ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Bedoeling vrouw niet gerealiseerd: geen huwelijkse voorwaarden en dus gemeenschap
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-04-2019 (pub. 09-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3679
Vordering van vrouw op ex-echtgenoot behoort tot huwelijksgoederengemeenschap van partijen. Bedoeling van vrouw (niet in gemeenschap trouwen) is niet gerealiseerd. Destijds na gezamenlijke bespreking geen huwelijksvoorwaarden.
Buitenlandse erfenis en gemeenschap van goederen - het blijft tricky
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-02-2019 (pub. 24-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1685
Moeder maakt Spaans testament zonder uitsluiting, met herroeping van eerdere NL testamenten mét uitsluitingsclausule. Zoon heeft onvoldoende gesteld op grond waarvan erfenis buiten gemeenschap van goederen zou vallen.
Man ontvangt tijdens huwelijk gift van moeder - vergoedingsrecht?
Gerechtshof Den Haag 17-07-2019 (ECLI:NL:GHDHA:2019:1961, pub. 17-07-2019)
Gift van moeder aan man per girale overschrijving. Is gift van hand tot hand, dus geen vormvereiste voor evt. uitsluitingsclausule: volgt vorm van de gift. Uitsluitingsclausule aangetoond, vergoedingsrecht cf. HR 05-04-2019.
Gebruiksvergoeding met terugwerkende kracht
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-07-2019 (pub. 03-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2340
Man is over de jaren 2010 t/m 2016 aan vrouw een vergoeding voor het gebruik van de echtelijke woning verschuldigd ad € 10.760. De man had met deze vordering redelijkerwijs rekening kunnen houden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 03-09-2019
(pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3266
Personen- en familierecht; huwelijksvermogensrecht; huwelijkse schulden
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-04-2019

(pub. 09-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3679
Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. De vordering van de vrouw op haar voormalige echtgenoot maakt onderdeel uit van de huwelijksgoederengemeenschap van partijen. Partijen hebben beiden, na aanvankelijk gezamenlijke bespreking van de mogelijkheid tot het opmaken van huwelijkse voorwaarden voorafgaande aan het sluiten van hun huwelijk, om voor ieder moverende redenen, afgezien van het verlijden van huwelijkse voorwaarden.
Gerechtshof Amsterdam 03-09-2019
(pub. 04-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3241
Zorgregeling. Waardering gezamenlijke woning.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-03-2019
(pub. 27-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3287
Vrouw heeft vordering man niet consistent en niet geloofwaardig betwist. Vrouw heeft geen openheid van zaken gegeven en zich niet uitgelaten over de waarde van de onroerende zaken in het buitenland. Hof ziet geen aanleiding haar daartoe nogmaals de gelegenheid te bieden. Nu de vrouw haar verplichting de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren niet is nagekomen, heeft hof Art. 21 Rv Art. 22 Rv daaruit de gevolgtrekkingen gemaakt dat over en weer niets verschuldigd is.
Gerechtshof Den Haag 31-07-2019
(pub. 20-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2228
Fiscale voordelen onvoldoende om hoofdverblijf van (1 vd) kinderen bij vader te bepalen. Vrouw moet ruim 8k kinderopvangtoeslag terugbetalen. Verhouding met kinderalimentatie. Schuld bij de kinderopvang komt 50/50 voor rekening van partijen. Hof gaat voorbij aan de vraag of deze schuld ziet op periode voor of na peildatum. Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van de minderjarigen en zijn beiden gebaat zijn bij de opvang, schuld daarom voor rekening van beide partijen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Schulden en scheiding... Wie moet wat betalen?
(Mr. Hedy Bollen, 27-02-2019)
Drie in gemeenschap van goederen getrouwde stellen. Driemaal echtscheiding. En driemaal dezelfde vraag: moet de ene partner in geval van echtscheiding opdraaien voor de schulden van de ander?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN