Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Titel 8 Huwelijksvoorwaarden X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Nieuwe woonlast man mag voor berekening pal maximaal de helft zijn vd rentelast vd woning van pp gedurende het huwelijk.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-11-2018 (pub. 13-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9759
Zeker nu de man steeds heeft gesteld dat hij aanzienlijke maandlasten heeft in verband met het aflossen op de grote schulden van partijen en hij bekend was met zijn onderhoudsverplichting jegens de kinderen en de vrouw, is het hof evenals de rechtbank van oordeel dat zijn deel van de woonlast met zijn nieuwe partner de helft van de last verbonden aan de echtelijke woning niet dient te overtreffen.
Aflossing studieschuld door vrouw valt niet onder verrekenbeding
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-07-2017 (pub. 10-08-2018), ECLI:NL:GHSHE:2017:3077
Studieschuld vrouw is afgelost uit inkomen vrouw. Inkomen in zoverre verteerd, geen sprake van investering met overgespaard inkomen, geen grond voor verrekening. Evenmin vergoedingsrecht.
Geen verrekening over tijd van niet samenwonen
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28-06-2018 (pub. 17-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2772
Hof: partijen hebben in de huwelijksvoorwaarden met samenwonen bedoeld 'als partners bij elkaar leven' en niet 'feitelijk bij elkaar wonen'.
Verrekening R-C schuld?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-02-2018 (pub. 27-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1941
Geen verrekening van schulden (R-C schuld), die immers geen (her)belegging van overgespaarde inkomsten zijn. Man zou wel vergoedingsrecht hebben als hiermee tlv vrouw komende schulden waren betaald.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALHV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-11-2018
(pub. 13-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9759
Berekening NBI van DGA. Geen invloed r-c-schuld en dubbele woonlasten op draagkracht man en behoefte vrouw. Man en vrouw dienen schulden beiden van hun beschikbare vrije ruimte te voldoen. Invloed huwelijksgerelateerde achterstand op arbeidsmarkt op behoeftigheid vrouw. Nieuwe woonlast man mag voor berekening pal maximaal de helft zijn vd rentelast vd woning van pp gedurende het huwelijk. Onverkorte toepassing finaal verrekenbeding niet onaanvaardbaar. Vrouw moet bedrag van € 96.152,- aan man voldoen.
HVFP
Parket bij de Hoge Raad 14-09-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1030
Art. 81 lid 1 RO. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:3303. Vermeerdering van eis na cassatie en niet-ontvankelijkheidsverweer. Art.130 lid 1 Rv en art. 424 Rv. Grenzen rechtsstrijd. Goede procesorde. Haviltexmaatstaf ook v.t. indien partijen op de tekst van de overeenkomst haaks op elkaar staande bedoelingen en verwachtingen baseren en geen van beider interpretaties aanstonds volstrekt onaannemelijk is. Waarde (certificaten van) aandelen: reeds rekening gehouden met evt. aanmerkelijk belang-claim.
HVFP
Hoge Raad 19-10-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:HR:2018:1981
Art. 81 lid 1 RO. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:3303. Conclusie Parket HR (zie ECLI:NL:PHR:2018:1030) tot verwerping van zowel het principale als het incidentele cassatieberoep gevolgd.
HV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-10-2018
(pub. 10-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8821
Huwelijkse voorwaarden. Periodiek verrekenbeding. Niet-uitgekeerde winsten. Man toegelaten tot tegenbewijs van het uit artikel 1:141 lid 3 BW voortvloeiende bewijsvermoeden dat zijn banksaldi tot het verrekenplichtig vermogen behoren. Tegenbewijs iets anders dan bewijs van tegendeel.
HV
Gerechtshof Den Haag 19-09-2018
(pub. 10-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2415
Pp. sluiten huw.vw. Een half jaar daarna sluiten zij ovk vastgelegd op vignet papier van Koninklijke Notariele Broederschap, waarbij vrouw voor iedere maand huwelijk een bedrag toekomt. Ovk is nietig nu deze ivm het huwelijk van partijen staat, derhalve huw.vw. betreft en deze op straffe van nietigheid niet voldoet aan vormvereiste Art. 1:115 BW. Schuld kan niet aangemerkt worden als overgespaard inkomen. De aandelen in een BV kunnen nimmer een negatieve waarde hebben.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN