Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Overige onderwerpen erfrecht X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Heeft dochter recht op beetje as na crematie vader?
Rechtbank Oost-Brabant 12-09-2018 (pub. 18-09-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:4415
Dochter wil graag beetje as na crematie van haar vader om dit in sieraad te bewaren. Stiefmoeder werkt niet mee. In Wensenboekje van Dela dat vader heeft ingevuld staat dat as moest worden uitgestrooid.
Gevolmachtigde verplicht tot rekening en verantwoording aan erfgenamen?
Rechtbank Rotterdam 06-06-2018 (pub. 30-07-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:5132
Nee, nu niet is vast komen staan dat erflaatster niet in staat was haar wil te bepalen, zij bij leven gevolmachtigde niet ter verantwoording heeft geroepen, en geen sprake was van misbruik van omstandigheden.
Regeling inzagerecht medisch dossier na overlijden
Duitsland: erfgenamen toegang tot Facebookprofiel
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Rechtbank Oost-Brabant 12-09-2018
(pub. 18-09-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:4415
Dochter wil graag beetje as na crematie van haar vader om dit in sieraad te bewaren. Stiefmoeder werkt niet mee. In Wensenboekje van Dela dat vader heeft ingevuld staat dat as moest worden uitgestrooid. Mondeling heeft dochter wel tegen vader gezegd dat ze zoiets wilde, en toen zei vader dat ze dat zelf moest weten. Rechtbank gaat er van uit dat Wensenboekje meest actuele wensen van vader weergeeft, dus dochter krijgt geen as.
ER
Rechtbank Noord-Holland 25-07-2018
(pub. 20-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:6346
Erflaatster woonde in 2008-2012 nog zelfstandig en had toen geen beschermingsbewind. In deze periode was vader overleden en hadden de dochters, anders dan de zonen, intensief contact met erflaatster en hadden zij ook de beschikking over haar bankpassen. Grote bedragen betaald en opgenomen. Zonen beroepen zich op onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking van dochters, dan wel vernietigbaarheid schenkingen ex aart. 7:176 BW.
ER
Rechtbank Rotterdam 06-06-2018
(pub. 30-07-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:5132
Vaste rechtspraak dat er geen rekening en verantwoording aan erfgenamen afgelegd hoeft te worden als niet is komen vast te staan dat erflaatster ten tijde van volmachtverlening en bij gebruikmaking van volmacht niet in staat was haar wil te bepalen en erflaatster bij leven geen aanleiding had gezien om de gevolmachtigde ter verantwoording te roepen, en als er geen sprake is van misbruik van omstandigheden.ECLI:NL:HR:2005:AS4167 Niet vast komen te staan dat erflaatster haar wil niet meer goed kon bepalen.
ER
Rechtbank Noord-Nederland 11-07-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:2829
Toezegging erflaatster dat haar drie dochter landbouwgrond toebedeeld zouden krijgen kwalificeert als een overeenkomst strekkende tot beschikking over een nog niet opengevallen nalatenschap zoals bedoeld in art. 4:4 lid 2 BW en is daarom nietig.
ERTU
Rechtbank Limburg 30-05-2018
(pub. 26-06-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:4925
Geheimhoudingsplicht notaris. Niet voldaan aan de voorwaarden in art. 843a Rv (te weten een gerechtvaardigd belang op inzage van bepaalde bescheiden). De notaris heeft uitdrukkelijk verklaard dat er geen aanwijzingen waren dat erflaatster niet in staat was haar wil te bepalen. De vraag of erflaatster al dan niet in staat was haar wil te bepalen, zal dus slechts door een medicus kunnen worden beantwoord.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Overige onderwerpen erfrecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN