ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Inschrijving buitenlands huwelijk in Basisregistratie Personen
Rechtbank Noord-Holland 05-12-2018 (pub. 25-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2018:11583
Niet rechtsgeldig Ethiopisch huwelijk. Rb betwijfelt ernstig of door gemeente toegestane gang van zaken (geen tolk, man spreekt geen Nederlands) juist is, gelet op gevolgen van in BRP vermeld huwelijk.
Rechtbank Noord-Holland 21-12-2018 (pub. 25-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2018:11296
Somalisch huwelijk is ingeschreven bij BRP. Rb: aan verklaring onder ede ex art. 2.8 BRP kan geen waarde worden gehecht (analfabeet, Nederlandse taal niet machtig, niet bijgestaan door tolk).
Britse rechter erkent islamitisch huwelijk
Voor het eerst heeft een Britse rechtbank het islamitisch huwelijk erkend. Dat wil zeggen dat Engelse moslimvrouwen het huwelijk kunnen laten beëindigen, ook als er voor de Britse wet geen huwelijk is gesloten.
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Gerechtshof Den Haag 16-01-2019
(pub. 14-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:286
Verzoek nietigverklaring Zambiaans huwelijk. NL rechter rechtsmacht (art. 3 Brussel IIbis). Zambiaans recht toepasselijk. Ambtshalve voorvraag: zijn partijen in Zambia rechtsgeldig in het huwelijk getreden en, zo ja, is dat huwelijk in Nederland vatbaar voor erkenning? Onvoldoende voorgelicht om een goede beoordeling te maken. Daarom wordt nader advies ingewonnen bij het Internationaal Juridisch Instituut.
IPOV
Rechtbank Noord-Holland 05-12-2018
(pub. 25-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2018:11583
Vrouw niet-ontvankelijk in echtscheidingsverzoek. Voorvraag: is tussen partijen een huwelijk tot stand gekomen dat rechtsgeldig is gesloten volgens Ethiopisch recht en dat in Nederland moet worden erkend? Nee (art. 10:31 BW, niet door bevoegde autoriteit voltrokken, geen Ethiopische huwelijksverklaring overgelegd). Dat in Basisregistratie Personen een huwelijk tussen partijen is vermeld, maakt dit niet anders. Betwijfeld wordt of door gemeente toegestane gang van zaken juist is, gelet op gevolgen van in BRP vermeld huwelijk.
IPOV
Rechtbank Noord-Holland 21-12-2018
(pub. 25-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2018:11296
Gemeenschappelijk verzoek echtscheiding. NL rechter rechtsmacht (art. 10:56 BW). NL recht toepasselijk. O.b.v. verklaringen partijen bij IND en ter zitting is voldoende aannemelijk geworden dat zij op onbekende datum tussen 1978 en 1986 in Brits-Somaliland met elkaar zijn gehuwd. Huwelijk komt voor erkenning in NL in aanmerking (art. 10:31 BW); ervan uitgegaan dat huwelijk naar Somalisch recht rechtsgeldig tot stand is gekomen. Aan verklaring onder ede ex art. 2.8 lid 2 onder e BRP kan geen waarde worden gehecht (analfabeet, Neder...
HVFPIP
Rechtbank Oost-Brabant 09-01-2019
(pub. 15-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:82
Duits bedrijf vordert betaling op grond van borgtochtovereenkomst. NL rechter bevoegd (gedaagde woont in NL). Toepasselijk recht: Rome I, geen (stilzwijgende) rechtskeuze, beroep op ontsnappingsclausule art. 4 lid 2 faalt, NL recht toepasselijk. Borgtochtovereenkomst is tot stand gekomen. Terecht vernietigd ex art. 1:88 lid 1 aanhef en onder c BW jo 1:89 BW door echtgenote gedaagde: NL recht toepasselijk (art. 10:40 BW), beroep op art. 10:11 lid 2 BW jo. art. 13 Rome I faalt, beroep op art. 1:88 lid 5 BW faalt.
FPIP
Rechtbank Den Haag 18-07-2018
(pub. 26-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:13929
Echtscheidingsverzoek van in NL woonachtige Eritrese. Tussenbeschikking. NL rechter heeft rechtsmacht (gewone verblijfplaats). Kan Eritrese huwelijk in NL worden erkend (art. 10:33 BW)? Gelet op ECLI:NL:RVS:2018:1509 is registratie kerkelijk huwelijk in “Kebabi” niet vereiste voor rechtsgeldigheid kerkelijk huwelijk in Eritrea. Kan in het niet (kunnen) overleggen afschrift/uittreksel kerkelijke huwelijksakte (uit Eritrea) op andere wijze worden voorzien in bewijs van bestaan huwelijk (art. 815 lid 6 Rv)?
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Huwelijk

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN