Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Wilsonbekwaamheid erflater X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Tante laat geld na aan pastoor
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-06-2018 (pub. 19-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2650
Is testament onder bedreiging met schade aan zielenheil tot stand gekomen, met misbruik van diepgelovige karakter van erflaatster? Vordering tot vernietiging afgewezen.
Rechtsgeldig testament van erflaatster onder curatele
Rechtbank Den Haag 11-04-2018 (pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:4815
Testament van erflaatster die onder curatele stond wegens geestelijke stoornis, met toestemming kantonrechter. Rechtsgeldig, geen nietigverklaring wegens wilsonbekwaamheid.
Wilsbekwaam genoeg om een testament te maken? (Het Rond Advocaten 12-04-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

ERFP
Rechtbank Noord-Holland 22-08-2018
(pub. 03-09-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:7281
Erflater leed aan een geestelijke stoornis die een redelijke waardering van de bij het testament betrokken belangen belette. Het gevolg hiervan is dat een met het testament overeenstemmende wil van erflater wordt geacht te ontbreken. Het testament is daarom op grond van art. 3:34 lid 2 BW nietig. Conservatoir beslag van rechtswege vervallen. De ingestelde vorderingen (verklaring voor recht) zijn geen verhaalsvorderingen en kunnen daarom niet als eis in de hoofdzaak voor het gelegde beslag worden aangemerkt.
ER
Rechtbank Rotterdam 08-08-2018
(pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:7130
Benoeming specialist ouderengeneeskunde om te beoordelen of erflaatster in staat was haar wil te bepalen bij opstellen testament, en handschriftdeskundige om te beoordelen of erflaatster destijds inderdaad heeft getekend voor de inwoningskosten die haar zoon in rekening bracht.
ER
Gerechtshof Amsterdam 07-08-2018
(pub. 14-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2850
Niet komen vast te staan dat erflater ten tijde van het maken van de wilsverklaring leed aan een geestelijke stoornis en derhalve wilsonbekwaam was. Evenmin sprake geweest van bedrog. Tot slot ook geen sprake van onrechtmatige daad van erfgenaam jegens onterfde kinderen (doordat zij erflater zou hebben bewogen tot verbreken contact en onterven van deze kinderen).
ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-06-2018
(pub. 19-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2650
Is tweede testament van erflaatster onder bedreiging met schade aan het zielenheil tot stand gekomen, waarbij misbruik is gemaakt van het diepgelovige karakter van erflaatster en haar vertrouwen in de kerk en in de verpersoonlijking daarvan? Strijd met kerkrechtelijke regels?
ER
Rechtbank Den Haag 11-04-2018
(pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:4815
Testament is met toestemming kantonrechter en onder het stellen van voorwaarden (art. 4:55 lid 2 en 3 BW) opgesteld terwijl erflaatster onder curatele stond wegens een geestelijke stoornis. Testament rechtsgeldig tot stand gekomen. Geen nietigverklaring wegens wilsonbekwaamheid.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Wilsonbekwaamheid erflater

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN