ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Moeder wil uithuisplaatsing in netwerkgezin
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-11-2018 (pub. 15-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4658
Moeder verzoekt tenuitvoerlegging machtiging uithuisplaatsing in netwerkpleeggezin. Afgewezen: de keuze waar minderjarige wordt geplaatst behoort tot beleid van de GI.
Uithuisplaatsing bij oma loopt niet goed
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-07-2018 (pub. 19-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6700
Ongewenste situatie dat vader bij oma is blijven wonen, oma onvoldoende opgewassen tegen vader en onevenwichtige situatie in contact van ouders met kind. Hof: plaatsing gezinshuis in belang kind.
Kinderen van teruggekeerde IS-gangers
Rechtbank Den Haag 10-04-2018 (pub. 10-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:5071
OTS en uithuisplaatsing bij oma van een kind dat vermoedelijk in IS-gebied heeft verbleven. Moeder verblijft met jonger kind in detentie, vader in het buitenland.
Machtiging UHP voor ander doel gebruikt dan waarvoor deze was verleend
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-02-2018 (pub. 07-03-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:2120
Machtiging uithuisplaatsing was afgegeven voor plaatsing bij opa en oma. Het stond de GI niet vrij de minderjarige door te plaatsen naar een neutraal pleeggezin.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 21-03-2019
(pub. 20-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3971
Verlenging ondertoezichtstelling. Afwijzing verlenging machtiging uithuisplaatsing. De minderjarigen verblijven bij de grootouders, tevens pleegouders. De moeder verblijft hier sinds een half jaar eveneens. Er is thans feitelijk geen sprake meer van een uithuisplaatsing. Een machtiging uithuisplaatsing leent zich niet voor louter het afdwingen van een pleegzorgvergoeding. Evenmin kan de financiële problematiek van de moeder redengevend zijn voor een machtiging uithuisplaatsing. Volgt afwijzing machtiging uithuisplaatsing.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-04-2019
(pub. 06-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3713
Uithuisplaatsing zeer kwetsbaar jong kind met medische problematiek. Plaatsing bij oma kan alleen na een netwerkscreening. Oma en moeder werken hier tot op heden niet aan mee.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-04-2019
(pub. 16-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2974
Gezagsbeëindiging van moeder over minderjarige, pleegouders (tevens grootouders moederszijde) benoemd tot voogd.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-03-2019
(pub. 03-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2575
Uithuisplaatsing. Geen netwerkplaatsing bij oma. Onderzoek door de raad wijst uit dat er ten aanzien van de partner van oma contra-indicaties zijn en oma en partner onderkennen de problematiek van de ouders onvoldoende. De samenwerking met de hulpverlening is ook onvoldoende gewaarborgd.
Gerechtshof Amsterdam 05-03-2019
(pub. 18-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:722
Uithuisplaatsing noodzakelijk in het belang van het kind; de combinatie van persoonlijke problematiek aan de zijde van de moeder en de lichamelijke- en gedragsproblematiek van de minderjarige maakten dat hij zich in de opvoedomgeving bij de moeder onvoldoende positief ontwikkelde.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
UHP bij grootouders

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN