Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Overige onderwerpen erfrecht X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Vordering tot afgifte medisch dossier afgewezen
Rechtbank Midden-Nederland 08-08-2018 (pub. 29-10-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5186
Enkele mogelijkheid dat eiser (financieel) nadeel lijdt als gevolg van het testament onvoldoende grond om geheimhoudingsplicht te doorbreken. Zie r.o. 4.7 voor overige vereisten daarvoor.
Selbsteintritt: schenking volmachtgever aan gevolmachtigde altijd nietig?
Heeft dochter recht op beetje as na crematie vader?
Rechtbank Oost-Brabant 12-09-2018 (pub. 18-09-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:4415
Dochter wil graag beetje as na crematie van haar vader om dit in sieraad te bewaren. Stiefmoeder werkt niet mee. In Wensenboekje van Dela dat vader heeft ingevuld staat dat as moest worden uitgestrooid.
Gevolmachtigde verplicht tot rekening en verantwoording?
Rechtbank Rotterdam 06-06-2018 (pub. 30-07-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:5132
Nee, nu niet is vast komen staan dat erflaatster niet in staat was haar wil te bepalen, zij bij leven gevolmachtigde niet ter verantwoording heeft geroepen, en geen sprake was van misbruik van omstandigheden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Rechtbank Midden-Nederland 08-08-2018
(pub. 29-10-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5186
Vordering tot afgifte medisch dossier wordt afgewezen. Enkele mogelijkheid dat eiser (financieel) nadeel lijdt als gevolg van het testament en daardoor mogelijk in zijn belang is geschaad onvoldoende grond om geheimhoudingsplicht te doorbreken. Vereist is ook dat er concrete aanwijzingen bestaan dat erflaatster inderdaad niet in staat was haar wil te bepalen ten tijde van het opstellen van het testament en dat de gewenste informatie niet langs andere weg verkregen kan worden.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-10-2017
(pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2017:9024
Erflater heeft in testament bepaald dat vorderingen opeisbaar zijn indien echtgenote haar intrek neemt in verzorgingshuis, bejaardenoord of verpleeghuis; en voor zover de niet-opeisbaarheid een succesvol beroep op bijdrage overheid in de kosten van verzorging of levensonderhoud in de weg staat. Echtgenote verblijft in woonzorgvoorziening. Hof wil weten of er een CIZ-indicatie is.
ER
Rechtbank Oost-Brabant 12-09-2018
(pub. 18-09-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:4415
Dochter wil graag beetje as na crematie van haar vader om dit in sieraad te bewaren. Stiefmoeder werkt niet mee. In Wensenboekje van Dela dat vader heeft ingevuld staat dat as moest worden uitgestrooid. Mondeling heeft dochter wel tegen vader gezegd dat ze zoiets wilde, en toen zei vader dat ze dat zelf moest weten. Rechtbank gaat er van uit dat Wensenboekje meest actuele wensen van vader weergeeft, dus dochter krijgt geen as.
ER
Rechtbank Noord-Holland 25-07-2018
(pub. 20-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:6346
Erflaatster woonde in 2008-2012 nog zelfstandig en had toen geen beschermingsbewind. In deze periode was vader overleden en hadden de dochters, anders dan de zonen, intensief contact met erflaatster en hadden zij ook de beschikking over haar bankpassen. Grote bedragen betaald en opgenomen. Zonen beroepen zich op onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking van dochters, dan wel vernietigbaarheid schenkingen ex aart. 7:176 BW.
ER
Rechtbank Rotterdam 06-06-2018
(pub. 30-07-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:5132
Vaste rechtspraak dat er geen rekening en verantwoording aan erfgenamen afgelegd hoeft te worden als niet is komen vast te staan dat erflaatster ten tijde van volmachtverlening en bij gebruikmaking van volmacht niet in staat was haar wil te bepalen en erflaatster bij leven geen aanleiding had gezien om de gevolmachtigde ter verantwoording te roepen, en als er geen sprake is van misbruik van omstandigheden.ECLI:NL:HR:2005:AS4167 Niet vast komen te staan dat erflaatster haar wil niet meer goed kon bepalen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN