ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Ouders met gezag willen omgang met hun kind maar slaan GI over: niet-ontvankelijk
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-09-2019 (pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7282
Ouders vragen om vaststelling omgangsregeling met hun uit huis geplaatste kind, maar hadden dat ex art. 1:265f BW eerst moeten voorleggen aan GI. Geen schriftelijke aanwijzing voorhanden; daarom niet-ontvankelijk.
Vader veroordeeld wegens seksueel misbruik van dochters van moeder
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-09-2019 (pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7518
Moeder is ambivalent over het misbruik en miskent haar eigen verantwoordelijkheid. Hof betwijfelt of moeder nu wel in staat is om de belangen van de (andere) kinderen voorop te stellen. Verlenging uithuisplaatsing.
Uit gezag ontheven moeder wil andere voogdijinstelling: art. 1:259 BW ontoereikende grondslag
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-05-2019 (pub. 18-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4340
Moeder zonder gezag wil andere voogdijinstelling maar de aangevoerde grondslag (art. 1:259 BW) is ontoereikend. Die ziet op OTS. Bij voogdij geldt art. 1:328 BW, maar aan die vereisten is niet voldaan. Bekrachtiging.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-09-2019
(pub. 23-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7515
Hoofdverblijf. De raad wijzigt zijn voorlopig advies van hoofdverblijf bij moeder naar hoofdverblijf bij vader om geen onnodig risico te lopen ten aanzien van de ontwikkeling van de dochter. Hof volgt dit gewijzigde advies. Partijen hebben overeenstemming over de zorgregeling waarover nog een procedure loopt bij de rechtbank. Het hof neemt deze overeenstemming op in zijn uitspraak.
Rechtbank Den Haag 17-07-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:9789
Internationale kinderontvoering. Ongeoorloofde overbrenging kinderen van Polen naar Nederland. Voorlopige ondertoezichtstelling (art. 20 Brussel IIbis, art. 1:257 BW).
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-09-2019

(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7518
Drie jongste kinderen blijven uithuisgeplaatst gelet op vermoedens van minshandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag door ouders. Een eerdere vrijspraak van de moeder voor (medeplegen van) mishandeling van de drie oudste kinderen doet hier niet aan af.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-09-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7512
Hof wijst verzoek raad tot machtiging uithuisplaatsing af met ingang vanaf een week na datum beschikking. Vooruitlopend op gezinsopname van moeder en kind bij I is plaatsing in een moeder-kindcel in de PI met bijbehorende professionele begeleiding mogelijk.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-09-2019

(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7282
Ouders niet-ontvankelijk in verzoek tot voorlopige omgangsregeling met uithuisgeplaatst kind bij het hof. Zij moeten eerst de GI verzoeken een omgangsreling vast te stellen (art. 1:265f BW). Geen wettelijke grondslag voor behandeling van hun verzoek.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN