ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting na beëindiging samenwoning
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20-12-2019 (pub. 14-01-2020), ECLI:NL:RBZWB:2019:5854
Recht van erfpacht van man wordt toebedeeld aan vrouw. Geen vrijstelling van overdrachtsbelasting voor vrouw omdat geen sprake is van een gezamenlijke verkrijging. Geen gemeenschap in de zin van titel 7 van het BW.
Schenking van oudtante omgezet in lening wegens dwaling over schenkbelasting
Hoge Raad 10-01-2020 (pub. 10-01-2020), ECLI:NL:HR:2020:1
Vernietiging van schenkingsovereenkomst ogv wederzijdse dwaling leidt in beginsel tot vermindering van schenkbelasting. Het is aan inspecteur om aannemelijk te maken dat de vernietiging van de schenking slechts is voorgewend.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 13-11-2019
(pub. 17-01-2020), ECLI:NL:RBNHO:2019:10074
Erflaatster was door huwelijksvermogensrecht gerechtigd tot een aanmerkelijk belang. In de aangifte IB werd geen melding gemaakt van (inkomen uit) een aanmerkelijk belang. De kans was niet onwaarschijnlijk dat de aangifte juist was. Immers, inkomensbestanddelen uit aanmerkelijk belang zijn gemeenschappelijke inkomensbestanddelen die vrijelijk tussen partners kunnen worden verdeeld. Verweerder hoefde niet te twijfelen aan de juistheid van de aangifte. Bij het opleggen van de navorderingsaanslag beschikte verweerder over een nieuw f...
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20-12-2019

(pub. 14-01-2020), ECLI:NL:RBZWB:2019:5854
Na beëindiging samenwoning wordt recht van erfpacht van man toebedeeld aan vrouw. Vrouw maakt aanspraak op vrijstelling van de overdrachtsbelasting (art. 15 lid 1 sub g WBR) op de grond dat tijdens de samenwoning de facto een gemeenschap was ontstaan waartoe de woning behoorde. Afgewezen omdat geen sprake is van een gezamenlijke verkrijging. Daarvan is alleen sprake indien partijen op hetzelfde moment door één en dezelfde oorzaak gerechtigd zijn geworden tot de onroerende zaak. Geen gemeenschap (art. 3:166 lid 1 BW).
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-01-2020
(pub. 10-01-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:62
Aan belanghebbende is een navorderingsaanslag in het recht van successie opgelegd, omdat hij volgens de Inspecteur is gerechtigd tot door erflaatster in het buitenland aangehouden vermogen. Op de Inspecteur rust de bewijslast voor de juistheid van de navorderingsaanslag. Belanghebbende is immers niet de meest gerede partij om bewijs bij te brengen voor zijn stelling dat erflaatster voorafgaand aan haar overlijden de buitenlandse tegoeden heeft geschonken aan haar zussen. Ook heeft de Inspecteur niet aannemelijk gemaakt dat belangh...
Parket bij de Hoge Raad 18-12-2019
(pub. 10-01-2020), ECLI:NL:PHR:2019:1357
Het gaat om het principale beroep in cassatie van de Staatssecretaris en het incidentele beroep in cassatie van belanghebbende tegen de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 8 januari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:21 en tevens om de twee samenhangende zaken. Belanghebbende heeft in 2015 twee schenkingen ontvangen van zijn moeder. De eerste schenking (€ 5.000) geschiedde op 31 maart 2015 en de tweede schenking (€ 80.000) op 23 december 2015. Over deze twee schenkingen in hetzelfde jaar (in totaal € 85.000) is een aanslag s...
Hoge Raad 10-01-2020

(pub. 10-01-2020), ECLI:NL:HR:2020:1
Partijen hebben schenking van € 100.000 na aanslag omgezet in lening ogv dwaling over verschuldigde schenkbelasting. HR: vernietiging van schenkingsovereenkomst ogv wederzijdse dwaling (art. 6:228 lid 1 sub c BW) leidt tot vermindering van aanslag schenkbelasting, tenzij partijen het beroep op vernietiging slechts hebben voorgewend. Daarnaast is voor toepassing van art. 6:228 lid 2 BW geen plaats. Het is aan inspecteur om aannemelijk te maken dat de vernietiging van de schenkingsovereenkomst slechts is voorgewend.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Afkoop partneralimentatie: waarom het zo nauw luistert
(Drs. Jasper Horsthuis, 11-11-2019)
Partneralimentatie is één van de meest conflictgevoelige onderwerpen bij scheiding. Het afkopen van de verplichting tot partneralimentatie kan uitkomst bieden. Maar onder andere de timing luistert nauw. Waar moet je op letten?
Afkopen van partneralimentatie – nieuwe mogelijkheden
(Mr. Geeske van Campen, 28-08-2019)
De afkoop van partneralimentatie kan om meerdere redenen interessant zijn. Een nadeel is echter dat er ineens een grote som aan belasting over het bedrag moet worden betaald. Op dit punt is nu een nieuwe oplossing voorhanden.
Co-ouderschap en kindregelingen: een overzicht
(Drs. Jasper Horsthuis, 19-08-2019)
Volgens het CBS is het aantal kinderen dat opgroeit in een co-oudersituatie gestegen van 5% in 2001 tot 27% in 2013. Maar hoe zit het eigenlijk met toeslagen en kortingen? Welke ouder heeft waar recht op? Een overzicht.
10 aandachtspunten aangifte IB 2018
(Belastingdienst, 01-03-2019)
De Belastingdienst heeft voor belastingadviseurs de 10 belangrijkste aandachtspunten voor de aangifte IB 2018 onder elkaar gezet. De Kennisbank Familierecht heeft toestemming om deze aandachtspunten met haar abonnees te delen.
Getrouwd op huwelijkse voorwaarden, verbonden via de bankrekening
(Mr. Ton van Acht, 24-01-2019)
Vermogensverschuiving via een beperkte gemeenschap van bankrekening door het aangaan van een huwelijk is geen schenking, aldus de rechtbank Gelderland.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN