ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Erfrecht X
meer >>

NIEUWS

Bewijskracht Spaanse authentieke akte van erfrecht
Hoge Raad 19-07-2019 (pub. 19-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1239
Een in Spanje verleden authentieke akte heeft in NL dezelfde bewijskracht als in Spanje. Echtheid akte of van in de akte vastgelegde rechtsbetrekkingen kunnen alleen in Spanje aangevochten worden. Is niet geschied.
Heeft onterfde zoon recht op legitieme en op verstrekking gegevens?
Rechtbank Noord-Holland 19-12-2018 (pub. 14-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2018:11507
Ja. Betreft nalatenschap van in Engeland wonende en overleden NL vader. Rechtskeuze voor Engels recht in testament is ongeldig. Ogv Erfrechtverordening is NL recht van toepassing op nalatenschap.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 19-07-2019

(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1239
Een in Spanje verleden authentieke akte heeft in NL dezelfde bewijskracht als in Spanje. De echtheid van de akte of van de in de akte vastgelegde rechtsbetrekkingen hadden alleen in Spanje aangevochten kunnen worden, hetgeen niet is geschied.
Parket bij de Hoge Raad 19-04-2019
(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:PHR:2019:430
Schorsing en hervatting geding ex art. 225 lid 2 Rv en art. 227 lid 1 onder a en lid 2 Rv na overlijden van in Spanje onder curatele (tutela) gestelde persoon. Spaanse notariële erfrechtverklaring heeft in NL dezelfde bewijskracht als in Spanje (art. 59 lid 1 ErfVo); Europese erfrechtverklaring niet verplicht (art. 62 lid 2 ErfVo). Uit HR 02-02-2018ECLI:NL:HR:2018:147 volgt dat terecht Spaans recht ipv NL recht toegepast tav vraag wat gevolgen zijn van handelingsonbekwaamheid onder curatele gestelde, welke rechtshandelingen zij ma...
Rechtbank Midden-Nederland 06-06-2018
(pub. 01-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6775
Haags Erfrechtverdrag van 1989. Uit Spaans testament blijkt voldoende dat de kennelijk wil van moeder was gericht op toepasselijkheid van het Nederlandse recht. Dit is als een rechtskeuze aan te merken. Waren geestesvermogens moeder en oma verstoord, of was er sprake van misbruik van omstandigheden, toen dochter/stiefkleindochter werd bevoordeeld?
Rechtbank Rotterdam 10-04-2019
(pub. 29-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3359
Internationale erfenis. Nederlandse rechter heeft rechtsmacht in zaken betreffende nalatenschappen, indien erflater op moment van overlijden gewone verblijfplaats in Nederland had (art. 4 lid 1 Erfrechtverordening, toepasselijk in meeste EU-landen, maar oa niet in Groot-Brittannië). Voor zover verordening niet toepasselijk is, bepaalt art. 6 sub g Rv. dat Nederlandse rechter rechtsmacht toekomt indien erflater zijn laatste woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland had.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3358
Afwikkeling huwelijkse voorwaarden erflater en vererving en afwikkeling nalatenschap erflater. Laatste gewone erfplaats erflater België. Op huwelijksvermogensregime Belgisch recht toepasselijk. Nl rechter bevoegd. NL recht toepasselijk. Erfstelling onder ontbindende voorwaarde. Uitleg voorwaarde: voorwaarde vervuld.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Procederen in het erfrecht: een vak apart
(Mr. Ton van Acht, 29-04-2019)
Het erfrecht is een lappendeken van verzoekschriftprocedures (verzoeken) en dagvaardingsprocedures (vorderingen) die niet in één procesinleiding kunnen worden gecombineerd. Vaak is er echter júist een combinatie van beide nodig.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN