ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 216 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Resultaat Iraanse huwelijkse voorwaarde levert geen strijd met openbare orde op
Rechtbank Den Haag 07-03-2023 (pub. 10-03-2023), ECLI:NL:RBDHA:2023:2914
Huwelijkse voorwaarde houdt in dat vrouw aanspraak heeft op helft vermogen man, als echtscheiding niet door haar is verzocht. Maar naar Iraans recht geldt koude uitsluiting. Vrouw heeft per saldo dus geen nadeel. Geen perverse prikkel.
Terugkeer kind hoeft niet per se langs band Kinderontvoeringsverdrag
Rechtbank Oost-Brabant 15-02-2023 (pub. 02-03-2023), ECLI:NL:RBOBR:2023:837
Terugkeer van een ontvoerd kind hoeft niet te worden afgedwongen langs de weg van het HKOV, maar kan ook worden bewerkstelligd door een gezagsbeslissing die de terugkeer naar het land van herkomst meebrengt.
Perikelen bij vaststelling 'gewone verblijfplaats' kind
Gerechtshof Den Haag 10-02-2023 (pub. 22-02-2023), ECLI:NL:GHDHA:2023:238
Vraag rijst wat de gewone verblijfplaats is als blijkt dat deze zowel Nederland als België kan zijn gelegen. Doorslaggevend: intentie ouders en wijze waarop hieraan uitvoering is gegeven. Geen ongeoorloofde achterhouding.
Bevoegdheid bij echtscheiding moet worden onderscheiden van bevoegdheid bij alimentatie
Gerechtshof Den Haag 08-02-2023 (pub. 21-02-2023), ECLI:NL:GHDHA:2023:240
Verzoek echtscheiding is wel als eerste door man bij NL-rechter ingediend, maar verzoek alimentatie is als eerste door vrouw bij Turkse rechter ingediend. NL-rechter niet bevoegd inzake alimentatie wegens te verwachten Turkse uitspraak.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 13-01-2023
(pub. 17-03-2023), ECLI:NL:RBDHA:2023:1798
RWN-zaak. Afwijzing verzoek vaststelling dat verzoekster in bezit is van Nederlanderschap. Niet voldaan aan vereisten die RWN stelt aan verkrijging Nederlanderschap door - latere - erkenning (art. 3 lid 1 en art. 4 lid 2, 3 en 4 RWN). Op moment van geboorte had verzoekster alleen een moeder (Turkse nationaliteit) die in familierechtelijke betrekking tot haar stond. Vader verzoekster heeft niet binnen termijn van een jaar bewijs van biologisch ouderschap geleverd.
Rechtbank Den Haag 13-01-2023
(pub. 17-03-2023), ECLI:NL:RBDHA:2023:1797
RWN-zaak. Vaststelling dat verzoekster gedurende een bepaalde periode het Nederlanderschap heeft bezeten (art. 4 lid 2 RWN). Verzoekster heeft de Nederlandse nationaliteit van rechtswege verloren tien jaar na haar meerderjarigheid (art. 15 lid 1 onder c RWN). Het als gevolg hiervan ingetreden verlies van het Unieburgerschap heeft voor verzoekster op dat moment niet onevenredig uitgepakt.
Rechtbank Den Haag 13-01-2023
(pub. 17-03-2023), ECLI:NL:RBDHA:2023:363
Draagmoederschap. Erkenning Amerikaanse beslissingen (uit hoofde van afstamming vastgestelde familierechtelijke rechtsbetrekkingen en ouderlijk gezag | art. 10:100 BW). Openbare orde exceptie: zorgvuldig draagmoederschapstraject. Adoptie (art. 10:109 BW); bepalingen Wobka lenen zich niet voor onverkorte toepassing. Vaststelling geboortegegevens.
Rechtbank Den Haag 05-01-2023
(pub. 17-03-2023), ECLI:NL:RBDHA:2023:185
RWN-zaak. Afwijzing. Of kind in bezit is van Nederlandse nationaliteit wordt beoordeeld naar Nederlands recht, op grond van RWN (art. 3 lid 1 en art. 4 lid 2 RWN). Op grond van Thais recht moet worden beoordeeld of tussen kind en Nederlandse man familierechtelijke betrekkingen zijn gevestigd. Niet gebleken dat naar Thais recht een familierechtelijke betrekking is gevestigd. Man heeft kind nooit openlijk juridisch als zijn kind erkend. Beroep op bezit van staat stuit af op ontbreken van wilsuiting man.
Rechtbank Den Haag 15-12-2022
(pub. 17-03-2023), ECLI:NL:RBDHA:2022:14121
Draagmoederschap. Amerikaanse rechtelijke beslissing wordt van rechtswege in Nederland erkend. Erkenningsregeling Boek 10 BW naar analogie toegepast op afstammingsrechtelijke gevolgen van draagmoederschap. Openbare orde exceptie: zorgvuldig draagmoederschapstraject. Vaststellen geboortegegevens; ambtenaar gelast latere vermelding te plaatsen van Amerikaanse beslissing.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (1)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 06-12-2022
De drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht gingen met elkaar om tafel. In deze tweedelige Podcast bespreken zij twaalf interessante uitspraken uit 2022.
Internationaal huwelijk – vermogensrechtelijke gevolgen
Mr. Irene Kroezen, 01-02-2022
Op het huwelijksvermogen van expats kunnen in de loop van de tijd twee verschillende stelsels van toepassing worden. De auteur licht toe tot welke - mogelijk ongewenste - gevolgen dat kan leiden.
Huwelijk naar burgerlijk én islamitisch recht: do’s en don’ts
Florian Drenth, LLM, 21-12-2021
Hoe om te gaan met de islamitische huwelijkssluiting binnen de Nederlandse rechtsorde? In dit artikel passeren verschillende aspecten de revue.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN