ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Adoptie X
meer >>

NIEUWS

Geen erkenning van Amerikaanse adoptie in NL
Rechtbank Den Haag 02-03-2018 (pub. 18-07-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:16412
Verzoekers woonden ttv adoptie in Verenigde Arabische Emiraten waar adoptie naar geldend islamitische recht niet is toegestaan. Dat adoptie (feitelijk) werd getolereerd is onvoldoende. Wel adoptie naar NL recht uitgesproken.
NL-rechter geen rechtsmacht in adoptiezaak nu verzoekers en kind in België wonen
Rechtbank Den Haag 11-02-2019 (pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:1133
Verzoekers staan niet in Belgische basisadministratie maar in register voor EU-ambtenaren, verzoeker heeft NL nationaliteit en hoopt naar NL te worden overgeplaatst. Rb kijkt echter naar de feitelijke situatie.
Spaanse adoptie door duovaders niet erkend in Nederland
Rechtbank Oost-Brabant 15-05-2018 (pub. 24-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2018:4352
Haags Adoptieverdrag niet van toepassing: kind woonde al voorafgaand aan adoptie met vaders in NL. Niet voldaan aan voorwaarden art. 10:109 BW en geen beginseltoestemming.
Minister informeert TK over adopties, omgangsregelingen, LBIO en kinderontvoering
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 02-03-2018

(pub. 18-07-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:16412
Adoptie en vaststellen geboortegegevens
Rechtbank Noord-Holland 19-06-2019
(pub. 01-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:5280
Verklaring voor recht erkenning Taiwanese adoptie. Taiwan geen partij bij Haags Adoptieverdrag. NL rechter heeft rechtsmacht (verzoekers gewone verblijfplaats NL, art. 3 Rv) en NL recht toepasselijk (art. 10:109 BW). Op verzoek wijziging voornamen en geslachtsnaam NL recht toepasselijk (art. 10:22 lid 1 BW jo art. 1:5 lid 8 BW). Inschrijving geboorteakte (art. 1:25 lid 5 BW), toevoeging latere vermelding van erkenning adoptie.
Rechtbank Noord-Holland 12-06-2019
(pub. 17-06-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:5068
Adoptie naar Nederlands recht van Portugese minderjarigen door Nederlandse verzoekers. Nederlandse rechter heeft rechtsmacht (art. 3 Rv). Nederlands recht toepasselijk (art. 10:105 lid 1 BW, Haags Adoptieverdrag); in Portugal geen adoptie naar Portugees recht plaatsgevonden. Beginseltoestemming alleen aan verzoekster verleend. Voldaan aan voorwaarden art. 1:227 BW en art. 1:228 BW, materiële toets verzorgingstermijn. Op verzoek wijziging voornamen en geslachtsnaam NL recht van toepassing. Inschrijving buitenlandse geboorteakten
Rechtbank Den Haag 11-02-2019

(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:1133
Adoptieverzoek. Verzoekster en kind hebben Libanese en verzoeker NL nationaliteit. Allen wonen (feitelijk) in België. NL rechter rechtsmacht? Nee, het aangevoerde is daartoe onvoldoende (art. 3 onder c Rv). Feitelijke verblijfplaats is in België; wonen en werken daar, hun gezinsleven speelt zich daar af, hebben nooit in NL gewoond. Dat verzoekers in België niet in ‘reguliere’ basisadministratie staan ingeschreven maar in register voor EU-ambtenaren maakt dit niet anders. Gekeken moet worden naar de feitelijke situatie.
Rechtbank Noord-Holland 20-02-2019
(pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1982
Kan Thaise adoptie rechtstreeks in NL worden erkend? Rechtsmacht NL rechter (art. 3 Rv). NL recht toepasselijk. Thaise adoptie als verdragsadoptie aangemerkt en komt voor erkenning in aanmerking (art. 10:104 BW, HAV). Rechtstreekse inschrijving adoptie in registers burgerlijke stand (art. 23 HAV). Omzetting in adoptie naar NL recht toegewezen (artt. 10:110 en 111 BW, art. 11 lid 2 uitvoeringswet HAV). Voornamen en geslachtsnaam (art. 10:19, 20 en 22 BW, art. 1:4 BW). Vaststelling geboortegegevens (art. 1:25c lid 3 BW).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Adoptie

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN