Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Rechtbank Gelderland 06-07-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:2976
IB/PVV 2013. Tussenuitspraak.Mag eiser rente op een vordering op zijn ex-echtgenote als kosten levensonderhoud in aftrek brengen? Kan hij de rente over hypothecaire schulden aftrekken als kosten van reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang?Eiser en zijn ex-echtgenote zijn in het echtscheidingsconvenant overeengekomen dat aan eiser de aandelen in twee bv’s worden toegedeeld en aan de ex-echtgenote de woning. Eiser neemt een deel van de schuld bij de bank en een schuld aan een van de twee bv’s over. Voor deze schulden is een rech...
FI
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22-03-2018
(pub. 10-07-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:1776
inkomstenbelasting; ontslag van instantie; aanmerkelijk belang; fiscale transparantie; afgezonderd particulier vermogen; toerekening vervreemdingsvoordeel; omkering bewijslast.Het verzoek van de inspecteur om ontslag van instantie is afgewezen omdat de belangen van belanghebbende zwaarder wegen dan die van de inspecteur. De beroepen worden daarom in behandeling genomen.Aan belanghebbende is over 2009 en 2010 een navorderingsaanslag respectievelijk een aanslag inkomstenbelasting opgelegd ter zake van aan haar toegerekende voordelen...
FI
Rechtbank Gelderland 12-06-2018
(pub. 03-07-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:2577
DGA (eiser) schenkt deel van aandelen in BV aan zoon, onder last om € 4,9 mln aan zijn broer te betalen. Rb: door de aan de schenking verbonden last is sprake van een tegenprestatie ex art. 4.17c lid 2 IB. Dat deze tegenprestatie niet aan eiser ten goede komt, maakt dit niet anders. Ook beroep op ratio van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kan eiser niet baten. Hij doet via zoon A een schenking aan zoon M, terwijl zoon M niet de bedrijfsopvolger is. Dat is niet een situatie die de wetgever heeft willen faciliteren.
FI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-06-2018
(pub. 29-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5174
IB/PVV. Rendementsgrondslag box 3. Schuld van erflaatster aan zoon.
FIFP
Parket bij de Hoge Raad 14-06-2018
(pub. 29-06-2018), ECLI:NL:PHR:2018:688
A-G adviseert HR Raad tot prejudiciële vragen aan EHRM. Blijft voor belanghebbende aanspraak bestaan op oude inkeerregeling, nu beboetbare feiten (niet aangeven Zwitserse bankrekeningen) zich hebben voorgedaan ttv oude inkeerregeling (geen boete), maar inkeer heeft plaatsgevonden onder minder gunstige inkeerregeling (30% boete)? "De morele verontwaardiging bij de regering en het parlement over zwartspaarders heeft ertoe geleid dat een regeling tot stand is gekomen die strijdig is met de genoemde verdragsbepalingen."
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Lijfrente
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
Lijfrentevoorzieningen bestaan in verschillende hoedanigheden.
Lijfrente onder huidig regime
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
Bij een echtscheiding mogen partijen opgebouwde lijfrentevoorzieningen vervreemden door de lijfrente aan (één van) beide partners toe te scheiden. Dat gaat niet in alle gevallen fiscaal geruisloos.
Lijfrente pre-Brede Herwaardering
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
De mogelijkheden voor het inzetten van kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule verschillen ten opzichte van de brede herwaarderingslijfrenten en lijfrenten die vallen onder het regime Wet IB 2001.
Lijfrente in Box 3
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
Een binnen Box 3 lopende lijfrente kan zonder fiscale gevolgen voor de inkomstenbelasting worden vervreemd.
Goudenhanddrukstamrecht
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
Voor goudenhanddrukstamrechten geldt dat deze in het kader van de vermogensverdeling of verrekening als regulier vermogensbestanddeel worden gezien.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN