Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Nederlands recht van toepassing in internationale alimentatiezaak
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-05-2018 (pub. 13-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4500
1. Vrouw in Polen verzoekt kinderalimentatie in door man in NL aanhangig gemaakte erkenningsprocedure. Ogv art. 4 Haags Protocol 2007 is dan recht van forum van toepassing en niet recht woonplaats onderhoudsgerechtigde. 2. Omgang met kind in Polen. Bij draagkracht man wordt deels rekening gehouden met hoge omgangskosten. Niet volledig omdat tegenover deze hoge kosten lage woonlasten staan.
Tunesische regimekeuze voldoet niet aan Nederlandse vereisten
Rechtbank Overijssel 29-05-2018 (pub. 11-07-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:2406
De op de huwelijksakte - naar Tunesisch recht - vermelde keuze voor gescheiden vermogens voldoet niet aan Nederlandse vormvereisten voor afwijken van gemeenschap van goederen (notariële huwelijksvoorwaarden).
België: ingrijpende herziening erfrecht
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALHVIP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018
(pub. 18-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2900
NL man, Marokkaanse (nu ook NL) vrouw gehuwd in Marokko. Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 toepasselijk. Rechtskeuze? Bij beantwoording niet alleen acht slaan op artt. 3 of 6, maar ook op voorwaarden en vormvoorschriften in artt. 11 t/m 13. Geen huwelijkse voorwaarden overeegekomen. Geen gedagtekend én door partijen ondertekend schriftelijk stuk met huwelijksvermogensrechtelijke rechtskeuze (minimumvoorschrift art. 13 HHV); Marokkaanse huwelijksakte kwalificeert niet als zodanig. Dus objectieve verwijzingsregel (art. 4). Ttv ...
ALIP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-05-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4500
NL recht van toepassing: vrouw in Polen verzoekt kinderalimentatie in door man (wonend in NL) in NL aanhangig gemaakte erkenningsprocedure. O.g.v. art. 4 Haags Protocol 2007 is dan recht van forum van toepassing (en niet woonplaats onderhoudsgerechtigde, art. 3 Protocol) Geen correctie bij bepalen behoefte voor lagere leefkosten in Polen, nu man daarover onvoldoende heeft gesteld. Bij draagkracht man wordt deels rekening gehouden met hoge omgangskosten. Niet volledig omdat tegenover deze hoge kosten lage woonlasten staan.
IP
Gerechtshof Den Haag 11-07-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1699
Internationale kinderontvoering. Verzoek teruggeleiding naar België afgewezen. Belgische rechter bevoegd om in bodemprocedure over hoofdverblijfplaats kind te beslissen (artt. 8 en 10 Brussel IIbis). Kind had onmiddellijk voor overbrenging naar NL gewone verblijfplaats in België. Gezagsrecht gezamenlijk uitgeoefend op tijdstip overbrenging. Vader geen toestemming gegeven voor overbrenging. Maar, door (latere) uitspraak bevoegde rechter over verblijfplaats kind bij moeder in NL is ongeoorloofdheid komen te vervallen.
IP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-05-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4491
Verzoeken tot gezagswijziging en wijziging hoofdverblijfplaats. Reeks procedures. NL rechter rechtsmacht? Artt. 8, 9, 10 en 12 Brussel IIbis, art. 13 Uitvoeringswet Internationale Kinderbescherming. Legale verhuizing/ongeoorloofde overbrenging/niet doen terugkeren? Vgl. prejudiciële beslissingen HvJ 9 oktober 2014 in C-376/14 PPU. Had kind onmiddellijk vóór vermeende ongeoorloofd niet doen terugkeren in NL nog zijn gewone verblijfplaats in NL? Nee, gewone verblijfplaats was toen Duitsland, zodat geen ongeoorloofd niet doen terugke...
IP
Rechtbank Overijssel 29-05-2018
(pub. 11-07-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:2406
Ogv Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 is NL recht van toepassing op huwelijksvermogensrecht pp.: geen rechtskeuze, geen gemeenschappelijke nationaliteit, eerste huwelijksdomicilie in NL. Naar NL recht voldoet de op de huwelijksakte - naar Tunesisch recht - vermelde regimekeuze, te weten gescheiden vermogens, niet aan NL vormvereisten voor het afwijken van wettelijke stelsel van gemeenschap van goederen, te weten huwelijkse voorwaarden bij notariële akte. Gemeenschap van goederen van toepassing.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet Groenleer, 28-04-2017)
De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?
De draagkracht van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 27-04-2017)
Overzicht van de jurisprudentie over de invloed van de 'allowances' op de draagkracht van de expat. En uitleg over indexering, wisselkoersen, netto-methode en draagkrachtpercentage.
De behoefte van de ex van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 26-04-2017)
Een expat kan verschillende soorten ‘allowances’ ontvangen. Wanneer werkt een allowance behoefteverhogend voor de ex-echtgenoot van de expat? Een overzicht van de jurisprudentie.
De invloed van de 'dependency allowance' op het eigen aandeel
(Mr. Marjet Groenleer, 25-04-2017)
Veel expats ontvangen geen kinderbijslag maar een ‘dependency allowance’ van hun werkgever. Hoe wordt hiermee rekening gehouden bij het bepalen van het eigen aandeel in de kosten van een expat-kind?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN