ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Bloot eigendom van Franse woning in box 3
Rechtbank Den Haag 24-10-2019 (pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:11206
Eiseres heeft van ouders het bloot eigendom verkregen van woning in Frankrijk, met ouderlijk vruchtgebruik. Rb: naar Frans recht wordt i.c. ten titel van vervroegde erfdeling verkregen. Geen uiterste wilsbeschikking maar schenking.
Buitenlandse erfenis en gemeenschap van goederen - het blijft tricky
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-02-2019 (pub. 24-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1685
Moeder maakt Spaans testament zonder uitsluiting, met herroeping van eerdere NL testamenten mét uitsluitingsclausule. Zoon heeft onvoldoende gesteld op grond waarvan erfenis buiten gemeenschap van goederen zou vallen.
Bewijskracht Spaanse authentieke akte van erfrecht
Hoge Raad 19-07-2019 (pub. 19-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1239
Een in Spanje verleden authentieke akte heeft in NL dezelfde bewijskracht als in Spanje. Echtheid akte of van in de akte vastgelegde rechtsbetrekkingen kan alleen in Spanje aangevochten worden. Is niet geschied.
Heeft onterfde zoon recht op legitieme en op verstrekking gegevens?
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 24-10-2019

(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:11206
Eiseres heeft bij notariële akte van haar ouders het bloot eigendom verkregen van woning in Frankrijk, met levenslang vruchtgebruik van ouders. Vader overleden, moeder nog in leven. Rb: naar Frans recht wordt i.c. ten titel van vervroegde erfdeling verkregen. Vooruitlopend op toekomstige erfenis wordt bij leven verdeeld. Daarom ligt aan de verkrijging, anders dan eiseres stelt, schenking ten grondslag en geen uiterste wilsbeschikking. Art. 5.4 lid 3 sub a IB niet van toepassing, bloot eigendom in box 3, beroep ongegrond.
Rechtbank Amsterdam 14-08-2019
(pub. 16-08-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:5982
IPR erfrecht. Toepassing Nederlandse recht. Conform art. 10:149 BW moet wel rekening worden gehouden met de eisen van het goederenrecht van de plaats van ligging van de activa, te weten Spanje.Verdeling van deze tot de nalatenschap behorende woning te Mallorca. Nu art. 3:185 lid 2 BW geen limitatieve opsomming geeft van mogelijke wijzen van verdeling voelt de rechtbank zich vrij om te kiezen voor een andere oplossing: taxaties, biedingen via de notaris en eventueel een loting.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-02-2019

(pub. 24-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1685
Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Nalatenschap moeder man moet in verdeling betrokken. Op man rust stelplicht en bewijslast tav beroep op beperkende werking redelijkheid en billijkheid.ECLI:NL:HR:2017:276 ECLI:NL:HR:2018:2379 Heeft geen feiten of omstandigheden gesteld op grond waarvan hij ervan mocht uitgaan dat met Spaanse testament (zonder uitsluitingsclausule en met herroeping van alle eerdere testamenten) en eerder gemaakte NL testament (met uitsluitingsclausule) erfenis buiten de gemeenschap van goederen zou vallen.
Hoge Raad 19-07-2019

(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1239
Een in Spanje verleden authentieke akte heeft in NL dezelfde bewijskracht als in Spanje. De echtheid van de akte of van de in de akte vastgelegde rechtsbetrekkingen hadden alleen in Spanje aangevochten kunnen worden, hetgeen niet is geschied.
Parket bij de Hoge Raad 19-04-2019
(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:PHR:2019:430
Schorsing en hervatting geding ex art. 225 lid 2 Rv en art. 227 lid 1 onder a en lid 2 Rv na overlijden van in Spanje onder curatele (tutela) gestelde persoon. Spaanse notariële erfrechtverklaring heeft in NL dezelfde bewijskracht als in Spanje (art. 59 lid 1 ErfVo); Europese erfrechtverklaring niet verplicht (art. 62 lid 2 ErfVo). Uit HR 02-02-2018ECLI:NL:HR:2018:147 volgt dat terecht Spaans recht ipv NL recht toegepast tav vraag wat gevolgen zijn van handelingsonbekwaamheid onder curatele gestelde, welke rechtshandelingen zij ma...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Procederen in het erfrecht: een vak apart
(Mr. Ton van Acht, 29-04-2019)
Het erfrecht is een lappendeken van verzoekschriftprocedures (verzoeken) en dagvaardingsprocedures (vorderingen) die niet in één procesinleiding kunnen worden gecombineerd. Vaak is er echter júist een combinatie van beide nodig.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN