Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

PGB X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Jeugdhulpplicht van gemeente en ouderlijke verantwoordelijkheid
Special over het pgb
Pgb in het sociaal domein (Sociaalweb 19-04-2018)
- De kracht van het persoonsgebonden budget (Aline Molenaar) - Het persoonsgebonden budget in de rechtspraak (Ingeborg Lunenburg) - De wetgever en het persoonsgebonden budget (Tim Robbe) - Betaalde hulp door familie, vrienden en bekenden. Geweldig toch!? (Carina van der Hoeven) - Pgb een passende leveringsvorm? (Rob de Rek) - Persoonsgebonden budget en sociaal domein, een contradictio in terminis? (Frans Oostrik)
Wat zijn de juridische kaders bij het toekennen van een pgb in de Jeugdwet?
Juridische kaders toekennen pgb in de Jeugdwet (Lotte van der Burg 05-04-2018)
Onderzoek naar probleemoplossend vermogen ouders bij PGB-besluit
Rechtbank Noord-Nederland 28-03-2018 (pub. 30-03-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:1092
Gemeente heeft bij PGB-besluit zorgvuldig onderzoek gedaan naar hulpvraag en te bieden jeugdhulp, maar had ook moeten onderzoeken in hoeverre het probleemoplossend vermogen van de ouders toereikend is.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JETU
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-07-2018
(pub. 23-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6145
Aansprakelijkheid beheerder PGB-budget voor niet-verantwoord bedrag.
JE
Rechtbank Rotterdam 06-07-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:5866
Jeugdwet - pgb - afkeuring zorgovereenkomst is besluit - pgb mag niet naar eigen inzicht worden besteed - dwangsom wegens niet tijdig beslissen
JE
Rechtbank Noord-Holland 13-06-2018
(pub. 18-06-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:4856
Jeugdwet. De wettelijk vertegenwoordiger van eiser heeft in dit geval, hoewel daartoe door verweerder meermaals om is verzocht, geen gedetailleerder zorgmomentenoverzicht aangeleverd. Daarnaast heeft de wettelijk vertegenwoordiger geen medewerking verleend voor een huisbezoek door een onafhankelijke externe deskundige partij. Onder de gegeven omstandigheden acht de rechtbank het aantal door verweerder toegekende uren te billijken. De onderzoeksverplichtingen van verweerder nemen niet weg dat van de aanvrager van de jeugdhulp dan w...
JE
Rechtbank Overijssel 25-05-2018
(pub. 29-05-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:1812
Voorzieningen toegekend op grond van de Jeugdwet voor vier kinderen uit een gezin; eerder tussenuitspraak geweest (ECLI:NL:RBOVE:2017:364);nader besluit genomen; niet inzichtelijk is met welke expertise het onderzoek is uitgevoerd en op welke wijze tot berekening is gekomen van het aantal uren waarvoor verweerder een PGB heeft verleend; ook niet inzichtelijk gemaakt hoe verweerder de benodigde hulp heeft berekend; rechtbank doet opnieuw tussenuitspraak.
JE
Centrale Raad van Beroep 23-05-2018
(pub. 28-05-2018), ECLI:NL:CRVB:2018:1525
Pgb voor huishoudelijke hulp terecht ingetrokken. Appellante heeft aanspraak op verblijf en daarmee samenhangende zorg op grond van de Wlz. Uit de tekst van artikel 2.3.5, zesde lid, van de Wmo 2015 en de memorie van toelichting van zowel de Wmo 2015 en de Wlz volgt dat het de bedoeling van de wetgever is geweest bij (onder meer) deze wetten een duidelijke scheiding in zorg en verantwoordelijkheid aan te brengen. Indien iemand een indicatie heeft op grond van de Wlz of daarvoor in aanmerking zou kunnen komen, is het college, behou...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
PGB

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN