ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Inkomsten uit PGB zijn belast
Rechtbank Noord-Nederland 24-05-2018 (pub. 06-08-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:2003
Dochter verzorgt moeder en ontvangt hiervoor inkomen uit PGB van moeder. Rb: is geen onkostenvergoeding, maar is belast als resultaat uit overige werkzaamheden.
Beheerder van PGB-budget aansprakelijk voor niet verantwoord bedrag
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-07-2018 (pub. 23-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6145
Zorgkantoor vordert van man een niet verantwoord PGB-bedrag terug. Hof: beheerder van PGB-budget is aansprakelijk en dient teruggevorderde bedrag ad € 4.404,66 aan (bewindvoerder van) man te betalen.
Jeugdhulpplicht van gemeente en ouderlijke verantwoordelijkheid
Special over het pgb
Pgb in het sociaal domein (Sociaalweb 19-04-2018)
- De kracht van het persoonsgebonden budget (Aline Molenaar) - Het persoonsgebonden budget in de rechtspraak (Ingeborg Lunenburg) - De wetgever en het persoonsgebonden budget (Tim Robbe) - Betaalde hulp door familie, vrienden en bekenden. Geweldig toch!? (Carina van der Hoeven) - Pgb een passende leveringsvorm? (Rob de Rek) - Persoonsgebonden budget en sociaal domein, een contradictio in terminis? (Frans Oostrik)
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPJEKI
Gerechtshof Den Haag 29-01-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:305
Gezamenlijk ouderlijk gezag. Gescheiden ouders met gehandicapt kind. Geschil heeft betrekking op het PGB: wie moet dat beheren, wie moet worden aangewezen als gewaarborgde hulp etc. Hof stelt vast dat gezien het tijdsverloop tussen beslissing eerste aanleg en huidige stand van zaken aan de gevraagde voorlopige voorziening het spoedeisend belang is ontvallen.
JE
Rechtbank Limburg 30-11-2018
(pub. 07-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:11281
Jeugdwet. Verboden delegatie. Essentialia van het voorzieningenpakket, waaronder tariefdifferentiatie, dienen in de verordening vast te worden gelegd. In de Verordening jeugdhulp gemeente Leudal 2015 is ten onrechte bepaald dat het college nadere regels kan stellen over de hoogte van het pgb en het vaststellen van het pgb. Artikel 7 van de Nadere regels is onverbindend voor zover dit meebrengt dat in bepaalde gevallen aanspraak bestaat op een lager tarief dan 100% van het uurtarief. Beroep gegrond. Bestreden besluit wordt vernieti...
JE
Rechtbank Limburg 16-11-2018
(pub. 26-11-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:10813
Jeugdwet. Verboden delegatie. In de door de gemeenteraad vastgestelde verordening moet zijn bepaald onder welke voorwaarden uit het pgb diensten ingekocht kunnen worden bij personen die tot het sociale netwerk behoren en op welke wijze de hoogte van een pgb wordt vastgesteld. De essentialia van het voorzieningenpakket, waaronder de tariefsdifferentiatie, dienen in de verordening te worden vastgelegd. Dit betekent dat in de Verordening jeugdhulp gemeente Leudal 2015 ten onrechte is bepaald dat het college nadere regels kan stellen ...
JE
Rechtbank Midden-Nederland 19-09-2018
(pub. 21-09-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4467
Afwijzing vordering pgb terugbetaling. Zorgkantoor heeft onvoldoende gesteld dat zij moeder zelfstandig kan aanspreken tot terugbetaling, terwijl pgb aan zoon is verstrekt. Geen overeenkomst tussen moeder en zorgkantoor.
JE
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13-08-2018
(pub. 12-09-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:4956
Jeugdwet. Begeleiding individueel voor een 17-jarig meisje. Het college erkent dat eiseres jeugdhulp in de vorm van begeleiding individueel nodig heeft. Het college stelt zich echter op het standpunt dat de door moeder verstrekte hulp gebruikelijke hulp betreft waarvoor geen indicatie wordt verleend. Desondanks heeft het college eiseres een pgb toegekend voor 3 uur hulp per week. Dit is gebaseerd op het gevoel dat moeder meer hulp aan haar dochter verleent dan gebruikelijk is voor een 17-jarige. De rechtbank oordeelt dat het beslu...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
PGB

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN