Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Wilsonbekwaamheid erflater X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Tante laat geld na aan pastoor
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-06-2018 (pub. 19-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2650
Is testament onder bedreiging met schade aan zielenheil tot stand gekomen, met misbruik van diepgelovige karakter van erflaatster? Vordering tot vernietiging afgewezen.
Rechtsgeldig testament van erflaatster onder curatele
Rechtbank Den Haag 11-04-2018 (pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:4815
Testament van erflaatster die onder curatele stond wegens geestelijke stoornis, met toestemming kantonrechter. Rechtsgeldig, geen nietigverklaring wegens wilsonbekwaamheid.
Wilsbekwaam genoeg om een testament te maken? (Het Rond Advocaten 12-04-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-04-2016
(pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2016:2872
Alles overziend en daarbij alle omstandigheden van het geval in aanmerking nemend voorshands oordeel dat erflater wel wil had om iets ten aanzien van zijn nalatenschap te regelen maar niet dat die wil overeenstemt met hetgeen is opgenomen in testament. De informatie voor wijzigen van testament is via verschillende schijven bij notaris terechtgekomen en gaandeweg geïnterpreteerd en nader (juridisch) vormgegeven zonder enige voorlichting aan erflater over alle mogelijkheden en (fiscale) consequenties. Tegenbewijs toegelaten.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-10-2018
(pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9098
In het tussenarrest ECLI:NL:GHARL:2016:2872 geoordeeld dat appellanten voorshands zijn geslaagd in het bewijs van hun stelling dat hetgeen is opgenomen in het testament niet op de wil van erflater berust, gebaseerd op de wijze waarop dat testament tot stand is gekomen en de geestelijke toestand van erflater ten tijde van het verlijden van het testament en de periode daarvoor en daarna. Tegenbewijs door middel van getuigen niet geleverd.
ER
Gerechtshof Den Haag 11-09-2018
(pub. 16-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2710
Leed moeder op het moment van het opstellen en verlijden van het testament aan een geestelijke stoornis als gevolg waarvan zij niet in staat was om haar wil te bepalen? Bewijslevering door getuigen niet gelukt.
ERFP
Rechtbank Noord-Holland 22-08-2018
(pub. 03-09-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:7281
Erflater leed aan een geestelijke stoornis die een redelijke waardering van de bij het testament betrokken belangen belette. Het gevolg hiervan is dat een met het testament overeenstemmende wil van erflater wordt geacht te ontbreken. Het testament is daarom op grond van art. 3:34 lid 2 BW nietig. Conservatoir beslag van rechtswege vervallen. De ingestelde vorderingen (verklaring voor recht) zijn geen verhaalsvorderingen en kunnen daarom niet als eis in de hoofdzaak voor het gelegde beslag worden aangemerkt.
ER
Rechtbank Rotterdam 08-08-2018
(pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:7130
Benoeming specialist ouderengeneeskunde om te beoordelen of erflaatster in staat was haar wil te bepalen bij opstellen testament, en handschriftdeskundige om te beoordelen of erflaatster destijds inderdaad heeft getekend voor de inwoningskosten die haar zoon in rekening bracht.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Wilsonbekwaamheid erflater

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN