ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Afgifte medisch dossier - zwaarwegend belang
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-08-2019 (pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6571
Eerlijke verdeling nalatenschap vormt zwaarwegend belang. Rechter kan zich zonder medische informatie in procedure geen of minder goed beeld vormen van wilsbekwaamheid of eventuele wilsgebreken of beïnvloedbaarheid van erflater.
Reikwijdte machtiging tot inzage in medisch dossier na overlijden
Gerechtshof Den Haag 20-08-2019 (pub. 20-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2103
Indien patiënt toestemming heeft verleend voor opvragen medisch dossier na overlijden, is arts van wie inzage wordt verzocht verplicht daaraan zonder meer volledig te voldoen. Zwaarwegend belang verzoeker geen vereiste.
Volmacht van (overleden) ouders aan zoon was overeenkomst van opdracht
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-07-2019 (pub. 13-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6061
Daarom was zoon rekening en verantwoording verschuldigd over uitgaven en opnames van bankrekeningen ouders. De bevoegdheid r&v te verlangen is onder algemene titel overgegaan op erfgenamen van de ouders.
Algemene volmacht geeft nog geen bevoegdheid tot Selbsteintritt
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-06-2019 (pub. 19-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5105
Gevolmachtigde zoon keert bedragen aan zichzelf uit wegens verzorging van vader/erflater. Nietige rechtshandelingen, dus beroep daarop verjaart niet.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Overijssel 18-09-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:3316
Vordering tot nakoming van de opdracht tot het ingraveren van het rechterdeel van een grafsteen toegewezen op straffe van een dwangsom.
Gerechtshof Amsterdam 23-01-2018
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:236
Onrechtmatige daad. Broer van erflater eigent zich, met verklaring van erfrecht die is afgegeven door notaris die van niets wist, nalatenschap toe in de wetenschap dat twee personen een vaderschapsactie ten aanzien van de erflater hadden ingesteld. Afwijzing van de incidentele vordering van de broer tot schorsing tenuitvoerlegging van de door de eerste rechter toegewezen schadevergoedingsvordering.
Rechtbank Midden-Nederland 02-08-2019
(pub. 03-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3621
Afgifte medisch dossier erflater. De vraag of er een rechtsgeldig testament tot stand is gekomen en dus of er sprake is van de uitvoering van de laatste wil van erflater, indien hij zijn wil heeft kunnen bepalen, is voldoende zwaarwegend belang voor doorbreking beroepsgeheim.
Rechtbank Rotterdam 21-08-2019
(pub. 23-08-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:6765
Incidentele vordering tot verwijzing naar kantonrechter afgewezen. Art. 4:78 lid 1 BW bepaalt dat legitimaris die niet erfgenaam is, tegenover erfgenamen en met beheer der nalatenschap belaste executeurs aanspraak kan maken op inzage en afschrift van alle bescheiden die hij voor berekening van legitieme portie behoeft. Lid 1 bepaalt – anders dan in tweede lid het geval is – niet welke rechter bevoegd is. Geen wettelijke basis voor bevoegdheid kantonrechter.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-08-2019

(pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6571
Kort geding. Afgifte medisch dossier. Gelet op eerdere verklaring erflater mag worden verondersteld dat hij zijn toestemming zou hebben gegeven als hij zich had kunnen uitlaten over inzage in zijn medisch dossier, ook na zijn overlijden. Daarnaast voldoende zwaarwegend belang, te weten eerlijke verdeling van nalatenschap tussen kinderen. Zonder medische informatie zal rechter zich in procedure geen of een minder goed beeld kunnen vormen van wilsbekwaamheid dan wel eventuele wilsgebreken of beïnvloedbaarheid van erflater.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN