ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Beroep tegen terugvordering huurtoeslag en kindgebonden budget ongegrond
Rechtbank Noord-Holland 13-03-2019 (pub. 08-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3610
De vrouw slaagt niet in bewijs van huurovereenkomst met A, die op haar adres staat ingeschreven. De overgelegde kwitanties zijn daartoe onvoldoende. A terecht aangemerkt als toeslagpartner van de vrouw.
'Een beetje genot is ook genot'
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Nederland 13-11-2018
(pub. 14-05-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5620
De toepassing van de eenmalig verruimde vrijstelling schenkbelasting in het jaar 2014 wordt niet toegekend omdat eiseres in 2013 reeds gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling uit artikel 33a van de SW. Een beroep op het vertrouwensbeginsel faalt. De stukken van beroep op de hardheidsclausule van derden behoren niet tot de op de(ze) zaak betrekking hebbende stukken.
Rechtbank Den Haag 08-02-2018
(pub. 10-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:1518
Moeder en dochter bewonen gezamenlijk de woning die in eigendom toebehoort aan de moeder. De moeder verkoopt de woning aan de dochter waarna de gezamenlijke bewoning wordt voortgezet. Binnen zes maanden na die verkoop overlijdt de moeder. De inspecteur heeft het aangegeven saldo van de nalatenschap verhoogd met een fictieve verkrijging. Volgens hem is materieel sprake van de overdracht van de woning met voorbehoud van het recht van bewoning en gebruik omdat de moeder na de overdracht in het huis is blijven wonen. De rechtbank oord...
Rechtbank Noord-Holland 13-03-2019

(pub. 08-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3610
De Belastingdienst vordert huurtoeslag en kindgebonden budget terug van de vrouw. Rb: de vrouw slaagt niet in het leveren van bewijs dat er tussen haar en de heer [A] een zakelijke huurovereenkomst bestond: de overgelegde kwitanties zijn daartoe onvoldoende. De Belastingdienst heeft de heer [A] voor het jaar 2015 terecht aangemerkt als toeslagpartner van de vrouw en heeft voor de hoogte van de huurtoeslag en het kindgebonden budget terecht rekening gehouden met zowel het inkomen van eiseres als dat van de heer [A] .
Gerechtshof Amsterdam 23-04-2019

(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1446
Dat partijen hebben afgesproken dat aan vrouw geen rentevergoeding toekomt over het haar schuldig gebleven bedrag voor haar aandeel overwaarde woning, betekent niet dat man geen wettelijke rente verschuldigd kan zijn aan vrouw, indien hij in verzuim is het verschuldigde bedrag te voldoen (art. 6:119 BW). Vrouw heeft man niet in gebreke gesteld. Wel staat vast dat man niet wenst te betalen. Man is de wettelijke rente aan vrouw verschuldigd vanaf datum kort nadat hij te kennen heeft gegeven dat hij niet zal nakomen.
Rechtbank Gelderland 04-02-2019

(pub. 05-05-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:513
Niet iedere wijziging van omstandigheden en niet iedere onjuistheid vd oorspronkelijke gegevens kan leiden tot wijziging beschikking vovo; evenmin mag sprake zijn van verkapt appel. In casu is Rb van onjuiste gegevens uitgegaan: fiscaal partnerschap is nog niet geëindigd waardoor partneralimentatie voor man niet aftrekbaar is en bij vrouw niet belast. Herstel van diverse foutieve posten in alimentatieberekening Rb uit de vorige procedure. Geen jusvergelijking zoals door man betoogd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

10 aandachtspunten aangifte IB 2018
(Belastingdienst, 01-03-2019)
De Belastingdienst heeft voor belastingadviseurs de 10 belangrijkste aandachtspunten voor de aangifte IB 2018 onder elkaar gezet. De Kennisbank Familierecht heeft toestemming om deze aandachtspunten met haar abonnees te delen.
Getrouwd op huwelijkse voorwaarden, verbonden via de bankrekening
(Mr. Ton van Acht, 24-01-2019)
Vermogensverschuiving via een beperkte gemeenschap van bankrekening door het aangaan van een huwelijk is geen schenking, aldus de rechtbank Gelderland.
Ex krijgt financiering niet rond: wat dan?
(Mr. Hedy Bollen, 15-11-2018)
Een scheidend stel is samen eigenaar van een woning. Één van hen wil de woning overnemen en de ander uitkopen. Maar wat als deze ex-partner, ondanks vastgelegde afspraken daarover, de financiering na jaren nog niet rond heeft?
Niet op hetzelfde adres ingeschreven als uw partner? Pas op met de erfenis!
(Mr. Thijs Sarneel en Mr. Marjet Groenleer, 02-11-2018)
Hoe partners hun liefdesrelatie vormgeven, heeft verstrekkende gevolgen in het geval een van beiden komt te overlijden. Alleen samenwonen is niet genoeg om aanspraak te maken op de partnervrijstelling in de erfbelasting.
Scheiden doet lijden – zeker als het fiscaal niet goed geregeld is
(Mr. Arie C. de Bakker, 18-10-2018)
Volgt de fiscaliteit simpelweg het familierecht? Ja, maar soms biedt een uitspraak niet voldoende houvast, stelt Arie C. de Bakker. Want mag een man de door hem gedragen gezamenlijke woonlasten in aftrek brengen als alimentatie?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN