Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Erkenning van transgender man als vader?
Kinderontvoering: was vader belast met gezag ttv overbrenging?
Rechtbank Midden-Nederland 27-06-2018 (pub. 01-10-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4679
Naar Pools recht wel, naar NL recht niet. HKV 1961 biedt geen uitsluitsel over toepasselijk recht. Uitleg cfm Weens verdragenverdrag 1969. Erkenning van volgens Pools recht ontstane gezagsverhouding.
Toepasselijk recht en 'gewone verblijfplaats' onderhoudsgerechtigde
Parket bij de Hoge Raad 15-06-2018 (pub. 28-09-2018), ECLI:NL:PHR:2018:697
Het Alimentatieprotocol voorziet niet in definitie van begrip 'gewone verblijfplaats' van onderhoudsgerechtigde. A-G schetst kader (r.o. 2.5): Toelichtend Rapport, Brussel II-bis en jurisprudentie HvJEU.
Geen duurzame ontwrichting, toch ontbinding geregistreerd partnerschap
Rechtbank Overijssel 14-09-2018 (pub. 25-09-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:3429
Toewijzing verzoek ontbinding GP (om daarna te trouwen). Partijen wonen in Duitsland waar geregistreerd partnerschap niet wordt erkend en evenmin een in een huwelijk omgezet GP.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JEIP
Gerechtshof Den Haag 17-10-2018
(pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2730
Ondertoezichtstelling; in hoger beroep alsnog uitgesproken; bevoegdheid hof o.g.v. art. 8 lid 1 Brussel II bis verordening; ontvankelijkheid ouder zonder gezag.
FPKIIP
Gerechtshof Den Haag 14-08-2018
(pub. 15-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2692
Voorzieningenrechter dient uitermate terughoudend te zijn om bij wijze van ordemaatregel aan een ouder vervangende toestemming te verlenen om met een minderjarige te verhuizen, zeker wanneer sprake is van een internationale verhuizing van Nederland naar Spanje. Kort geding leent zich niet voor een voldoende afweging van de belangen van partijen en de minderjarige om tot een afgewogen oordeel te komen.
KIIP
Rechtbank Rotterdam 14-08-2018
(pub. 15-10-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:8476
Herroeping van een in Nederland uitgesproken adoptie ondanks de forse overschrijding van de termijn. De rb oordeelt dat de termijn in art. 1:231 lid 2 BW in strijd is met artikel 8 van het EVRM. De rechtbank acht zich op grond van artikel 3 Rv bevoegd kennis te nemen van het verzoek tot herroeping van de (eerdere) adoptie naar het recht van de Britse kroonkolonie Hong Kong. Verzoekster wordt in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over het toepasselijk recht op die in het buitenland uitgesproken adoptie.
IP
Gerechtshof Den Haag 18-09-2018
(pub. 12-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2681
Echtscheiding. Vordering te bepalen dat gelijke draagplicht voor schulden tussen de echtgenoten bestaat. Welk recht beheerst het huwelijksvermogen; Nederlands of Turks recht? Daarvoor is van belang data huwelijkssluiting en echtscheiding, data van ontstaan van de schulden en wie wanneer heeft afgelost. Ook in beroep onvoldoende ter zake gesteld om te kunnen beoordelen welk recht toepasselijk is. Vordering afgewezen.
IP
Rechtbank Noord-Holland 03-10-2018
(pub. 12-10-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:8495
Erkenning van een adoptie uit Lesotho. Geen omzetting, want het betreft een sterke adoptie. IPR. O.g.v. artikel 10:24 BW erkenning van de bij de adoptie in Lesotho verkregen voornamen en geslachtsnaam. Vaststelling geboortegegevens bij gebreke van een voor inschrijving vatbare buitenlandse geboorteakte.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet Groenleer, 28-04-2017)
De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?
De draagkracht van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 27-04-2017)
Overzicht van de jurisprudentie over de invloed van de 'allowances' op de draagkracht van de expat. En uitleg over indexering, wisselkoersen, netto-methode en draagkrachtpercentage.
De behoefte van de ex van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 26-04-2017)
Een expat kan verschillende soorten ‘allowances’ ontvangen. Wanneer werkt een allowance behoefteverhogend voor de ex-echtgenoot van de expat? Een overzicht van de jurisprudentie.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN