ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen omgangsregeling voor voormalige juridische vader
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019 (pub. 16-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2408
Nu kind kennismaakt met zijn vermoedelijke biologische vader, zou het bijzonder verwarrend zijn als hij ook omgang zou hebben met voormalige juridische vader die hij niet (meer) kent. Geen omgangsregeling.
Nauwe persoonlijke betrekking tussen kleinkind en grootouders in Engeland?
Gerechtshof Amsterdam 12-03-2019 (pub. 18-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:858
Bevestigend antwoord, gezien aard en frequentie van voormalige contacten in relatie tot afstand tussen woonplaats kind en VK. Ook van belang dat grootouders enige schakel zijn met overleden moeder van kind.
Heeft ex-partner van moeder recht op omgang met kind?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-10-2018 (pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:8798
Man niet de (biol./jur.) vader, wel family life tijdens samenwoning. Man ontvankelijk in verzoek tot omgang, maar verzoek wordt afgewezen: in strijd met de zwaarwegende belangen van kind.
Family life en omgang voormalige pleegouders?
Rechtbank Midden-Nederland 09-07-2018 (pub. 16-07-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:3072
GI en voormalige pleegouders oneens over omgang met meisje in gesloten instelling. Stem meisje zelf komt niet naar voren. Benoeming bijzondere curator en vaststelling voorlopige omgangsregeling.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019

(pub. 16-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2408
Begrijpelijk dat man zich met kind (bijna 4) verbonden voelt. Hij heeft immers in eerste fase van diens leven een vaderrol vervuld en hem als eigen kind mede verzorgd en opgevoed, ondanks de twijfel over zijn verwekkerschap. Nu kind kennismaakt met zijn vermoedelijke biologische vader en diens familie, zou het voor kind echter bijzonder verwarrend zijn als hij ook omgang zou hebben met voormalige juridische vader die niet zijn biologische vader is en die hij ook niet (meer) kent. Volgt afwijzing verzoek omgangsregeling.
Gerechtshof Amsterdam 23-04-2019
(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1422
Omgangsregeling met grootmoeder.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22-03-2019
(pub. 02-04-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:1334
Grootmoeder niet-ontvankelijk in verzoek om omgangsregeling. Geen nauwe persoonlijke betrekking: ze heeft geen substantieel deel vd verzorging en opvoeding van kleinkind voor haar rekening genomen. Evenmin sprake ve zodanige structurele en intensieve oppasregeling dat deze het gebruikelijke contact tussen een grootmoeder en een kleinkind oversteeg. Afgezien hiervan is omgangsregeling ook niet in belang kind. Gezien relatie oma-ouders geen onbelast contact met oma mogelijk voor hem. Dit is te onveilig.
Gerechtshof Amsterdam 12-03-2019

(pub. 18-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:858
Moeder overleed in 2009. Grootouders kind (2008) mz, die in het VK wonen, vragen in kort geding omgangsregeling en regeling voor telefonisch contact. Hof: grootouders ontvankelijk in hun verzoek, gezien aard/frequentie contacten die er tot 2017 met kleinzoon waren. Sprake van nauwe persoonlijke betrekking, mede gelet op afstand tussen woonplaats kind en het VK. Tevens spoedeisendheid. Doch onderzoek of gevraagde omgangsrooster in belang kind is, leent zich niet voor behandeling in kg. Wel voorlopige regeling belcontacten.
Gerechtshof Amsterdam 22-01-2019
(pub. 05-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:167
Grootmoeder niet- ontvankelijk in verzoek om omgangsregeling. Haar contacten met de kinderen waren niet anders dan de gebruikelijke, in het dagelijks verkeer plaatsvindende, familiecontacten tussen een grootmoeder en haar kleinkinderen. Hoewel sprake was van regelmatig contact, is onvoldoende gebleken dat zij een substantieel deel vd verzorging vd kinderen voor haar rekening nam en evenmin dat sprake was ve structurele oppasregeling, zoals voor het aanvaarden van de ontvankelijkheid vh verzoek vereist is.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Omgang met grootouders/andere niet-ouders

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN