Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Perpetuatio fori-beginsel geldt ook in appel
Gerechtshof Den Haag 17-10-2018 (pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2730
NL rechter bevoegd, nu moeder met kind in NL woont ttv indienen verzoek (art. 8 Brussel IIbis). Latere wijziging van omstandigheden kan aan die bevoegdheid geen afbreuk doen. Dat beginsel geldt ook in appel.
Erkenning van transgender man als vader?
Kinderontvoering: was vader belast met gezag ttv overbrenging?
Rechtbank Midden-Nederland 27-06-2018 (pub. 01-10-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4679
Naar Pools recht wel, naar NL recht niet. HKV 1961 biedt geen uitsluitsel over toepasselijk recht. Uitleg cfm Weens verdragenverdrag 1969. Erkenning van volgens Pools recht ontstane gezagsverhouding.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JEIP
Rechtbank Den Haag 23-07-2018
(pub. 22-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:11304
Internationale kinderontvoering - voorlopige voogdij - ondertoezichtstelling
KIIP
Rechtbank Den Haag 28-08-2018
(pub. 22-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12498
Internationale kinderontvoering - benoeming bijzondere curator
IP
Rechtbank Den Haag 12-10-2018
(pub. 22-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12413
Internationale Kinderontvoering
JEIP
Gerechtshof Den Haag 17-10-2018
(pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2730
Ots-verzoek in appel alsnog toegewezen. NL rechter bevoegd, nu moeder met kind in NL woonachtig t.t.v. indienen verzoek (art. 8 Brussel IIbis). Perpetuatio fori-beginsel ook in appel van kracht. Vader, ouder zonder gezag, ontvankelijk in hoger beroep: in 1e aanleg is ots-verzoek gelijktijdig behandeld met verzoek vader tot gezamenlijk gezag, was vader belanghebbende, RvdK is ook in hoger beroep gekomen, hof heeft appelzaken gevoegd behandeld. Ots noodzakelijk om bestaande ontwikkelingsbedreigingen af te wenden.
FPKIIP
Gerechtshof Den Haag 14-08-2018
(pub. 15-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2692
Voorzieningenrechter dient uitermate terughoudend te zijn om bij wijze van ordemaatregel aan een ouder vervangende toestemming te verlenen om met een minderjarige te verhuizen, zeker wanneer sprake is van een internationale verhuizing van Nederland naar Spanje. Kort geding leent zich niet voor een voldoende afweging van de belangen van partijen en de minderjarige om tot een afgewogen oordeel te komen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet Groenleer, 28-04-2017)
De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?
De draagkracht van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 27-04-2017)
Overzicht van de jurisprudentie over de invloed van de 'allowances' op de draagkracht van de expat. En uitleg over indexering, wisselkoersen, netto-methode en draagkrachtpercentage.
De behoefte van de ex van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 26-04-2017)
Een expat kan verschillende soorten ‘allowances’ ontvangen. Wanneer werkt een allowance behoefteverhogend voor de ex-echtgenoot van de expat? Een overzicht van de jurisprudentie.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN