ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Gedrag van partijen tijdens huwelijk week af van huwelijkse voorwaarden
Rechtbank Amsterdam 15-05-2019 (pub. 19-06-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:3486
Pp sloten huwelijkse voorwaarden maar gedroegen zich alsof ze in gemeenschap waren gehuwd. Ogv redelijkheid en billijkheid laat Rb hwvw buiten beschouwing tav woning: pp gelijk gerechtigd tot waarde ervan.
Verhouding huwelijkse voorwaarden en later gesloten potovereenkomst
Parket bij de Hoge Raad 10-05-2019 (pub. 07-06-2019), ECLI:NL:PHR:2019:498
Huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding. Partijen hebben daarna onderhandse potovereenkomst gesloten ter verdeling jaarlijkse winsten. Hof: potovk niet nietig, is uitvoeringsovk. Blijft vlg A-G in stand.
Vergoedingsrecht vrouw inzake woning is en blijft € 97.000
Gerechtshof Amsterdam 07-05-2019 (pub. 14-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1613
Vrouw voert aan dat waarde woning c.q. de bedoeling van pp over haar daarmee samenhangende vergoedingsrecht afwijkt van de akte huwelijkse voorwaarden, maar wordt daarin niet gevolgd. Grief faalt.
Man stelt verknochtheid maar partijen zijn geen finaal verrekenbeding overeengekomen
Gerechtshof Amsterdam 16-04-2019 (pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1364
Man doet beroep op verknochtheid (van verzekeringspolissen) maar huwelijksvoorwaarden bevatten wel periodiek maar geen finaal verrekenbeding. Reeds daarom geen geslaagd beroep op verknochtheid.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 15-05-2019

(pub. 19-06-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:3486
Bij uitzondering wordt door Rb afgeweken van hwlvw waarin wettelijk deelgenootschap is opgenomen. Vrouw betoogt dat hwlvw voor echtelijke woning naar R&B onaanvaardbaar zijn. Dit slaagt, omdat onderling overeenstemmend gedrag tijdens huwelijk, dat afweek van hwlvw, door Rb van doorslaggevend belang wordt geacht, zoals: appartementen nu 1 woning, niet op staat van aanbrengsten, beiden geïnvesteerd en hfd aansprakelijk hypotheekschulden. Rb wikkelt gehele woning af als (pseudo) gemeenschap waarin pp gelijk gerechtigd zijn.
Rechtbank Noord-Holland 08-05-2019
(pub. 17-06-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:5151
Ter zitting bereikte overeenstemming mbt verdeling VOF (afrekenen obv peildatum 1/1/2010 tegen balans 31/12/2009) is vastgelegd in tussenbeschikking. Vrouw komt hierop terug. Rb: er is sprake van een bindende eindbeslissing. Niet gebleken dat deze berust op een onjuiste feitelijke of juridische grondslag. Benoeming deskundige teneinde onderneming te waarderen obv uitgangspunten zoals ter zitting door partijen overeengekomen.
Parket bij de Hoge Raad 10-05-2019

(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:PHR:2019:498
Huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding. Partijen hebben daarna potovereenkomst gesloten ter verdeling jaarlijkse winsten. Verhouding potovk/ huw. vw. Vrouw klaagt tegen Hofoordeel dat potovk niet nietig is (uitvoeringsovk, dus geen schending notariële vormvereiste). Man klaagt in incidentele beroep over afwijzing van vordering uit onverschuldigde betaling ogv potovk en afwijzing vergoeding verbouwingskosten. A-G concludeert tot verwerping principale cassatieberoep vrouw en vernietiging in incidenteel beroep man.
Gerechtshof Amsterdam 07-05-2019

(pub. 14-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1613
Vrouw vordert vergoedingsrecht van € 172.000 i.p.v. € 92.000 gezien waardeontwikkeling woning alsmede hoger bedrag kosten huishouding. Haar grieven falen: hof overweegt dat huwelijkse voorwaarden waarde woning aangeven en dat andere bedoeling pp. niet wordt aangetoond. Rb aangesloten bij begrote kosten in hwlvw voor vergoedingsrecht man: onterecht, hof gaat uit van daadwerkelijke investering nu dit weinig afwijkt. Hof kan door betwistingen niet vaststellen welke berekening kosten huishouding juist is en wijst grief vrouw af.
Rechtbank Rotterdam 19-04-2019
(pub. 30-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3424
Echtscheiding. Hoofdverblijfplaats en zorgregeling. Kinderbijdrage. Partnerbijdrage; toekennen verdiencapaciteit bij behoeftigheid. Draagkracht; inkomen uit vermogen. Geen limitering of nihilstelling. Afwikkeling huwelijkse voorwaarden; finaal verrekenbeding. Berekening aandeel in vermogensaanwas naar rato bruto inkomen tijdens huwelijk. Woning wordt niet in verrekening betrokken.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN