ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 216 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Onderbewindgestelde heeft geen schenkingstraditie - of kan deze nog ontstaan?
Gerechtshof Den Haag 10-05-2023 (pub. 17-05-2023), ECLI:NL:GHDHA:2023:855
Rechthebbende (89) heeft geen traditie voor schenkingen van omvang € 257.500. Fiscaal voordeel voor erfgenamen of lagere bijdrage CAK voor rechthebbende is geen bijzondere omstandigheid. Machtiging voor schenking geweigerd.
Wat is het fiscale gevolg van omzetting alimentatieverplichting in alimentatielijfrente?
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24-04-2023 (pub. 16-05-2023), ECLI:NL:RBZWB:2023:2814
Vrouw ontvangt vanaf 1998 partneralimentatie. In 2003 omgezet in een alimentatielijfrente bij een verzekeraar. Volgens haar zijn de lijfrente-uitkeringen onbelast. Rb: betreft lijfrente ex art. 3.125 IB; uitkeringen zijn belast.
Leeftijdsgrens voor verhoogde vrijstelling eigen woning vormt geen verboden discriminatie
Rechtbank Noord-Nederland 11-05-2023 (pub. 12-05-2023), ECLI:NL:RBNNE:2023:1868
Wetgever wilde oplossing bieden voor onderwaterproblematiek en financiële weerbaarheid van huishoudens met personen tot 40 jaar. Geen overschrijding van de hem toekomende ruime beoordelingsvrijheid. Beroep vrouw (48 jaar) ongegrond.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15-05-2023
(pub. 25-05-2023), ECLI:NL:RBZWB:2023:3302
Een man woont in Duitsland en werkt in Nederland. Voor de aankoop van een woning sluit hij in 2013 hij twee leningen af bij een Duitse bank. De inspecteur corrigeert de renteaftrek omdat de leningen niet kunnen worden aangemerkt als eigenwoningschuld. Rb: De leningen voldoen niet aan de vereisten die gelden voor een eigenwoningschuld. De looptijd van de leningen is langer dan 360 maanden en er wordt niet voldaan aan de aflossingseis. Nu er geen sprake is van een eigenwoningschuld bestaat geen recht op renteaftrek.
Rechtbank Noord-Holland 26-04-2023
(pub. 22-05-2023), ECLI:NL:RBNHO:2023:4650
Een vrouw ontvangt geen voorschot kindgebonden budget omdat zij in Turkije woont en daarmee niet aan de voorwaarde voldoet dat recht bestaat kinderbijslag.Rb: Verweerder heeft geen afwegingsruimte, waardoor de rechtbank de evenredigheid niet kan toetsen. Geen toetsing aan het evenredigheidsbeginsel omdat de wetgever de gevolgen van het aansluiten bij de kinderbijslag bedoeld en voorzien. De door de vrouw genoemde omstandigheden leiden niet tot het aannemen van niet-verdisconteerde bijzondere omstandigheden.
Rechtbank Noord-Holland 21-04-2023
(pub. 22-05-2023), ECLI:NL:RBNHO:2023:4642
Een vrouw ontvangt jarenlang maandelijkse betalingen. Volgens de inspecteur is er sprake van schenkingen. De vrouw stelt dat er sprake is van een geldlening. Rb. Stukken waaruit het bestaan van een overeenkomst van geldlening kan worden afgeleid ontbreken. Er heeft geen aflossing of rentebetaling plaatsgevonden. Er zijn geen zekerheden voor terugbetaling gesteld. Het verzoek van de vrouw om uitstel van betaling van de aanslagen schenkbelasting is terecht afgewezen.
Rechtbank Noord-Holland 21-04-2023
(pub. 22-05-2023), ECLI:NL:RBNHO:2023:4667
Man en vrouw stellen een samenlevingscontract en testament op. Na het overlijden van de man erft de vrouw. Omdat zij volgens de inspecteur op de overlijdensdatum niet op hetzelfde adres stonden ingeschreven, is de erfenis belast tegen het derdentarief (30/40%). Rb: Het derdentarief is terecht toegepast. Het beroep van de vrouw op een goedkeurend besluit wordt afgewezen omdat de omstandigheden daarvan afwijken.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-05-2023
(pub. 18-05-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:4180
Afwikkeling huwelijkse voorwaarden, verrekening waarde aandelen van de BV, latente AB claim, Vissersbeschikking Hoge Raad, partneralimentatie.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Fiscaal partnerschap en scheiden
Mr. Jan Vrusch en Drs. Jasper Horsthuis, 09-05-2023
Wanneer ben je (nog) fiscaal partner van elkaar? En wat zijn de voor- en nadelen daarvan? Jan Vrusch en Jasper Horsthuis gaan hierop in en waarschuwen voor de valkuilen die zich bij een scheiding kunnen voordoen.
Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (1)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 06-12-2022
De drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht gingen met elkaar om tafel. In deze tweedelige Podcast bespreken zij twaalf interessante uitspraken uit 2022.
Podcastgesprek: Eigen woning en scheiden
Mr. Jan Vrusch en Drs. Jasper Horsthuis, 22-11-2022
Jan Vrusch en Jasper Horsthuis bespreken met elkaar de problematiek van de eigen woning die zich kan voordoen bij een scheiding. De scheidingsregeling en diverse andere onderwerpen passeren de revue.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN