ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Huiselijk geweld, spanning echtscheiding, eergerelateerde dreiging: ondertoezichtstelling
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-05-2019 (pub. 17-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1735
Anders dan rb is hof van oordeel dat er meer dan voldoende reden is om verzoek OTS toe te wijzen. Kinderen hebben al teveel meegemaakt; ernstige ontwikkelingsbedreiging. Situatie verergerd sinds eerste aanleg.
Ondanks speciale plaats leerplichtambtenaar in OTS-procedure gaat kind niet naar school
Rechtbank Midden-Nederland 18-04-2019 (pub. 09-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2032
Leerplichtambtenaar, passend onderwijs, én schooldirecteur worden opnieuw opgeroepen voor zitting om impasse (het langdurige niet naar school gaan van de minderjarige) te doorbreken. Verlenging OTS.
Vader krijgt niet het volledige GI-dossier: verkeerde route bewandeld
Rechtbank Gelderland 15-01-2019 (pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:1774
Vader niet-ontvankelijk in verzoek dat GI hem volledige dossier moet geven. Na gevolgde klachtprocedure schrijven Jeugdwet/AVG voor dat rechter binnen zes weken wordt aangezocht. Niet gedaan.
12-jarige heeft geen contact met vader. Rb moet kiezen tussen kans en zekerheid
Rechtbank Rotterdam 09-04-2019 (pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3353
Niet te garanderen dat gezagsbeëindigende maatregel met uithuisplaatsing zal leiden tot onbelaste omgang met vader. Daarentegen bijna zeker dat UHP schadelijk voor zoon zal uitpakken. Rb handhaaft status quo.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-05-2019
(pub. 22-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1849
Ondertoezichtstelling
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19-02-2019

(pub. 21-05-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:2275
“Vervallen verklaring schriftelijke aanwijzing. Bij eerdere beschikking is bepaald dat vader en de minderjarigen gerechtigd zijn tot contact met elkaar op een nader door de GI te bepalen wijze. Aangezien het geven van de schriftelijke aanwijzing in dit geval het instrument is waarmee de GI een dergelijke vrije bevoegdheid kan invullen, gaat de kinderrechter er van uit dat de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 14 december 2018 niet in de weg staat aan het geven van een schriftelijke aanwijzing in onderhavige situatie. De wijze waarop ...
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-05-2019
(pub. 20-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1846
De minderjarige wordt in zijn ontwikkeling bedreigd, omdat het contact tussen hem en zijn vader niet tot stand kan komen binnen het vrijwillige kader. Het is van belang dat de ouders leren om met elkaar samen te werken, op een manier waarbij de minderjarige niet wordt belast.
Rechtbank Den Haag 21-03-2019
(pub. 20-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3971
Verlenging ondertoezichtstelling. Afwijzing verlenging machtiging uithuisplaatsing. De minderjarigen verblijven bij de grootouders, tevens pleegouders. De moeder verblijft hier sinds een half jaar eveneens. Er is thans feitelijk geen sprake meer van een uithuisplaatsing. Een machtiging uithuisplaatsing leent zich niet voor louter het afdwingen van een pleegzorgvergoeding. Evenmin kan de financiële problematiek van de moeder redengevend zijn voor een machtiging uithuisplaatsing. Volgt afwijzing machtiging uithuisplaatsing.
Rechtbank Noord-Holland 09-05-2019
(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3925
Door de GI is, op basis van art 1:265g BW, een wijziging van de bij beschikking van 6 februari 2019 vastgestelde omgangsregeling verzocht. Het verzoek wordt afgewezen aangezien nog pas recent de huidige omgangsregeling is vastgesteld en in het kader van de ondertoezichtstelling (ook pas sinds 6 februari 2019) nog geen concrete hv is ingezet om de relatie tussen de ouders te verbeteren. Een wijziging van de recent vastgestelde omgangsregeling lijkt daarmee voorbarig.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Ondertoezichtstelling 1:254 e.v. BW

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN