ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Geen Nederlanderschap voor kind uit voormalig polygaam huwelijk
Rechtbank Den Haag 03-06-2019 (pub. 01-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:7653
RWN voorziet niet in geval waarin huwelijk niet langer polygaam is en familierechtelijke betrekking tussen vader en kind in NL inmiddels wordt erkend. Niet taak van Rb om nieuwe rechtsgrond voor verkrijging NL-schap te creëren.
Ambtenaren gaan letten op schijnerkenningen
Toepasselijk recht bruidsgave
Rechtbank Midden-Nederland 29-01-2019 (pub. 14-08-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:271
De bruidsgave vloeit voort uit het door partijen naar Afghaans recht gesloten huwelijk, zodat de bepalingen over de bruidsgave in de huwelijksakte dienen te worden beoordeeld naar Afghaans recht.
Vrouw is moslima, man christen: huwelijk naar Sudanees recht verboden
Rechtbank Noord-Holland 29-05-2019 (pub. 04-06-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:4530
Partijen zijn in Sudan getrouwd. Vrouw verzoekt echtscheiding, maar er blijkt geen sprake van een geldig naar Sudanees recht gesloten, in NL voor erkenning vatbaar huwelijk. Rb stelt wel omgangsregeling vast.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Oost-Brabant 19-11-2019
(pub. 09-12-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:7023
Eritrees huwelijk wordt in Nederland niet erkend vanwege minderjarigheid moeder, met als gevolg een onterechte registratie van Z als vader. Op gerechtelijke vaststelling vaderschap van X is Nederlands recht van toepassing op grond van artikel 10:17 BW. Afwijzing van het verzoek. Na aanpassing geboorteakte staat weg van erkenning open. Verzoek tot wijziging namen minderjarige afgewezen. Namenreeks kan naar Nederlands namenrecht niet als geslachtsnaam gelden.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-11-2019
(pub. 04-12-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:10281
Echtscheidingsverzoek. NL rechtsmacht (art. 4 lid 1 Rv jo. 3 lid 1 aanhef en onder a Brussel IIbis). NL recht toepasselijk (art. 10:56 lid 1 BW). Nu vrouw huwelijksakte redelijkerwijze niet kan inbrengen, middels andere stukken/op andere wijze daarin voorzien (art. 815 lid 6 Rv). Sprake van rechtsgeldig huwelijk dat in Eritrea voor de kerk is gesloten (art. 10:31 lid 1 BW). Huwelijk kan in NL worden erkend. Verzoek toegewezen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-11-2019
(pub. 04-12-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:10284
Verzoek tot echtscheiding en nevenverzoeken afgewezen, omdat hof niet kan vaststellen dat partijen zijn gehuwd en dat de kinderen in familierechtelijke betrekking tot hen staan.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17-09-2019
(pub. 21-10-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:4440
Afwijzing verzoek echtscheiding. NL rechter rechtsmacht. NL recht toepasselijk (art. 10:56 lid 1 BW). Voorvraag: is sprake van een huwelijk tussen partijen dat voor erkenning in NL in aanmerking komt? Nee, vrouw is niet in staat een huwelijksverklaring over te leggen en is niet gehuwd in overeenstemming met Guinees recht (art. 10:31 lid 1 BW). Omstandigheid dat de vrouw als gehuwd is geregistreerd in de BRP betekent nog niet dat het huwelijk als zodanig is erkend in de zin van art. 10:31 BW.
Rechtbank Den Haag 03-06-2019

(pub. 01-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:7653
Verzoek vaststelling Nederlanderschap afgewezen. Verzoeker heeft niet bij geboorte/nadien van rechtswege NL nationaliteit verkregen. Vader was ttv geboorte verzoeker Nederlander, maar kon voor toepassing art. 3 RWN niet als vader verzoeker worden aangemerkt; bigaam huwelijk. RWN voorziet niet in geval waarin aan buiten NL gesloten huwelijk polygame karakter is ontvallen en dat huwelijk en de daaruit voortvloeiende familierechtelijke betrekking tussen vader en kind in NL inmiddels worden erkend. Beroep op HRECLI:NL:HR:2017:942 faal...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
IPR huwelijk

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN