ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 216 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Verschil civiele en fiscale kwalificatie jaarlijkse betaling man aan vrouw "onlogisch en ongewenst"
Rechtbank Gelderland 29-11-2022 (pub. 05-12-2022), ECLI:NL:RBGEL:2022:6621
Uit brief man volgt dat hij jaarlijks € 12.000 aan vrouw schenkt. In civiele procedure is beslist dat hij dit doet, opdat zij de hypotheek kan voldoen waarvoor hij hoofdelijk aansprakelijk is. Betaling kwalificeert ook fiscaal als PAL.
Hof Den Bosch over belastinglatentie op gouden handdruk man en FOR vrouw
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-11-2022 (pub. 30-11-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:10115
Gelet op arrest HR dient belastinglatentie niet te worden gesteld op de nominale waarde, maar op de contante waarde van de lijfrentepolis. Hof komt daarom terug van eerder oordeel op dat punt. En: berekening dienen partijen zelf te maken.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Gelderland 29-11-2022

(pub. 05-12-2022), ECLI:NL:RBGEL:2022:6621
Een vrouw heeft een relatie gehad met een man waaruit 2 kinderen zijn geboren. De man schrijft in een brief dat hij jaarlijks €12.000 schenkt. In een civiele procedure is beslist dat hij dit bedrag betaalt zodat de vrouw de hypotheek kan voldoen waarvoor de man hoofdelijk aansprakelijk is. De inspecteur belast de betaling als periodieke uitkering en verstrekking (art. 3.101 lid 1 onder c IB). Rb: De betaling is in rechte vorderbaar en vormt niet de tegenwaarde voor een prestatie. Daarmee is het gelijk aan de inspecteur.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-11-2022
(pub. 02-12-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:10085
Een DGA heeft een pensioenaanspraak jegens zijn BV en een rekeningcourantschuld die in 2013 onzakelijk is geworden. De inspecteur belast de gehele pensioenaanspraak. Hof: Er is geen sprake van afkoop maar de pensioenaanspraak is wel feitelijk voorwerp van zekerheid geworden. De DGA kan zijn schuld aan zijn BV immers niet aflossen zonder zijn pensioenuitkeringen daarvoor aan te wenden. Daarmee is de pensioenaanspraak in 2013 terecht tot het loon gerekend (art. 19b lid 1 onderdeel b LB).
Hoge Raad 02-12-2022
(pub. 02-12-2022), ECLI:NL:HR:2022:1810
Moeder heeft zoon € 100.800 geschonken. Zoon was ttv de schenking ouder dan 40 jaar en zijn partner jonger. Omdat partner van zoon niet kan worden aangemerkt als partner in de zin van de Successiewet komt zoon niet in aanmerking voor de vrijstelling schenkbelasting eigen woning: Er is geen fiscaal partnerschap omdat zij geen samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting ex art. 1a lid 1 sub c SW hebben afgesloten. HR: De klachten kunnen niet tot cassatie leiden (art. 81 lid 1 RO).
Hoge Raad 02-12-2022
(pub. 02-12-2022), ECLI:NL:HR:2022:1793
Betreft BOR SW. In geschil is of bij verhuur van de voorheen zelf geëxploiteerde onderneming nog wel voldaan is aan het voortzettingsvereiste van artikel 35e lid 1, aanhef en letter c, ten derde SW. HR: Het Hof heeft terecht tot uitgangspunt genomen dat de BOR voor het voortzettingsvereiste bij lichamen het stakings- en vervreemdingsbegrip uit de Wet IB 2001 volgt. Bij verhuur van de voorheen zelf geëxploiteerde onderneming is er geen staking van de onderneming. Er is voldaan aan het voortzettingsvereiste.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-11-2022

(pub. 30-11-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:10115
Hof: Eerder is overwogen dat zowel het GH-stamrecht van de man als de lijfrente van de vrouw tot het te verrekenen vermogen behoort. Daarbij dienen beide bruto bedragen in de verrekening betrokken te worden, rekening houdend met een latentie van 52%. Gelet op HR ECLI:NL:HR:2022:583 dient die latentie evenwel op de contante waarde gesteld. Het hof zal bepalen dat beide bedragen na aftrek van de contante waarde van de daar nog over verschuldigde belastingen in de verrekening betrokken moeten worden.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (1)
( Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 06-12-2022)
De drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht gingen met elkaar om tafel. In deze tweedelige Podcast bespreken zij twaalf interessante uitspraken uit 2022.
Podcastgesprek: Eigen woning en scheiden
( Mr. Jan Vrusch en Drs. Jasper Horsthuis, 22-11-2022)
Jan Vrusch en Jasper Horsthuis bespreken met elkaar de problematiek van de eigen woning die zich kan voordoen bij een scheiding. De scheidingsregeling en diverse andere onderwerpen passeren de revue.
Podcastgesprek: Box 3-compensatie en scheiden
( Drs. Jasper Horsthuis en Mr. Jan Vrusch, 25-10-2022)
In deze podcast bespreken Jasper Horsthuis en Jan Vrusch de compensatie die belastingplichtigen zullen ontvangen in het kader van de Hersteloperatie Box 3. Met name gaan zij in op de rol hiervan bij een echtscheiding.
Podcast: Prinsjesdag 2022 en scheiding
( Drs. Jasper Horsthuis, 27-09-2022)
Jasper Horsthuis bespreekt het Belastingplan 2023 en dan met name de gevolgen daarvan voor de scheidingspraktijk. Een groot aantal fiscale maatregelen passeert de revue.
Aandachtspunten schenkbelasting en waardering woning bij scheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 30-08-2022)
Als scheidingsprofessional moet je de fiscale spelregels goed op het netvlies hebben. Dat geldt temeer als bij toedeling van de gezamenlijke woning aan een van de ex-partners sprake kan zijn van een schenking.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN