ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Moeder wil uithuisplaatsing in netwerkgezin
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-11-2018 (pub. 15-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4658
Moeder verzoekt tenuitvoerlegging machtiging uithuisplaatsing in netwerkpleeggezin. Afgewezen: de keuze waar minderjarige wordt geplaatst behoort tot beleid van de GI.
Uithuisplaatsing bij oma loopt niet goed
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-07-2018 (pub. 19-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6700
Ongewenste situatie dat vader bij oma is blijven wonen, oma onvoldoende opgewassen tegen vader en onevenwichtige situatie in contact van ouders met kind. Hof: plaatsing gezinshuis in belang kind.
Kinderen van teruggekeerde IS-gangers
Rechtbank Den Haag 10-04-2018 (pub. 10-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:5071
OTS en uithuisplaatsing bij oma van een kind dat vermoedelijk in IS-gebied heeft verbleven. Moeder verblijft met jonger kind in detentie, vader in het buitenland.
Machtiging UHP voor ander doel gebruikt dan waarvoor deze was verleend
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-02-2018 (pub. 07-03-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:2120
Machtiging uithuisplaatsing was afgegeven voor plaatsing bij opa en oma. Het stond de GI niet vrij de minderjarige door te plaatsen naar een neutraal pleeggezin.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-04-2019
(pub. 28-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3189
Grootouders gaan in beroep tegen beslissing dat zij niet-ontvankelijk zijn verklaard in hun verzoek om de kleinkinderen bij hen te plaatsen middels een netwerkplaatsing. Eerder zijn zij ook niet-ontvankelijk verklaard. Dit verzoek is zinloos. Er ontbreekt namelijk een wettelijke basis voor het verzoek. Ook hebben zij geen belang om nu een identiek verzoek te doen. Aan constatering dat GI en de Raad nodeloos kosten hebben moeten maken wordt geen consequentie verbonden.
Rechtbank Noord-Holland 09-07-2019
(pub. 05-08-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:6355
De vraag die in wezen voorligt, gaat over het toekomstperspectief van de minderjarige, die sinds mei 2016 uit huis is geplaatst en sinds eind juni 2017 bij grootouders moederszijde woont. Opvoedbesluit al in juni 2017 door de GI genomen maar opnieuw ter discussie gesteld vanwege positieve ontwikkelingen bij de ouders, namelijk geen huiselijk geweld meer en ze accepteren hulpverlening. Een thuisplaatsing is echter niet meer aan de orde. Ouders zijn niet voldoende in staat (gebleken) om in te spelen op de (steeds veranderende) behoe...
Rechtbank Den Haag 21-03-2019
(pub. 20-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3971
Verlenging ondertoezichtstelling. Afwijzing verlenging machtiging uithuisplaatsing. De minderjarigen verblijven bij de grootouders, tevens pleegouders. De moeder verblijft hier sinds een half jaar eveneens. Er is thans feitelijk geen sprake meer van een uithuisplaatsing. Een machtiging uithuisplaatsing leent zich niet voor louter het afdwingen van een pleegzorgvergoeding. Evenmin kan de financiële problematiek van de moeder redengevend zijn voor een machtiging uithuisplaatsing. Volgt afwijzing machtiging uithuisplaatsing.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-04-2019
(pub. 06-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3713
Uithuisplaatsing zeer kwetsbaar jong kind met medische problematiek. Plaatsing bij oma kan alleen na een netwerkscreening. Oma en moeder werken hier tot op heden niet aan mee.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-04-2019
(pub. 16-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2974
Gezagsbeëindiging van moeder over minderjarige, pleegouders (tevens grootouders moederszijde) benoemd tot voogd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
UHP bij grootouders

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN