Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Ontvankelijkheid X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Appellanten niet ontvankelijk wegens termijnoverschrijding
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018 (pub. 19-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3035
Hof: geen beroepschrift ontvangen, hetgeen ook blijkt uit technisch onderzoek. Overgelegde faxrapporten waarop onder “Resultaat” de melding “ok” staat, zijn onvoldoende bewijs van ontvangst.
Verweerschrift niet door advocaat maar door partij zelf ingediend
Gerechtshof Den Haag 20-06-2018 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1668
Verweerschrift daarom buiten beschouwing gelaten. De feitelijke informatie uit de bijlagen bij het verweerschrift wordt door Hof wel in de beoordeling betrokken.
Appel van leveringsuitspraak niet ingeschreven
Gerechtshof Den Haag 19-06-2018 (pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1638
Man is ontvankelijk in zijn hoger beroep, ondanks dat hij niet heeft voldaan aan de verplichting om zijn beroep in te laten schrijven in het rechtsmiddelenregister.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-06-2018 (pub. 28-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2762
Inschrijvingvereiste van appel van uitspraak ter levering van registergoed is voor waarborgen van betrouwbaarheid van registers en niet ter bescherming van wederpartij van appellant.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3035
Appellanten niet ontvankelijk: geen beroepschrift ontvangen. Advocaat stelt dat beroepschrift op laatste dag beroepstermijn 2 x per fax is ingediend (om 16.53 uur 22 p. en om 16.54 uur 64 p.), en legt 2 resultatenrapporten over, waarop onder “Resultaat” de melding “ok” staat. Hof overweegt dat geen beroepschrift is ontvangen, dat dit ook blijkt uit technisch onderzoek, dat er geen problemen waren met de fax en dat andere faxberichten in goede orde zijn ontvangen. Resultatenrapporten onvoldoende bewijs van tijdige ontvangst.
ALFP
Gerechtshof Den Haag 20-06-2018
(pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1668
Nihilstelling kinderalimentatie ivm WSNP. Verwijzing naar vaste rechtspraak HR over vrij te laten bedrag (VTLB). Verweerschrift in appel vd zijde vd vrouw buiten beschouwing gelaten, nu dit door haar zelf is ondertekend en ingediend en niet door een advocaat. Feitelijke informatie uit verweerschrift wordt wel meegenomen.
FP
Gerechtshof Den Haag 19-06-2018
(pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1638
Hoger beroep van uitspraak die in de plaats treedt van akte bestemd tot levering registergoed. Vonnis pas na beroep uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Man ontvankelijk, ondanks dat beroep niet binnen 8 dagen is ingeschreven (art. 3:301 lid 2 BW): beide partijen hebben niet gehandeld zoals mocht worden verwacht en zolang vrouw vonnis niet heeft ingeschreven (art. 3:301 lid 1 BW) was niet relevant of man beroep had ingeschreven. Volgt inhoudelijke beoordeling. Tussenarrest: ECLI:NL:GHDHA:2018:1476.
ALHVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-03-2018
(pub. 03-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:2654
De advocaat van de man onttrekt zich 2,5 mnd voor mondelinge behandeling. Een dag van tevoren vraagt man aanhouding. Hof wijst af. Ter zitting trekt vrouw incidenteel appel, waartegen man nog geen verweer had gevoerd, in. Hof laat MB doorgaan, nu man niet in procesbelang wordt geschaad. Vermeerdering verzoeken door man ter zitting in strijd met goede procesorde en kan slechts door tussenkomst advocaat.
FP
Gerechtshof Amsterdam 05-06-2018
(pub. 03-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2149
Niet-ontvankelijk, te laat appel ingesteld.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Ontvankelijkheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN