ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Korte metten met moeder die dochtertje (7) tegen vader opzette
Rechtbank Limburg 19-04-2019 (pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:6477
Rb Limburg geeft, met voorbijgaan aan advies Raad, gedetailleerde opsomming van wat moeder moet doen om omgang tussen vader en kind te effectueren. Desnoods lijfsdwang als dwangsommen niet helpen.
GI had toestemming wijziging verblijf moeten verzoeken
Rechtbank Noord-Holland 04-07-2019 (pub. 08-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:5825
De GI behoeft ook toestemming voor wijziging verblijf minderjarige als GI de minderjarigen terug wil plaatsen bij een gezaghebbende ouder en de GI niet voornemens is om de machtiging tot uithuisplaatsing te verlengen.
Uitblijven kindgesprek leidt tot schriftelijke aanwijzing GI
Rechtbank Noord-Nederland 19-04-2019 (pub. 04-07-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:2864
Doordat moeder voorwaarden bleef stellen aan kindgesprek, kwam doel OTS in gevaar. Rb: aanwezigheid van vertrouwenspersoon bij kindgesprek volgt niet uit Jeugdwet. Toestemming GI om met kind alleen te praten.
GI negeert Rb en volgt eigen koers
Rechtbank Noord-Nederland 02-07-2019 (pub. 03-07-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:2863
Door GI is onvoldoende geïnvesteerd in band tussen kind en moeder om terugkeer naar huis te bewerkstelligen. Dit is vereist ogv EHRM, voordat verderstrekkende maatregel mag worden overwogen. Rb beëindigt uithuisplaatsing.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 08-07-2019
(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1828
Gezagsbeëindiging. Minderjarige van 16 jaar is al 11 jaar uithuisgeplaatst. Beëindiging staat niet meer in verhouding tot recht op family life moeder. Verzoek raad afgewezen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019
(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2420
Bekrachtiging verlenging uithuisplaatsing. Perspectief in pleeggezin. Geen verbetering ten opzichte van vorige beschikking hof in situatie ouders.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019
(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2421
Beslissing op een spoedappel van de GI tegen afwijzing van haar verzoek om verlenging van ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing van een zeer jonge drieling. Geen tijd voor voorafgaand verhoor van belanghebbenden.Vernietiging van de afwijzende beschikking in eerste aanleg. Alsnog toewijzing van inleidende verzoeken van de GI ter zake verlenging ots en muhp voor de duur van zes weken. Aanhouding van behandeling en beslissing voor het overige, met dagbepaling voor het verhoor van belanghebbenden binnen 14 dagen na deze...
Gerechtshof Den Haag 15-05-2019
(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1956
Verzoek tot voogdijwijziging (art. 1:299a BW) ingesteld door de pleegmoeder. Ontslag van gecertificeerde instelling en benoeming van grootmoeder.
Centrale Raad van Beroep 17-07-2019
(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:CRVB:2019:2362
Afwijzing aanvraag om jeugdhulp. Het college heeft voldoende zorgvuldig onderzoek gedaan en deugdelijk gemotiveerd dat de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de ouders van appellant toereikend zijn om zelf de aangevraagde hulp en ondersteuning te kunnen bieden. Geen aanleiding tot nader onderzoek. Niet is gebleken dat de door de moeder geboden hulp redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht. Afwijzing verzoek om schadevergoeding.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN