ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Kind kan zich ook rechtstreeks tot de beroepsrechter wenden als ouders daar al procederen
Parket bij de Hoge Raad 01-11-2019 (pub. 29-11-2019), ECLI:NL:PHR:2019:1180
Het is in lijn met art. 1:377g BW dat als er een procedure in hoger beroep is gestart, het kind zich ook tot de beroepsrechter kan wenden met eigen verzoeken. Voorkomt nog meer procedures; is in belang kind.
Informele rechtsgang minderjarige betreffende gezag
Rechtbank Den Haag 28-10-2019 (pub. 28-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:12396
Zoon (2003) verzoekt beëindiging gezag vader via informele rechtsingang minderjarige. Toegewezen. Gezamenlijke gezag ouders werkt niet en zoon 'klem en verloren'. Zoon al heel lang geen contact met vader en wil dit nu ook niet.
Afspraken ouders staan niet in dictum beschikking; toch gebonden
Rechtbank Midden-Nederland 13-09-2019 (pub. 03-10-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4139
Hoewel de ter zitting tussen de ouders gemaakte afspraken (KAL en ouderschapsbemiddeling) niet in dictum van beschikking staan, zijn zij toch daaraan gebonden. Afspraak is afspraak. Eigen rechtsingang kind over zorgregeling.
Jongen (10) wil minder naar vader en wendt zich tot de rechter
Rechtbank Oost-Brabant 16-08-2019 (pub. 19-08-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:4827
Rechter: kind kan overzien wat zijn verzoek betekent. Maar afwijzing verzoek: ouders spreken af dat kind voorlopig minder naar vader gaat en schakelen hulp in zodat kind weer plezier krijgt in contact met vader. Dat is belangrijkste.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 01-11-2019

(pub. 29-11-2019), ECLI:NL:PHR:2019:1180
Familierecht. Procesrecht. Informele rechtsingang ex 1:377g in hoger beroep; verbod op reformatio in peius;
Rechtbank Den Haag 28-10-2019
(pub. 28-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:12394
Ook jongere broer (2005) van de jongen uit ECLI:NL:RBDHA:2019:12396 vraagt wijziging gezag via de informele rechtsingang voor minderjarigen. Gelijkluidende uitkomst en overwegingen: vader verliest het gezag, maar wel informatieplicht voor moeder (zonder de jongen daarbij te betrekken), opdat eventueel toekomstig contact tussen vader en zoon niet niet wordt begrensd. Lees ook de overwegingen van de bijzondere curator: jongen heeft in gesprek met haar geen verklaring kunnen geven waarom hij zo zwart/wit over zijn vader is.
Rechtbank Den Haag 28-10-2019

(pub. 28-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:12396
Vader raakt gezag kwijt via informele rechtsingang minderjarige o.b.v. art. 1:251a lid 4 BW ivm art. 1:253aa BW. Gezamenlijke gezag ouders werkt niet, waardoor zoon (2003) al heel lang geen contact heeft met vader en dit nu ook niet wil. Jongen zit klem. Wel belangrijk dat moeder vader informeert over zoon en over wat er in zijn leven gebeurt. Vader blijft vader en een eventueel toekomstig contact mag niet lijden onder gebrek aan informatie. Daarnaast belangrijk dat jongen zelf kan bepalen hoe het verder zal gaan.
Rechtbank Noord-Holland 30-10-2019
(pub. 11-11-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8970
Na kindbrief en verslag bijzondere curator: een zaterdag per maand van 9 tot 21 uur doet recht aan positie dochter tussen ouders (vader heeft meer 'holistische' kijk; moeder leeft m.n. via geloof Jehovah’s Getuigen) en haar behoefte om contact met vader te onderhouden zonder te overnachten, waarbij vader hun tijd zo indeelt dat dochter zijn onverdeelde aandacht heeft. Vader dient hiervoor alle eerste zaterdagen vd maand geheel vrij te houden. Het gevoel dat ze belangrijk is voor hem, heeft dochter niet voldoende ervaren.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-10-2019
(pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:8706
Machtiging gesloten plaatsing voor 6 maanden wordt niet in duur beperkt ondanks positieve ontwikkeling jeugdige en zijn motivatie.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Eigen rechtsingang minderjarige

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN