ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Moeder wil uithuisplaatsing in netwerkgezin
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-11-2018 (pub. 15-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4658
Moeder verzoekt tenuitvoerlegging machtiging uithuisplaatsing in netwerkpleeggezin. Afgewezen: de keuze waar minderjarige wordt geplaatst behoort tot beleid van de GI.
Uithuisplaatsing bij oma loopt niet goed
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-07-2018 (pub. 19-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6700
Ongewenste situatie dat vader bij oma is blijven wonen, oma onvoldoende opgewassen tegen vader en onevenwichtige situatie in contact van ouders met kind. Hof: plaatsing gezinshuis in belang kind.
Kinderen van teruggekeerde IS-gangers
Rechtbank Den Haag 10-04-2018 (pub. 10-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:5071
OTS en uithuisplaatsing bij oma van een kind dat vermoedelijk in IS-gebied heeft verbleven. Moeder verblijft met jonger kind in detentie, vader in het buitenland.
Machtiging UHP voor ander doel gebruikt dan waarvoor deze was verleend
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-02-2018 (pub. 07-03-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:2120
Machtiging uithuisplaatsing was afgegeven voor plaatsing bij opa en oma. Het stond de GI niet vrij de minderjarige door te plaatsen naar een neutraal pleeggezin.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 09-10-2019
(pub. 25-10-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:7447
Beëindiging gezag vader na aanhouding voor nader onderzoek Raad. Gezag moeder was al beëindigd bij beschikking van 3 oktober 2018.
Gerechtshof Den Haag 04-09-2019
(pub. 24-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2765
Kind (9) woont sinds geboorte uit minderjarige moeder bij grootouders. De laatste 2 jaar is er meer contact met zijn ouders en deze hebben nog een kind gekregen dat wel bij hen woont. Kind wil graag dat alles blijft zoals het is. De bijzondere curator en GI adviseren ook tot continuering van de bestaande situatie. Hof bekrachtigt afwijzing rb van verzoek ouders hun het gezag toe te kennen. Evenmin uitbreiding omgangsregeling. Hierbij speelt mee dat ouders en grootouders moeizaam met elkaar communiceren.
Rechtbank Den Haag 30-08-2019
(pub. 03-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:10210
Verlenging uithuisplaatsing. Rb: kinderen nu bijna een jaar bij de grootouders, vanwege ernstige zorgen (verwaarlozing, mishandeling en vermoeden van seksueel misbruik thuis). Thuisplaatsing nog niet verantwoord. Bij volgend verlengingsverzoek meer en concretere informatie van GI. O.a. duidelijk plan van aanpak voor terugplaatsing, verslag hulp, informatie van OM over stand van onderzoek.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-09-2019
(pub. 26-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3458
Vader krijgt alsnog vervangende toestemming om met dochter te verhuizen. Hof benadrukt in overweging ten overvloede dat de formalisering van de huidige verblijfplaats van het kind, voor wie een machtiging UHP bij vader geldt, uiteraard niet afdoet aan de mogelijkheid van kinderbeschermingsmaatregelen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-04-2019
(pub. 28-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3189
Grootouders gaan in beroep tegen beslissing dat zij niet-ontvankelijk zijn verklaard in hun verzoek om de kleinkinderen bij hen te plaatsen middels een netwerkplaatsing. Eerder zijn zij ook niet-ontvankelijk verklaard. Dit verzoek is zinloos. Er ontbreekt namelijk een wettelijke basis voor het verzoek. Ook hebben zij geen belang om nu een identiek verzoek te doen. Aan constatering dat GI en de Raad nodeloos kosten hebben moeten maken wordt geen consequentie verbonden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
UHP bij grootouders

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN