ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Inspecteur krijgt in twee instanties ongelijk: aanslag schenkbelasting dochter ten onrechte opgelegd
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-07-2022 (pub. 05-08-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:6512
De enkele omstandigheid dat echtgenoten in algehele gemeenschap van goederen zijn gehuwd, betekent niet dat een echtgenoot mede partij is bij een door de andere echtgenoot aangegane rechtshandeling.
Inwonende broer heeft recht op partnervrijstelling erfbelasting
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-07-2022 (pub. 22-07-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:5910
Vanaf 1969 stonden broer, zus en haar echtgenoot op hetzelfde adres ingeschreven. Hof: broer heeft na overlijden zus recht op de partnervrijstelling: voldaan aan de vijfjaars-eis, omdat de periode waarin de zus gehuwd was meetelt.
Geen schending zorgvuldigheidsbeginsel bij opleggen voorlopige aanslag
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-07-2022 (pub. 19-07-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:2393
Beroep tegen terugvordering inkomensafhankelijke combinatiekorting ongegrond. Inspecteur is niet gehouden om bij opleggen van voorlopige aanslag alle gegevens te controleren om na te gaan of belanghebbende recht heeft op iack.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 18-07-2022
(pub. 12-08-2022), ECLI:NL:RBDHA:2022:8030
Inkomensafhankelijke combinatiekorting (iack) bij co-ouderschap; tellen de schoolvakanties mee bij de beoordeling of sprake is van voldoende duurzaam verblijf? De rechtbank constateert dat het belangrijkste criterium voor co-ouderschap is of de zorg gelijkelijk is verdeeld. Aan het vereiste van duurzaamheid (vgl. HR 13 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:415) kan naar het oordeel van de rechtbank ook zijn voldaan als voor de vakantieperiode een ander ritme is afgesproken dan het ritme voor buiten de schoolvakantie...
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-07-2022

(pub. 05-08-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:6512
Vader schenkt in 2001 € 3.861.875 aan zijn dochter. Omdat de inspecteur de schenkbelasting niet kan navorderen bij de schenking door de vader stelt hij dat de moeder een schenking heeft gedaan van € 1.930.937 (de helft) omdat zij getrouwd waren in gemeenschap van goederen. Hof: De omstandigheid dat vader in algehele gemeenschap van goederen was gehuwd met moeder brengt niet mee dat moeder een schenking heeft gedaan en betekent niet dat de moeder (mede) partij is bij een door de vader verrichte rechtshandeling.
Rechtbank Den Haag 01-03-2022
(pub. 26-07-2022), ECLI:NL:RBDHA:2022:6586
Een man stelt dat de box 3 heffing voor hem een individuele en buitensporige last vormt. Rb: Gelet op het box 1 inkomen, de vermogenspositie en de daarop behaalde rendementen is het niet aannemelijk dat hij op zijn vermogen heeft moeten interen om de box 3-heffing te voldoen. Dat man over een periode van 18 jaar € 4.208 aan rente heeft ontvangen en € 179.368 aan box 3 heffing heeft betaald, maakt het oordeel niet anders. Of sprake is van een individuele buitensporige last wordt niet bekeken over een langere reeks van jaren.
Rechtbank Den Haag 08-03-2022
(pub. 25-07-2022), ECLI:NL:RBDHA:2022:2337
Nadat de inspecteur een navorderingsaanslag oplegt wil de vrouw de toedeling van de inkomsten uit eigen woning wijzigen. De inspecteur weigert dat omdat de aanslagen al definitief vaststaan. Rb: Uit de wettekst van art. 2.17 IB blijkt dat de onderlinge verhouding kan worden gewijzigd tot het moment dat een (navorderings)aanslag onherroepelijk vaststaat en kan niet worden afgeleid dat de mogelijkheid tot wijziging van de onderlinge verdeling is beperkt tot de inkomensbestanddelen waar de navordering op ziet.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-07-2022

(pub. 22-07-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:5910
Vanaf 1969 hebben broer, zus en haar echtgenoot in de GBA op hetzelfde adres ingeschreven gestaan. Na het overlijden van de zus claimt de broer de partnervrijstelling voor de erfbelasting. De inspecteur weigert deze toe te kennen omdat de 5-jaarstermijn pas is gaan lopen nadat de echtgenoot van de zus is overleden. Volgens het hof is voldaan aan de vijfjaarseis van art. 1a lid 3 SW omdat de periode waarin de zus gehuwd was hierbij meetelt. De broer heeft recht op de partnervrijstelling.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

De meerwaarde van een meerwaardeclausule
(Drs. Jasper Horsthuis, 01-03-2022)
De meer-/minderwaardeclausule kan een nuttig middel zijn om overeenstemming te bereiken over de waarde van de woning bij een verdeling of verrekening na scheiding. Waar moet je op letten bij het opstellen daarvan?
Podcastgesprek: Natuurlijke verbintenis en schenkbelasting
( Mr. Jan Vrusch en Drs. Jasper Horsthuis, 14-09-2021)
In vervolg op hun podcast Scheiden en schenkbelasting gaan Jan en Jasper nader op de natuurlijke verbintenis. Welke factoren spelen daarbij een rol?
Podcastgesprek: Scheiden en schenkbelasting
( Drs. Jasper Horsthuis en Mr. Jan Vrusch, 20-07-2021)
Jasper Horsthuis en Jan Vrusch gaan in gesprek over schenkbelasting bij scheiding. Zij lichten toe met welke zaken de scheidingsprofessional rekening moet houden om de cliënten goed te informeren.
Scheiden en de eigenwoning, een fiscaal labyrint
(Drs. Jasper Horsthuis, 05-03-2021)
Opmerkelijke uitspraak van Hof Den Bosch: geen eigendom van woning vereist voor de scheidingsregeling. Tevens aftrek van hypotheekrente als alimentatie - maar zonder alimentatieovereenkomst. Hoe kwam het Hof daartoe?
Co-ouderschap en kindregelingen: een overzicht
(Drs. Jasper Horsthuis, 05-02-2021)
Volgens het CBS is het aantal kinderen dat opgroeit in een co-oudersituatie gestegen van 5% in 2001 tot 27% in 2013. Maar hoe zit het eigenlijk met toeslagen en kortingen? Welke ouder heeft waar recht op? Een overzicht.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN