ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Rekening en verantwoording tussen erfgenamen onderling?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-01-2019 (pub. 09-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:14
Niet vast komen te staan dat dochter bedragen wederrechtelijk aan vermogen van moeder heeft onttrokken: zij pinde voor haar. Geen verplichting tot rekening en verantwoording aan broer/mede-erfgenaam.
Handleiding voor social media na overlijden
Je digitale nalatenschap: wat moet je weten? (Netwerk Notarissen 23-11-2018)
Vordering tot afgifte medisch dossier afgewezen
Rechtbank Midden-Nederland 08-08-2018 (pub. 29-10-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5186
Enkele mogelijkheid dat eiser (financieel) nadeel lijdt als gevolg van het testament onvoldoende grond om geheimhoudingsplicht te doorbreken. Zie r.o. 4.7 voor overige vereisten daarvoor.
Selbsteintritt: schenking volmachtgever aan gevolmachtigde altijd nietig?
meer >>

JURISPRUDENTIE

ERFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-01-2019
(pub. 14-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:541
Erfrecht. Gelden onttrokken aan vermogen erflater. Het geschil spitst zich toe op de vraag of sprake is geweest van schenkingen en van misbruik van omstandigheden, en op de bewijslastverdeling. Op grond van de redelijkheid en billijkheid wordt de bewijslast omgekeerd, en moeten de schenkingen worden bewezen. Indien na bewijslevering komt vast te staan dat sprake is van schenking(en) moet toepassing worden gegeven aan art. 7:176 BW.
FIER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-01-2019
(pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:253
Quasiwettelijke verdeling. Uitleg testament met betrekking tot bindend advies kantonrechter. Waardering toekomstige belastingschulden. De enkele omstandigheid dat partijen met inachtneming van een bepaalde datum met elkaar afrekenen, brengt niet mee dat toekomstige belastingschulden met betrekking tot te verrekenen vermogensbestanddelen moeten worden gewaardeerd alsof ter zake op die datum een betalingsverplichting is ontstaan (Hoge Raad 28 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3462 ).
ER
Gerechtshof Den Haag 18-12-2018
(pub. 09-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3707
Ontruiming gelast van tot nalatenschap behorende panden, omdat huurovereenkomsten niet bevoegd zijn aangegaan.
ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-01-2019
(pub. 09-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:14
Niet vast komen te staan dat erfgenaam geld heeft opgenomen bij bank van moeder of deze bedragen wederrechtelijk aan het vermogen van moeder heeft onttrokken. Geen verplichting rekening en verantwoording af te leggen.
ER
Rechtbank Limburg 17-12-2018
(pub. 07-01-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:11842
Kort geding (verstek). Veroordeling van onwillige erfgenaam tot medewerking aan levering van een tot de nalatenschap behorende onroerende zaak aan een derde.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN