ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Op zitting aangegane overeenkomst is (toch) geen vaststellingsovereenkomst
Gerechtshof Den Haag 02-07-2019 (pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2833
Pp zijn op de zitting ten overstaan van de rechter, begeleid door hun advocaten, een overeenkomst aangegaan. Dat maakt het nog geen vaststellingsovereenkomst. Geen einde willen maken aan rechtens onzekere situatie. Verdeling.
Ook Haviltexen in geval van niet helder geformuleerd notarieel convenant
Rechtbank Overijssel 18-09-2019 (pub. 20-09-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:3323
Ook notarieel verleden echtscheidingsconvenant moet - helder of minder helder geformuleerd - conform Haviltex-rechtspraak worden uitgelegd. Vrouw heeft gelijk: man moet haar nog € 94.250 betalen. Belehrungspflicht.
Einde relatie betekent niet dat geldlening direct opeisbaar is
Gerechtshof Amsterdam 27-11-2018 (pub. 22-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:5149
Geldlening aan dochter en haar partner; looptijd 30 jaar en aflossingsvrij. Vordering tot terugbetaling vanwege verbroken relatie afgewezen: geen geldige opzeggingsgrond, geen leemte in ovk.
Was man in 2014 (scheiding) en 2018 (verdeling) nog gebonden aan convenant uit 2012?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019 (pub. 18-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3426
Pp sluiten in 2012 een echtscheidingsconvenant, scheiden van echt in 2014/2015, en procederen over de huwelijksvermogensrechtelijke gevolgen in 2018/2019. Hof: man is onverkort gebonden aan convenant.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 02-07-2019

(pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2833
Pp zijn op zitting ten overstaan van de rechter, begeleid door hun advocaten, een schriftelijke overeenkomst aangegaan, met daarboven 'Vaststellingsovereenkomst' en 'Partijen komen ter beëindiging van hun geschil het volgende overeen'. Dat maakt nog niet dat sprake is van een vaststellingsovereenkomst. Daarvan is slechts sprake indien partijen daarmee een einde willen maken aan een rechtens onzekere situatie. Niet het geval, aangezien de ovk betrekking heeft op de verdeling van de voormalige huwelijksgoederengemeenschap.
Gerechtshof Amsterdam 08-10-2019
(pub. 18-10-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3709
Partneralimentatie. Vergoedingsrechten. Uitleg huwelijkse voorwaarden.
Rechtbank Amsterdam 25-09-2019
(pub. 09-10-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:6915
Tussen partijen is in geschil hoe bepalingen uitgelegd dienen te worden. De letterlijke bewoordingen zijn voor tweeërlei lezing vatbaar en bieden onvoldoende duidelijkheid bij de uitleg van de bepalingen. Het komt derhalve aan op de zin die partijen aan hetgeen is overeengekomen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Uit gedragingen en verklaringen van partijen blijkt dat het de bedoeling was om de vrouw op hetzelfde (geïndexeerde) bestedingsniveau te houden.
Rechtbank Overijssel 18-09-2019

(pub. 20-09-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:3323
Partijen hebben bij de notaris een echtscheidingsconvenant vastgelegd. Zij twisten over de uitleg van een artikel. Nu het niet helder is, dient ook de uitleg van een notariële akte conform de zogenoemde Haviltex-rechtspraak te worden bepaald: aan de hand van de bedoelingen van partijen bij het totstandkomen van de akte die zij over en weer redelijkerwijs als bedoelingen van elkaar hebben mogen begrijpen in het licht van de voorlichtende taak van de notaris, waarbij de taalkundige uitleg van de akte niet betekenisloos is.
Gerechtshof Den Haag 24-07-2019
(pub. 10-09-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2397
Man heeft ook in appel geen aangiftes IB, Vpb en OB overgelegd. Wederom geen afdoende verklaring voor omzetdaling en daling resultaten. Evenmin voldoende aangetoond dat M wegens psychische klachten niet méér kan werken. Uitleg begrip ‘alle lasten’ in artikel mbt kosten huishouding in de huwvw. Haviltex. Verzoek tot nakoming is geen nevenvoorziening, aangezien de behandeling daarvan tot onnodige vertraging van het geding zal leiden. Kosten verkoopklaar maken woning en levering aandelen aan man.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Uitleg / Haviltex

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN