Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Uitleg / Haviltex X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Overgeslagen goed
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-02-2018 (pub. 03-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1699
Partijen vergeten in 2005 gezamenlijke polis te verdelen. Toedeling aan man, die helft van de waarde aan vrouw dient te vergoeden, onder verrekening van premies die vrouw vanaf 2005 verschuldigd is.
Uitleg (afwijking?) samenlevingsovk c.q. huwelijksvoorwaarden
Hoge Raad 20-04-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:HR:2018:643
Vrouw overlijdt na uitspreken echtscheiding, maar vóór ontbinding huwelijk. Finaal verrekenbeding geldt alleen igv overlijden, maar man heeft geen recht op finale verrekening: geen sprake meer van solidariteit.
Verdeling zonder levering?
Gerechtshof Den Haag 31-10-2017 (pub. 19-01-2018), ECLI:NL:GHDHA:2017:4000
Partijen sloten in 1995 een (stilzwijgende) overeenkomst tot verdeling mbt de echtelijke woning. Dat goederenrechtelijk niet is geleverd doet daar niet aan af.
Eerst Haviltexen, dan pas aanvullen overeenkomst
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-01-2018 (pub. 04-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:28
Vrouw verzoekt aanvulling convenant. Hof: alvorens aan aanvulling van overeenkomst kan worden toegekomen dient overeenkomst te worden uitgelegd a.d.h.v. Haviltex-maatstaf.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Rechtbank Den Haag 18-10-2017
(pub. 12-09-2018), ECLI:NL:RBDHA:2017:16651
Financiële afwikkeling samenlevers met samenlevingscontract. Eerste tussenvonnis. Tweede tussenvonnis ECLI:NL:RBDHA:2017:16648. Discussie over inboedel. In contract opgenomen dat alle inboedel voor relatie privé-eigendom van vrouw is. Partijen geschillen over reden opname bepaling en uitleg. O.g.v. Haviltex wordt man toegelaten tot het leveren van bewijs. Rb van mening dat contract niet beoogd relatie voorafgaand aan contract te regelen. Vorderingen vrouw op man destijds deels verjaard, deels nog bestaand.
HVFP
Rechtbank Den Haag 27-12-2017
(pub. 12-09-2018), ECLI:NL:RBDHA:2017:16648
Samenlevers met samenlevingscontract. Tweede tussenvonnis. Eerste tussenvonnis ECLI:NL:RBDHA:2017:16651. Financiële afwikkeling. Discussie over inboedel. In contract opgenomen dat alle inboedel voor relatie privé-eigendom van vrouw is. O.g.v. Haviltex is man toegelaten tot het leveren van bewijs omtrent reden en achtergrond bepaling. Na schriftelijke verklaring notaris wordt man toegelaten tot leveren van nader bewijs door het horen van getuigen.
HVFP
Gerechtshof Amsterdam 28-08-2018
(pub. 06-09-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3123
Beëindigde affectieve relatie. Uitleg vaststellingsovereenkomst betreffende verdeling registergoederen en schulden. Ziet deze op alle of slechts op enkele schulden? Haviltex. Hof: dat partijen hebben bedoeld met de overeenkomst een regeling af te spreken waarbij de financiële verwevenheid van partijen zou worden ontvlochten en die betrekking heeft op alle gezamenlijke schulden van partijen, althans de vrouw mocht deze bedoeling redelijkerwijs toekennen aan de overeenkomst.
HVFP
Rechtbank Overijssel 27-08-2018
(pub. 28-08-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:3102
Pp sluiten okt. 2017 addendum op eerdere ovk waarin vrouw tot 2024 het uitsluitend gebruik vd woning krijgt. Door eerdere samenwoning vrouw spreken pp af dat de man woning per 1-9 mag betrekken. Man dient eigen woning begin okt. te verlaten. Vrouw komt vervolgens met eis dat man voor haar vertrek haar een vergoeding moet verstrekken of haar moet ontslaan uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Rb beslist in kg dat uitleg ovk. in bodemzaak aan de orde dient te komen en wijst verzoek man tot ontruiming vd woning toe.
HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-07-2018
(pub. 24-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6568
Uitleg bepaling in echtscheidingsconvenant: "Kosten en baten die voortkomen uit de rechtszaak n.a.v. het ongeval in 1997 zullen worden vereffend volgens de wet en geldende rechtspraak m.u.v. smartengeld dat 50/50 zal worden verdeeld." Haviltex. Hof sluit aan bij de in wet en geldende jp. gehanteerde uitgangspunten over de verknochtheid. Uit de dagv. in letselschadeprocedure kan afgeleid worden in hoeverre de letselschade-uitkering betrekking heeft op de huwelijkse periode en derhalve in gemeenschap van p.p. is gevallen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Uitleg / Haviltex

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN