsel van de kinder­alimentatie.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN