ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Erkenning X
meer >>

NIEUWS

Wensvader mag toch erkennen
Rechtbank Noord-Holland 11-09-2019 (pub. 01-10-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8142
Moeder geeft partner toestemming om door wensvader verwerkt kind te erkennen, tijdens mediation met wensvader. Misbruik bevoegdheid. Vervangende toestemming erkenning voor wensvader en (tijdelijke) omgangsregeling.
Vrouw verzoekt toestemming erkenning van zoon (2013) van ex-vriendin
Rechtbank Noord-Nederland 30-07-2019 (pub. 16-09-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3359
Rb gaat in op toepasselijkheid en bedoeling (nieuwe) art. 1:204 lid 4 BW op situatie van kind dat vóór invoeringsdatum is geboren. Proceseconomische redenen om eerst onderzoek te doen naar belang kind bij erkenning.
Stemde vrouwelijke partner geboortemoeder in met daad van verwekking?
Gerechtshof Den Haag 17-07-2019 (pub. 02-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2031
Op moment dat geboortemoeder vreemdging en zwanger raakte, was geen sprake van instemming met daad die verwekking van kind tot gevolg kan hebben gehad. Geen vervangende toestemming erkenning voor (ex-)partner moeder.
Overwegingen van Hof bij vernietiging erkenning
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019 (pub. 16-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2409
Omdat man niet de biologische vader is, is voldaan aan wettelijke vereiste voor vernietiging erkenning. Dat mogelijk geen andere man de rol van juridische en sociale ouder op zich zal nemen, staat daaraan niet in de weg.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-11-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9635
In heldere taal wordt apart uitgelegd aan de kinderen waarom de rechter de vader toestemming geeft om hen te erkennen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-10-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9413
Man kan kind niet erkennen nu de identiteit van de man niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld. In redelijkheid kan van de man gevergd worden dat hij meer inspanningen verricht om te komen tot vaststelling van zijn identiteit en nationaliteit.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-10-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9404
De verwekker van het kind heeft nagelaten het kind te erkennen toen het kon (of vervangende toestemming tot erkenning te vragen). De erkenning door een ander vier maanden na de geboorte van de tweeling blijft in stand. De verwekker heeft onvoldoende gesteld om te concluderen dat de moeder geen ander doel had dan de belangen van de verwekker te schaden.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-10-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9405
Verwekker van het kind heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot erkenning toen het kon. Hij heeft op grond van artikel 1:205BW geen zelfstandige rechtsingang om een verzoek in te dienen tot vernietiging van de erkenning door een ander. De moeder heeft geen misbruik gemaakt van haar bevoegdheid door die ander toestemming voor erkenning van het kind te geven.
Rechtbank Noord-Nederland 16-11-2016
(pub. 16-10-2019), ECLI:NL:RBNNE:2016:5894
Verzoek vervangende toestemming erkenning afgewezen. Man Nigeriaanse nationaliteit. Nigeriaans recht buiten toepassing gelaten wegens strijd met openbare orde. NL recht toegepast. Vervangende toestemming tot erkenning strijdig met belangen kind: ouders communicatieproblemen, vrouw bang voor kinderontvoering, man illegaal in NL, kind verkrijgt Nigeriaanse nationaliteit als door man erkend, Nigeria geen partij bij IKO-verdrag. Beslissing over omgangsregeling aangehouden; verwijzing naar Kenniscentrum Kind en Echtscheiding. Informati...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Erkenning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN