Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Ontvankelijkheid X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Splitsing procedure en (incidenteel) appel
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-11-2018 (pub. 02-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4537
In echtscheidingsprocedure splitst Rb verdeling af, met nieuw zaaknummer. Hof: bevoegdheid tot instellen van incidenteel appel niet beperkt tot deel van beschikking waartegen principale beroep is gericht.
Verzoek gerechtelijke vaststelling vaderschap over in Marokko geboren kind
Rechtbank Den Haag 30-10-2018 (pub. 01-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12872
Kind uit bigaam huwelijk met Mar./NL vader, vader inmiddels gescheiden van eerste vrouw. Moeder niet ontvankelijk in verzoek, nu vader naar Marokkaans recht wettelijk vertegenwoordiger van kind is.
Vader weigert toestemming voor paspoort, wat nu?
Rechtbank Noord-Nederland 25-07-2018 (pub. 10-10-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:3958
Indien een van de ouders met gezag geen toestemmingsverklaring voor paspoort geeft, kan minderjarige van 12 jaar of ouder zelf vervangende toestemming aan de rechter verzoeken. Geen advocaat nodig.
Appellanten niet ontvankelijk wegens termijnoverschrijding
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018 (pub. 19-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3035
Hof: geen beroepschrift ontvangen, hetgeen ook blijkt uit technisch onderzoek. Overgelegde faxrapporten waarop onder “Resultaat” de melding “ok” staat, zijn onvoldoende bewijs van ontvangst.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-10-2018
(pub. 07-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9598
Schriftelijke aanwijzing en bestuurlijke dwangsom. Onderdeel van toetsing kinderrechter is of beslissing GI zorgvuldig tot stand is gekomen. Op totstandkoming van besluiten GI is Awb van toepassing maar niet in zijn geheel. Grondslag aanwijzing contactregeling is opgenomen in de bijlage bij art. 8:5 Awb, waardoor bezwaar en beroep zijn uitgesloten. Hoofdstukken 6 en 8 Awb zijn dus niet van toepassing. Basis verzoek moeder is art. 8:55c Awb. Zij kan naar oordeel van het hof dus niet in dit verzoek worden ontvangen.
FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-10-2018
(pub. 07-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9371
Jeugdhulpaanbieder verzoekt Rvdk namens gemeente om een onderzoek. Is deze daartoe bevoegd of is het verzoek onbevoegd gedaan met gevolgen voor bevoegdheid Rvdk om een gesloten machtiging te verzoeken? Machtiging/mandaat om onderzoek Rvdk te vragen hoeft niet limitatief te zijn. Onbevoegdheid bij verzoek tot onderzoek leidt niet per definitie tot onbevoegdheid bij inleidend verzoek tot (spoed)machtiging gesloten jeugdzorg. Dit werkt niet zo ver door gezien de uiteindelijke rechterlijke toets op machtiging gesloten plaatsing.
ALHVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-11-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4537
Twee zaaknummers in beschikking rb (alimentatie en verdeling) betekent niet dat geen incidenteel appel openstaat tegen het andere zaaknummer. Man kon inc. appel instellen tegen verdeling, ook al had vrouw enkel appel ingesteld tegen de partnerali. Nadere grief vrouw na inc. appel strand op de “twee-conclusie-regel” Art. 347 lid 1 Rv, nu niet gesteld of gebleken is van nieuwe feiten of omstandigheden. Behoefte vrouw wordt vastgesteld o.g.v. 60%-regel ECLI:NL:HR:2010:BM7050.
FPIP
Rechtbank Den Haag 30-10-2018
(pub. 01-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12872
Marokkaanse moeder verzoekt gerechtelijke vaststelling vaderschap over in Marokko geboren kind uit Marokkaans bigaam huwelijk met Marokkaans/NL vader. Naar Marokkaans recht oefent vader het ouderlijk gezag over kind uit. Vader geldt inmiddels ook naar NL recht als juridische vader. NL rechter heeft rechtsmacht ex art. 9 sub b Rv (procedure gerechtelijke vaststelling vaderschap in Marokko niet mogelijk). Nu naar Marokkaans recht vader de wettelijk vertegenwoordiger is (art. 231 Mudawwana), is moeder niet-ontvankelijk.
ALFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-10-2018
(pub. 26-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4458
Partijen zijn in eerste aanleg tot overeenstemming gekomen. Man gaat in hoger beroep, maar verzoekt geen vernietiging van de bestreden beschikking. Evenmin richt hij grieven tegen deze vastgelegde overeenstemming. Dit leidt tot niet-ontvankelijkheid. Ook met betrekking tot zijn nieuwe wijzigingsverzoek wordt hij niet-ontvankelijk verklaard, nu dit niet voor het eerst in hoger beroep kan worden gedaan.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Ontvankelijkheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN