ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Partneralimentatieverzoek voor het eerst in appel
Gerechtshof Amsterdam 29-01-2019 (pub. 11-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:304
Hoewel de vrouw het eens is met de uitgesproken echtscheiding, kan zij worden ontvangen in haar - voor het eerst in hoger beroep gedane - verzoek om partneralimentatie. Uitleg art. 827 Rv.
Procedurele-eisen bij instellen appel
Gerechtshof Den Haag 22-01-2019 (pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:173
Appel tegen verschillende uitspraken in één exploot niet ism goede procesorde: voldoende samenhang. Gedaagde niet-ontvankelijk in eis in reconventie: zonder advocaat ter zitting verschenen.
Niet mogelijk om later alsnog gronden aan te voeren!
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018 (pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4456
Beroepschrift bevat niet de gronden van het beroep: verzoek vernietiging op nader aan te voeren gronden. Man niet-ontvankelijk, met veroordeling in de proceskosten.
Splitsing procedure en (incidenteel) appel
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-11-2018 (pub. 02-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4537
In echtscheidingsprocedure splitst Rb verdeling af, met nieuw zaaknummer. Hof: bevoegdheid tot instellen van incidenteel appel niet beperkt tot deel van beschikking waartegen principale beroep is gericht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPME
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:525
OntvankelijkheidBewindMentorschap
ALFP
Gerechtshof Amsterdam 29-01-2019
(pub. 11-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:304
geen grief gericht tegen bestreden beschikking, ontvankelijk in verzoek om alimentatie dat voor het eerst in hoger beroep wordt gedaan.
FPKI
Gerechtshof Den Haag 22-01-2019
(pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:173
Appel tegen uitspraken in verschillende gedingen bij een en hetzelfde exploot van dagvaarding in casu niet ism goede procesorde. Uitspraken kort na elkaar gewezen en voldoende samenhang. Gedaagde echter niet-ontvankelijk in eis in reconventie. In kort geding kan alleen de gedaagde die bij advocaat ter zitting verschijnt een eis in reconventie indienen. Achterhouden paspoort geen geëigend middel om ontvoering te voorkomen. Vakantieregeling voor álle komende jaren leent zich niet voor kort geding: niet spoedeisend.
ALFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-01-2019
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:198
Het ‘afnemen’ of ‘vervallen’ van lotsverbondenheid is geen grond voor beëindiging van de alimentatieverplichting. Beroep op beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid als grond voor beëindiging van de alimentatieplicht slaagt evenmin. Van vrouw mag wel worden verwacht dat zij in haar eigen behoefte voorziet. Haar keuze voor het zelfstandig ondernemerschap dient voor zover zij haar verdiencapaciteit niet optimaal benut voor haar rekening en risico te blijven. Partneralimentatie wordt op nihil gesteld.
FP
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018
(pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4456
Beroepschrift bevat niet de gronden van het beroep. Hierdoor is niet voldaan aan het vereiste van art. 359 Rv jo art. 278 lid 1 Rv. Geen sprake van een uitzondering waardoor er later nog gronden mogen worden aangevoerd. Advocaat van de man beschikte namelijk ten tijde van het indienen van het beroepschrift over de bestreden beschikking beschikte en had contact met de man had. Hij had op zijn minst een begin van gronden voor zijn beroep kunnen aanvoeren. Hof verklaart hem niet-ontvankelijk. Proceskostenveroordeling.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Ontvankelijkheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN