ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
Buiten de rechtsstrijd van partijen getreden

meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 06-02-2019
(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:355
Rvdk verzoekt primair om gezagsbeeindigende maatregel en subsidair om ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing. Rechtbank houdt primaire verzoek aan en wijst subsidiaire verzoek toe. Kan dit? Hof: nee, de kinderrechter is buiten rechtsstrijd van partijen getreden. Het subsidiaire verzoek komt immers alleen aan bod als het primaire verzoek niet voor toewijzing in aanmerking komt. Kinderrechter kan niet naar eigen goeddunken tussen het primair en subsidiair verzochte kiezen.
Gerechtshof Den Haag 16-05-2018
(pub. 03-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1620
Hoger beroep tegen herstelbeschikking afgewezen. Herstel door dictum aan te laten sluiten bij overwegingen geeft geen mogelijkheid tot hoger beroep buiten de beroepstermijn van de herstelde beschikking.
Gerechtshof Amsterdam 05-06-2018
(pub. 03-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1905
Kort geding. Intrekking vorderingen voorafgaand aan behandeling in eerste aanleg? Procesreglement kort gedingen rechtbanken handel/familie.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-06-2017
(pub. 08-12-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:4856
De vrouw heeft haar behoefte enkel met de 60%-norm onderbouwd. Het hof komt daardoor tot de conclusie dat de hoogte van de behoefte van de vrouw niet juist vast te stellen is, reden waarom er niet vast is komen te staan dat de vrouw behoefte heeft aan een bijdrage. Er volgt vernietiging van de beschikking van de rechtbank, waarbij wel een partnerbijdrage was opgelegd, met een volledige terugbetalingsverplichting van hetgeen de man reeds heeft betaald, te vermeerderen met de wettelijke rente.
Gerechtshof Den Haag 23-11-2016
(pub. 02-01-2017), ECLI:NL:GHDHA:2016:3967
Op grond van art. 31 lid 4 Rv is geen hoger beroep mogelijk tegen een herstelbeschikking. Een rechtsmiddel staat echter wel open indien de rechter buiten het toepassingsgebied van artikel 31 Rv is getreden. Daarvan is sprake indien de rechter ten onrechte iets als een kennelijke, ook voor partijen kenbare en voor eenvoudig herstel vatbare fout in de zin van dit artikel aanmerkt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Buiten de rechtsstrijd van partijen getreden

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN