Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Wilsonbekwaamheid erflater X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Tante laat geld na aan pastoor
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-06-2018 (pub. 19-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2650
Is testament onder bedreiging met schade aan zielenheil tot stand gekomen, met misbruik van diepgelovige karakter van erflaatster? Vordering tot vernietiging afgewezen.
Rechtsgeldig testament van erflaatster onder curatele
Rechtbank Den Haag 11-04-2018 (pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:4815
Testament van erflaatster die onder curatele stond wegens geestelijke stoornis, met toestemming kantonrechter. Rechtsgeldig, geen nietigverklaring wegens wilsonbekwaamheid.
Wilsbekwaam genoeg om een testament te maken? (Het Rond Advocaten 12-04-2018)
Beoordelen van wilsbekwaamheid door de notaris
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-06-2018
(pub. 19-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2650
Is tweede testament van erflaatster onder bedreiging met schade aan het zielenheil tot stand gekomen, waarbij misbruik is gemaakt van het diepgelovige karakter van erflaatster en haar vertrouwen in de kerk en in de verpersoonlijking daarvan? Strijd met kerkrechtelijke regels?
ER
Rechtbank Den Haag 11-04-2018
(pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:4815
Testament is met toestemming kantonrechter en onder het stellen van voorwaarden (art. 4:55 lid 2 en 3 BW) opgesteld terwijl erflaatster onder curatele stond wegens een geestelijke stoornis. Testament rechtsgeldig tot stand gekomen. Geen nietigverklaring wegens wilsonbekwaamheid.
ER
Rechtbank Den Haag 24-01-2018
(pub. 01-02-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:595
Geen sprake van een complexe making en deze lag bovendien in de lijn der verwachtingen (erflater had rond 2010 aan zijn accountant te kennen gegeven dat hij overwoog een aanmerkelijk bedrag aan A te legateren), zodat niet onmiddellijk kan worden aangenomen dat erflater de reikwijdte van zijn testament of de schenking niet heeft overzien, of dat hij deze rechtshandelingen onder invloed van gestelde stoornis heeft verricht.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-10-2017
(pub. 18-01-2018), ECLI:NL:GHARL:2017:9390
In hoeverre sprake is of kan zijn van “een redelijke waardering” en in hoeverre een wilsverklaring onder invloed van een geestelijke stoornis is gedaan hangt niet alleen af van de aard en de zwaarte van de geestesstoornis maar ook van de aard en de ingrijpendheid van de uiterste wilsbeschikking en de aard en de zwaarte van de daarbij betrokken belangen. Tussen deze drie elementen bestaat een wisselwerking. 
ER
Rechtbank Gelderland 21-11-2017
(pub. 28-12-2017), ECLI:NL:RBGEL:2017:6853
Art. 7:457 BW. Voor doorbreking van het beroepsgeheim kan plaats zijn indien voldoende concrete aanwijzingen bestaan dat een ander zwaarwegend belang zou kunnen worden geschaad indien het beroepsgeheim onverkort wordt gehandhaafd. Voldoende zwaarwegend belang aan de zijde van eiser om beroepsgeheim van arts te doorbreken. Niet aannemelijk dat eiser op een andere wijze aan de benodigde informatie kan komen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Wilsonbekwaamheid erflater

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN