ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Erfgenaam en erflaatster hadden samen en/of-rekening; geen volmacht
Gerechtshof Den Haag 19-02-2019 (pub. 22-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:357
Reeds uit hoofde van tenaamstelling van rekeningen was erfgenaam bevoegd om uitgaven te doen; daarvoor was geen volmacht nodig.
Selbsteintritt: schenking volmachtgever aan gevolmachtigde altijd nietig?
Wie geldt als legitimaris bij berekening legitieme?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-02-2018 (pub. 15-02-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1168
Voor het zijn van ‘legitimaris’ bij art. 4:67 lid d BW is niet relevant of beroep op legitieme is gedaan of niet. Alle giften aan afstammeling die legitimaris is tellen mee voor legitieme, ook meer dan 5 jaar voor overlijden gedaan.
Omkering bewijslast bij onderhandse schenkingen
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17-10-2017 (pub. 20-10-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:4534
Zuster/erfgenaam heeft voldaan aan stelplicht t.a.v. onderhandse schenkingen van moeder aan broer. Omkering bewijslast. Niet met voldoende zekerheid vast te stellen dat broer geen gebruik heeft gemaakt van vergeetachtigheid van moeder.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 25-10-2019
(pub. 26-11-2019), ECLI:NL:PHR:2019:1083
Erfrecht. Legitieme portie. Vraag of verwerping van nalatenschap vader door moeder en latere aandelentransacties moeten worden aangemerkt als 'gift'. Was er een bevoordelingsbedoeling?
Gerechtshof Den Haag 01-10-2019
(pub. 28-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2796
Erfrecht. Geschil tussen broers of bij leven van erflater op enigerlei wijze geld is onttrokken. Ondertekening leningovereenkomsten door erflater. Wilsgebrek - geestelijke stoornis art. 3:34 BW - en/of misbruik van omstandigheden. Wettelijk kader geschetst en vervolgens toegepast op deze zaak. Pinopnamen. Onrechtgerechtvaardigde verrijking althans onrechtmatige daad.
Gerechtshof Den Haag 19-02-2019

(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:357
Erfgenaam had samen met erflaatster en/of-rekening. Bij vraag of volmacht is verleend komt het aan op hetgeen betrokkenen over en weer hebben verklaard en uit elkaars gedragingen en verklaringen hebben mogen begrijpen (HR 12 oktober 2012 ECLI:NL:HR:2012:BW9243 ). Reeds uit hoofde van tenaamstelling van rekeningen was erfgenaam bevoegd om uitgaven te doen; daarvoor was geen volmacht nodig. Ook geen misbruik van omstandigheden in de zin van art. 7:176 BW.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-01-2019
(pub. 14-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:541
Erfrecht. Gelden onttrokken aan vermogen erflater. Het geschil spitst zich toe op de vraag of sprake is geweest van schenkingen en van misbruik van omstandigheden, en op de bewijslastverdeling. Op grond van de redelijkheid en billijkheid wordt de bewijslast omgekeerd, en moeten de schenkingen worden bewezen. Indien na bewijslevering komt vast te staan dat sprake is van schenking(en) moet toepassing worden gegeven aan art. 7:176 BW.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-02-2018

(pub. 15-02-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1168
Voor het zijn van ‘legitimaris’ in de zin van art. 4:67 lid d BW is niet relevant of een beroep op de legitieme portie is gedaan of niet. Het woord ‘legitimaris’ in artikel 4:67 lid d duidt de persoon aan die aanspraak kan maken op een legitieme portie, niet slechts de persoon die dat ook daadwerkelijk heeft gedaan.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN