Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Titel 7 Wettelijke gemeenschap van goederen X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Afkoopsom pensioen verknocht?
Hoge Raad 13-07-2018 (pub. 13-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1180
Afgekochte pensioenrechten worden bij verdeling huwelijksgemeenschap op een zo veel mogelijk gelijke wijze in aanmerking genomen als niet afgekochte pensioenrechten. Nominaal vergoedingsrecht man.
Verjaring gemeenschapsschuld jegens één van ex-echtgenoten gestuit
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-05-2018 (pub. 23-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4629
Bijdrageplicht in gemeenschapsschuld die na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap t.a.v. vrouw is verjaard en t.a.v. man door stuiting van de verjaring is blijven bestaan.
Vrouw draagplichtig mbt leenschuld man aan zijn vader om zijn advocaat te betalen?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-04-2018 (pub. 25-04-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1562
Hof na verwijzing HR: met de gebruikelijke compensatie van proceskosten laat zich niet verenigen om de vrouw de kosten van rechtsbijstand die de man heeft gemaakt in het kader van de beëindiging van het geregistreerd partnerschap, voor de helft te laten dragen.
Peiling Netwerk Notarissen: weinig vraag naar gemeenschapsvoorwaarden
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-06-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2693
Huwelijksvermogensrecht. Draagplicht huwelijkse schuld: ieder voor de helft (art. 1:100 lid 1 BW). Afwijking van deze regel voor schuld die is ontstaan als gevolg van verduistering door de vrouw bij haar werkgever?
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-07-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2997
omvang huwelijksgemeenschap; vordering man versus schuld vrouw; 22 Rv
HV
Parket bij de Hoge Raad 18-05-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:PHR:2018:518
Parket HR inzake geschil tussen ex-echtgenoten of onroerende zaak tot ontbonden huwelijksgemeenschap behoort. Heeft moeder van de man de eigendom van die zaak door verkrijgende verjaring verkregen? Art. 3:99 BW en art. 3: 23 BW. Oordeel Hof dat dit laatste het geval is -met het gevolg dat deze zaak niet tot de ontbonden gemeenschap behoort- niet onbegrijpelijk of onjuist gemotiveerd. Conclusie tot verwerping beroep inmiddels gevolgd.
HV
Hoge Raad 13-07-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1197
HR volgt advies Parket HR tot verwerping cassatieberoep (art. 81 lid 1 RO) in geschil tussen ex-echtgenoten of onroerende zaak tot ontbonden huwelijksgemeenschap behoort of eigendom is van moeder man door verkrijgende verjaring Art. 3:99 BW.
HVPE
Parket bij de Hoge Raad 18-05-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:PHR:2018:519
Tussen twee huwelijken van partijen opgebouwde pensioenaanspraak is afgekocht, en afkoopsom is tijdens huwelijk geïnvesteerd in een gemeenschappelijke woning. Vergoedingsrecht jegens huwelijksgemeenschap voor afkoopbedrag?
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Titel 7 Wettelijke gemeenschap van goederen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN