ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Erfgenamen hoofdelijk aansprakelijk voor legitieme aanspraak?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-07-2019 (pub. 10-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2372
Verdeling van de nalatenschap voordat deze was vereffend (hetgeen volgens legitimaris verhaal bemoeilijkt), brengt niet mee dat de erfgenamen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor betaling legitieme aanspraak.
Tegen wie moet vordering legitieme worden ingesteld?
Rechtbank Overijssel 29-08-2018 (pub. 25-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4054
Legitimaris wil vordering van executeur nalatenschap op haar, verrekenen met tegenvordering van de legitieme. Afgewezen: dit is vordering op erfgenamen en niet op executeur (is i.c. dezelfde persoon).
Is regeling legitieme in strijd met EVRM?
Gerechtshof Amsterdam 31-07-2018 (pub. 07-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2246
De doelstellingen van de legitieme portie zijn zwaarwegend. Daarom achtte de wetgever een inbreuk op het recht om bij testament over nalatenschap te beschikken nodig. Geen strijd met EVRM.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-07-2019

(pub. 10-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2372
Legitimaris betoogt dat verdeling van de nalatenschap voordat deze was vereffend, ertoe leidt dat het voor haar moeilijker is geworden verhaal te vinden voor haar legitieme aanspraken. Dit brengt volgens hof echter niet mee dat de erfgenamen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor betaling legitieme aanspraak.
Rechtbank Rotterdam 06-03-2019

(pub. 21-03-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1767
Eiseres maakt aanspraak op moederlijk erfdeel en legitieme portie. Doordat een deel van de gelden vastzit in een door erflater aan derden verstrekte hypothecaire geldlening, is het niet mogelijk om alle erfgenamen volledig en in gelijke delen uit te keren. Toewijzing van de vorderingen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
Rechtbank Overijssel 29-08-2018

(pub. 25-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4054
Vordering legitimaris tegen executeur nalatenschap om de legitieme te voldoen. Voldoen legitieme portie is echter vordering op erfgenamen en niet op executeur. Dat erfgenaam en executeur i.c. één en dezelfde persoon zijn, maakt dat niet anders.
Gerechtshof Amsterdam 31-07-2018

(pub. 07-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2246
De regeling van de legitieme portie maakt een inbreuk op het recht van een erflater om bij testament over zijn nalatenschap te beschikken, maar niet strijdig met EVRM. De doelstellingen van de legitieme portie dienen als zwaarwegend te worden aangemerkt. Met het oog daarop heeft de wetgever de inbreuk nodig geacht.
Gerechtshof Amsterdam 03-06-2014
(pub. 15-03-2018), ECLI:NL:GHAMS:2014:2007
weigering van de gevorderde opheffing van een gelegd conservatoir beslag (door de rechtbank wel toegestaan).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Opeisen en innen legitieme portie

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN