ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Amerikaans-Nederlands meisje kan niet in Nederland onder toezicht worden gesteld
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-12-2019 (pub. 10-12-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:10470
Rb was niet bevoegd om kennis te nemen van verzoek tot OTS/UHP van 13-jarig meisje dat in Amerika is geboren en - sinds dit jaar - in Nederland verblijft. Brussel II-bis/HKBV/5 Rv bieden i.c. onvoldoende grondslag.
GI had inhoud verzoekschrift uithuisplaatsing met kind moeten bespreken
Rechtbank Rotterdam 29-10-2019 (pub. 06-12-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:9041
GI had om uithuisplaatsing kind (17 jaar) gevraagd, maar de inhoud van het verzoekschrift niet met hem besproken. De directe aanleiding tot het verzoek (incident) is ook niet belangrijk genoeg meer. Afwijzing verzoek.
Schriftelijke aanwijzing over omgang is in strijd met wetgeving en rechtspraak: geen bekrachtiging
Rechtbank Rotterdam 04-01-2019 (pub. 06-12-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:89
Verzoek GI om bekrachtiging schriftelijke aanwijzing over omgang afgewezen, omdat deze in strijd is met wet en rechtspraak van de Hoge Raad (HR 14 december 2018). GI moet omgangsverzoek indienen.
GI en RvdK handelen niet in belang kind: opheffing uithuisplaatsing
Rechtbank Rotterdam 06-09-2018 (pub. 05-12-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:11382
Kind is in uitwijkhuis geplaatst (ipv crisisopvang) terwijl dit een achterhaald plan was. Omgang ouders/kind was bovendien zonder opgaaf van reden fors verminderd. Gang van zaken is niet in belang kind. Opheffing UHP.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-12-2019
(pub. 13-12-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4500
Het gezag van de moeder wordt beëindigd. Aanvaardbare termijn van de kinderen is verstreken.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-12-2019
(pub. 13-12-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4498
Uithuisplaatsing bekrachtigd. Inmiddels ligt bij de rechtbank verzoek gezagsbeëindigende maatregel. Ligt nu niet voor aan het hof, maar de vraag of de aanvaardbare termijn in deze situatie al voorbij is, verdient nog aandacht.
Rechtbank Noord-Nederland 13-12-2019
(pub. 13-12-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:5168
De gemeentes zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015 en de Jeugdwet. De gemeentes verlenen die ondersteuning aan jeugdigen en cliënten in de regel niet zelf, maar besteden dit uit aan zorgaanbieders. Vanwege het aflopen van de huidige contracten op 31 december 2019, hebben de gemeentes op 8 juli 2019 vier aanbestedingen aangekondigd om de hiervoor bedoelde ondersteuning weer 'in de markt' te zetten. Cosis, een grote zorgaanbieder, is een kort geding tegen de gemeente...
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-12-2019
(pub. 13-12-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4494
Vernietiging ots met terugwerkende kracht. Door beslissingen rechtbank dat vader geen gezag en geen omgang meer heeft met de minderjarige, is de ontwikkelingsbedreiging vanaf dat moment niet langer aanwezig.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-12-2019
(pub. 13-12-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4493
Bekrachtiging verlenging machtiging uithuisplaatsing bij vader (ouder zonder gezag). Moeder wil het liefste een co-ouderschap; hof vindt dat nog een brug te ver. Moeder kampt met persoonlijke problematiek, waardoor zij de minderjarige niet kan bieden wat zij nodig heeft. Bij vader vindt de minderjarige rust en stabiliteit.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN