ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Erfrecht X
meer >>

NIEUWS

Heeft onterfde zoon recht op legitieme en op verstrekking gegevens?
Rechtbank Noord-Holland 19-12-2018 (pub. 14-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2018:11507
Ja. Betreft nalatenschap van in Engeland wonende en overleden NL vader. Rechtskeuze voor Engels recht in testament is ongeldig. Ogv Erfrechtverordening is NL recht van toepassing op nalatenschap.
Buitenlandse erfenis in Nederlandse gemeenschap van goederen
Hoge Raad 21-12-2018 (pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2379
Buitenlandse erfenis zonder uitsluitingsclausule. Beroep op art. 1:94 lid 2 (oud) BW waardoor erfenis in huwelijksgemeenschap valt, kan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 06-06-2018
(pub. 01-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6775
Haags Erfrechtverdrag van 1989. Uit Spaans testament blijkt voldoende dat de kennelijk wil van moeder was gericht op toepasselijkheid van het Nederlandse recht. Dit is als een rechtskeuze aan te merken. Waren geestesvermogens moeder en oma verstoord, of was er sprake van misbruik van omstandigheden, toen dochter/stiefkleindochter werd bevoordeeld?
Rechtbank Rotterdam 10-04-2019
(pub. 29-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3359
Internationale erfenis. Nederlandse rechter heeft rechtsmacht in zaken betreffende nalatenschappen, indien erflater op moment van overlijden gewone verblijfplaats in Nederland had (art. 4 lid 1 Erfrechtverordening, toepasselijk in meeste EU-landen, maar oa niet in Groot-Brittannië). Voor zover verordening niet toepasselijk is, bepaalt art. 6 sub g Rv. dat Nederlandse rechter rechtsmacht toekomt indien erflater zijn laatste woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland had.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3358
Afwikkeling huwelijkse voorwaarden erflater en vererving en afwikkeling nalatenschap erflater. Laatste gewone erfplaats erflater België. Op huwelijksvermogensregime Belgisch recht toepasselijk. Nl rechter bevoegd. NL recht toepasselijk. Erfstelling onder ontbindende voorwaarde. Uitleg voorwaarde: voorwaarde vervuld.
Rechtbank Den Haag 04-02-2019
(pub. 28-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:928
Vereffening van in Duitsland opengevallen nalatenschap. Erflater is in Duitsland, waar hij toen (nog geen 5 jaar) woonde, overleden. NL rechter rechtsmacht: verzoekers ttv indienen verzoek woonplaats in NL (art. 3 Rv). Toepasselijk recht: begrip 'gewone verblijfplaats'; 5-jaarstermijn ex art. 10:149 lid 1 BW niet toepasselijk op vereffening nalatenschap; ogv Duits IPR is NL recht toepasselijk. Geen aanleiding te bepalen dat verplichtingen ex art. 4:214 lid 1 en 5 BW, en art. 4:218 BW rusten op in nalatenschap gerechtigde erfgenam...
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-03-2019
(pub. 07-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1999
Vervolg Hof Arnhem-Leeuwarden d.d. 4 september 2018 ECLI:NL:GHARL:2018:7927 . IPR. Liechtensteinse familiestichting. De legitieme massa beloopt een bedrag van € 28.731.708,72.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Procederen in het erfrecht: een vak apart
(Mr. Ton van Acht, 29-04-2019)
Het erfrecht is een lappendeken van verzoekschriftprocedures (verzoeken) en dagvaardingsprocedures (vorderingen) die niet in één procesinleiding kunnen worden gecombineerd. Vaak is er echter júist een combinatie van beide nodig.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN