ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Kan moeder worden verplicht om mee te werken aan NIFP-onderzoek?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-05-2019 (pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3940
Doel NIFP-onderzoek is: (on)mogelijkheden van opvoeders in kaart brengen en contactherstel tussen kind/vader onderzoeken en evt. begeleiden. Dit valt onder het bereik van een schriftelijke aanwijzing.
De GI laat het afweten
Rechtbank Limburg 08-07-2019 (pub. 10-09-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:8173
Gezien fouten van GI in OTS, vele wisselingen jeugdbeschermers, datalekken en opzegging pleegzorgovk zonder beslissing UHP, is vertrouwen van belanghebbenden in GI ernstig geschaad. Vervanging GI met proceskostenveroordeling.
Rechtbank Rotterdam 10-07-2019 (pub. 02-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:6306
Geen ondersteuning in de praktijk; niet op zitting. Kinderrechter heft ondertoezichtstelling op, omdat - ondanks noodzaak daartoe - geen zicht bestaat op verantwoorde hulpverlening door de GI, die is afgestemd op behoefte kind.
Ambtshalve ondertoezichtstelling kind wegens ontbreken verzoek Raad voor de Kinderbescherming
Rechtbank Midden-Nederland 20-06-2019 (pub. 05-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3527
Door art. 1:255 lid 5 BW analoog toe te passen, kan kind ambtshalve onder toezicht worden gesteld. RvdK heeft dat namelijk niet verzocht, maar het is wel nodig gezien ontwikkelingsbedreiging. Moeder stemt in.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 17-07-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:9789
Internationale kinderontvoering. Ongeoorloofde overbrenging kinderen van Polen naar Nederland. Voorlopige ondertoezichtstelling (art. 20 Brussel IIbis, art. 1:257 BW).
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-09-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7283
Hoofdverblijf kinderen (2008 en 2010) van moeder naar vader. Vader beter in staat om uit de zeer heftige partnerproblematiek te stappen en kinderen ook contact met andere ouder te gunnen. Kinderen hebben steun aan elkaar en dienen gezamenlijk op te groeien. Bekrachtiging Hof van door rb vastgestelde zorgregeling waarin contact met moeder (tot BOR) werd beperkt, nu ze blijft vechten en manipuleren over hun ruggen. Uitspraak illustreert wat een en ander met de kinderen heeft gedaan.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-09-2019
(pub. 18-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3354
GI heeft op grond van artikel 1:265g lid 1 BW verzocht de zorgregeling te wijzigen. Wijziging in halen en brengen. Vakantieregeling vastgesteld.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-09-2019
(pub. 18-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3352
Appellante trekt hoger beroep in maar handhaaft verzoek 810a lid 2 Rv. Hof wijst dat af, bekrachtigt bestreden beschikking.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-09-2019
(pub. 18-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3349
Bekrachtiging ondertoezichtstelling. Minderjarige heeft geen contact meer met vader en een negatief vaderbeeld. Minderjarige wijst vader volledig af op onduidelijke gronden. Oorzaak moet onderzocht worden en passende hulpverlening moet worden ingezet. Nu moeder zich hiertegen verzet – zij wil alleen maar rust voor de minderjarige – is een ondertoezichtstelling noodzakelijk.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Ondertoezichtstelling 1:254 e.v. BW

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN