ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Draagmoederschap met eiceldonatie door rechter getoetst
Rechtbank Amsterdam 12-02-2020 (pub. 24-03-2020), ECLI:NL:RBAMS:2020:1628
Geboorteaktes VS vatbaar voor opneming in registers burgerlijke stand met vermelding gerechtelijke vaststelling vaderschap verzoekers: geen strijd met openbare orde. Weigering inschrijving kk (met ouders) in BRP zeer onwenselijk.
Betekening van echtscheidingsbeschikking aan parket OvJ was niet geldig
Gerechtshof Amsterdam 17-03-2020 (pub. 23-03-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:853
Man had ten tijde van betekening van de echtscheidingsbeschikking geen bekende woon- of verblijfplaats in Nederland, maar wel in Spanje. Daarom had betekening (cfm Betekeningsverordening) moeten plaatsvinden aan adres in Spanje.
Tegen beslissing over toepasselijk recht staat in casu geen tussentijds appel open
Gerechtshof Amsterdam 03-03-2020 (pub. 10-03-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:701
De beslissing over het toepasselijk recht op het huwelijksvermogensrecht van partijen is niet gegeven in het dictum van de beschikking en maakt geen einde aan hetgeen partijen in eerste aanleg materieel hebben verzocht.
Rb neemt bijstandsschuld niet in aanmerking bij draagkracht alimentatie
Rechtbank Noord-Holland 29-01-2020 (pub. 21-02-2020), ECLI:NL:RBNHO:2020:556
Rb houdt geen rekening met terugbetaling van bijstandsuitkering door de man: betreft verwijtbare en daarmee daarmee vermijdbare schuld. Van de man mag worden verwacht dat hij bekend is met de betreffende gemeentelijke regels.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 16-03-2020
(pub. 09-04-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:2569
Echtscheiding met nevenvoorzieningen. Hoofdverblijf en zorgregeling, kali: behoefte o.b.v. huidige hogere inkomen & schoolkosten uit vermogen, pali: hofnorm, verdiencapaciteit, geen limitering, verdeling: Australisch recht, afspraak verdeling pensioen.
Rechtbank Den Haag 24-12-2019
(pub. 07-04-2020), ECLI:NL:RBDHA:2019:14525
Verdeling naar Texaans recht. Verdelen ‘community property’ gebeurt volgens regels van redelijkheid en billijkheid (‘division in a just and right manner’), wat geen 50/50-verdeling hoeft in te houden; geen reden om af te wijken van verdeling bij helfte. Bespreking bestanddelen: gemeenschappelijk goederen (‘community property’)/privé goederen (‘separate property’)/gemengde goederen (‘mixed assets’); gevolg bij verdeling. Aanspraken op ouderdomspensioen vallen in huwelijksgemeenschap; tijdens huwelijkse periode opgebouwde aanspraken...
Rechtbank Den Haag 17-07-2019
(pub. 07-04-2020), ECLI:NL:RBDHA:2019:14734
Tussenbeschikking: na ontvangst legal opinion over Texaans huwelijksvermogensrecht bepaalt rechtbank de voortgang van de procedure over de verdeling van de huwelijksgemeenschap en de pensioenaanspraken.
Rechtbank Den Haag 17-04-2019
(pub. 07-04-2020), ECLI:NL:RBDHA:2019:14523
Echtscheiding met nevenvoorzieningen tussen Duitse man en Britse vrouw, gehuwd in Duitsland, 1e huwelijksdomicilie in Texas. Echtscheiding, hoofdverblijfplaats, zorgregeling, kinderalimentatie, partneralimentatie: NL rechter rechtsmacht. NL recht toepasselijk. Partneralimentatie: behoeftelijst (expatleven), verdiencapaciteit vrouw, netto berekening draagkracht man. Afwikkeling huwelijksvermogen: NL rechter rechtsmacht, Texaans recht toepasselijk (HVV 1978); opdracht tot indienen legal opinion mbt recht staat Texas. Idem pensioen (...
Hoge Raad 03-04-2020
(pub. 03-04-2020), ECLI:NL:HR:2020:593
Verzoek vaststelling Nederlanderschap (art. 17 RWN). Verweerder vanaf geboorte NL nationaliteit. Ook toen zij naar Suriname terugkeerde en Surinaamse nationaliteit verkreeg (artt. 15 lid 1 aanhef en onder a RWN jo. 15 lid 2 aanhef en onder a RWN); vanaf dat moment zowel NL als Surinaamse nationaliteit. Geen grond tienjaarstermijn (art. 15 lid 1 aanhef en onder c RWN) later te doen aanvangen dan tijdstip waarop verweerder 1) in bezit zowel NL als Surinaamse nationaliteit, 2) als meerderjarige 3) hoofdverblijf in Suriname had; wetsg...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
Uit de media
Internationaal huwelijk? Expats, let op! De nieuwe EU-verordening is in werking getreden
(Mr. Marina Marić, 21-06-2019)
Als een Europees echtpaar in Nederland is gevestigd en besluit te gaan scheiden, welk recht is dan van toepassing op de verdeling van het huwelijksvermogen? En kan er een rechtskeuze worden gemaakt voor een ander rechtsstelsel?
Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Uit de media
Scheiden van een partner die in het buitenland woont
(Mr. Sophie Zeilstra, 10-09-2018)
Als gevolg van het stijgende aantal internationale huwelijken stijgt ook het aantal internationale scheidingen. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om zonder obstakels te scheiden van een partner die in het buitenland woont?
Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN