Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Erfrecht X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Joods of Nederlands erfrecht van toepassing op Thorarol?
Rechtbank Gelderland 12-09-2018 (pub. 17-09-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3899
Betreft Thorarol, in bruikleen gegeven aan synagoge. Niet Joods maar NL erfrecht is van toepassing, omdat Thorarol onderdeel uitmaakt van een in NL opengevallen nalatenschap.
België: ingrijpende herziening erfrecht en huwelijksvermogensrecht
Sinds 1 september is in België een volledig nieuw erfrecht en een volledig nieuw huwelijksvermogensrecht van kracht en Vlaanderen kreeg een hervormde erfbelasting. De belangrijkste wijzigingen op een rij.
Machtiging verwerping nalatenschap namens in Australië wonende minderjarigen
Rechtbank Den Haag 02-07-2018 (pub. 28-08-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:7849
Bevoegdheid en toepasselijke recht worden bepaald adhv Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996. Naar Australisch recht geen machtiging vereist. Verwerping zonder machtiging inschrijfbaar in boedelregister.
België: ingrijpende herziening erfrecht
meer >>

JURISPRUDENTIE

ERIP
Parket bij de Hoge Raad 12-10-2018
(pub. 01-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1156
Russische vrouw en NL-Afghaanse man strijden in kader echtscheiding over vraag of door vrouw geërfd erfpachtrecht op appartement in Moskou in gemeenschap van goederen is gevallen. Tijdens appel wijst HR arrest in vergelijkbare kwestie (ECLI:NL:HR:2017:276). Terecht wordt geklaagd dat het hof niet de weg van HR kiest.
ERIP
Rechtbank Gelderland 12-09-2018
(pub. 17-09-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3899
Niet vast komen te staan dat eiseres enige rechthebbende is van de aan een synagoge in bruikleen gegeven Thorarol is. Niet het Joods maar het Nederlands erfrecht is van toepassing, omdat de Thorarol onderdeel uitmaakt van een in Nederland opengevallen nalatenschap.
ERIP
Rechtbank Den Haag 02-07-2018
(pub. 28-08-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:7849
Machtigingsverzoek verwerping nalatenschap namens in Australië wonende minderjarige kinderen. Op grond van Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 is Nederlandse rechter niet bevoegd. Naar Australisch recht is geen machtiging vereist. Verwerping zonder machtiging inschrijfbaar in het boedelregister.
IP
Rechtbank Den Haag 09-05-2018
(pub. 12-06-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:6870
Afwikkeling nalatenschap. Europese Erfrechtverordening van toepassing. Erflater had NL nationaliteit en zijn laatste gewone verblijfplaats in België. NL rechter in beginsel niet bevoegd (art. 4 Vo). Uitleg begrip ‘gewone verblijfplaats’, omdat de verordening daarvan geen definitie geeft. Art. 21 Vo regelt niet de bevoegdheid van de rechter, maar het op de afwikkeling van de nalatenschap toe te passen nationale recht. Een nauwere band van erflater met NL dan met België kan alleen gevolgen hebben voor toepasselijke recht.
IP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-04-2018
(pub. 24-04-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:3767
Gelden uit Australische nalatenschap onder uitsluitingsclausule verkregen (art. 1:94 BW)? Voor uitleg Australische testament aanknopen bij recht toepasselijk op erfopvolging zelf (meeste steun voor in NL IPR-doctrine en rechtspraak). Ex art. 3 Haags Erfrechtverdrag 1989 is op erfopvolging Australisch recht toepasselijk. Voldoende komen vast te staan dat erflater heeft bedoeld erfenis uitsluitend aan vrouw te laten toevallen (“for her own use and benefit absolutely”, bij haar vooroverlijden komt man/kinderen niets toe).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Erfrecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN