ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Corona en jeugdzorg
Bezoek- en omgangsregelingen voor jeugdzorg (Jeugdzorg Nederland 26-03-2020)
In verband met het coronavirus zijn door het Nederlands Jeugdinstituut omgangsregelingen geformuleerd voor de jeugdzorg.
Wat kan en mag de GI (niet)?
Rechtbank Noord-Nederland 19-02-2020 (pub. 24-03-2020), ECLI:NL:RBNNE:2020:1344
Co-ouderschap, hoofdverblijf kinderen bij moeder. Na fysieke escalatie bij begeleide omgang heeft GI besloten dat kinderen volledig bij vader zouden verblijven. Dat is zonder machtiging uithuisplaatsing onrechtmatig. Afwijzing MUHP.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-03-2020 (pub. 24-03-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:2235
Na beëindiging gezag moeder over uithuisgeplaatste kinderen wordt omgang met moeder beperkt: dat is volgens voogd "gebruikelijke gang van zaken". Hof kan zich hier niet in vinden: maatwerk is aangewezen, uitgaande van belang kind.
Corona en (familie-)procesrecht
Rechtbank Rotterdam 17-03-2020 (pub. 19-03-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:2349
Vanwege het coronavirus wordt een beslissing genomen zonder dat een fysieke zitting is gehouden. Telefonisch horen van betrokkenen volstaat gelet op uitzonderlijke omstandigheden. OTS en MUHP kind worden verlengd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-03-2020
(pub. 08-04-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:2755
Ouder zonder gezag is geen belanghebbende bij de opheffing van de ondertoezichtstelling omdat de ondertoezichtstelling niet (specifiek) gericht is geweest op effectuering van het recht van die ouder op family life met het kind.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-03-2020
(pub. 08-04-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:2753
De aanhoudende strijd tussen ouders heeft geleid tot gedrags- en loyaliteitsproblemen bij het kind. De door een deskundige voorgestelde zorgregeling is te belastend voor het kind. Hof stelt een voorlopige zorgregeling vast met minder wisselmomenten voor de duur van 3 maanden en wil dan een verslag ontvangen van het verloop van deze regeling. Pas dan zal het Hof definitief beslissen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-03-2020
(pub. 08-04-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:2747
Ouders moeten ten behoeve van hun kinderen solo parallel ouderschap proberen. De jeugdbeschermer kan als buffer tussen de ouders fungeren. Het gezamenlijk gezag blijft vooralsnog in stand.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-03-2020
(pub. 07-04-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:1095
Bekrachtiging bestreden beschikking, zij het op andere gronden. Eerst is systeemtherapie nodig (waar alle partijen mee hebben ingestemd), om opnieuw de verbinding te leggen tussen alle betrokkenen waarna naar contactherstel toegewerkt kan worden.
Rechtbank Den Haag 13-01-2020
(pub. 07-04-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:791
vervangende toestemming tot verhuizing aangehouden in afwachting van aanvullend raadsonderzoek
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN