ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Alleenstaande-ouderkorting en vereiste van gezamenlijk woonadres
Hoge Raad 28-06-2019 (pub. 28-06-2019), ECLI:NL:HR:2019:1051
Veiligheidsredenen (geheimhouding verblijfplaats moeder en dochter wegens huiselijk geweld) zijn voor Hoge Raad geen reden om vereiste van gezamenlijk woonadres te laten vervallen voor aanspraak op alleenstaande-ouderkorting.
Hoge Raad 28-06-2019 (pub. 28-06-2019), ECLI:NL:HR:2019:1049
Verblijf van zoon in justitiële inrichting is volgens Hoge Raad geen reden om vereiste van gezamenlijk woonadres te laten vervallen voor aanspraak op alleenstaande-ouderkorting. Niet vergelijkbaar met situatie van binnenschippers.
Terugvordering heffingskorting die (ex-)echtgenoot had ontvangen
Rechtbank Gelderland 05-06-2019 (pub. 11-06-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2492
Nadat aanslag IB van ex-man in 2018 wordt verminderd, moet vrouw algemene heffingskorting terugbetalen, ondanks dat niet zij maar man het geld in 2013 had ontvangen en ze niet op hetzelfde adres stonden ingeschreven.
Geen aanspraak op inkomensafhankelijke combinatiekorting voor vader
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-03-2019 (pub. 29-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2609
Kind verblijft in ene week 4 dagen bij vader en in andere week 2 dagen. Hof: dat leidt wel tot gemiddeld verblijf van 3 dagen per week, maar niet tot verblijf van doorgaans 3 dagen per week, zoals vereist.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 28-06-2019

(pub. 28-06-2019), ECLI:NL:HR:2019:1049
Voor alleenstaande-ouderkorting ex (inmiddels vervallen) art. 8.15 Wet IB 2001 is vereist dat ouder en kind op hetzelfde woonadres zijn ingeschreven. Weduwnaar heeft zoon die deel van 2013 verbleef en stond ingeschreven in justitiële inrichting. Anders dan Hof en A-G is de Hoge Raad van oordeel dat geen aanspraak bestaat op de alleenstaande-ouderkorting omdat niet is voldaan aan de inschrijvingseis. Situatie van belanghebbende is niet vergelijkbaar is met die van binnenschippers voor wie begunstigend beleid geldt.
Hoge Raad 28-06-2019

(pub. 28-06-2019), ECLI:NL:HR:2019:1051
Voor alleenstaande-ouderkorting ex (inmiddels vervallen) art. 8.15 Wet IB 2001 is vereist dat ouder en kind op hetzelfde woonadres zijn ingeschreven. Belanghebbende stelt dat zij wegens huiselijk geweld en stalking genoodzaakt was de verblijfplaats van haar en haar dochter geheim te houden voor de ex-echtgenoot. Anders dan Hof en A-G is de Hoge Raad van oordeel dat in een dergelijk geval inschrijving gedurende meer dan 6 maanden op (een) briefadres(sen) niet volstaat om aanspraak te hebben op de alleenstaande-ouderkorting.
Rechtbank Gelderland 05-06-2019

(pub. 11-06-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2492
Vrouw was in 2013 gehuwd met man. In 2014 werd op verzoek van de vrouw haar algemene heffingskorting 2013 uitbetaald op het bij de Belastingdienst bekende rek.nr. (tnv man). Scheiding in 2016. In 2018 is aanslag IB 2013 van man op zijn verzoek ambtshalve verminderd. Als gevolg hiervan is bij vrouw de heffingskorting van € 2.332 nagevorderd. Rb: navorderingsaanslag terecht opgelegd. Rb heeft er begrip voor dat dit voor haar vervelend uitpakt, maar het is niet toegestaan de innerlijke waarde of billijkheid van een wet te toetsen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-03-2019

(pub. 29-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2609
Recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting? Een kind behoort tot huishouden van beide ouders indien hij "doorgaans ten minste drie gehele dagen per week in elk van beide huishoudens verblijft". I.c. verbleef kind, ingeschreven op adres van moeder, per 2 weken eenmaal op 4 dagen en eenmaal op 2 dagen bij vader. Hof: een verblijf van 6 dagen per 2 weken leidt wel tot een gemiddeld verblijf van 3 dagen p.w., maar niet tot een verblijf van doorgaans 3 dagen p.w. Geen inkomensafhankelijke combinatiekorting voor vader.
Parket bij de Hoge Raad 20-12-2018
(pub. 01-03-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1413
Voor alleenstaande-ouderkorting ex (inmiddels vervallen) art. 8.15 Wet IB 2001 is vereist dat ouder en kind op hetzelfde woonadres zijn ingeschreven. I.c. kon formeel niet aan dit vereiste worden voldaan (zoon verbleef deel van het jaar in justitiële inrichting en stond daar ingeschreven), maar materieel wel. De A-G meent dat i.c. teleologische en wetshistorische wetsuitleg prevaleert boven puur tekstuele die tot onredelijk resultaat leidt. Wel alleenstaande-ouderkorting. Zie ook ECLI:NL:PHR:2018:1414 ECLI:NL:PHR:2018:1511
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Co-ouderschap en kindregelingen: een overzicht
(Drs. Jasper Horsthuis, 19-08-2019)
Volgens het CBS is het aantal kinderen dat opgroeit in een co-oudersituatie gestegen van 5% in 2001 tot 27% in 2013. Maar hoe zit het eigenlijk met toeslagen en kortingen? Welke ouder heeft waar recht op? Een overzicht.
Inkomensafhankelijke combinatiekorting
(Mr. Rob Welling, 11-05-2016)
De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een heffingskorting voor werkende ouders met kinderen jonger dan 12 jaar. De belastingplichtige moet voldoen aan een aantal voorwaarden.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN