ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Schriftelijke aanwijzing over omgang toereikend ondanks (alleen) ondertoezichtstelling
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19-02-2019 (pub. 21-05-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:2275
Hoewel HR heeft bepaald dat GI in geval van OTS (en niet UHP) alleen via de rb invloed kan uitoefenen op omgang, kon dat hier met schriftelijke aanwijzing. Rb had invulling daarvan namelijk al aan GI overgelaten.
Openbare aanbestedingsprocedure mag niet ten koste gaan van kind - doorplaatsen "zeer onwenselijk"
Rechtbank Noord-Holland 13-05-2019 (pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3996
Belang kind is gediend bij continuïteit en dus voortzetting behandeling (EMDR-therapie) in huidige instelling. Kind niet 'doorplaatsen' als gevolg van openbare aanbestedingsprocedure. Machtiging gesloten jeugdhulp
Huiselijk geweld, spanning echtscheiding, eergerelateerde dreiging: ondertoezichtstelling
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-05-2019 (pub. 17-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1735
Anders dan rb is hof van oordeel dat er meer dan voldoende reden is om verzoek OTS toe te wijzen. Kinderen hebben al teveel meegemaakt; ernstige ontwikkelingsbedreiging. Situatie verergerd sinds eerste aanleg.
Moeder behept met psychische aandoening maar onderkent dat niet: beëindiging gezag
Rechtbank Noord-Nederland 08-05-2019 (pub. 16-05-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1944
Ouders hebben psychische aandoening. Moeder ontkent haar problematiek echter, waardoor behandeling niet op gang komt. Kind (baby) reeds bij pleeggezin. Woonperspectief moet z.s.m. duidelijk worden. Einde gezag.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 01-05-2019
(pub. 22-05-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1241
Gesloten plaatsing. Minderjarige wordt bijna 18 jaar. Op dit moment is er geen sprake van behandeling of behandelplan. Plaatsing strekt enkel tot het beperken van de bewegingsvrijheid. Voor deze maatregel ontbreekt de juridische grondslag. Afwachten NIFP-onderzoek maakt dit niet anders.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-05-2019
(pub. 22-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1849
Ondertoezichtstelling
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19-02-2019

(pub. 21-05-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:2275
“Vervallen verklaring schriftelijke aanwijzing. Bij eerdere beschikking is bepaald dat vader en de minderjarigen gerechtigd zijn tot contact met elkaar op een nader door de GI te bepalen wijze. Aangezien het geven van de schriftelijke aanwijzing in dit geval het instrument is waarmee de GI een dergelijke vrije bevoegdheid kan invullen, gaat de kinderrechter er van uit dat de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 14 december 2018 niet in de weg staat aan het geven van een schriftelijke aanwijzing in onderhavige situatie. De wijze waarop ...
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-05-2019
(pub. 20-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1846
De minderjarige wordt in zijn ontwikkeling bedreigd, omdat het contact tussen hem en zijn vader niet tot stand kan komen binnen het vrijwillige kader. Het is van belang dat de ouders leren om met elkaar samen te werken, op een manier waarbij de minderjarige niet wordt belast.
Rechtbank Den Haag 21-03-2019
(pub. 20-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3971
Verlenging ondertoezichtstelling. Afwijzing verlenging machtiging uithuisplaatsing. De minderjarigen verblijven bij de grootouders, tevens pleegouders. De moeder verblijft hier sinds een half jaar eveneens. Er is thans feitelijk geen sprake meer van een uithuisplaatsing. Een machtiging uithuisplaatsing leent zich niet voor louter het afdwingen van een pleegzorgvergoeding. Evenmin kan de financiële problematiek van de moeder redengevend zijn voor een machtiging uithuisplaatsing. Volgt afwijzing machtiging uithuisplaatsing.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN