ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Erkenning Turkse gezagsbeslissing?
Rechtbank Gelderland 01-09-2017 (pub. 10-09-2019), ECLI:NL:RBGEL:2017:6959
Afwijzing verzoek verklaring voor recht dat moeder eenhoofdig gezag heeft. Geen erkenning gezagsbeslissing Turkse rechter (HKBV 1961). Op zitting gedaan subsidiair verzoek moeder (eenhoofdig gezag) toewijsbaar.
Rechtbank Gelderland 21-11-2013 (pub. 10-09-2019), ECLI:NL:RBGEL:2013:6519
Turkse rechter heeft kinderen aan moeder toevertrouwd en aan haar voogdijschap over hen toegewezen. HKBV 1961 leidt tot erkenning uitspraak. Rb gaat ervan uit dat "voogdij" en "gezag" i.c. op hetzelfde neerkomt.
Rechtbank Gelderland 09-05-2018 (pub. 03-09-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5788
Gezagsbeslissing Turkse rechter kan in NL niet worden erkend. Deze dateert van vóór datum inwerkingtreding HKBV 1996. Kinderen geboren in/wonende te Arnhem. NL-rechter bevoegd. Vader krijgt het eenhoofdig gezag.
Erkenning Pools kind door Nederlandse man
Rechtbank Rotterdam 05-08-2019 (pub. 05-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:6923
NL-man wil Pools kind dat hij heeft verwekt bij Poolse vrouw erkennen ('vervangende toestemming'). NL-recht van toepassing op bevoegdheid en voorwaarden erkenning; Pools recht op toestemming vrouw. Toewijzing.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 06-09-2019
(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7321
Echtscheiding. Huwelijk gesloten op Curaçao. Ter zitting gedaan aanvullend verzoek zorgregeling behandeld. Verzoek om afstorting pensioen afgewezen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-03-2019
(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:978
geregistreerd partnerschap, PACT
Rechtbank Amsterdam 28-08-2019
(pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:6284
Gewone verblijfplaats van de minderjarige buiten Nederland, niet kan worden vastgesteld dat sprake is van ongeoorloofde overbrenging en niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 12 lid 3 van Brussel IIbis. Geen rechtsmacht Nederlandse rechter.
Rechtbank Amsterdam 28-08-2019
(pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:6273
Echtscheiding.Litispendentie. Artikel 19 Brussel II bis
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-09-2019
(pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3285
OM verzoekt geboorteakte kind te verbeteren/aan te vullen (art. 1:24 BW). Ambtenaar burgerlijke stand komt op tegen beschikking rechtbank. NL rechter rechtsmacht (art. 3 Rv). Pools recht beheerst vraag of kind door geboorte in familierechtelijke betrekking tot man staat (art. 10:92 BW). Onherroepelijk Pools vonnis ontkenning vaderschap. Doorhaling en verbetering geboorteakte gelast, omdat dit, overeenkomstig de jurisprudentie van de Hoge Raad, een compleet en zo actueel mogelijk beeld geeft van afstammingsgeschiedenis kind.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
Uit de media
Internationaal huwelijk? Expats, let op! De nieuwe EU-verordening is in werking getreden
(Mr. Marina Marić, 21-06-2019)
Als een Europees echtpaar in Nederland is gevestigd en besluit te gaan scheiden, welk recht is dan van toepassing op de verdeling van het huwelijksvermogen? En kan er een rechtskeuze worden gemaakt voor een ander rechtsstelsel?
Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Uit de media
Scheiden van een partner die in het buitenland woont
(Mr. Sophie Zeilstra, 10-09-2018)
Als gevolg van het stijgende aantal internationale huwelijken stijgt ook het aantal internationale scheidingen. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om zonder obstakels te scheiden van een partner die in het buitenland woont?
Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN