Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Erfrecht X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

België: ingrijpende herziening erfrecht
Art. 4 en art. 21 Europese Erfrechtverordening
HvJ EU 21-06-2018, C-20/17 (ECLI:EU:C:2018:485, 21-06-2018)
Mag NL notaris een NL erfrechtverklaring afgeven indien de erflater vermogen in NL had, maar laatste gewone verblijfplaats in andere lidstaat? Moet bij deze andere lidstaat een Europese Erfrechtverklaring worden aangevraagd?
Rechtbank Den Haag 09-05-2018 (pub. 12-06-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:6870
Erflater had NL nationaliteit, laatste gewone verblijfplaats in België. NL rechter in beginsel niet bevoegd (art. 4 Vo). Uitleg begrip ‘gewone verblijfplaats’. Art. 21 Vo regelt niet bevoegdheid maar toe te passen nationale recht.
Valt Australische erfenis buiten huwelijksgemeenschap?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-04-2018 (pub. 24-04-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:3767
Gelden uit Australische nalatenschap onder uitsluitingsclausule verkregen: voldoende staat vast dat erflater heeft bedoeld erfenis uitsluitend aan vrouw te laten toevallen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Rechtbank Den Haag 09-05-2018
(pub. 12-06-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:6870
Afwikkeling nalatenschap. Europese Erfrechtverordening van toepassing. Erflater had NL nationaliteit en zijn laatste gewone verblijfplaats in België. NL rechter in beginsel niet bevoegd (art. 4 Vo). Uitleg begrip ‘gewone verblijfplaats’, omdat de verordening daarvan geen definitie geeft. Art. 21 Vo regelt niet de bevoegdheid van de rechter, maar het op de afwikkeling van de nalatenschap toe te passen nationale recht. Een nauwere band van erflater met NL dan met België kan alleen gevolgen hebben voor toepasselijke recht.
IP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-04-2018
(pub. 24-04-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:3767
Gelden uit Australische nalatenschap onder uitsluitingsclausule verkregen (art. 1:94 BW)? Voor uitleg Australische testament aanknopen bij recht toepasselijk op erfopvolging zelf (meeste steun voor in NL IPR-doctrine en rechtspraak). Ex art. 3 Haags Erfrechtverdrag 1989 is op erfopvolging Australisch recht toepasselijk. Voldoende komen vast te staan dat erflater heeft bedoeld erfenis uitsluitend aan vrouw te laten toevallen (“for her own use and benefit absolutely”, bij haar vooroverlijden komt man/kinderen niets toe).
ERIP
Rechtbank Midden-Nederland 29-03-2018
(pub. 04-04-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1223
IPR. Verzoek machtiging nalatenschap namens minderjarigen te mogen verwerpen (art. 4:193 lid 1 BW). Erflaatster in 2016 overleden in Duitsland. Europese Erfrechtverordening toepasselijk: Duitse rechter bevoegd (art. 4); Duits erfrecht v.t. (art. 21). Gewone verblijfplaats minderjarigen: NL. In omstandigheden geval en met inachtneming doelstelling Verordening acht rechter zich bevoegd verzoek te behandelen zonder dat Duitse gerecht op de hoogte. NL recht toegepast (art. 13). Onvoldoende onderbouwd dat nalatenschap negatief.
IP
Rechtbank Rotterdam 01-11-2017
(pub. 14-11-2017), ECLI:NL:RBROT:2017:8805
Afwikkeling Surinaamse erfenis. NL rechter rechtsmacht (art. 2 Rv): gedaagde woont in NL. Op erfopvolging Surinaams recht toepasselijk (art. 1 Wet conflictenrecht erfopvolging). Aan vordering ligt een onrechtmatige daad ten grondslag (van executeur jegens erfgenamen). Toepasselijk recht wordt daarom bepaald ex Rome II-Vo. Geen rechtskeuze. Uitzondering op hoofdregel doet zich voor: beide bij onrechtmatige daad betrokken partijen hebben hun gewone verblijfplaats in NL, zodat NL recht toepasselijk (art. 4 lid 2).
ERIP
Gerechtshof Den Haag 20-09-2017
(pub. 11-10-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:2884
De nalatenschap die de vrouw van haar Spaanse moeder heeft verkregen tijdens het huwelijk valt op basis van de uitspraak van de Hoge Raad van 17 februari 2017 ECLI:NL:HR:2017:276 niet in de wettelijke gemeenschap van goederen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Erfrecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN