Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

1:262b BW Geschillenregeling OTS X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Reikwijdte geschillenregeling art. 1:262b BW
Rechtbank Den Haag 29-01-2018 (pub. 30-01-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:896
Wijziging verblijfplaats is niet opgenomen in limitatieve opsomming van art. 1:262b BW (geschillenregeling). Die rechtsingang dient naar het oordeel van de Rb wel mogelijk te zijn via art. 1:262b BW.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Rechtbank Rotterdam 30-10-2018
(pub. 05-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:8987
Beslissing geschillenregeling (art. 1:262b BW). De moeder verzoekt onder meer te bepalen dat de GI zicht krijgt op de thuissituatie bij de vader om te bekijken welke hulpverlening hij nodig heeft. De kinderrechter oordeelt dat de moeder haar verzoeken onvoldoende heeft onderbouwd: de maatregel van ondertoezichtstelling is voldoende om zicht te houden op de veiligheid van de kinderen bij de vader. Verzoeken van de moeder afgewezen.
JE
Rechtbank Midden-Nederland 23-08-2018
(pub. 10-09-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4285
Beslissing of kinderen op andere school worden ingeschreven hier een kwestie die te maken heeft met uitvoering ots. Toepassing art. 1:262b BW, nu rechter knoop moet doorhakken. G.I. verzoekster in de geschillenregeling, informante in de vervangende toestemming.
FPJE
Gerechtshof Den Haag 14-03-2018
(pub. 09-04-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:726
Rechtbank heeft in eerste aanleg in het kader van de geschillenregeling (art. 1:262b BW) de GI verboden om verder te werken aan terugplaatsing van het kind bij vader. Vader komt o.m. hiervan in hoger beroep. Het Hof verklaart hem echter niet-ontvankelijk gelet op art. 807 Rv waarin is bepaald dat tegen beslissingen in het kader van de geschillenregeling alleen cassatie in het belang der wet open staat.
JE
Rechtbank Rotterdam 26-08-2016
(pub. 07-02-2018), ECLI:NL:RBROT:2016:10485
Geschillenregeling art 1:262b BW. De kinderrechter is van oordeel dat er een rechtsingang voor de moeder bestaat om de beleidslijn van de GI te laten toetsen door het gerechtshof en dat de geschillenregeling van artikel 1:262b BW in het onderhavige geval geen toepassing kan vinden.
JE
Rechtbank Den Haag 29-01-2018
(pub. 30-01-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:896
Moeder verzoekt ogv art. 1:262b BW (geschillenregeling) vernieting van besluit van GI dat haar moeder/grootmoeder niet als netwerkpleegouder wordt aangemerkt. Volgens de GI is de geschillenregeling hiervoor niet bedoeld. Rb: Wijziging van verblijfplaats of daarmee samenhangend verzoek is niet opgenomen in de limitatieve opsomming van art. 1:262b BW. Die rechtsingang dient naar het oordeel van de Rb wel mogelijk te zijn via art. 1:262b BW. Moeder ontvankelijk. Verzoek afgewezen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
1:262b BW Geschillenregeling OTS

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN