ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-09-2021
(pub. 21-09-2021), ECLI:NL:GHSHE:2021:2865
Hoofdverblijf Kinderalimentatie Overeenstemming
Hoge Raad 17-09-2021
(pub. 17-09-2021), ECLI:NL:HR:2021:1333
Vader schenkt beide dochters 10 aandelen BV. De dochters doen een beroep op de BOF. De inspecteur wijst dat af omdat de BV geen materiële onderneming in de zin van art. 3.2 IB drijft. Het hof concludeerde dat de BV geen materiële onderneming drijft. HR: Het oordeel van het Hof dat de door de BV verrichte werkzaamheden gebruikelijk zijn bij normaal vermogensbeheer is van feitelijke aard en kan niet tot cassatie leiden. Het oordeel geeft ook niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is voldoende gemotiveerd.
Hoge Raad 17-09-2021
(pub. 17-09-2021), ECLI:NL:HR:2021:1328
Vader schenkt beide dochters 10 aandelen BV. De dochters doen een beroep op de BOF. De inspecteur wijst dat af omdat de BV geen materiële onderneming in de zin van art. 3.2 IB drijft. Het hof concludeerde dat de BV geen materiële onderneming drijft. HR: Het oordeel van het Hof dat de door de BV verrichte werkzaamheden gebruikelijk zijn bij normaal vermogensbeheer is van feitelijke aard en kan niet tot cassatie leiden. Het oordeel geeft ook niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is voldoende gemotiveerd.
Gerechtshof Den Haag 19-06-2020
(pub. 14-09-2021), ECLI:NL:GHDHA:2020:1195
Belanghebbende heeft in zijn aangifte een negatief resultaat uit overige werkzaamheden aangegeven van € 11.800 in verband met zijn organisatieadviesbureau dat is gericht op mediation. De inspecteur weigert de aftrek omdat er geen bron van inkomen is. Het hof is het daarmee eens. Van een geval waarbij met de bewuste activiteiten subjectief een voordeel wordt beoogd en dat ter zake ook een (objectieve) verwachting bestaat dat dit redelijkerwijs kan worden verwacht, is geen sprake. Er is niet voldaan aan de bron-vereisten.
Rechtbank Noord-Holland 31-08-2021
(pub. 14-09-2021), ECLI:NL:RBNHO:2021:7482
De waarde in het economische verkeer van de panden is ruim hoger dan waar belanghebbenden van zijn uitgegaan voor de bepaling van de overdrachtsprijs van de aandelen in de vennootschap; er is sprake van een vervreemding als bedoeld in artikel 4.22 van de Wet IB 2001. Er is beoogd een voordeel toe te kennen bij de verkoop van hun aandelen in de vennootschap door het overeenkomen van een te lage overdrachtsprijs. Sprake van kwade trouw en nieuw feit.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Natuurlijke verbintenis en schenkbelasting
( Mr. Jan Vrusch en Drs. Jasper Horsthuis, 14-09-2021)
In vervolg op hun podcast Scheiden en schenkbelasting gaan Jan en Jasper nader op de natuurlijke verbintenis. Welke factoren spelen daarbij een rol?
Podcastgesprek: Scheiden en schenkbelasting
( Drs. Jasper Horsthuis en Mr. Jan Vrusch, 20-07-2021)
Jasper Horsthuis en Jan Vrusch gaan in gesprek over schenkbelasting bij scheiding. Zij lichten toe met welke zaken de scheidingsprofessional rekening moet houden om de cliënten goed te informeren.
Scheiden en de eigenwoning, een fiscaal labyrint
(Drs. Jasper Horsthuis, 05-03-2021)
Opmerkelijke uitspraak van Hof Den Bosch: geen eigendom van woning vereist voor de scheidingsregeling. Tevens aftrek van hypotheekrente als alimentatie - maar zonder alimentatieovereenkomst. Hoe kwam het Hof daartoe?
Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap
(Drs. Jasper Horsthuis, 05-02-2021)
De afgelopen jaren is er veel onduidelijkheid geweest over de inkomensafhankelijke combinatiekorting bij co-ouderschap na een scheiding. In dit artikel worden alle aandachtspunten overzichtelijk uiteengezet.
Co-ouderschap en kindregelingen: een overzicht
(Drs. Jasper Horsthuis, 05-02-2021)
Volgens het CBS is het aantal kinderen dat opgroeit in een co-oudersituatie gestegen van 5% in 2001 tot 27% in 2013. Maar hoe zit het eigenlijk met toeslagen en kortingen? Welke ouder heeft waar recht op? Een overzicht.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN