Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Overige onderwerpen erfrecht X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Duitsland: erfgenamen toegang tot Facebookprofiel
Geheimhoudingsplicht notaris
Rechtbank Limburg 30-05-2018 (pub. 26-06-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:4925
Notaris: geen aanwijzingen dat erflaatster niet in staat was haar wil te bepalen. Of erflaatster daartoe in staat was, zal dus slechts door medicus kunnen worden vastgesteld. Geen gerechtvaardigd belang op inzage van bescheiden.
Medisch beroepsgeheim in beginsel ook na overlijden patiënt
Huisarts mocht inzage patiëntendossier van overleden ouders weigeren (Tuchtcolleges voor de gezondheidszorg 26-06-2018)
Uitgangspunt van KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’ is dat beroepsgeheim ook na het overlijden van de patiënt blijft bestaan. I.c. geen zwaarwichtig belang voor doorbreking beroepsgeheim.
Rekening en verantwoording door gemachtigde?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-06-2018 (pub. 07-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5127
Dat erflaatster dochter heeft gevolmachtigd voor haar betaalrekening betekent niet dat dochter jegens erfgenamen gehouden is tot rekening en verantwoording. Dochter niet verantwoordelijk voor leefpatroon van erflaatster.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Rechtbank Noord-Nederland 11-07-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:2829
Toezegging erflaatster dat haar drie dochter landbouwgrond toebedeeld zouden krijgen kwalificeert als een overeenkomst strekkende tot beschikking over een nog niet opengevallen nalatenschap zoals bedoeld in art. 4:4 lid 2 BW en is daarom nietig.
ERTU
Rechtbank Limburg 30-05-2018
(pub. 26-06-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:4925
Geheimhoudingsplicht notaris. Niet voldaan aan de voorwaarden in art. 843a Rv (te weten een gerechtvaardigd belang op inzage van bepaalde bescheiden). De notaris heeft uitdrukkelijk verklaard dat er geen aanwijzingen waren dat erflaatster niet in staat was haar wil te bepalen. De vraag of erflaatster al dan niet in staat was haar wil te bepalen, zal dus slechts door een medicus kunnen worden beantwoord.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-06-2018
(pub. 07-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5127
Uit de enkele omstandigheid dat de erflaatster geïntimeerde gevolmachtigd heeft ter zake van haar betaalrekening vloeit niet voort dat geïntimeerde jegens de erfgenamen gehouden is tot het afleggen van rekening en verantwoording. Geïntimeerde is niet verantwoordelijk voor het leefpatroon van de erflaatster. Het stond de erflaatster vrij een wijze van leven te volgen die zij verkoos.
ER
Gerechtshof Den Haag 08-05-2018
(pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1198
Vordering tot afgifte van documenten ter zake (afwikkeling van) een nalatenschap op straffe van een dwangsom. Partijen hebben in het kader van een geschikte buitenlandse procedure een "Affidavit of Desistance" getekend. De daarin neergelegde finale kwijting heeft mede betrekking op de nalatenschap om welke bescheiden het in onderhavige zaak gaat.
ER
Hoge Raad 06-04-2018
(pub. 06-04-2018), ECLI:NL:HR:2018:537
Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Procesrecht. Regresvordering erfgenaam op mede-erfgenamen, art. 6:10 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Overige onderwerpen erfrecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN