ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
Buiten de rechtsstrijd van partijen getreden

meer >>

JURISPRUDENTIE

FP
Gerechtshof Den Haag 16-05-2018
(pub. 03-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1620
Hoger beroep tegen herstelbeschikking afgewezen. Herstel door dictum aan te laten sluiten bij overwegingen geeft geen mogelijkheid tot hoger beroep buiten de beroepstermijn van de herstelde beschikking.
FPKI
Gerechtshof Amsterdam 05-06-2018
(pub. 03-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1905
Kort geding. Intrekking vorderingen voorafgaand aan behandeling in eerste aanleg? Procesreglement kort gedingen rechtbanken handel/familie.
ALFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-06-2017
(pub. 08-12-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:4856
De vrouw heeft haar behoefte enkel met de 60%-norm onderbouwd. Het hof komt daardoor tot de conclusie dat de hoogte van de behoefte van de vrouw niet juist vast te stellen is, reden waarom er niet vast is komen te staan dat de vrouw behoefte heeft aan een bijdrage. Er volgt vernietiging van de beschikking van de rechtbank, waarbij wel een partnerbijdrage was opgelegd, met een volledige terugbetalingsverplichting van hetgeen de man reeds heeft betaald, te vermeerderen met de wettelijke rente.
ALFP
Gerechtshof Den Haag 23-11-2016
(pub. 02-01-2017), ECLI:NL:GHDHA:2016:3967
Op grond van art. 31 lid 4 Rv is geen hoger beroep mogelijk tegen een herstelbeschikking. Een rechtsmiddel staat echter wel open indien de rechter buiten het toepassingsgebied van artikel 31 Rv is getreden. Daarvan is sprake indien de rechter ten onrechte iets als een kennelijke, ook voor partijen kenbare en voor eenvoudig herstel vatbare fout in de zin van dit artikel aanmerkt.
ALFP
Gerechtshof Amsterdam 24-03-2015
(pub. 08-04-2015), ECLI:NL:GHAMS:2015:1109
In eerste aanleg heeft de vrouw een bijdrage van € 325 per maand verzocht. De rechtbank heeft  € 1.131 per maand opgelegd. Hiermee is de rechtbank volgens het hof buiten de rechtsstrijd van partijen getreden. Nu de vrouw in hoger beroep haar verzoek niet heeft vermeerderd moet beoordeeld worden of zij behoefte heeft aan en de man draagkracht heeft voor een aan de vrouw te betalen bijdrage van € 325 per maand.  Dat er geen lotsverbondenheid meer is tussen partijen is door de man onvoldoende onderbouwd. 
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Buiten de rechtsstrijd van partijen getreden

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN