ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Einde relatie betekent niet dat geldlening direct opeisbaar is
Gerechtshof Amsterdam 27-11-2018 (pub. 22-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:5149
Geldlening aan dochter en haar partner; looptijd 30 jaar en aflossingsvrij. Vordering tot terugbetaling vanwege verbroken relatie afgewezen: geen geldige opzeggingsgrond, geen leemte in ovk.
Was man in 2014 (scheiding) en 2018 (verdeling) nog gebonden aan convenant uit 2012?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019 (pub. 18-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3426
Pp sluiten in 2012 een echtscheidingsconvenant, scheiden van echt in 2014/2015, en procederen over de huwelijksvermogensrechtelijke gevolgen in 2018/2019. Hof: man is onverkort gebonden aan convenant.
Overeenkomst verhindert beroep op natuurlijke verbintenis
Gerechtshof Den Haag 15-01-2019 (pub. 22-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:89
Vrouw stelt dat sprake is van natuurlijke verbintenis van man jegens haar. Hof: nu er overeenkomst is gesloten mbt de (financiële) afwikkeling van de samenleving, is geen plaats meer voor een natuurlijke verbintenis.
Verhindert samenlevingsovereenkomst de toegang tot rechter?
Rechtbank Noord-Holland 14-11-2018 (pub. 29-11-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:9868
Opgenomen in samenlevingsovereenkomst: uitleg wordt voorgelegd aan onpartijdig persoon. Maar geschil gaat over omvang en verdeling van de gemeenschap. Is geen uitleg, dus Rb is bevoegd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 24-07-2019
(pub. 10-09-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2397
Man heeft ook in appel geen aangiftes IB, Vpb en OB overgelegd. Wederom geen afdoende verklaring voor omzetdaling en daling resultaten. Evenmin voldoende aangetoond dat M wegens psychische klachten niet méér kan werken. Uitleg begrip ‘alle lasten’ in artikel mbt kosten huishouding in de huwvw. Haviltex. Verzoek tot nakoming is geen nevenvoorziening, aangezien de behandeling daarvan tot onnodige vertraging van het geding zal leiden. Kosten verkoopklaar maken woning en levering aandelen aan man.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-08-2019

(pub. 05-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7063
Vrouw stelt dat pp in ovk recht hebben prijsgegeven om echtscheiding te verzoeken. Uit formulering in ovk volgt niet een afdwingbare verplichting daartoe. Mocht dit al zo zijn, dan is dit in strijd met de openbare orde Art. 3:40 BW. Vrouw stelt dat ovk nagekomen moet worden, ook in geval van echtscheiding. Ovk kan niet gezien worden als echtscheidingsconvenant want het beoogt niet met het oog op de voorgenomen echtscheiding de gevolgen daarvan te regelen. R&B maken dit niet anders.
Rechtbank Midden-Nederland 07-03-2019

(pub. 28-06-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2044
Kinderalimentatie van openbare orde? Rb gaat niet voorbij aan door ouders gesloten ovk. Ondergrens (art. 1:400 lid 2 BW): afspraak kan niet tot gevolg hebben dat in feite wordt afgezien van KAL die volgens wet verschuldigd zou zijn. Beding dat verhindert dat KAL naar boven wordt bijgesteld, zal daar al snel mee op gespannen voet staan. Geen redenen om aan te nemen dat afspraak kinderen te kort doet. Nu niet gebleken dat woning/onderneming meer waard waren dan opgenomen, geen sprake benadeling vrouw, laat staan voor meer dan 1/4.
Rechtbank Den Haag 10-04-2019
(pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4407
Onduidelijk convenant: opgesteld door partijen en slechts - zonder juridische advisering- ingediend door mr. X. De woning werd door hen onvoorwaardelijk toebedeeld aan man, terwijl schuld aan beiden werd 'toebedeeld'. Over ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid werd niet gerept, kapitaalvz werd vergeten en finale kwijting is opgenomen. Rb bepaalt dat uitleg man wordt gevolgd: woning zou op termijn worden verkocht, is onverdeeld gebleven. Vordering man eigenaarslasten wordt verrekend met vordering vrouw gebruikerslasten.
Gerechtshof Amsterdam 27-11-2018

(pub. 22-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:5149
Geldleningen aan dochter en/of haar partner, looptijd 30 jaar (eindigt in 2039) en aflossingsvrij. Nadat de relatie is verbroken vordert moeder jegens partner dochter terugbetaling. Afgewezen, nu in de overeenkomst de mogelijkheid van opzegging wegens het verbroken zijn van de relatie niet is opgenomen. Geen toepassing van art. 6:248 lid 1 BW (geen leemte, dus geen aanvulling ogv redelijkheid en billijkheid) en evenmin van art. 6:258 BW (de door moeder gewenste opzegging is geen wijziging maar nieuw).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Uitleg / Haviltex

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN