ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Achterwege blijven statusvoorlichting leidt niet (automatisch) tot ondertoezichtstelling
Rechtbank Rotterdam 25-01-2019 (pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1218
Achterwege blijven statusvoorlichting door moeder leidt niet (automatisch) tot ondertoezichtstelling minderjarige. Het is aan moeder om kind over haar - vooralsnog - onbekende vader te informeren. Dwang niet nodig
Verzoek bekrachtiging omgangsbesluit GI getoetst aan prejudiciële uitspraak Hoge Raad
Rechtbank Noord-Holland 30-01-2019 (pub. 15-02-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:746
Omgangsbesluit GI dat gebaseerd is op door rechtbank vastgestelde zorgregeling, wordt bekrachtigd. Moeder moet meewerken (dwangsomveroordeling ad € 250). Getoetst aan prejudiciële antwoorden. Art.1:263 lid 3 BW vs. art.1:265g BW.
Raad voor de Kinderbescherming mag ots-verzoek niet op zitting intrekken
Rechtbank Noord-Nederland 29-01-2019 (pub. 12-02-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:320
RvdK trekt op klacht van moeder onderzoeksrapport in. Op zitting - mondelinge - intrekking OTS-verzoek. Kan alleen schriftelijk, kinderrechter vreest bovendien precedentwerking. OTS wordt uitgesproken.
Vervallenverklaring schriftelijke aanwijzing GI
Rechtbank Limburg 10-01-2019 (pub. 08-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:1140
Verhouding art. 1:265f BW (beperking contact tussen kind en ouder(s)) en art. 1:265g BW (verzoek aan kinderrechter om tijdens ots contactregeling vast te stellen of te wijzigen). 'Ondergrens' van wat GI vermag.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JEKI
Rechtbank Rotterdam 25-01-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1218
Nog geen statusvoorlichting, onbekende biologische vader, geen ernstige ontwikkelingsbedreiging.
JE
Rechtbank Noord-Holland 30-01-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:746
Centraal staat de vraag naar de bevoegdheid van de GI om zaken die de omgang tussen vader en kind betreffen in een schriftelijke aanwijzing vast te leggen in het licht van de recente uitspraak van de Hoge Raad van 14 december 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2321), waarin o.a. is bepaald dat de GI niet langer aan art.1:263 BW de bevoegdheid kan ontlenen tot het geven van contactbeperkende aanwijzingen. In onderhavig geval was geen sprake van uithuisplaatsing en heeft de GI de schriftelijke aanwijzing ter bekrachtiging aan de kinderrechter vo...
FPJE
Rechtbank Noord-Nederland 12-02-2019
(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:502
De Raad van de Kinderbescherming verzoekt een ondertoezichtstelling. Daarbij ziet de Raad voor de jeugdbeschermer vooral een taak bij het organiseren van mogelijk contactherstel en een mogelijke contactregeling, een proces waarbij volgens de Raad een team van professionals nodig zal zijn voor het voorbereiden, organiseren, begeleiden en nabespreken van de contactmomenten. Vader heeft geen gezag en is op grond van de omstandigheden van dit geval niet aangemerkt als belanghebbende. Moeder is tegen wat zij ziet als een overbodige omg...
JE
Gerechtshof Den Haag 19-12-2018
(pub. 12-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3553
Het hof verlengt de ondertoezichtstelling voor een 17-jarige aangezien de informatie die hij verstrekte niet overeen kwam met de feitelijke werkelijkheid. De 17-jarige geeft geen enkele invulling aan zijn dagen. Noodzaak voor begeleiding nog steeds aanwezig.
JE
Gerechtshof Amsterdam 05-02-2019
(pub. 12-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:329
Ondertoezichtstelling. Gronden aanwezig.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Ondertoezichtstelling 1:254 e.v. BW

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN