Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Titel 7 Wettelijke gemeenschap van goederen X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Wet beperking gemeenschap van goederen, november 2018
In Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap is opgenomen: redelijke vergoeding ex art. 1:95a BW geldt niet bij huwelijken, gesloten vóór 01-01-2018. Zie art. V concept regeling en MvT.
Aan wie komt grafrecht toe op graf overleden baby?
Rechtbank Overijssel 19-09-2018 (pub. 16-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:3858
Grafrecht nu op naam dochter. Rb: maakt deel uit van huwelijksgemeenschap ouders en wordt alsnog toebedeeld aan moeder. Dochter moet meewerken aan overschrijven tnv moeder.
Afkoop levensverzekeringen zonder toestemming echtgenote
Afwijzing van klacht hierover van echtgenote van (overleden) verzekeringnemer tegen verzekeraar: behoudens aanvaarding begunstiging is verzekeringnemer hiertoe (bestuurs)bevoegd ogv art. 1:97 jo 1:90 BW.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof Den Haag 24-07-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2892
Echtscheiding 2004. Verdeling. Omvang voormalige huwelijksgemeenschap. Waardering boedelbestanddelen en verdeling daarvan. Leerstuk van de samengestelde gemeenschappen. Artikel 3:194 lid 2 BW. Relatie met beslissingen van de Ondernemingskamer. Wanbeleid van de man als aandeelhouder. Vereenzelviging. Onrechtmatig handelen van de man, diens B.V en familieleden van de man jegens de vrouw vice versa.
HVFP
Rechtbank Den Haag 18-09-2018
(pub. 22-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12325
Aanvullende verzoeken na aanhouding zaak i.s.m. goede procesorde, nu in overwegingen tussenbeschikking vooruit werd gelopen op eindbeslissing. Dat een en ander niet in dictum werd opgenomen doet hieraan niet af. Art. 283 Rv en art. 130 Rv.
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-10-2018
(pub. 17-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4303
Verdeling echtelijke woning 10 jaar nadat V deze heeft verlaten. V stelt dat woning in waarde is gedaald door achterstallig onderhoud M. M heeft dit gemotiveerd betwist. Gelet op deze betwisting staat stelling V niet vast. Geen bewijsaanbod, geen ambtshalve bewijsopdracht. V moet nog helft van haar aandeel in eigenaarslasten woning aan M voldoen. Geen rechtsverwerking door M. Draagplicht schulden: M hoeft niet mee te betalen aan schuld V ivm haar advocaatkosten.
HVER
Rechtbank Overijssel 19-09-2018
(pub. 16-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:3858
Grafrecht op graf overleden baby heeft alle kenmerken ve beperkt zakelijk recht en heeft ook vermogensrechtelijke aspecten. Het maakte onderdeel uit vd huwelijksgemeenschap tussen de ouders. Die hebben het grafrecht na hun scheiding niet verdeeld, zodat het een overgeslagen goed is a.b.i. art. 3:179 lid 2 BW. Rb gaat over tot de gevorderde verdeling en kent het toe aan moeder baby. Erfgenaam inmiddels overleden vader wordt veroordeeld tot het verlenen van medewerking om het grafrecht over te schrijven op moeder's naam.
HV
Gerechtshof Den Haag 14-08-2018
(pub. 16-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2718
Verdeling. In geschil of partijen het ten tijde van de feitelijke verdeling van de goederen eens waren over de (alle) financiële consequenties van de verdeling. Het hof heeft gewezen op Hoge Raad 8 februari 2013 ECLI:NL:HR:2013:BY4279 waaruit volgt, dat een feitelijke verdeling met wederzijdse instemming niet zonder meer impliceert dat partijen het ook eens zijn over de financiële consequenties van de verdeling. Vrouw niet geslaagd in het bewijs van haar stelling dat dit het geval is geweest.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Titel 7 Wettelijke gemeenschap van goederen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN