Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Beperkingen op de testeervrijheid X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Notaris aansprakelijk wegens opstellen testament?
Rechtbank Noord-Holland 16-08-2017 (pub. 01-09-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:6960
Testament met grievende/bezwarende bepalingen voor echtgenote en zoon. Testeervrijheid is belangrijk uitgangspunt van erfrecht. Oordeel over nietigheid/strijd met goede zeden of openbare orde van testament is primair voorbehouden aan rechter. Notaris dient zich terughoudend op te stellen.
Nietigverklaring van testament pas na overlijden curanda
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 08-08-2017 (pub. 14-08-2017), ECLI:NL:RBZWB:2017:5079
Huwelijk vernietigd, vrouw onder curatele. Verzoek van curator om testament van curanda (dochters onterfd, echtgenoot erfgenaam) te herroepen of vernietigen afgewezen.
Opheffing testamentaire last hondenbegraafplaats
Testamentaire last: de hondenbegraafplaats (Mr. A.C. de Bakker 23-05-2017)
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Rechtbank Midden-Nederland 06-06-2018
(pub. 11-06-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:2437
Op grond van art. 4:78 BW hebben X en Z recht op inzage van alle gegevens die zij nodig hebben om de legitieme portie te berekenen. Zij hebben hun vermoeden voldoende onderbouwd dat de ouders Y bij haar onroerend goed-aankopen kunnen hebben bevoordeeld op een manier die als verkapte schenking te beschouwen zou zijn. Y zal dus duidelijk moeten maken hoe zij de aankopen gefinancierd heeft, althans dat zij dat niet gedaan heeft met (de facto) schenkingen. Een enkele ontkenning is hier niet voldoende.
ER
Rechtbank Noord-Nederland 30-05-2018
(pub. 30-05-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:1951
Erflater en erflaatster hebben hun woning verkocht aan hun kleinzoon tegen de WOZ-waarde. De legitimarissen stellen dat de waarde van de woning hoger was dan de koopsom en dat hierdoor sprake is van een gift. Het had op de weg van eisers gelegen om niet alleen aan te tonen dat de WOZ-waarde geen juiste waarde was maar ook dat dat vader en moeder zich daarvan bewust waren of hadden moeten zijn.
ER
Gerechtshof Amsterdam 27-09-2016
(pub. 09-03-2018), ECLI:NL:GHAMS:2016:3895
Na uitkering legitieme bleek dat saldo van Zwitserse bankrekening daarbij niet was betrokken. Legitimaris kan hierop alsnog een beroep doen. Geïntimeerde dient hiervoor depot bij notaris in stand te houden.
ER
Rechtbank Limburg 25-01-2018
(pub. 31-01-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:803
Legitimaris heeft recht op inzage en afschriften van bescheiden om te kunnen berekenen hoe groot haar legitieme portie is. Daartoe kan verzoekster verweerder aanspreken omdat verweerder, in zijn hoedanigheid van enig erfgenaam en executeur, ingevolge het bepaalde in art. 4:78 BW verplicht is de verlangde gegevens aan verzoekster te verschaffen.
ER
Rechtbank Midden-Nederland 06-09-2017
(pub. 13-10-2017), ECLI:NL:RBMNE:2017:4380
Legitieme. Waardering woning. Woning in verhuurde staat zal veelal op lager bedrag gewaardeerd dienen te worden dan woning vrij van huur. Deze waardevermindering (voortvloeiend uit verhuurde staat) bestond al ruim een jaar voor overlijden van erflaatster. Sindsdien bestond voor erflaatster bij leven ook niet meer de mogelijkheid om over de onroerende zaak vrij van huur te beschikken, zodat geen reden bestaat voor de waardering van haar nalatenschap een ander uitgangspunt te hanteren (vgl. HR 20 juni 1975, NJ 1976, 414).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Beperkingen op de testeervrijheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN