ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Heeft onterfde zoon recht op legitieme en op verstrekking gegevens?
Rechtbank Noord-Holland 19-12-2018 (pub. 14-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2018:11507
Ja. Betreft nalatenschap van in Engeland wonende en overleden NL vader. Rechtskeuze voor Engels recht in testament is ongeldig. Ogv Erfrechtverordening is NL recht van toepassing op nalatenschap.
Buitenlandse erfenis in Nederlandse gemeenschap van goederen
Hoge Raad 21-12-2018 (pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2379
Buitenlandse erfenis zonder uitsluitingsclausule. Beroep op art. 1:94 lid 2 (oud) BW waardoor erfenis in huwelijksgemeenschap valt, kan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn.
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Rechtbank Noord-Holland 19-12-2018
(pub. 14-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2018:11507
Vordering verklaring voor recht dat Nederlands recht toepasselijk is op afwikkeling en vererving nalatenschap van in buitenland overleden Nederlander met woonplaats in Engeland. Nederlandse rechter bevoegd ex artikel 10 Erfrechtverordening (Engeland geen lidstaat). Rechtskeuze van erflater voor Engels recht in testament is ongeldig. Nederlands recht toepasselijk ex art. 21 of art. 34 (rapport IJI) Erfrechtverordening en nalatenschap moet volgens Nederlands recht afgewikkeld worden.
HVERIP
Hoge Raad 21-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2379
Buitenlandse erfenis. De omstandigheid dat op de erfrechtelijke verkrijging van vermogensbestanddelen door een echtgenoot buitenlands recht van toepassing is dat op het punt van het huwelijksvermogensrecht anders luidt dan het Nederlandse recht, kan meebrengen dat het beroep op art. 1:94 lid 2, aanhef en onder a, (oud) BW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
IP
Rechtbank Den Haag 18-09-2018
(pub. 21-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:13811
Verzoek machtiging wettelijk vertegenwoordigers om namens kind nalatenschap te verwerpen. NL rechter geen rechtsmacht: kind heeft niet gewone verblijfplaats in NL (art. 5 Rv) en geen uitzonderlijk geval, waarbij NL rechter wegens verbondenheid zaak met NL rechtssfeer in staat belang kind naar behoren te beoordelen. Onvoldoende is enkele feit dat kind NL nationaliteit bezit, dat nalatenschap in NL wordt afgewikkeld en dat voor wettelijke vertegenwoordigers niet mogelijk vanuit Indonesië verwerping nalatenschap te regelen.
HVERIP
Parket bij de Hoge Raad 12-10-2018
(pub. 01-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1156
Russische vrouw en NL-Afghaanse man strijden in kader echtscheiding over vraag of door vrouw geërfd erfpachtrecht op appartement in Moskou in gemeenschap van goederen is gevallen. Tijdens appel wijst HR arrest in vergelijkbare kwestie (ECLI:NL:HR:2017:276). Terecht wordt geklaagd dat het hof niet de weg van HR kiest.
ERIP
Rechtbank Gelderland 12-09-2018
(pub. 17-09-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3899
Niet vast komen te staan dat eiseres enige rechthebbende is van de aan een synagoge in bruikleen gegeven Thorarol is. Niet het Joods maar het Nederlands erfrecht is van toepassing, omdat de Thorarol onderdeel uitmaakt van een in Nederland opengevallen nalatenschap.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Erfrecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN