ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hof hakt knoop door over (veelvoorkomende) twistpunten ouders
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-06-2019 (pub. 05-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2328
Schottenaanpak heeft niet gewerkt en Hof verwacht niet dat strijd ouders zal eindigen bij einde OTS. Daarom legt Hof zorgregeling gedetailleerd vast, incl. (buitenlandse) vakanties, PSV en familiebezoek. Inzet joker mogelijk.
Niet voldaan aan randvoorwaarden parallel solo-ouderschap
Rechtbank Den Haag 18-04-2019 (pub. 25-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4075
Daarvoor oa vereist dat ouders zich strikt (kunnen) houden aan uitgeschreven plannen of gerechtelijke uitspraken en aan afspraken en beslissingen die van bovenaf worden genomen. Is niet het geval.
Rechter geeft handvatten voor parallel ouderschap
Rechtbank Noord-Holland 30-01-2019 (pub. 01-02-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:645
Ouders geven elkaar informatie, bemoeien zich niet met invulling van ouderschap bij de ander en houden zich strikt aan afspraken en uitspraken. Duidelijke kaders, bijv. over verjaardagen. GI houdt in dit geval toezicht.
Bijwonen van verjaardagen en familieweekends
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17-05-2018 (pub. 20-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2159
Gebruikelijk dat kind na scheiding in elk geval een deel van de dag bij jarige ouder is, ook buiten het reguliere rooster. Ook van belang dat de kinderen het familieweekend van vader bij kunnen wonen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-07-2019
(pub. 02-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2824
Ouders verkeren al in partnerstrijd sinds geboorte zoon (2006). Moeder erkent ontwikkelingsbedreiging, maar acht OTS niet langer zinvol omdat er na 3 jaar nog geen verbetering is. Zoon is alle hulp beu en wil rust; hij ziet nog maar 1 oplossing: dat hij niet meer naar vader hoeft. Hof: verlenging OTS nodig ter waarborging nakoming zorgregeling en om de ouders te ondersteunen in verder vormgeven solo parallel ouderschap en oudercommunicatie, zodat zoon van contact met hen beiden kan gaan genieten.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-06-2019

(pub. 05-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2328
Schottenaanpak werkte niet. GI wil geen verlenging OTS. Moeder stelde zich zeer diskwalificerend op. Hof stelt nieuwe zorgregeling vast cf wensen kinderen en regelt ook bij wie de kinderen na schooltijd en tijdens studiedagen zijn. Verder krijgt moeder 1 rode (joker-)kaart en worden de vakanties gedetailleerd geregeld, inclusief toestemmingsaspecten en wisseltijden. Last but not least mogen de kinderen op verjaardagen van hun ouders en grootouders bij de ouder zijn aan wiens kant de verjaardag wordt gevierd.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-08-2017
(pub. 09-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2017:3581
Dat vader geen medegezag heeft, staat niet in weg aan OTS kind. Moeder evenmin als vader voldoende in staat de verbanden te zien in de kwesties die spelen en vaststaat dat de ernstige ontwikkelingsbedreiging vh kind niet in vrijwillig kader kan worden afgewend. OTS biedt voldoende mogelijkheden om hulpverlening in te zetten om ontwikkelingsbedreiging af te wenden. "Time-out" tussen ouders nodig. Hof gaat er vanuit dat GI Schottenaanpak, waarmee vader akkoord is gegaan, zal uitwerken. Volgt bekrachtiging OTS.
Rechtbank Den Haag 18-04-2019

(pub. 25-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4075
Rb: aan randvoorwaarden parallel solo-ouderschap niet voldaan. Daarvoor oa vereist dat ouders zich strikt (kunnen) houden aan uitgeschreven plannen of gerechtelijke uitspraken en aan afspraken en beslissingen die van bovenaf worden genomen. Ook teveel contra-indicaties tegen 50/50-regeling. Wel iets ruimere regeling om toch enigszins tegemoet te komen aan de wensen vader en kind om meer contact met elkaar te hebben. Verder voortaan eenhoofdig gezag voor moeder. Minderjarige zit klem tussen ouders.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1476
Verlenging OTS en van machtiging tot UHP kinderen bij vader. Kinderen krijgen bij moeder thuis niet de nodige hulp en de opvoedomgeving van vader sluit momenteel beter aan bij wat verder nodig is: rust en ruimte om zich te ontwikkelen zonder meegezogen te worden in de strijd die hun ouders met elkaar voeren. Hof wijst er hierbij op, dat als de ouders daadwerkelijk een start willen maken met ‘parallel ouderschap’ – iets wat hof toejuicht – interventie vd GI noodzakelijk is om dit traject vd grond te krijgen en te doen slagen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Schottenaanpak / parallel ouderschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN