ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Man heeft geen advocaat meer en woont in het buitenland - wat is zijn positie in een procedure?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-06-2019 (pub. 07-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2037
Nu beroep- en verweerschrift waren ingediend door advocaat, kan man zelf nog stukken indienen (geen verzoeken). Op zitting was er een Skype verbinding met de man en was voor hem een tolk aanwezig.
Perikelen met inschrijving echtscheidingsbeschikking
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-04-2019 (pub. 09-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2969
Partijen in beroep van alimentatiebeslissing, maar ze blijken nog getrouwd: de beschikking is niet tijdig ingeschreven in registers BS. Appel niet-ontvankelijk, alimentatiebeslissing heeft kracht verloren.
Kan bewindvoerder tijdens appelprocedure alsnog in persoon worden aangesproken?
Gerechtshof Amsterdam 12-03-2019 (pub. 29-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:830
Bewindvoerder q.q. gedagvaard, terwijl belanghebbende al was overleden. Niet toelaatbaar om bewindvoerder alsnog in persoon aan te spreken: in appel kan men niet van formele procespartij een materiële maken.
Moeder verzoekt OTS maar slaat noodzakelijk station (de mediator) over: niet-ontvankelijk
Rechtbank Noord-Nederland 21-02-2019 (pub. 19-03-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:678
Moeder bevoegd om verzoek OTS te doen, maar is daarin niet-ontvankelijk omdat niet is voldaan aan art. 1:255 lid 2 BW: RvdK nog niet betrokken. Veilig Thuis gaf advies: eerst met vader naar mediator.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 03-04-2019
(pub. 11-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:917
Machtiging uithuisplaatsing. Hoger beroep door gecertificeerde instelling. Geen inhoudelijke beoordeling omdat geen wijziging van het dictum wordt beoogd.
Gerechtshof Amsterdam 18-06-2019
(pub. 25-06-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2072
Samenlevingsovk: vrouw stelt geldlening, man stelt schenking. Hof: vrouw dient geldlening te bewijzen. De vrouw acht dit bewezen door omschrijving 'afspraak', haar aangiften 2014/2015, dat man geen schenkingsrecht betaalt en verklaring van broer. Hof acht dit onvoldoende bewezen: had omschrijving "lening" kunnen zijn, aangiften zijn niet volledig, broer verklaart wat hij van vrouw weet, en geen schenkingsrecht betaling door man betekent niet dat sprake is van een lening. Vrouw heeft niets gesteld tav aard en inhoud lening.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-06-2019
(pub. 12-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4884
Appellant heeft ondanks rappel van het hof niet alle stukken uit eerste aanleg ingediend. Op de zitting ter beoordeling van de ontvankelijkheid verschijnt hij niet. Hof verklaart hem niet-ontvankelijk. De zaak kan niet naar behoren worden behandeld nu appellant verzuimt de stukken uit eerste aanleg in te dienen. Hof is verantwoordelijk voor een behoorlijk procesmanagement en voor een goede voortgang in de zaak. Het handelen van appellant is in strijd met de goede procesorde.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-06-2019

(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2037
Pp gehuwd in VK. Vrouw woont thans in NL. Man in Australië. Op zitting skype verbinding met man. Man kan zonder adv. stukken indienen, geen verzoeken. Behoefte 60%-norm vrouw met 7% verlaagd, nu levensstandaard in Australië cf. Big Mac-index 7% hoger ligt. Nihilstelling PA per 1-8-2021 ivm perspectieven vrouw. Bij draagkracht wordt uitgegaan van oude inkomen man: wisseling carrière is zijn eigen wens. Verlies voor herstel vatbaar en kan gevergd worden. Man ingestemd met gelijke verdeling zijn in VK opgebouwde pensioen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-05-2019
(pub. 05-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4663
Bij het instellen van het hoger beroep wordt door (de advocaat van) de man niet het volledige procesdossier (waaronder inleidende verzoekschrift en beschikking) overgelegd. Nadat het hof de man aantal maal in de gelegenheid heeft gesteld om de ontbrekende stukken in te dienen wordt hij niet-ontvankelijk verklaard. Wegens nalatigheid kan de zaak niet op een behoorlijke wijze worden behandeld.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Ontvankelijkheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN