ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Is GI bevoegd om (vervangende) toestemming voor vakantie te geven?
Rechtbank Midden-Nederland 30-09-2019 (pub. 05-11-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4741
Na een verleende machtiging uithuisplaatsing is geen toestemming van de ouders nodig voor een vakantie van het pleeggezin. De GI is bevoegd om deze binnen de grenzen van de machtiging tot uithuisplaatsing geven.
Geschillenregeling OTS niet bedoeld voor omgangsgeschillen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14-10-2019 (pub. 24-10-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:4657
Daarvoor bestaat de schriftelijke aanwijzing ex art. 1:265f BW (dus niet art. 1:262b BW). In geval de GI geen beslissing neemt, kan de ouder dit als een fictieve weigering van de GI aan de kinderrechter voorleggen.
Rechter kan niet treden in discretionaire bevoegdheid GI
Rechtbank Gelderland 19-07-2019 (pub. 05-08-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:3540
Rb kan GI niet verplichten tot effectueren van machtiging uithuisplaatsing of geven van een schriftelijke aanwijzing, in dit geval over omgang(sbegeleiding). Dat is aan de GI om te bepalen. Vader kan daartegen ageren.
Uitblijven kindgesprek leidt tot schriftelijke aanwijzing GI
Rechtbank Noord-Nederland 19-04-2019 (pub. 04-07-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:2864
Doordat moeder voorwaarden bleef stellen aan kindgesprek, kwam doel OTS in gevaar. Rb: aanwezigheid van vertrouwenspersoon bij kindgesprek volgt niet uit Jeugdwet. Toestemming GI om met kind alleen te praten.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 30-09-2019

(pub. 05-11-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4741
Na machtiging uithuisplaatsing is geen toestemming ouders nodig voor een vakantie van het pleeggezin. De GI kan deze binnen de grenzen van de machtiging tot uithuisplaatsing geven. De ouders mogen immers niet meer beslissen waar het kind verblijft. De GI mag dit wel als geschil aan de kinderrechter voorleggen als de samenwerkingsrelatie anders te zeer wordt belast. De kinderrechter kan dan toetsen aan de doelen van de ondertoezichtstelling of evt. andere reden waarom de vakantie niet in belang van het kind is.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14-10-2019

(pub. 24-10-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:4657
Verschil van mening over omgangsregeling tussen ouder met gezag en uithuisgeplaatste minderjarige valt niet onder reikwijdte van geschillenregeling ex art. 1:262b BW. Daarvoor bestaat de schriftelijke aanwijzing ex art. 1:265f BW. In geval de GI geen beslissing neemt op verzoek van ouder om een beslissing te nemen over de omgang, kan de ouder dit als een fictieve weigering van de GI aan de kinderrechter voorleggen. Nu dit een met rechtswaarborgen beklede rechtsingang is, wordt moeder niet-ontvankelijk verklaard.
Rechtbank Den Haag 25-09-2019
(pub. 23-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:11114
Verlenging ondertoezichtstelling en verlenging machtiging tot uithuisplaatsing. Verzoek geschillenregeling. Aanvaardbare termijn is verstreken. Nu het perspectief van de kinderen is bepaald, vormt dat geen beletsel meer voor uitbreiding van de omgang.
Rechtbank Gelderland 19-07-2019

(pub. 05-08-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:3540
Vader wil via de geschillenregeling van art. 1:262b BW de GI dwingen om de muhp te effectueren en 2 schriftelijke aanwijzingen te geven. Op het gebied van een contactregeling met de kinderen en persoonlijkheidsonderzoek van moeder via het NIFP. Kan dit? Rechtbank: nee. Verzochte mbt de aanwijzingen valt niet onder de geschillenregeling. Vader moet de GI vragen om een schriftelijke aanwijzing en zich ogv art. 1:265f BW en art. 1:264 BW tot de rechter wenden.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-02-2019
(pub. 24-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1452
Geschil omtrent uitvoering ondertoezichtstelling ex art. 1:262b BW. Ontvankelijkheid in hoger beroep. Appelverbod van art. 807 Rv geldt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
1:262b BW Geschillenregeling OTS

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN