Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Uitleg / Haviltex X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Echtscheidingsconvenant moet worden nagekomen
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-10-2018 (pub. 25-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4432
Vrouw wil verkoop woning, want geen ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Afgewezen: geen leemte in convenant en naleving (voortzetting hoofd. aanspr. en zo nodig vrijwaring) niet onaanvaardbaar.
Overgeslagen goed
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-02-2018 (pub. 03-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1699
Partijen vergeten in 2005 gezamenlijke polis te verdelen. Toedeling aan man, die helft van de waarde aan vrouw dient te vergoeden, onder verrekening van premies die vrouw vanaf 2005 verschuldigd is.
Uitleg (afwijking?) samenlevingsovk c.q. huwelijksvoorwaarden
Hoge Raad 20-04-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:HR:2018:643
Vrouw overlijdt na uitspreken echtscheiding, maar vóór ontbinding huwelijk. Finaal verrekenbeding geldt alleen igv overlijden, maar man heeft geen recht op finale verrekening: geen sprake meer van solidariteit.
Verdeling zonder levering?
Gerechtshof Den Haag 31-10-2017 (pub. 19-01-2018), ECLI:NL:GHDHA:2017:4000
Partijen sloten in 1995 een (stilzwijgende) overeenkomst tot verdeling mbt de echtelijke woning. Dat goederenrechtelijk niet is geleverd doet daar niet aan af.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALFIFP
Parket bij de Hoge Raad 26-10-2018
(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1189
Overeenkomstenrecht. Uitleg vaststellingsovereenkomst vanwege beëindiging samenwoning. Voor wiens rekening komt het risico van belastingheffing over maandelijkse (pensioen)uitkering? Klachten over miskenning Haviltex-maatstaf en passeren stellingen en bewijsaanbod.
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-10-2018
(pub. 25-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4432
Geen leemte in echtscheidingsconvenant en evenmin ogv redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar om beroep te doen op naleving.
HVFP
Parket bij de Hoge Raad 14-09-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1030
Art. 81 lid 1 RO. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:3303. Vermeerdering van eis na cassatie en niet-ontvankelijkheidsverweer. Art.130 lid 1 Rv en art. 424 Rv. Grenzen rechtsstrijd. Goede procesorde. Haviltexmaatstaf ook v.t. indien partijen op de tekst van de overeenkomst haaks op elkaar staande bedoelingen en verwachtingen baseren en geen van beider interpretaties aanstonds volstrekt onaannemelijk is. Waarde (certificaten van) aandelen: reeds rekening gehouden met evt. aanmerkelijk belang-claim.
HVFP
Hoge Raad 19-10-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:HR:2018:1981
Art. 81 lid 1 RO. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:3303. Conclusie Parket HR (zie ECLI:NL:PHR:2018:1030) tot verwerping van zowel het principale als het incidentele cassatieberoep gevolgd.
HVFP
Gerechtshof Amsterdam 18-09-2018
(pub. 08-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3575
Diverse geschilpunten nav convenant. Uitleg. Ter zitting in 1e aanleg heeft advocaat V vordering tav effectenportefeuille ingetrokken en erkend dat beslag ten onrechte is gelegd. V komt hier in appel op terug en vermeerdert haar verzoek met een nieuwe vordering tav deze portefeuille. Hof: V is ontvankelijk, geen gerechtelijke erkentenis. Volgt alsnog toewijzing vordering V om M te veroordelen tot overleggen bescheiden op straffe van dwangsom. Tevens beoordeling diverse andere posten, waaronder gebruiksvergoeding.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Uitleg / Haviltex

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN