Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Adoptie X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Ambtshalve toepassing art. 9 sub b Rv (relatieve forum necessitatis)?
Parket bij de Hoge Raad 14-09-2018 (pub. 02-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1028
Nee. A-G: ambtshalve toepassing van rechtsmachtbepalingen betekent niet dat rechter steeds moet motiveren welke bepalingen hij niet heeft toegepast en waarom. HR volgt A-G.
Art. 23 verklaring Haags Adoptieverdrag ontbreekt
Rechtbank Overijssel 25-06-2018 (pub. 02-08-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:2751
Dan geen erkenning van adoptie van rechtswege. Maar verklaring is geen constitutief vereiste voor rechtsgeldige adoptie in Kenia. Rb is van oordeel dat aan Verdrag is voldaan, dus adoptie in NL erkend.
Zaak van gestolen baby's voor de Spaanse rechter
In Spanje is een rechtszaak begonnen tegen een 85-jarige arts die betrokken zou zijn geweest bij het “schandaal van de gestolen baby’s” waarbij 300.000 baby’s zijn verdwenen.
Tweeling van draagmoeder
Rechtbank Amsterdam 01-06-2018 (pub. 25-06-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:3985
Betrokken bij verwekking/geboorte van tweeling: genetische moeder (eiceldonatie), draagmoeder en haar echtgenoot (VS), wensmoeder, wensvader/spermadonor. Rb: van groot belang dat kinderen (kunnen) achterhalen uit wie zij zijn geboren, van wie zij genetisch afstammen en onder welke omstandigheden zij zijn ontstaan en geboren.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPIP
Gerechtshof Den Haag 14-11-2018
(pub. 15-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3107
Familierecht. Procedure tussen de adoptiezoon en zijn juridische ouders. Illegale adoptie. Onrechtmatige daad. Verklaring voor recht. Verplichting tot informatieverschaffing juridische ouders met betrekking tot de gang van zaken rondom de adoptie. Juridische maatstaf mede bepaald door het illegale karakter van de adoptie. Beoordeling of de ouders in die informatie verplichting tekort zijn geschoten. Verjaring. Materiele en immateriële schade.
IP
Rechtbank Den Haag 10-08-2016
(pub. 12-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2016:13529
Erkenning adoptie, verklaring voor recht, last tot toevoeging latere vermelding en vaststelling geboortegegevens
IP
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 07-11-2018
(pub. 08-11-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:6246
Verzoek tot adoptie van minderjarig kind. Aspirant-adoptiefouders hebben de minderjarige zonder beginseltoestemming in Jamaica opgehaald en mee naar Nederland genomen. De minderjarige verblijft inmiddels negen jaar bij hen. De rechtbank is van oordeel dat een adoptie in het kennelijk belang van de minderjarige moet worden geacht. Omdat afwijzing van het verzoek de belangen van de minderjarige ernstig zou schaden, gaat de rechtbank voorbij aan het feit dat de voor de adoptie vereiste beginsteltoestemming ontbreekt.
IP
Hoge Raad 02-11-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2026
Art. 81 lid 1 RO. Verzoek Nederlandse man en Braziliaanse echtgenote tot adoptie naar Nederlands recht van al in Brazilië geadopteerd kind. Bevoegdheid Nederlandse rechter? Onvoldoende met Nederlandse rechtssfeer verbonden (art. 3 Rv)? Forum necessitatis (art. 9 Rv)? Conclusie gevolgd (ECLI:NL:PHR:2018:1028).
IP
Parket bij de Hoge Raad 14-09-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1028
Adoptieverzoek naar NL recht van al in Brazilië geadopteerd kind. Niet geklaagd over toepassing art. 3 aanhef en onder c Rv (onvoldoende met NL rechtssfeer verbonden). Had ambtshalve moeten worden nagegaan of NL rechter rechtsmacht toekomt ex art. 9 aanhef en onder b Rv (absolute forum necessitatis)? Nee. Wens om recht van bepaald land toegepast te zien, levert geen forum necessitatis op. Bij ambtshalve toepassing bepalingen rechtsmacht NL rechter hoeft niet getreden in mogelijke scenario’s van consequenties van onbevoegdverklarin...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Adoptie

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN