ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Spaanse adoptie door duovaders niet erkend in Nederland
Rechtbank Oost-Brabant 15-05-2018 (pub. 24-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2018:4352
Haags Adoptieverdrag niet van toepassing: kind woonde al voorafgaand aan adoptie met vaders in NL. Niet voldaan aan voorwaarden art. 10:109 BW en geen beginseltoestemming.
Minister informeert TK over adopties, omgangsregelingen, LBIO en kinderontvoering
Vrouw stelt staat aansprakelijk voor 'frauduleuze' adoptie
Adoptie van overleden kind
Rechtbank Gelderland 19-12-2018 (pub. 21-12-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:5528
Adoptie van kind dat was overleden ttv indiening verzoek. Verzoekers kunnen bij ontstaan van familierechtelijke betrekkingen (emotioneel) belang hebben, ook al zijn er geen rechtsgevolgen voor kind.
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Rechtbank Noord-Holland 06-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:949
Verzoek erkenning Thaise adoptie afgewezen: geen rechtstreekse erkenning omdat verklaring ex art. 23 Haags Adoptieverdrag ontbreekt; artt. 10:107 t/m 109 BW niet toepasselijk omdat sprake van verdragsadoptie. Verzoek adoptie uit te spreken naar NL recht toegewezen (artt. 1:227 en 228 BW). NL recht toepasselijk op verzoek voornaamswijziging en geslachtsnaam.
IP
Rechtbank Noord-Holland 30-01-2019
(pub. 01-02-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:769
Verzoek omzetting adoptie naar Thais recht in adoptie naar NL recht (art. 10:111 BW). Haags Adoptieverdrag toepasselijk. Adoptie naar Thais recht kan als verdragsadoptie worden aangemerkt en komt op die grond voor erkenning in aanmerking. NL recht toepasselijk op verzoek betreffende wijziging voornamen en geslachtsnaam minderjarige. Vaststelling geboortegegevens. Rechtstreekse inschrijving in registers van de burgerlijke stand op grond van art. 23 verklaring van het Haags Adoptieverdrag.
IP
Rechtbank Oost-Brabant 15-05-2018
(pub. 24-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2018:4352
Spaanse adoptiebeslissing. Adoptie door twee vaders. Haags Adoptieverdrag niet van toepassing (kind woonde al voorafgaand aan adoptie met vaders in NL). Niet voldaan aan voorwaarden art. 10:109 BW. Spaanse adoptiebeslissing kan niet in NL worden erkend. Evenmin voldaan aan Wobka, nu daarin omschreven procedure niet is gevolgd (beginseltoestemming ontbreekt). Nu buitenlandse adoptiebeslissing in NL niet voor erkenning in aanmerking komt, wordt niet toegekomen aan beoordeling van mogelijkheid van omzetting ex art. 10:111 BW.
IP
Rechtbank Midden-Nederland 20-12-2018
(pub. 23-01-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6567
Interlandelijke adoptie. NL rechter bevoegd (art. 3 Rv). Nu buitenlandse adoptiebeslissing ten aanzien van verzoeker 1 niet vatbaar is voor erkenning in NL wegens ontbreken beginseltoestemming, wordt adoptie kind door verzoeker 1 naar NL recht uitgesproken. Buitenlandse beslissing tot naamswijziging wordt erkend (art. 10:24 BW), waardoor het kind de huidige geslachtsnaam (van verzoeker 1) kan behouden.
KIIP
Rechtbank Gelderland 19-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:5528
Adoptie Nigeriaans kind. Nigeria ten tijde van verzoek tot beginseltoestemming geen partij bij Haags Adoptieverdrag 1993; Boek 10 BW toepasselijk. Ondanks dat kind was overleden ten tijde van indiening verzoek wordt adoptie in kennelijk belang kind geacht. Verzoekers kunnen bij ontstaan familierechtelijke betrekkingen belang hebben (o.m. emotioneel belastend dat zij niet op overlijdensakte kind als ouders staan vermeld), ook al zullen verdere rechtsgevolgen voor kind uitblijven.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Adoptie

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN