ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Zeer ruim leven rechtvaardigt extrapolatie tabel eigen aandeel kinderkosten
Rechtbank Rotterdam 24-10-2019 (pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8719
Pp hebben tijdens het huwelijk "zeer ruim geleefd". Dat rechtvaardigt extrapolatie van de tabel eigen aandeel kosten kinderen. Verdere verhoging vanwege extra kosten niet aan de orde; niet voldaan aan voorwaarden.
Op zitting aangegane overeenkomst is (toch) geen vaststellingsovereenkomst
Gerechtshof Den Haag 02-07-2019 (pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2833
Pp zijn op de zitting ten overstaan van de rechter, begeleid door hun advocaten, een overeenkomst aangegaan. Dat maakt het nog geen vaststellingsovereenkomst. Geen einde willen maken aan rechtens onzekere situatie. Verdeling.
Echtgenoot vervalst handtekening van vrouw voor kredietovereenkomst
Ex-echtgenoot heeft vervalsing toegegeven en vrouw is daarom door bank ontslagen uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Maar bank heeft wel verhaal ogv huwelijksvermogensrecht. Bank staat buiten verhouding tussen ex-partners.
Gymnasiale schoolopleiding en bachelor fiscaal recht, dus verdiencapaciteit
Gerechtshof Den Haag 04-09-2019 (pub. 04-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2614
Man betwist draagkracht voor kinderalimentatie te hebben, maar gezien gymnasiale schoolopleiding en bachelor fiscaal recht wordt het redelijk geacht dat hij over een half jaar € 150 pm kan betalen. Vrouw geen draagkracht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 24-10-2019

(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8719
Echtscheiding. Zorgregeling met man vindt plaats in de echtelijke woning terwijl vrouw uitsluitend gebruik heeft en voortgezet gebruik toegewezen krijgt. Kinder- en partneralimentatie berekend op de huidige situatie aangezien de echtelijke woning nog niet te koop staat, er geen zicht op verkoop is en de toekomstige (financiële) omstandigheden nog onduidelijk zijn. Tabel eigen aandeel kosten van kinderen geëxtrapoleerd wegens welstand tijdens huwelijk. Vrouw dient zich in te spannen om grotendeels in eigen levensonderhoud te voorzi...
Rechtbank Rotterdam 28-08-2019
(pub. 01-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8607
RB wijkt af van peildatum verdeling en gebruikt peildatum echtscheiding voor waardering van de woning. Tussen partijen staat vast dat vanaf het moment van de echtscheiding de waardestijging van de woning alleen door de man is bewerkstelligd met zijn financiële middelen. Gelet op het belang van de vrouw om de waardepeildatum te bepalen op het moment van verdeling en gelet op het belang van de man om de waardepeildatum te bepalen op echtscheidingsdatum, prevaleert volgens rb het belang van de man.
Gerechtshof Den Haag 10-09-2019
(pub. 31-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2844
Echtscheiding. Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap. Onderscheiden vermogensbestanddelen. Schuld derde. Opbrengst woning. Bankschulden. Waarde inventaris eenmanszaak. Regionale belastingen. Bijdrage zoon.
Gerechtshof Den Haag 02-07-2019

(pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2833
Echtscheiding. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling bij rechtbank in bijzijn van advocaten gesloten overeenkomst. Geschil over uitleg. Haviltex.
Gerechtshof Den Haag 16-07-2019
(pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2829
Echtscheiding 1991. Vraag of alsnog aanspraak bestaat op verrekening van opgebouwde pensioenrechten conform Boon/Van Loon. Rechtsverwerking dan wel redelijkheid en billijkheid. Speelt bij die verrekening de aanspraak van een eerdere echtgenoot van de man een rol. Regresvordering ter zake van een door de man afgelost krediet. Is de voormalige echtelijke woning al verdeeld. Man wordt in de gelegenheid gesteld de akte van levering over te leggen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Schulden en scheiding... Wie moet wat betalen?
(Mr. Hedy Bollen, 27-02-2019)
Drie in gemeenschap van goederen getrouwde stellen. Driemaal echtscheiding. En driemaal dezelfde vraag: moet de ene partner in geval van echtscheiding opdraaien voor de schulden van de ander?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN