Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Ondertoezichtstelling 1:254 e.v. BW X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Kinderen niet te jong voor statusvoorlichting
Hoge Raad 13-07-2018 (pub. 13-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1173
Hof: kinderen (2014 en 2016) niet te jong voor statusvoorlichting. HR volgt A-G: Hof heeft belang ontwikkeling eigen identiteit kinderen voorop gesteld. Dat stond Hof vrij. Ouderlijk gezag kan niet los worden gezien van verplichting belang kind te dienen.
Kinderen van teruggekeerde IS-gangers
Rechtbank Den Haag 10-04-2018 (pub. 10-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:5071
OTS en uithuisplaatsing bij oma van een kind dat vermoedelijk in IS-gebied heeft verbleven. Moeder verblijft met jonger kind in detentie, vader in het buitenland.
OTS voor kinderen uit oorlogsgebied
Rechtbank Den Haag 11-06-2018 (pub. 10-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:7757
Kinderen verbleven in oorlogsgebied. Teruggekeerd naar NL waarbij ze lange tijd van een ouder gescheiden zijn geweest. Scheidingsproblematiek bij ouders, zorgen over ontwikkeling van kinderen. Ondertoezichtstelling.
Ouder zonder gezag belanghebbende bij OTS?
Rechtbank Limburg 27-06-2018 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:6413
Moeder en stiefvader, beiden zonder gezag, zijn belanghebbenden bij verzoek OTS, nu kind al enige tijd bij hen woont. Sprake van family life, dat door de verzochte OTS wordt geraakt.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Rechtbank Den Haag 29-06-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:8749
Jeugdrecht - niets meer te beslissen op de verzoeken tot vervallen verklaren van de schriftelijke aanwijzingen, omdat deze verzoeken ter zitting zijn ingetrokken. De rechtbank wijst de verzoeken tot vaststelling van een omgangsregeling af.
JE
Rechtbank Den Haag 25-06-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:8029
Afwijzing verzoek ondertoezichtstellng
JEKI
Rechtbank Noord-Holland 26-06-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:5668
Vader start geschillenregeling ex art. 1:262 BW en wil benoeming bijzonder curator. Hij wil een omgang die opbouwt naar een onbegeleide regeling. Strafrechter heeft vader echter contactverbod met moeder en kinderen opgelegd voor 5 jaar, tenzij contact is in kader van omgangsregeling waarbij de gezinsvoogd betrokken is. Moet de gezinsmanager dan ook zelf begeleiden? Rechtbank vindt bedoeling hof klip en klaar, te weten: omgang in overleg met én onder begeleiding van de gezinsmanager. Bijzonder curator wordt afgewezen.
JE
Rechtbank Noord-Holland 03-04-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:3595
ondertoezichtstelling
JEKI
Parket bij de Hoge Raad 18-05-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:PHR:2018:520
Parket HR: Met oordeel dat de kinderen (2014 en 2016) niet te jong zijn voor statusvoorlichting heeft het hof het belang van de kinderen bij een evenwichtige ontwikkeling van hun eigen identiteit voorop gesteld. Dat stond Hof vrij. Ouderlijk gezag a.b.i. art. 1:247 lid 1 BW is immers weliswaar een aan ouders toekomend ‘recht’, maar dit recht is gegeven in belang kind en kan daarom niet los worden gezien van de verplichting dat belang te dienen. HR: gevolgd
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Ondertoezichtstelling 1:254 e.v. BW

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN