Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Ondertoezichtstelling 1:254 e.v. BW X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Kan rechter schriftelijke aanwijzing van GI wijzigen?
Rechtbank Den Haag 28-08-2018 (pub. 25-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:10822
GI heeft regels gesteld omtrent vakanties. Afwijzing verzoek vervallenverklaring: aanwijzing dient doel OTS en belang kind. Tot wijziging van de inhoud van de aanwijzing is de rechter niet bevoegd.
RvdK doet mondeling verzoek OTS tijdens zitting omgangszaak
Gerechtshof Amsterdam 18-09-2018 (pub. 08-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3580
Niet ontvankelijk, want verzoek OTS dient schriftelijk te worden gedaan. Mondelinge verzoek is strijdig met de wet en procedurele waarborgen zoals besloten in art. 6 EVRM.
Bijzondere curator voor kind in OTS
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-09-2018 (pub. 28-09-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3990
Kind klem tussen ouders. GI ziet geen toegevoegde waarde in benoeming bijzondere curator. Hof wel: van belang dat stem van kind duidelijker in beeld komt en dat onafhankelijke derde voor hem opkomt.
Ouder overlijdt tijdens OTS
Rechtbank Limburg 08-08-2018 (pub. 24-09-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:8964
OTS dekt niet het gezagsvacuüm maar is een gezagsbeperkende maatregel die niet tot gevolg heeft dat GI gezagsbeslissingen mag nemen. GI wordt belast met voorlopige voogdij.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Rechtbank Midden-Nederland 02-11-2018
(pub. 20-11-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5595
pedagogische begeleiding geen behandeling in de zin van de WGBO.
JE
Rechtbank Noord-Nederland 13-11-2018
(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:4641
Is een schriftelijke aanwijzing van een gecertificeerde instelling, genomen op de voet van art. 1:263 BW, een besluit genomen door een bestuursorgaan?Maatstaf en toetsingskader door kinderrechter. Vervallenverklaring sorteert geen effect door eigen regeling kinderrechter.
JE
Parket bij de Hoge Raad 26-10-2018
(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1193
Prejudiciële vragen. Aanwijzing gecertificeerde instelling inhoudende schorsing van door rechter vastgestelde zorgregeling.de Reikwijdte van en verhouding tussen artikelen 1:265f en 1:265g BW. Toepasselijkheid HR 25 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:1019 op art. 1:265f BW. Schorsing van aanwijzing op de voet van art. 1:264 lid 1 BW bij wijze van spoedbeslissing?
JE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-11-2018
(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4691
Ondertoezichtstelling van 17-jarige vernietigd met ingang datum beschikking hof.
JE
Rechtbank Rotterdam 30-10-2018
(pub. 15-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:9364
Ondertoezichtstelling op verzoek van de vader die geen enkel contact met de minderjarige heeft.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Ondertoezichtstelling 1:254 e.v. BW

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN