Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

PGB X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Inkomsten uit PGB zijn belast
Rechtbank Noord-Nederland 24-05-2018 (pub. 06-08-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:2003
Dochter verzorgt moeder en ontvangt hiervoor inkomen uit PGB van moeder. Rb: is geen onkostenvergoeding, maar is belast als resultaat uit overige werkzaamheden.
Beheerder van PGB-budget aansprakelijk voor niet verantwoord bedrag
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-07-2018 (pub. 23-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6145
Zorgkantoor vordert van man een niet verantwoord PGB-bedrag terug. Hof: beheerder van PGB-budget is aansprakelijk en dient teruggevorderde bedrag ad € 4.404,66 aan (bewindvoerder van) man te betalen.
Jeugdhulpplicht van gemeente en ouderlijke verantwoordelijkheid
Special over het pgb
Pgb in het sociaal domein (Sociaalweb 19-04-2018)
- De kracht van het persoonsgebonden budget (Aline Molenaar) - Het persoonsgebonden budget in de rechtspraak (Ingeborg Lunenburg) - De wetgever en het persoonsgebonden budget (Tim Robbe) - Betaalde hulp door familie, vrienden en bekenden. Geweldig toch!? (Carina van der Hoeven) - Pgb een passende leveringsvorm? (Rob de Rek) - Persoonsgebonden budget en sociaal domein, een contradictio in terminis? (Frans Oostrik)
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Rechtbank Midden-Nederland 19-09-2018
(pub. 21-09-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4467
Afwijzing vordering pgb terugbetaling. Zorgkantoor heeft onvoldoende gesteld dat zij moeder zelfstandig kan aanspreken tot terugbetaling, terwijl pgb aan zoon is verstrekt. Geen overeenkomst tussen moeder en zorgkantoor.
JE
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13-08-2018
(pub. 12-09-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:4956
Jeugdwet. Begeleiding individueel voor een 17-jarig meisje. Het college erkent dat eiseres jeugdhulp in de vorm van begeleiding individueel nodig heeft. Het college stelt zich echter op het standpunt dat de door moeder verstrekte hulp gebruikelijke hulp betreft waarvoor geen indicatie wordt verleend. Desondanks heeft het college eiseres een pgb toegekend voor 3 uur hulp per week. Dit is gebaseerd op het gevoel dat moeder meer hulp aan haar dochter verleent dan gebruikelijk is voor een 17-jarige. De rechtbank oordeelt dat het beslu...
JE
Rechtbank Rotterdam 08-08-2018
(pub. 09-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6582
Terugvordering door het zorgkantoor van een onverschuldigd betaalde PGB (vastgesteld in de bestuursrechtelijke procedure). Gedaagde stelt dat haar ex-echtgenoot de pgb heeft aangevraagd en opgemaakt buiten haar medeweten. De brief van de Staatssecretaris van 7 december 2015 beschermt budgethouders te goeder trouw die door malafide zorginstellingen zijn benadeeld. Daarvan is geen sprake. Evenmin een analoge toepassing voor deze situatie.
FIJE
Rechtbank Noord-Nederland 24-05-2018
(pub. 06-08-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:2003
Eiseres heeft in 2016 haar moeder verzorgd en hiervoor inkomsten ontvangen uit PGB van moeder. Rb: eiseres heeft haar werkzaamheden in het economische verkeer verricht. Dat geldt ongeacht of de hulpverlener tevens in familieverband staat tot de verzekerde. Daarom zijn, anders dan eiseres stelt, deze inkomsten niet te beschouwen als onkostenvergoeding maar belastbaar als resultaat uit overige werkzaamheden. Rb overweegt dat deze terminologie niets afdoet aan haar respectvolle motieven om haar moeder belangeloos te verzorgen.
JE
Rechtbank Den Haag 11-07-2018
(pub. 27-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:8310
Voor het verstrekken van een pgb ten behoeve van onderwijs biedt de Jeugdwet geen wettelijke grondslag.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
PGB

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN