Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Ondertoezichtstelling 1:254 e.v. BW X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Geen geschikte plek, hulp of onderzoek voor kwetsbare minderjarige
Rechtbank Rotterdam 09-07-2018 (pub. 23-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6792
Taak GI om noodzakelijk geacht onderzoek voortvarend te laten uitvoeren. GI had desnoods procedurele stappen richting de (financiering weigerende) gemeente moeten nemen.
Mislukte OTS met 1 maand verlengd
Rechtbank Overijssel 14-08-2018 (pub. 21-08-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:3040
Verlenging OTS voor 1 maand, zodat de jeugdbeschermer de tijd heeft om het gezin over te dragen aan de wijkcoach of aan de gemeente. Binnen OTS teveel mis gegaan. Geen basis meer voor samenwerking.
OTS wegens weigeren zorgvuldige statusvoorlichting
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-08-2018 (pub. 03-08-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3268
Bekrachtiging OTS nu moeder statusvoorlichting aan kind niet ondersteunt. Is niet blote mededeling dat vader biologische vader is. Begeleiding hierbij is nodig. Ernstige ontwikkelingsbedreiging.
Strijd tussen ouders en ook GI laat het afweten
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-07-2018 (pub. 25-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6627
GI heeft ism Besluit Jeugdwet > 4 maanden na uitspraak OTS nog geen contact gehad met kind/moeder en verscheen niet ter zitting. Hof: kwalijk en niet in belang kind. Aanhouding: Hof wil zaak volgen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Rechtbank Noord-Holland 07-08-2018
(pub. 21-09-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:7474
“Toewijzing van het verzoek tot bekrachtiging van de schriftelijke aanwijzing conform artikel 1:263 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. Er moet worden getracht de vader door middel van bepaling van een dwangsom krachtens artikel 611a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de in de schriftelijke aanwijzing vervatte verplichtingen na te laten komen. Gelet op het voorgaande is de kinderrechter van oordeel dat de verzochte dwangsom bij niet nakoming van de verplichtingen kan worden toegewezen”.
JE
Rechtbank Noord-Holland 23-08-2018
(pub. 21-09-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:7348
Het betreft een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van twee kinderen. De kinderrechter heeft ervoor gekozen om het jongste kind (jongen) bij zijn biologische vaderte laten verblijven. Ten aanzien van het meisje van 15 jaar waren er wel zorgen maar er is tochvoor gekozen haar naar moeder terug te laten gaan omdat zij dan haar nieuwe school op een nieuwe opleiding kan startenhetgeen nu belangrijk is voor haar ontwikkeling.
JE
Rechtbank Rotterdam 31-08-2018
(pub. 17-09-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:7744
Verzoek van moeder tot verlenging van ondertoezichtstelling afgewezen. Ondertoezichtstelling is verlopen. Ook geen nieuwe ondertoezichtstelling.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Ondertoezichtstelling 1:254 e.v. BW

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN