ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

NL-rechter gaat niet over echtscheidingsverzoek vrouw, maar wél over haar alimentatieverzoek
Gerechtshof Den Haag 03-08-2022 (pub. 11-08-2022), ECLI:NL:GHDHA:2022:1508
Ontbreken van rechtsmacht NL-rechter ten aanzien van inleidende echtscheidingsverzoek vrouw betekent niet per se dat rechter ook geen rechtsmacht heeft ten aanzien van verzochte nevenvoorziening over alimentatie.
Q&A van Union Internationale du Notariat over Oekraïens recht
Louter traditioneel huwelijk naar Syrisch recht niet rechtsgeldig
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 02-08-2022 (pub. 08-08-2022), ECLI:NL:RBZWB:2022:4550
Geen erkenning in NL van traditioneel Syrisch huwelijk. Stelling man dat vanwege de oorlog traditioneel gehuwden nu ook zonder bekrachtiging van een rechtbank in Syrië als gehuwd worden beschouwd, is onvoldoende onderbouwd.
Ondanks procedure huwelijksvermogen in Marokko is NL-rechter bevoegd
Rechtbank Rotterdam 13-07-2022 (pub. 21-07-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:5766
Nederlandse rechter heeft rechtsmacht, ook al zou vrouw in Marokko procedure over afwikkeling huwelijksvermogen zijn gestart. Marokko is geen EU-lidstaat en art. 12 Rv niet van toepassing: geen verdrag of verordening NL/Marokko.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 01-06-2022
(pub. 17-08-2022), ECLI:NL:RBMNE:2022:2267
voorlopige voorzieningen, IPR, kinderalimentatie, partneralimentatie
Gerechtshof Den Haag 18-09-2013
(pub. 16-08-2022), ECLI:NL:GHDHA:2013:4467
Internationale kinderontvoering. Vaststellen gewone verblijfplaats minderjarige. De Canadese rechter heeft beslist dat aan de moeder het eenhoofdig gezag (sole custody) toekomt. De moeder heeft niet gehandeld in strijd met een gezagsrecht van de vader toen zij met de minderjarige naar Nederland is gegaan.
Gerechtshof Den Haag 27-01-2014
(pub. 16-08-2022), ECLI:NL:GHDHA:2014:388
Internationale kinderontvoering. Vernietiging bestreden beschikking. De moeder heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de minderjarige door zijn terugkeer naar Suriname wordt blootgesteld aan een lichamelijk of geestelijk gevaar, dan wel op enigerlei andere wijze in een ondragelijke toestand wordt gebracht (artikel 13 lid 1 sub b HKOV) .
Rechtbank Den Haag 12-08-2022
(pub. 12-08-2022), ECLI:NL:RBDHA:2022:8085
Teruggeleidingsverzoek Marokko Marokkaans recht van toepassing op het gezag. Gewone verblijfplaats voor de overbrenging naar Nederland was Marokko, ondanks dat de minderjarige hier slechts vijf maanden heeft gewoond. Niet gebleken is dat de vestiging in Marokko van tijdelijke aard was. Meer dan één jaar verstreken tussen de ongeoorloofde overbrenging en het tijdstip van indiening van het verzoek. Rechtbank van oordeel dat er sprake is van worteling van de minderjarige in Nederland. Het verzoek tot teruggeleidin...
Rechtbank Amsterdam 27-07-2022
(pub. 11-08-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:4633
echtscheiding, partneralimentatie toepassing hofnorm, geen verdiencapaciteit vrouw wel interen op vermogen, recht staat Florida van toepassing op de verdeling, commingling (vermenging)
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Internationaal huwelijk – vermogensrechtelijke gevolgen
(Mr. Irene Kroezen, 01-02-2022)
Op het huwelijksvermogen van expats kunnen in de loop van de tijd twee verschillende stelsels van toepassing worden. De auteur licht toe tot welke - mogelijk ongewenste - gevolgen dat kan leiden.
Huwelijk naar burgerlijk én islamitisch recht: do’s en don’ts
(Florian Drenth, LLM, 21-12-2021)
Hoe om te gaan met de islamitische huwelijkssluiting binnen de Nederlandse rechtsorde? In dit artikel passeren verschillende aspecten de revue.
Internationaal huwelijk: toepasselijk recht huwelijksvermogensregime
(Mr. Irene Kroezen en Mr. Sandra Verburgt, 28-09-2021)
Aanstaande echtgenoten hebben vaak weinig aandacht voor hun huwelijksvermogensregime. Maar bij een internationaal huwelijk kan de vraag naar het toepasselijke recht dan tot een juridische puzzel leiden.
Nederlandse rechter breidt rechtsmacht uit tijdens coronapandemie
(Mr. Maria Bowmer, 24-05-2021)
De coronapandemie en bijkomende reisbeperkingen bemoeilijken een echtscheiding in het buitenland. In een recente uitspraak breidde de Rechtbank Den Haag daarom haar bevoegdheid uit op grond van forum necessitatis.
Meerderjarigenbescherming: Nederland een bemoeizuchtig forum?
(Mr. Alexander Leuftink, 01-03-2021)
Veel problemen die voortvloeien uit grensoverschrijdende migratie van kwetsbare volwassenen kunnen worden opgelost door ratificatie van het Haags verdrag bescherming volwassenen 2000. Meer hierover in dit artikel.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN