Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Verlengde navorderingstermijn houdt stand in beroep
Geen schenkbelasting, want wil om te bevoordelen ontbrak
Zonder vrijgevigheid geen schenkbelasting (Accountancy vanmorgen 04-10-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Hoge Raad 12-10-2018
(pub. 12-10-2018), ECLI:NL:HR:2018:1896
art. 2.17, lid 2 en lid 4, Wet IB 2001; instemming met verdeling grondslag sparen en beleggen tijdens een zitting; latere brief waarin andere verdeling wordt medegedeeld; afstand gedaan van het recht voor een andere verdeling te kiezen?
FI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-07-2018
(pub. 10-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2864
Bij het vaststellen van de aanslag erfbelasting is belanghebbende de toepassing van de partnervrijstelling terecht onthouden. Er is immers geen sprake van een huwelijk in de zin van het BW. Voorts is geen sprake van schending met artikel 1 EP.
FI
Rechtbank Gelderland 14-09-2018
(pub. 03-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3953
Beroep op vrijwillige inkeer ex art. 67n AWR afgewezen. Daarvoor is nodig dat de belastingplichtige inkeert voordat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de Belastingdienst met de onjuistheid of onvolledigheid van zijn aangifte bekend is of bekend zal worden. Eiser moest in elk geval vanaf de berichtgeving in de landelijke media op 27 september 2015 objectief redelijkerwijs vermoeden dat de Belastingdienst op de hoogte zou raken van zijn rekening bij de UBS-bank.
FI
Rechtbank Gelderland 19-09-2018
(pub. 03-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4031
Schenking in 1998 van vader van ca. € 500.000 (banktegoed in Zwitserland). Hiervan is geen aangifte gedaan. Vader overlijdt in 2005. Navorderingsaanslag schenkbelasting ex art. 66 SW in 2015. Beroep belanghebbende ongegrond. Dat de navorderingstermijn pas begint te lopen bij overlijden van de schenker acht Rb niet in strijd met art. 1EP EVRM. De termijn is niet ‘unlawful’ en t.a.v. de ‘fair balance’ blijft wetgever binnen de hem toekomende ruime beoordelingsmarge
FI
Rechtbank Gelderland 18-09-2018
(pub. 03-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4002
Vrouw verkoopt 48% van certificaten van aandelen in BV aan ex-echtgenoot, die 52% bezit. Inspecteur stelt dat koopprijs (aanmerkelijk) lager is dan waarde in economische verkeer en legt voor verschil een aanslag schenkbelasting op. Rb: geen sprake van schenking. Vrouw had niet de wil om man te bevoordelen, hetgeen vereiste is voor schenking (onvoldoende als zij bevoordeling van man voor lief heeft genomen). Zij handelde uit eigenbelang omdat zij geldgebrek had en door de verkoop van de certificaten snel aan geld wilde komen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
Voorbeschouwing Belastingplan 2019
(Albert Rozendal, 09-09-2018)
Er staat het nodige te gebeuren rondom de inkomstenbelasting en andere voorgenomen belastingwijzigingen. Albert Rozendal, mede-eigenaar van Split, neemt u mee in de herzieningen en legt u de (nieuwe) berekeningen voor.
Lijfrente
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
Lijfrentevoorzieningen bestaan in verschillende hoedanigheden.
Lijfrente onder huidig regime
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
Bij een echtscheiding mogen partijen opgebouwde lijfrentevoorzieningen vervreemden door de lijfrente aan (één van) beide partners toe te scheiden. Dat gaat niet in alle gevallen fiscaal geruisloos.
Lijfrente pre-Brede Herwaardering
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
De mogelijkheden voor het inzetten van kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule verschillen ten opzichte van de brede herwaarderingslijfrenten en lijfrenten die vallen onder het regime Wet IB 2001.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN