ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 223 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Over de wil en bewustheid van bevoordeling bij een - mogelijk - belaste schenking
Hoge Raad 08-12-2023 (pub. 08-12-2023), ECLI:NL:HR:2023:1715
HR: Hof heeft miskend dat de wil tot bevoordeling een afzonderlijk vereiste vormt voor het aannemen van een schenking en dat die wil niet louter kan worden afgeleid uit de bevoordelingsbewustheid bij degene die bevoordeelt.
Vermogensoverdracht aan stichting; toch erf- of schenkbelasting verschuldigd
Hoge Raad 01-12-2023 (pub. 01-12-2023), ECLI:NL:HR:2023:1664
Moeder/erflaatster heeft vermogen overgedragen aan stichting. Hof: vermogen moet aan erflaatster worden toegerekend; bij zoon/erfgenaam is de verkrijging ex art. 16 SW belastbaar voor de erfbelasting. Cassatieberoep ongegrond.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 08-12-2023

(pub. 08-12-2023), ECLI:NL:HR:2023:1715
Man verkoopt pand aan vrouw tegen een koopsom die lager is vanwege evt. bodemvervuiling. Hof: Er is een belaste schenking omdat er sprake is van een verrijking van de ontvanger, een verarming van de schenker, de bewustheid van bevoordeling en de wil tot bevoordeling. Geen natuurlijke verbintenis. HR: Hof heeft miskend dat de wil tot bevoordeling een afzonderlijk vereiste vormt voor het aannemen van een schenking en dat die wil niet louter kan worden afgeleid uit de bevoordelingsbewustheid bij degene die bevoordeelt.
Rechtbank Noord-Holland 19-10-2023
(pub. 07-12-2023), ECLI:NL:RBNHO:2023:11647
Een vrouw doet bij de aangifte erfbelasting een beroep op de kindvrijstelling en tariefgroep I. Volgens de inspecteur is zij geen pleegkind in de zin van art. 19 lid 2 SW. Rb: Uit de verklaringen en e-mailwisselingen blijkt dat de vrouw niet gedurende ten minste vijf jaren uitsluitend door erflater als een eigen kind is onderhouden. De vrouw kan daarom niet als pleegkind in de zin van de Successiewet worden aangemerkt. Verweerder heeft dan ook terecht de kindvrijstelling en tariefgroep I niet toegepast.
Hoge Raad 01-12-2023

(pub. 01-12-2023), ECLI:NL:HR:2023:1664
Moeder draagt vermogen over aan een stichting. Het doel van de stichting is o.a. het bevorderen van onderwijs in moderne talen. Feitelijk verhuurt de stichting slechts 4 panden. Moeder overlijdt en haar zoon is enig erfgenaam. Hof: De stichting is een Afgezonderd Particulier Vermogen (APV) in de zin van art. 2.14a lid 2 IB. Op grond van art. 16 SW is de verkrijging bij de zoon belastbaar voor de erfbelasting. HR: Het beroep is ongegrond.
Hoge Raad 24-11-2023

(pub. 24-11-2023), ECLI:NL:HR:2023:1641
Vader draagt vermogen over aan een in het buitenland gevestigde Stichting Particulier Fonds (SPF). In 2007, 2008 en 2009 doet de SPF schenkingen aan de zoon. De inspecteur legt navorderingsaanslagen schenkingsrecht op. Rb: Vader kon vrijelijk beschikken over het vermogen in de SPF. De schenkingen moeten daarom als schenkingen van vader aan zoon aangemerkt worden. Hof: Het beroep is ongegrond. HR: De klachten kunnen niet tot cassatie leiden (art. 81 lid 1 Wet RO).
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek - De inkomensafhankelijke combinatiekorting
Drs. Jasper Horsthuis en Mr. Vanessa Vissers, 15-08-2023
Jasper Horsthuis en Vanessa Vissers bespreken de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Wat zijn de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen? En welke veranderingen zijn er op komst?
Podcastgesprek: Fiscaal partnerschap en scheiden
Mr. Jan Vrusch en Drs. Jasper Horsthuis, 09-05-2023
Wanneer ben je (nog) fiscaal partner van elkaar? En wat zijn de voor- en nadelen daarvan? Jan Vrusch en Jasper Horsthuis gaan hierop in en waarschuwen voor de valkuilen die zich bij een scheiding kunnen voordoen.
Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (1)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 06-12-2022
De drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht gingen met elkaar om tafel. In deze tweedelige Podcast bespreken zij twaalf interessante uitspraken uit 2022.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN