ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Achterwege blijven statusvoorlichting leidt niet (automatisch) tot ondertoezichtstelling
Rechtbank Rotterdam 25-01-2019 (pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1218
Achterwege blijven statusvoorlichting door moeder leidt niet (automatisch) tot ondertoezichtstelling minderjarige. Het is aan moeder om kind over haar - vooralsnog - onbekende vader te informeren. Dwang niet nodig
Verzoek bekrachtiging omgangsbesluit GI getoetst aan prejudiciële uitspraak Hoge Raad
Rechtbank Noord-Holland 30-01-2019 (pub. 15-02-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:746
Omgangsbesluit GI dat gebaseerd is op door rechtbank vastgestelde zorgregeling, wordt bekrachtigd. Moeder moet meewerken (dwangsomveroordeling ad € 250). Getoetst aan prejudiciële antwoorden. Art.1:263 lid 3 BW vs. art.1:265g BW.
Raad voor de Kinderbescherming mag ots-verzoek niet op zitting intrekken
Rechtbank Noord-Nederland 29-01-2019 (pub. 12-02-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:320
RvdK trekt op klacht van moeder onderzoeksrapport in. Op zitting - mondelinge - intrekking OTS-verzoek. Kan alleen schriftelijk, kinderrechter vreest bovendien precedentwerking. OTS wordt uitgesproken.
Geen verbod voor Raad voor de Kinderbescherming om onderzoek uit te voeren
Rechtbank Den Haag 19-09-2018 (pub. 11-02-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:16146
Hoewel onderliggend (extern) onderzoek discutabel is, mocht Raad voor de Kinderbescherming ambtshalve besluiten om raadsonderzoek uit te gaan voeren. Afwijzing eis ouders om dat te verbieden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JEKI
Rechtbank Rotterdam 25-01-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1218
Nog geen statusvoorlichting, onbekende biologische vader, geen ernstige ontwikkelingsbedreiging.
FPJEKI
Gerechtshof Den Haag 29-01-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:305
Gezamenlijk ouderlijk gezag. Gescheiden ouders met gehandicapt kind. Geschil heeft betrekking op het PGB: wie moet dat beheren, wie moet worden aangewezen als gewaarborgde hulp etc. Hof stelt vast dat gezien het tijdsverloop tussen beslissing eerste aanleg en huidige stand van zaken aan de gevraagde voorlopige voorziening het spoedeisend belang is ontvallen.
JE
Rechtbank Noord-Holland 30-01-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:746
Centraal staat de vraag naar de bevoegdheid van de GI om zaken die de omgang tussen vader en kind betreffen in een schriftelijke aanwijzing vast te leggen in het licht van de recente uitspraak van de Hoge Raad van 14 december 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2321), waarin o.a. is bepaald dat de GI niet langer aan art.1:263 BW de bevoegdheid kan ontlenen tot het geven van contactbeperkende aanwijzingen. In onderhavig geval was geen sprake van uithuisplaatsing en heeft de GI de schriftelijke aanwijzing ter bekrachtiging aan de kinderrechter vo...
JE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:526
Bekrachtiging bestreden beschikking machtiging tot uithuisplaatsing. Nog te vroeg om eventueel over te gaan tot thuisplaatsing bij de moeder, hulpverlening moet nog beklijven en nader onderzoek is nodig. Kinderen al vaak verhuisd.
JEKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-01-2019
(pub. 14-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:477
Jonge moeder niet meerderjarig verklaard. Te kwetsbaar en ze moet nog leren opkomen voor haar eigen wensen en gevoelens en die van haar kind binnen haar netwerk. Van belang dat zowel de hulpverlening aan de moeder in kader ots als die vanuit het moeder-kindhuis (waarin oa aan haar scholing wordt gewerkt) wordt gecontinueerd, zodat de moeder op den duur volledig zelfstandig invulling kan geven aan het moederschap. Voogdij blijft bij instelling, maar rechters spreken wel respect uit voor de positieve ontwikkeling van moeder.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN