Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Adoptie X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Art. 23 verklaring Haags Adoptieverdrag ontbreekt
Rechtbank Overijssel 25-06-2018 (pub. 02-08-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:2751
Dan geen erkenning van adoptie van rechtswege. Maar verklaring is geen constitutief vereiste voor rechtsgeldige adoptie in Kenia. Rb is van oordeel dat aan Verdrag is voldaan, dus adoptie in NL erkend.
Zaak van gestolen baby's voor de Spaanse rechter
In Spanje is een rechtszaak begonnen tegen een 85-jarige arts die betrokken zou zijn geweest bij het “schandaal van de gestolen baby’s” waarbij 300.000 baby’s zijn verdwenen.
Tweeling van draagmoeder
Rechtbank Amsterdam 01-06-2018 (pub. 25-06-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:3985
Betrokken bij verwekking/geboorte van tweeling: genetische moeder (eiceldonatie), draagmoeder en haar echtgenoot (VS), wensmoeder, wensvader/spermadonor. Rb: van groot belang dat kinderen (kunnen) achterhalen uit wie zij zijn geboren, van wie zij genetisch afstammen en onder welke omstandigheden zij zijn ontstaan en geboren.
Rechtszaak tegen Nederlandse staat door adoptiekinderen uit Indonesië
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Rechtbank Noord-Holland 15-08-2018
(pub. 24-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:7121
Verzoek erkenning Haïtiaanse adoptie. Niet gebleken dat die adoptie een verdragsadoptie is. Verzoek daarom getoetst ex Boek 10 BW. Voldaan aan voorwaarden, zodat erkenning volgt. Geen belang bij omzetting Haïtiaanse adoptie in adoptie naar NL recht. Ex art. 10:24 lid 1 BW komt de bij adoptie in Haïti door de kinderen verkregen geslachtsnaam voor erkenning in NL in aanmerking. Verzoek tot voornaamswijziging wordt als geoorloofd ex art. 1:4 BW toegewezen.
IP
Rechtbank Gelderland 06-06-2018
(pub. 21-08-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3613
Verzoek erkenning adoptie naar Thais recht. NL rechter rechtsmacht ex art. 3 Rv (woonplaats verzoekers). Haags Adoptieverdrag toepasselijk. Thaise adoptie kan als verdragsadoptie worden aangemerkt en komt op die grond voor erkenning in aanmerking. Verzoek omzetting Thaise adoptie in adoptie naar NL recht toegewezen. NL recht toepasselijk op het verzoek wijziging geslachts- en voornaam kind. Rechtstreekse inschrijving Thaise geboorteakte in registers van de burgerlijke stand.
IP
Rechtbank Noord-Holland 08-08-2018
(pub. 10-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:6920
Adoptie naar NL recht van 2 Portugese kinderen door NL verzoeksters. NL rechter rechtsmacht (art. 3 Rv). NL recht toepasselijk (art. 10:105 lid 1 BW). Niet al in buitenland (al/niet verdrags-)adoptie tot stand gekomen. Voldaan aan gronden art. 1:227 BW en voorwaarden art. 1:228 BW. Op toestemming (biologische) ouders is Portugees recht toepasselijk. Verzoek om tevens uit te spreken dat adoptie in NL heeft plaatsgevonden conform/analoog aan Haags Adoptieverdrag bij gebrek aan wettelijke grondslag afgewezen.
IP
Rechtbank Overijssel 25-06-2018
(pub. 02-08-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:2751
Geen schriftelijke verklaring a.b.i. art. 23 Haags Adoptieverdrag (verklaring van verdragsstaat waar de adoptie is uitgesproken dat de adoptie cfm. verdrag tot stand is gebracht), dus adoptie niet van rechtswege erkend. Rb: deze verklaring is geen constitutief vereiste voor totstandkoming van rechtsgeldige adoptie in Kenia. Rb is van oordeel dat aan voorwaarden en vereisten van Haags Adoptieverdrag is voldaan en verklaart voor recht dat de in Kenia uitgesproken adoptie in Nederland wordt erkend.
KIIP
Rechtbank Amsterdam 01-06-2018
(pub. 25-06-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:3985
In deze casus is sprake van een genetische moeder, een draagmoeder en een wensmoeder. De wensmoeder wordt juridisch ouder door adoptie. Wat betreft het vaderschap van haar echtgenoot, tevens zaadddonor: nu voldaan is aan de voorwaarden van art. 10:100 BW wordt de uitspraak van het Dane County District Court van de State of Wisconsin, Verenigde Staten van 17 maart 2016 van rechtswege erkend. Het gevolg hiervan is dat het vaderschap van de man vaststaat.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Adoptie

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN