Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Ontvankelijkheid X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Appellanten niet ontvankelijk wegens termijnoverschrijding
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018 (pub. 19-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3035
Hof: geen beroepschrift ontvangen, hetgeen ook blijkt uit technisch onderzoek. Overgelegde faxrapporten waarop onder “Resultaat” de melding “ok” staat, zijn onvoldoende bewijs van ontvangst.
Verweerschrift niet door advocaat maar door partij zelf ingediend
Gerechtshof Den Haag 20-06-2018 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1668
Verweerschrift daarom buiten beschouwing gelaten. De feitelijke informatie uit de bijlagen bij het verweerschrift wordt door Hof wel in de beoordeling betrokken.
Appel van leveringsuitspraak niet ingeschreven
Gerechtshof Den Haag 19-06-2018 (pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1638
Man is ontvankelijk in zijn hoger beroep, ondanks dat hij niet heeft voldaan aan de verplichting om zijn beroep in te laten schrijven in het rechtsmiddelenregister.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-06-2018 (pub. 28-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2762
Inschrijvingvereiste van appel van uitspraak ter levering van registergoed is voor waarborgen van betrouwbaarheid van registers en niet ter bescherming van wederpartij van appellant.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPME
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26-07-2018
(pub. 29-08-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:5036
Een algemeen gevolmachtigde behoort formeel niet tot de personen die kunnen verzoeken om instelling meerderjarigenbewind art. 1:432 BW. Kantonrechter acht dit omissie in de wet. Bij gebreke ve verzoeker in familiekring zou kantonrechter verzoeker naar OM moeten verwijzen. Gelet op het belang van een spoedige wettelijke beschermende maatregel acht de kantonrechter dit omslachtig en niet zinvol. Om die reden verklaart de kantonrechter verzoeker toch ontvankelijk in zijn verzoek. Kantonrechter wijst verzoek verder toe.
FPKI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-08-2018
(pub. 10-08-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3370
Hoger beroep tegen beschikking hoofdverblijf is niet ontvankelijk. Het beroep is door een buitenlandse advocaat ingediend zonder tussenkomst van een Nederlandse advocaat. Hiermee is niet voldaan aan art. 278 lid 3 Rv jo art. 362 Rv. De buitenlandse advocaat heeft de door het hof geboden gelegenheid tot herstel verzuim niet benut. Er is dus niet voldaan aan artikel 16 e van de Advocatenwet. Beroepschrift wordt niet in behandeling genomen en appellante wordt niet-ontvankelijk in haar hoger beroep verklaard.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 12-06-2018
(pub. 24-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1826
Man niet-ontv. in appel wegens gebrek aan belang a.b.i. art. 3:303 BW, resp. toepasselijkheid art. 353 lid 1 Rv.
FP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3035
Appellanten niet ontvankelijk: geen beroepschrift ontvangen. Advocaat stelt dat beroepschrift op laatste dag beroepstermijn 2 x per fax is ingediend (om 16.53 uur 22 p. en om 16.54 uur 64 p.), en legt 2 resultatenrapporten over, waarop onder “Resultaat” de melding “ok” staat. Hof overweegt dat geen beroepschrift is ontvangen, dat dit ook blijkt uit technisch onderzoek, dat er geen problemen waren met de fax en dat andere faxberichten in goede orde zijn ontvangen. Resultatenrapporten onvoldoende bewijs van tijdige ontvangst.
ALFP
Gerechtshof Den Haag 20-06-2018
(pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1668
Nihilstelling kinderalimentatie ivm WSNP. Verwijzing naar vaste rechtspraak HR over vrij te laten bedrag (VTLB). Verweerschrift in appel vd zijde vd vrouw buiten beschouwing gelaten, nu dit door haar zelf is ondertekend en ingediend en niet door een advocaat. Feitelijke informatie uit verweerschrift wordt wel meegenomen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Ontvankelijkheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN