ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vrouw stelt appel in zonder advocaat en herstelt dat niet
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-08-2019 (pub. 20-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6598
Vrouw stelde zelf - zonder advocaat en te laat - hoger beroep in (beschikking omgang/verdeling), waarop haar de kans is gegeven om dat te herstellen. Advocaat dient andersluidend beroepschrift in. Niet-ontvankelijk.
Appel levering woning niet ingeschreven in rechtsmiddelenregister
Gerechtshof Amsterdam 23-07-2019 (pub. 06-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2718
Rb bepaalde dat vonnis in de plaats trad van medewerking man aan levering woning. Man gaat in hoger beroep maar laat na dit binnen 8 dagen te registreren. I.c. toch ontvankelijk: grieven zien niet op woning.
Uitspraak scheiding van tafel en bed kan niet in appel worden gewijzigd in scheiding van echt
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019 (pub. 29-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2358
Hof overweegt dat verzoek tot echtscheiding niet kan worden beschouwd als een wijziging verzoek scheiding tafel en bed, omdat dit andere rechtsgevolgen heeft. Stelsel van de wet laat wijziging daarom niet toe.
Man heeft geen advocaat meer en woont in het buitenland - wat is zijn positie in een procedure?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-06-2019 (pub. 07-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2037
Nu beroep- en verweerschrift waren ingediend door advocaat, kan man zelf nog stukken indienen (geen verzoeken). Op zitting was er een Skype verbinding met de man en was voor hem een tolk aanwezig.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 09-07-2019
(pub. 23-08-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:6761
Wrakingsverzoek wordt niet-ontvankelijk verklaard. Het is vaste jurisprudentie dat een schriftelijk wrakingsverzoek (mede) door een procesvertegenwoordiger moet worden ondertekend in procedures waarin procesvertegenwoordiging verplicht is. Verzoekster is in de gelegenheid gesteld om dit verzuim te herstellen, maar heeft dit niet gedaan. Belanghebbende wordt tevens niet-ontvankelijk verklaard want deze is slechts informant en geen partij.
Gerechtshof Den Haag 07-08-2019
(pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2176
Man wordt niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep. De beschikking is aan hem op 1 mei 2018 ex art. 47 Rv rechtsgeldig betekend op het adres waarop hij op dat moment stond ingeschreven. De man had daarom binnen drie maanden na betekening van de beschikking, dus uiterlijk op 1 augustus 2018, hoger beroep moeten instellen. Nu de man eerst op 21 januari 2019 hoger beroep heeft ingesteld, heeft hij dit buiten de beroepstermijn, en dus te laat, gedaan. Hierdoor komt ook schorsing van de beschikking te vervallen.
Gerechtshof Den Haag 07-08-2019
(pub. 21-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2245
Man stelt na verstrijken beroepstermijn beroep in. Deze termijnen zijn van openbare orde. Ex art. 806 lid 1 sub b Rv kan binnen 3 maanden na de betekening van de beschikking beroep worden ingesteld, dan wel binnen 3 maanden nadat de beschikking op andere wijze bekend is geworden. Beschikking is niet aan man betekend en ook niet in het openbaar. Beroepstermijn is gaan lopen op het moment dat de man op andere wijze bekend is geworden met de beschikking. Binnen drie maanden hierna is - dus tijdig - beroep ingesteld.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-08-2019

(pub. 20-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6598
Vrouw niet-ontvankelijk in hoger beroep. Zij heeft zonder advocaat en buiten de termijn een beroepschrift ingediend. Na de gegeven mogelijkheid tot herstel heeft alsnog een advocaat een beroepschrift ingediend, maar dat leidt niet tot herstel verzuim. Herstel is slechts mogelijk door een exemplaar vh oorspronkelijk ingediende beroepschrift alsnog door een advocaat te laten ondertekenen. ECLI:NL:HR:2018:219 Dit nog los vd vraag of het beroepschrift vd advocaat is ingediend binnen door het hof gestelde termijn.
Gerechtshof Amsterdam 23-07-2019

(pub. 06-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2718
Vonnis Rb: woning en hypotheekschuld toegedeeld aan de vrouw, vonnis treedt zo nodig ipv medewerking van man aan levering, vrouw dient helft overwaarde ad € 8.200,- aan man te vergoeden. Man gaat in hoger beroep maar laat na het beroep binnen 8 dagen in te schrijven in de registers van art. 433 Rv. Hof: man hoefde het hoger beroep niet in te schrijven nu hij geen hoger beroep heeft ingesteld tegen de toedeling van de woning en evenmin tegen de indeplaatstreding. Man ontvankelijk.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Ontvankelijkheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN