ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Einde relatie betekent niet dat geldlening direct opeisbaar is
Gerechtshof Amsterdam 27-11-2018 (pub. 22-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:5149
Geldlening aan dochter en haar partner; looptijd 30 jaar en aflossingsvrij. Vordering tot terugbetaling vanwege verbroken relatie afgewezen: geen geldige opzeggingsgrond, geen leemte in ovk.
Was man in 2014 (scheiding) en 2018 (verdeling) nog gebonden aan convenant uit 2012?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019 (pub. 18-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3426
Pp sluiten in 2012 een echtscheidingsconvenant, scheiden van echt in 2014/2015, en procederen over de huwelijksvermogensrechtelijke gevolgen in 2018/2019. Hof: man is onverkort gebonden aan convenant.
Overeenkomst verhindert beroep op natuurlijke verbintenis
Gerechtshof Den Haag 15-01-2019 (pub. 22-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:89
Vrouw stelt dat sprake is van natuurlijke verbintenis van man jegens haar. Hof: nu er overeenkomst is gesloten mbt de (financiële) afwikkeling van de samenleving, is geen plaats meer voor een natuurlijke verbintenis.
Verhindert samenlevingsovereenkomst de toegang tot rechter?
Rechtbank Noord-Holland 14-11-2018 (pub. 29-11-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:9868
Opgenomen in samenlevingsovereenkomst: uitleg wordt voorgelegd aan onpartijdig persoon. Maar geschil gaat over omvang en verdeling van de gemeenschap. Is geen uitleg, dus Rb is bevoegd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 07-03-2019

(pub. 28-06-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2044
Kinderalimentatie van openbare orde? Rb gaat niet voorbij aan door ouders gesloten ovk. Ondergrens (art. 1:400 lid 2 BW): afspraak kan niet tot gevolg hebben dat in feite wordt afgezien van KAL die volgens wet verschuldigd zou zijn. Beding dat verhindert dat KAL naar boven wordt bijgesteld, zal daar al snel mee op gespannen voet staan. Geen redenen om aan te nemen dat afspraak kinderen te kort doet. Nu niet gebleken dat woning/onderneming meer waard waren dan opgenomen, geen sprake benadeling vrouw, laat staan voor meer dan 1/4.
Rechtbank Den Haag 10-04-2019
(pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4407
Onduidelijk convenant: opgesteld door partijen en slechts - zonder juridische advisering- ingediend door mr. X. De woning werd door hen onvoorwaardelijk toebedeeld aan man, terwijl schuld aan beiden werd 'toebedeeld'. Over ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid werd niet gerept, kapitaalvz werd vergeten en finale kwijting is opgenomen. Rb bepaalt dat uitleg man wordt gevolgd: woning zou op termijn worden verkocht, is onverdeeld gebleven. Vordering man eigenaarslasten wordt verrekend met vordering vrouw gebruikerslasten.
Gerechtshof Amsterdam 27-11-2018

(pub. 22-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:5149
Geldleningen aan dochter en/of haar partner, looptijd 30 jaar (eindigt in 2039) en aflossingsvrij. Nadat de relatie is verbroken vordert moeder jegens partner dochter terugbetaling. Afgewezen, nu in de overeenkomst de mogelijkheid van opzegging wegens het verbroken zijn van de relatie niet is opgenomen. Geen toepassing van art. 6:248 lid 1 BW (geen leemte, dus geen aanvulling ogv redelijkheid en billijkheid) en evenmin van art. 6:258 BW (de door moeder gewenste opzegging is geen wijziging maar nieuw).
Gerechtshof Amsterdam 23-04-2019

(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1446
Dat partijen hebben afgesproken dat aan vrouw geen rentevergoeding toekomt over het haar schuldig gebleven bedrag voor haar aandeel overwaarde woning, betekent niet dat man geen wettelijke rente verschuldigd kan zijn aan vrouw, indien hij in verzuim is het verschuldigde bedrag te voldoen (art. 6:119 BW). Vrouw heeft man niet in gebreke gesteld. Wel staat vast dat man niet wenst te betalen. Man is de wettelijke rente aan vrouw verschuldigd vanaf datum kort nadat hij te kennen heeft gegeven dat hij niet zal nakomen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019

(pub. 18-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3426
Wilsovereenstemming mbt ovk die pp op of rond 5-3-2012 sloten. Reikwijdte: de ovk en daarmee de kwijtingsclausule had betrekking op gehéle boedel. Vervolgvraag of deze ovk ook nog gold toen partijen in 2014 /15 na tijdelijk herstel relatie alsnog scheidden, en of in 2018/19 nog nakoming kon worden verlangd, bevestigend beantwoord. Vermogenssituatie tussen partijen bij definitieve uiteengaan niet anders dan in 2012, en a fortiori niet in zodanige mate dat vrouw in redelijkheid geen beroep meer op kwijtingsclausule toekwam.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Uitleg / Haviltex

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN