ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Perikelen met inschrijving echtscheidingsbeschikking
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-04-2019 (pub. 09-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2969
Partijen in beroep van alimentatiebeslissing, maar ze blijken nog getrouwd: de beschikking is niet tijdig ingeschreven in registers BS. Appel niet-ontvankelijk, alimentatiebeslissing heeft kracht verloren.
Kan bewindvoerder tijdens appelprocedure alsnog in persoon worden aangesproken?
Gerechtshof Amsterdam 12-03-2019 (pub. 29-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:830
Bewindvoerder q.q. gedagvaard, terwijl belanghebbende al was overleden. Niet toelaatbaar om bewindvoerder alsnog in persoon aan te spreken: in appel kan men niet van formele procespartij een materiële maken.
Moeder verzoekt OTS maar slaat noodzakelijk station (de mediator) over: niet-ontvankelijk
Rechtbank Noord-Nederland 21-02-2019 (pub. 19-03-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:678
Moeder bevoegd om verzoek OTS te doen, maar is daarin niet-ontvankelijk omdat niet is voldaan aan art. 1:255 lid 2 BW: RvdK nog niet betrokken. Veilig Thuis gaf advies: eerst met vader naar mediator.
Partneralimentatieverzoek voor het eerst in appel
Gerechtshof Amsterdam 29-01-2019 (pub. 11-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:304
Hoewel de vrouw het eens is met de uitgesproken echtscheiding, kan zij worden ontvangen in haar - voor het eerst in hoger beroep gedane - verzoek om partneralimentatie. Uitleg art. 827 Rv.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-04-2019

(pub. 24-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3530
Vrouw is niet-ontvankelijk in verzoek in incidenteel appel, nu zij een bijdrage verzoekt ten behoeve van de meerderjarige kinderen. Rb heeft verzuimd feitelijke eigen inkomsten vd vrouw op behoefte in mindering te brengen. Het hof corrigeert dit. Geen aanleiding om een andere verdiencapaciteit aan de vrouw toe te kennen. Vrouw moet te veel ontvangen alimentatie terugbetalen, nu zij beschikt over vermogen (overwaarde + spaargeld). Dat vrouw stelt geld te hebben uitgegeven aan een nieuwe keuken maakt dit niet anders.
Gerechtshof Den Haag 03-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:867
Ter zitting in appel gedaan (v)OTS-verzoek in kinderontvoeringsprocedure (HKOV). RvdK vindt het van belang dat kinderen omgang hebben met vader; ontwikkelingsbedreiging bestaande uit zeer gespannen verhouding tussen ouders en gebrek aan contact tussen kinderen en vader. Nederlandse rechter rechtsmacht ex art. 20 Brussel II-bis jo. art. 5 Rv. RvdK niet-ontvankelijk omdat verzoek niet voor het eerst in appel kan worden gedaan; wenden tot kinderrechter in eerste aanleg ex art. 1:257 BW.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-04-2019
(pub. 17-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1358
Beroep man op nietigheid exploot uitgebracht bij (voormalige) advocaat (mbt wie geen domiciliekeuze gold) afgewezen. Man heeft niet (voldoende) weersproken dat verzoekschrift echtscheiding hem tijdig heeft bereikt en daar gaat het om, gezien MvT art. 816 Rv. Ook andere aanwijzingen dat hij tijdig op hoogte was. Verder is art. 815 lid 6 Rv terecht toegepast. Maar geen plaats voor door vrouw gevraagde machtigingen < art. 3:299 BW, nu nog niet tussen pp vaststaat hoe de verdeling vd gem. woning zal plaatsvinden.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-04-2019
(pub. 17-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1356
Na meerdere keren uitstel verzocht te hebben om het procesdossier over te leggen plant het hof een zitting. Ter zitting heeft advocaat het volledige procesdossier bij zich en dient het daarna in. De sanctie van niet-ontvankelijkheid kan alleen worden uitgesproken als daartoe een wettelijke basis bestaat of als de goede procesorde zodanig geschonden is dat een dergelijke beslissing gerechtvaardigd is én niet zonder dat een zitting heeft plaatsgevonden waarin de ontvankelijkheid is besproken. I.c appellant ontvankelijk.
Hoge Raad 12-04-2019
(pub. 12-04-2019), ECLI:NL:HR:2019:573
Cassatieprocesrecht. Art. 426a lid 1 Rv. Niet-ontvankelijkheid. Verzoekschrift niet ondertekend door advocaat bij de Hoge Raad.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Ontvankelijkheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN