ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
IPR naamrecht

meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 26-09-2019
(pub. 17-10-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4375
Verzoek verbetering geboorteakte. Toegewezen voor wat betreft vermelden vadergegevens. Wijziging geslachtsnaam kinderen afgewezen. Moeder heeft bij naturalisering bij Koninklijk Besluit gekozen voor haar geslachtsnaam voor kinderen (art. 10:25 BW). Vader heeft Eritrese nationaliteit. Eritrese namenrecht kent geen geslachtsnaam en voornamen. Aangezien vader geen geslachtsnaam heeft, kan huidige geslachtsnaam kinderen niet worden gewijzigd in geslachtsnaam vader.
Rechtbank Den Haag 16-07-2019
(pub. 07-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:7701
Verzoek adoptie van in Ethiopië geboren en naar Ethiopisch recht geadopteerde (zwakke adoptie) Ethiopische kinderen door Nederlandse verzoeker en Tanzaniaanse verzoekster, gehuwd in Tanzania, wonende in Verenigde Arabische Emiraten. Nederlandse rechter rechtsmacht op grond van art. 9 sub b Rv (gerechtelijke procedure buiten NL onmogelijk). Ethiopische adoptie kan niet in NL worden erkend. Belang bij NL adoptie. NL recht toepasselijk. Voldaan aan artt. 1:227-228 BW. Vaststelling geboortegegevens. NL recht toepasselijk.
Rechtbank Noord-Holland 04-09-2019
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:7551
Verzoek erkenning en omzetting Nigeriaanse adoptie. NL rechter rechtsmacht (art. 3 Rv). Nigeria (nog) geen partij bij Haags Adoptieverdrag. Art. 10:109 BW toepasselijk. Nigeriaanse beslissingen voldoen aan voorwaarden voor erkenning. Nigeriaanse adoptie aangemerkt als “zwakke” adoptie. Verzoek tot omzetting toegewezen (art. 10:111 BW jo art. 11, lid 2 uitvoeringswet Haags Adoptieverdrag en art. 1:228 BW ). Vaststelling geboortegegevens (het Certificate of Birth is niet vatbaar voor inschrijving), voornamen en geslachtsnaam.
Rechtbank Den Haag 10-05-2019

(pub. 20-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4674
Verzoek verbetering geboorteakte toegewezen: NL rechter rechtsmacht; NL recht toepasselijk; man niet juridisch vader nu huwelijk naar NL recht niet erkend; kind niet NL nationaliteit; geslachtsnaam kind bepaald door Ecuadoraans recht. Verzoek gerechtelijke vaststelling vaderschap toegewezen: man, moeder en kind gewone verblijfplaats in België, NL rechter rechtsmacht ex art. 3 aanhef en onder c Rv; Belgisch recht toepasselijk. Verzoek tav gezag: NL rechter onbevoegd. Door gerechtelijke vaststelling vaderschap ouders van rechtswege ...
Rechtbank Midden-Nederland 20-12-2018
(pub. 23-01-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6567
Interlandelijke adoptie. NL rechter bevoegd (art. 3 Rv). Nu buitenlandse adoptiebeslissing ten aanzien van verzoeker 1 niet vatbaar is voor erkenning in NL wegens ontbreken beginseltoestemming, wordt adoptie kind door verzoeker 1 naar NL recht uitgesproken. Buitenlandse beslissing tot naamswijziging wordt erkend (art. 10:24 BW), waardoor het kind de huidige geslachtsnaam (van verzoeker 1) kan behouden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
IPR naamrecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN