Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Eigen rechtsingang minderjarige X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Brief minderjarige aan rechter wordt vertrouwelijk behandeld
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-05-2018 (pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4840
Minderjarige laat in brief aan Rb weten dat zij niet wil dat vader nog gezag over haar heeft. Geen afschrift van brief aan vader. Hof: vader heeft verweer gevoerd, geen schending van recht op hoor en wederhoor.
Informele rechtsingang minderjarige niet mogelijk bij schoolkeuze
Gerechtshof Den Haag 12-07-2017 (pub. 15-09-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:2142
Informele rechtsingang voor minderjarige staat niet open inzake geschil tussen ouders over schoolkeuze. Het is aan vader of moeder om procesverantwoordelijkheid te nemen opdat rechter het geschil op ouder-niveau kan beoordelen.
Uitspraak in kindvriendelijke taal
Rechtbank Midden-Nederland 22-03-2017 (pub. 30-03-2017), ECLI:NL:RBMNE:2017:1541
Eigen rechtsingang minderjarige. Meisje wil bij vader wonen, en stuurt brief naar kinderrechter. Onderzoek RvdK. Beslissing in kindvriendelijke taal: rechter legt uit waarom meisje beter af is bij moeder.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPKI
Rechtbank Noord-Nederland 04-04-2018
(pub. 06-04-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:1228
Een minderjarige kan in zaken betreffende de vernietiging van zijn of haar erkenning zelf – zonder tussenkomst van de wettelijk vertegenwoordiger – een verzoek indienen tot benoeming van een bijzondere curator. Het verzoekschrift hiertoe hoeft niet te worden ondertekend door een advocaat. Art. 1:205 lid 1 BW. Maar het kan niet een bijzondere curator betreffen die al met de zaak bekend is. [[Richtlijn mbt benoeming bijzondere curator o.g.v art. 1:212 BW.
FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-10-2017
(pub. 30-03-2018), ECLI:NL:GHARL:2017:9275
Het hof verklaart twee kinderen (10 en 8 jaar op het moment van instellen van hoger beroep) niet-ontvankelijk in hun hoger beroep tegen de voor hun verleende machtiging gesloten jeugdhulp. Het hof heeft onvoldoende informatie om vast te stellen of de kinderen in staat zijn tot een redelijke waardering van hun belangen ter zake en of zij derhalve ingevolge art. 6.1.1 lid 2 Jw procesbekwaam zijn.
FP
Gerechtshof Den Haag 12-07-2017
(pub. 15-09-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:2142
De informele rechtsingang voor een minderjarige (art. 1:253a lid 4 BW juncto art. 1:377g BW) staat niet open inzake geschil tussen ouders over de schoolkeuze, omdat het materieel bezien een geschil tussen de beide gezaghebbende ouders betreft. Het is in deze aan de vader, die zoals ter zitting is gebleken achter de wens van de minderjarige 1 staat, om desgewenst zijn procesverantwoordelijkheid te nemen opdat de rechter het geschil op ouder-niveau kan beoordelen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Eigen rechtsingang minderjarige

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN