ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hoe om te gaan met geheimhoudingsplicht in tuchtrechtprocedure?
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018 (pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4706
Klacht over onderzoek wilsbekwaamheid erflater. Hof: geheimhoudingsplicht mag niet tot gevolg hebben dat evt. fouten van notaris worden gemaskeerd. Benoeming van deskundige met geheimhoudingsplicht.
Beoordelen van wilsbekwaamheid door de notaris
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 18-12-2018 (zaaknr. 650979/NT 18-36, ECLI:NL:TNORAMS:2018:31, pub. 03-01-2019)
Notaris heeft onvoldoende getoetst of erflaatster, die leed aan Alzheimer, in staat was om zelfstandig haar wil te bepalen. Hij heeft erflaatster alleen gesproken in aanwezigheid van zoon, die eigen belang had.
Tante laat geld na aan pastoor
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-06-2018 (pub. 19-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2650
Is testament onder bedreiging met schade aan zielenheil tot stand gekomen, met misbruik van diepgelovige karakter van erflaatster? Vordering tot vernietiging afgewezen.
Rechtsgeldig testament van erflaatster onder curatele
Rechtbank Den Haag 11-04-2018 (pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:4815
Testament van erflaatster die onder curatele stond wegens geestelijke stoornis, met toestemming kantonrechter. Rechtsgeldig, geen nietigverklaring wegens wilsonbekwaamheid.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ERTU
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018
(pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4706
Klager verwijt notaris dat deze geen nader onderzoek heeft gedaan naar de wilsbekwaamheid van erflater bij passeren van testament en verlijden van hypothecaire akte. Notaris beroept zich (deels) op haar geheimhoudingsplicht. Hof: geheimhoudingsplicht mag niet tot gevolg hebben dat evt. fouten van notaris worden gemaskeerd. Hof benoemt onafhankelijk persoon die, met geheimhoudingsplicht, inzage krijgt in testamenten en dossiers van erflater teneinde een schriftelijk verslag op te stellen tbv Hof.
ER
Gerechtshof Den Haag 13-11-2018
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3424
Bewijsopdracht: waren geestelijke vermogens van erflaatster blijvend of tijdelijk gestoord en belette deze stoornis een redelijke waardering van haar belangen of is het testament onder invloed van deze stoornis opgemaakt? Twijfels over handtekening erflaatster onder testament niet relevant. Het testament komt als authentieke akte uitwendige bewijskracht toe.
ER
Gerechtshof Den Haag 27-06-2017
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2017:4266
Vraag of erflater op het moment van het passeren van zijn uiterste wil aan een geestelijke stoornis leed als gevolg waarvan hij zijn wil niet kon bepalen. Volgt bewijsopdracht (getuigen).
ER
Gerechtshof Den Haag 31-07-2018
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3423
Op degene die beroep doet op art. 3:34 BW (geestelijke stoornis) rust stelplicht en bewijslast, dat (i) de geestvermogens van erflater blijvend of tijdelijk waren gestoord en (ii) dat door die stoornis zijn wil tot maken van testament ontbrak. Bekwaamheid om te testeren wordt beoordeeld naar staat waarin erflater zich op ogenblik van maken testament bevindt. Feiten en omstandigheden die zich voor of na betreffende datum hebben voorgedaan, kunnen van belang zijn voor beoordeling van wilsbekwaamheid ttv maken testament.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-04-2016
(pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2016:2872
Alles overziend en daarbij alle omstandigheden van het geval in aanmerking nemend voorshands oordeel dat erflater wel wil had om iets ten aanzien van zijn nalatenschap te regelen maar niet dat die wil overeenstemt met hetgeen is opgenomen in testament. De informatie voor wijzigen van testament is via verschillende schijven bij notaris terechtgekomen en gaandeweg geïnterpreteerd en nader (juridisch) vormgegeven zonder enige voorlichting aan erflater over alle mogelijkheden en (fiscale) consequenties. Tegenbewijs toegelaten.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Wilsonbekwaamheid erflater

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN