ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Ook een kortdurend huwelijk met ander brengt mee dat onderhoudsverplichting eindigt
Rechtbank Overijssel 10-12-2018 (pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBOVE:2018:5073
Ook al woont man in buitenland en is daar een procedure over (de inbaarheid van) alimentatie tussen partijen aanhangig: de Nederlandse rechter is terzake bevoegd. Enkele feit dat vrouw - kort - getrouwd is geweest met ander maakt dat onderhoudsverplichting man van rechtswege is geëindigd. Verklaring voor recht.
Hoe werkt het Turks huwelijksvermogensrecht?
Rechtbank Gelderland 31-10-2018 (pub. 11-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5763
I.c. is het Turks huwelijksvermogensrecht van toepassing. De rechter geeft een overzicht van het regime van de verwervingsdeelneming van art. 218 t/m 231 van het Turks Burgerlijk Wetboek.
Uitleg over het Egyptische/Islamitische gezagsrecht
Rechtbank Gelderland 07-02-2019 (pub. 11-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:509
I.c. is het Egyptische, hanefitische familierecht van toepassing. Toelichting over het onderscheid in het Egyptische recht tussen de wettelijke vertegenwoordiging en het zorgrecht.
Verzoek voor kind van vaststelling Nederlanderschap afgewezen
Rechtbank Den Haag 27-11-2018 (pub. 31-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:14425
RWN voorziet niet in geval aan het buiten NL gesloten huwelijk het polygame karakter is ontvallen en huwelijk en familierechtelijke vader/kind-betrekking in NL inmiddels moet worden erkend.
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-02-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:529
gezag en gebruik echtelijke woning
ALHVIP
Rechtbank Rotterdam 08-02-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1212
Huwelijksvermogensrecht. Verdeling. Waarde aandelen. Op verzoek van partijen is waarde bepaald op basis van de in het geding gebrachte financiële stukken. Partneralimentatie. Behoefteverweer in strijd met beginselen goede procesorde. Netto bedrag vastgesteld, omdat alimentatiegerechtigde in Israël woont en te ontvangen partneralimentatie voor haar onbelast is. Verzoek tot limitering afgewezen.
ALIP
Rechtbank Overijssel 10-12-2018
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBOVE:2018:5073
Litispendentie (artikel 12 Rv). Verklaring voor recht. Kinder- en partneralimentatie.
FPKIIP
Parket bij de Hoge Raad 07-12-2018
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1498
Conclusie voor ECLI:NL:HR:2019:227 (vervolg op ECLI:NL:HR:2017:756): art. 81 lid 1 RO. Aan art. 8 EVRM kan niet recht op toekennen bepaalde nationaliteit worden ontleend. Art. 8 EVRM alleen van betekenis voor beslissing over verblijfsstatus als die recht op familieleven objectief gezien zou belemmeren. Niet het geval. Dat tussen kind en grootouders family life bestaat, betekent niet dat zij gezin vormen (beperkter begrip). Stond Staat vrij om in toepasselijke regelgeving te bepalen dat verblijfsrecht minderjarig kind ervan afhangt...
KIIP
Hoge Raad 15-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:HR:2019:227
Art. 81 lid 1 RO. Nationaliteitsrecht. Vervolg op HR 21 april 2017 (ECLI:NL:HR:2017:756). Behoorde het kind feitelijk tot het gezin van haar grootouders? Art. 10 lid 2 Vreemdelingenwet (oud) jo. art. 47 Vreemdelingenbesluit (oud). Conclusie (ECLI:NL:PHR:2018:1498).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet Groenleer, 28-04-2017)
De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?
De draagkracht van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 27-04-2017)
Overzicht van de jurisprudentie over de invloed van de 'allowances' op de draagkracht van de expat. En uitleg over indexering, wisselkoersen, netto-methode en draagkrachtpercentage.
De behoefte van de ex van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 26-04-2017)
Een expat kan verschillende soorten ‘allowances’ ontvangen. Wanneer werkt een allowance behoefteverhogend voor de ex-echtgenoot van de expat? Een overzicht van de jurisprudentie.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN