Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Fictieve verkrijging: voldoende verband met overlijden
Parket bij de Hoge Raad 04-10-2018 (pub. 19-10-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1106
Belanghebbende stelde: geen fictieve verkrijging omdat waardestijging plaatsvond ttv ongeneeslijk ziek worden en niet bij overlijden. Afgewezen door Hof. A-G: cassatieberoep ongegrond.
Enkele fiscale aandachtspunten bij echtscheiding
Als bij echtscheiding sprake is van verkeerde planning of onduidelijkheid in de onderlinge afspraken, kunnen de fiscale en financiële gevolgen aanzienlijk zijn.
Kunnen ex-partners verdeling Box 3-vermogen wijzigen?
Terbeschikkingsstellingsregeling en ongebruikelijke lening
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Parket bij de Hoge Raad 04-10-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1106
Belanghebbende: art. 13a SW (fictieve verkrijging) nvt omdat waardestijging plaatsvond ttv ongeneeslijk ziek worden en niet bij overlijden. Hof Den Haag 09-02-2018:ECLI:NL:GHDHA:2018:234 voldoende causaal verband tussen waardestijging van aandelen en overlijden erflaatster. A-G concludeert tot ongegrondverklaring van cassatieberoep: vrijval wordt berekend per datum overlijden en niet bij constatering dodelijke ziekte. Anders zou belastingheffing afhankelijk zijn van al dan niet plotselinge overlijden.
FI
Rechtbank Gelderland 10-10-2018
(pub. 12-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4362
Terbeschikkingstellingsregeling art. 3.92 IB. Lening van ouders aan zoon en schoondochter. Belastingdienst slaagt niet in bewijs dat lening onzakelijk was. Maatschappelijk ongebruikelijke lening is niet per definitie ook onzakelijke lening. Ongebruikelijke voorwaarden en slechte financiële omstandigheden maken nog niet aannemelijk dat geen rente kan worden bepaald waaronder een onafhankelijke derde bereid zou zijn geweest eenzelfde lening te verstrekken onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden.
FI
Hoge Raad 12-10-2018
(pub. 12-10-2018), ECLI:NL:HR:2018:1896
Correcties Box-3 inkomen ivm verzwegen tegoeden. Belastingdienst rekent aan ieder van ex-partners 50% van vermogen toe nav akkoordverklaring ter zitting. Hoge Raad: belastingplichtige is ogv art. 2.17 lid 4 IB jegens inspecteur niet gebonden aan akkoordverklaring mbt verdeling grondslag Box 3 tenzij een compromis het tegendeel inhoudt of (anderszins) ondubbelzinnig afstand is gedaan van het recht de tot stand gekomen onderlinge verhouding te wijzigen.
FI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-07-2018
(pub. 10-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2864
Bij vaststellen van aanslag erfbelasting is belanghebbende de toepassing van de partnervrijstelling terecht onthouden nu geen sprake is van een huwelijk in de zin van het BW: huwelijksbelofte niet afgelegd bij burgerlijke stand. Belanghebbende stelt dat zij onder de tot 1-1-2010 geldende SW werd beschouwd als partner en dat niet is voorzien in relevant overgangsrecht. Hof ziet geen reden om van de onmiddellijke werking af te wijken nu wetgever daarvoor geen aanleiding heeft gezien. Geen sprake van schending van art. 1 EP.
FI
Rechtbank Gelderland 14-09-2018
(pub. 03-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3953
Beroep op vrijwillige inkeer ex art. 67n AWR afgewezen. Daarvoor is nodig dat de belastingplichtige inkeert voordat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de Belastingdienst met de onjuistheid of onvolledigheid van zijn aangifte bekend is of bekend zal worden. Eiser moest in elk geval vanaf de berichtgeving in de landelijke media op 27 september 2015 objectief redelijkerwijs vermoeden dat de Belastingdienst op de hoogte zou raken van zijn rekening bij de UBS-bank.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Scheiden doet lijden – zeker als het fiscaal niet goed geregeld is
(Mr. Arie C. de Bakker, 18-10-2018)
Volgt de fiscaliteit simpelweg het familierecht? Ja, maar soms biedt een uitspraak niet voldoende houvast, stelt Arie C. de Bakker. Want mag een man de door hem gedragen gezamenlijke woonlasten in aftrek brengen als alimentatie?
Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
Voorbeschouwing Belastingplan 2019
(Albert Rozendal, 09-09-2018)
Er staat het nodige te gebeuren rondom de inkomstenbelasting en andere voorgenomen belastingwijzigingen. Albert Rozendal, mede-eigenaar van Split, neemt u mee in de herzieningen en legt u de (nieuwe) berekeningen voor.
Lijfrente
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
Lijfrentevoorzieningen bestaan in verschillende hoedanigheden.
Lijfrente onder huidig regime
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
Bij een echtscheiding mogen partijen opgebouwde lijfrentevoorzieningen vervreemden door de lijfrente aan (één van) beide partners toe te scheiden. Dat gaat niet in alle gevallen fiscaal geruisloos.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN