ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Adoptie X
meer >>

NIEUWS

NL-rechter geen rechtsmacht in adoptiezaak nu verzoekers en kind in België wonen
Rechtbank Den Haag 11-02-2019 (pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:1133
Verzoekers staan niet in Belgische basisadministratie maar in register voor EU-ambtenaren, verzoeker heeft NL nationaliteit en hoopt naar NL te worden overgeplaatst. Rb kijkt echter naar de feitelijke situatie.
Spaanse adoptie door duovaders niet erkend in Nederland
Rechtbank Oost-Brabant 15-05-2018 (pub. 24-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2018:4352
Haags Adoptieverdrag niet van toepassing: kind woonde al voorafgaand aan adoptie met vaders in NL. Niet voldaan aan voorwaarden art. 10:109 BW en geen beginseltoestemming.
Minister informeert TK over adopties, omgangsregelingen, LBIO en kinderontvoering
Vrouw stelt staat aansprakelijk voor 'frauduleuze' adoptie
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 11-02-2019

(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:1133
Adoptieverzoek. Verzoekster en kind hebben Libanese en verzoeker NL nationaliteit. Allen wonen (feitelijk) in België. NL rechter rechtsmacht? Nee, het aangevoerde is daartoe onvoldoende (art. 3 onder c Rv). Feitelijke verblijfplaats is in België; wonen en werken daar, hun gezinsleven speelt zich daar af, hebben nooit in NL gewoond. Dat verzoekers in België niet in ‘reguliere’ basisadministratie staan ingeschreven maar in register voor EU-ambtenaren maakt dit niet anders. Gekeken moet worden naar de feitelijke situatie.
Rechtbank Noord-Holland 20-02-2019
(pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1982
Kan Thaise adoptie rechtstreeks in NL worden erkend? Rechtsmacht NL rechter (art. 3 Rv). NL recht toepasselijk. Thaise adoptie als verdragsadoptie aangemerkt en komt voor erkenning in aanmerking (art. 10:104 BW, HAV). Rechtstreekse inschrijving adoptie in registers burgerlijke stand (art. 23 HAV). Omzetting in adoptie naar NL recht toegewezen (artt. 10:110 en 111 BW, art. 11 lid 2 uitvoeringswet HAV). Voornamen en geslachtsnaam (art. 10:19, 20 en 22 BW, art. 1:4 BW). Vaststelling geboortegegevens (art. 1:25c lid 3 BW).
Rechtbank Den Haag 07-05-2018
(pub. 07-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:16114
Verzoek erkenning Israëlische adoptie. Rechtsmacht: voldoende aanknopingspunten met NL rechtssfeer. Geen sprake van adoptie ingevolge Haags Adoptieverdrag: in Israël begin gemaakt voor adoptie, maar heeft geen adoptie plaatsgevonden. Verzoek adoptie naar NL recht: NL recht toepasselijk (art. 10:105 BW); in beginsel Israëlisch recht toepasselijk op vraag welke betekenis toekomt aan toestemming biologische ouders. Voldaan aan voorwaarden voor adoptie (artt. 1:227 en 1:228 BW). Vaststelling geslachtsnaam en geboortegegevens.
Rechtbank Noord-Holland 06-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:949
Verzoek erkenning Thaise adoptie afgewezen: geen rechtstreekse erkenning omdat verklaring ex art. 23 Haags Adoptieverdrag ontbreekt; artt. 10:107 t/m 109 BW niet toepasselijk omdat sprake van verdragsadoptie. Verzoek adoptie uit te spreken naar NL recht toegewezen (artt. 1:227 en 228 BW). NL recht toepasselijk op verzoek voornaamswijziging en geslachtsnaam.
Rechtbank Noord-Holland 30-01-2019
(pub. 01-02-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:769
Verzoek omzetting adoptie naar Thais recht in adoptie naar NL recht (art. 10:111 BW). Haags Adoptieverdrag toepasselijk. Adoptie naar Thais recht kan als verdragsadoptie worden aangemerkt en komt op die grond voor erkenning in aanmerking. NL recht toepasselijk op verzoek betreffende wijziging voornamen en geslachtsnaam minderjarige. Vaststelling geboortegegevens. Rechtstreekse inschrijving in registers van de burgerlijke stand op grond van art. 23 verklaring van het Haags Adoptieverdrag.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Adoptie

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN