ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 223 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Vordering tot verdeling "voorshands en vooralsnog onrechtmatig" vanwege contante geldstromen
Rechtbank Oost-Brabant 01-05-2024 (pub. 15-05-2024), ECLI:NL:RBOBR:2024:2079
Partijen zijn uit elkaar gegaan en aan de rechter ligt de verdeling van hun onderneming voor. Dat stuit op bezwaren, omdat vaststaat dat partijen veel inkomsten niet hebben opgegeven aan de Belastingdienst. Partijen moeten akte nemen.
Kruiselingse schenkingen - maar slechts éénmaal eigenwoningvrijstelling
Gerechtshof Den Haag 27-03-2024 (pub. 06-05-2024), ECLI:NL:GHDHA:2024:646
Moeder en kennis doen schenkingen aan eigen en aan elkaars kinderen, zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van de eigenwoningvrijstelling. Hof: niet bedoeling van wetgever. Schenking door kennis wordt geacht te zijn gedaan door moeder.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 29-03-2024
(pub. 21-05-2024), ECLI:NL:RBDHA:2024:4572
O.g.v. het convenant moet de man €300 per maand (geïndexeerd) alimentatie betalen. Bij de aangifte brengt de man € 30.095 in aftrek. Rb: Uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat ook de hoogte van de uitkering of verstrekking rechtstreeks uit het familierecht moet voortvloeien. Dat is slechts voor de afspraak in het convenant het geval. Ook leidt een morele verplichting niet tot een hogere aftrek omdat een natuurlijke verbintenis moet zijn omgezet in een rechtens afdwingbare verplichting.
Rechtbank Oost-Brabant 01-05-2024

(pub. 15-05-2024), ECLI:NL:RBOBR:2024:2079
Wordt verdeling onderneming verzocht, maar 'onweersproken gesteld' dat boekwaarde niet overeenkomt met economische waarde, nu werkelijke omzet hoger. Kortom, zwart geld. Onder deze omstandigheden zijn vorderingen verdeling vast te stellen, voorshands en vooralsnog onrechtmatig en onvoldoende onderbouwd, omdat concrete informatie over evt. fiscale schulden van gemeenschap, met plan voor voldoening, ontbreekt. Art. 3:178 BW lid 2 BW ambtshalve en naar analogie toegepast onder vlag van algemeen belang van 3:185 lid 1 BW.
Gerechtshof Den Haag 27-03-2024
(pub. 06-05-2024), ECLI:NL:GHDHA:2024:647
Op 12 juli 2017 ontvangen broer en zus van hun moeder ieder een schenking voor de eigen woning van €100.000. Een dag later krijgen zij van een zakenrelatie van hun moeder ieder €100.000 geschonken voor de eigen woning. De moeder schenkt aan de 4 kinderen van de zakenrelatie ieder €50.000. Hof: Door zowel fiscaalrechtelijke kwalificatie als fraus legis wordt de schenking van de zakenrelatie geacht te zijn gedaan door moeder. Omdat de jubeltonvrijstelling al is benut, is die niet van toepassing op de 2e schenking.
Gerechtshof Den Haag 27-03-2024

(pub. 06-05-2024), ECLI:NL:GHDHA:2024:646
Op 12 juli 2017 ontvangen broer en zus van hun moeder ieder een schenking voor de eigen woning van €100.000. Een dag later krijgen zij van een zakenrelatie van hun moeder ieder €100.000 geschonken voor de eigen woning. De moeder schenkt aan de 4 kinderen van de zakenrelatie ieder €50.000. Hof: Door zowel fiscaalrechtelijke kwalificatie als fraus legis wordt de schenking van de zakenrelatie geacht te zijn gedaan door moeder. Omdat de jubeltonvrijstelling al is benut, is die niet van toepassing op de 2e schenking.
Gerechtshof Den Haag 19-03-2024
(pub. 29-04-2024), ECLI:NL:GHDHA:2024:462
Een man claimt bij zijn aangifte de aftrek uitgaven voor onderhoudsverplichtingen art. 6.3 lid 1 onderdeel a IB. Man en vrouw zijn getrouwd maar leven gescheiden. Hof: Echtpaar leeft duurzaam gescheiden. Man heeft betalingen gedaan omdat zijn vrouw onvoldoende inkomen had om zelf in haar levensonderhoud te voorzien. Gelet op deze verklaring vindt het Hof aannemelijk dat belanghebbende de genoemde betalingen in 2017 en 2018 heeft gedaan op grond van een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Wanneer zijn advocaatkosten bij partneralimentatie aftrekbaar?
Mr. Cobie Voorberg, 16-01-2024
Niet in alle gevallen zijn de advocaatkosten voor een procedure over partneralimentatie aftrekbaar. De auteur behandelt de wetgeving en jurisprudentie hierover.
Podcastgesprek - De inkomensafhankelijke combinatiekorting
Drs. Jasper Horsthuis en Mr. Vanessa Vissers, 15-08-2023
Jasper Horsthuis en Vanessa Vissers bespreken de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Wat zijn de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen? En welke veranderingen zijn er op komst?
Podcastgesprek: Fiscaal partnerschap en scheiden
Mr. Jan Vrusch en Drs. Jasper Horsthuis, 09-05-2023
Wanneer ben je (nog) fiscaal partner van elkaar? En wat zijn de voor- en nadelen daarvan? Jan Vrusch en Jasper Horsthuis gaan hierop in en waarschuwen voor de valkuilen die zich bij een scheiding kunnen voordoen.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN