ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Geschillenregeling in huwelijkse voorwaarden staat in de weg aan beroep op rechter
Rechtbank Amsterdam 17-07-2019 (pub. 25-09-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:5053
Aangezien de vrouw niet voelt voor mediation en partijen voor dat geval het inroepen van een onafhankelijke deskundige hebben afgesproken ('bindend advies'), kunnen partijen niet in hun verzoeken worden ontvangen.
Vrouw stelt appel in zonder advocaat en herstelt dat niet
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-08-2019 (pub. 20-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6598
Vrouw stelde zelf - zonder advocaat en te laat - hoger beroep in (beschikking omgang/verdeling), waarop haar de kans is gegeven om dat te herstellen. Advocaat dient andersluidend beroepschrift in. Niet-ontvankelijk.
Appel levering woning niet ingeschreven in rechtsmiddelenregister
Gerechtshof Amsterdam 23-07-2019 (pub. 06-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2718
Rb bepaalde dat vonnis in de plaats trad van medewerking man aan levering woning. Man gaat in hoger beroep maar laat na dit binnen 8 dagen te registreren. I.c. toch ontvankelijk: grieven zien niet op woning.
Uitspraak scheiding van tafel en bed kan niet in appel worden gewijzigd in scheiding van echt
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019 (pub. 29-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2358
Hof overweegt dat verzoek tot echtscheiding niet kan worden beschouwd als een wijziging verzoek scheiding tafel en bed, omdat dit andere rechtsgevolgen heeft. Stelsel van de wet laat wijziging daarom niet toe.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-11-2019
(pub. 04-12-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:10275
Beroepschrift door belanghebbende zelf ingediend. Advocaat dient binnen de hersteltermijn, maar buiten de appeltermijn vervolgens een 'eigen' beroepschrift in. Hoger beroep niet-ontvankelijk.
Gerechtshof Amsterdam 05-11-2019
(pub. 12-11-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3992
Niet-ontvankelijk. Verzoek om bestreden beschikking van een andere motivering te voorzien. De rechthebbende verzoekt niet om een andere beslissing. Geen rechtens te respecteren belang bij hoger beroep want zaak van voluntaire rechtspraak waardoor de bestreden beschikking geen gezag van gewijsde krijgt en de overwegingen in latere procedures niet aan de rechthebbende kunnen worden tegengeworpen.
Rechtbank Amsterdam 22-05-2019
(pub. 11-10-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:7543
Partijen zijn in hun huwelijkse voorwaarden een geschillenregeling overeengekomen. Zij dienen eerst door middel van mediation het geschil tot een oplossing brengen. Indien mediation mislukt dat zal bindend advies gegeven worden. Rechtbank spreekt de echtscheiding uit, en houdt afwikkeling huwelijkse voorwaarden aan in afwachting van het bericht van partijen of zij in onderling overleg of door middel van mediation overeenstemming hebben bereikt.
Gerechtshof Den Haag 01-10-2019
(pub. 01-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2508
Onderbewindstelling. Geen appel ingesteld tegen bewindvoerder. Ontvankelijkheid.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-09-2019
(pub. 26-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3457
Incompleet beroepschrift: het procesdossier van de eerste aanleg is niet compleet. De advocaat van appellante is ruimschoots in de gelegenheid gesteld dit verzuim te herstellen. Vervolgens is een mondelinge behandeling gelast. In de oproepingsbrief is uitdrukkelijk medegedeeld dat die mondelinge behandeling enkel de ontvankelijkheid van het hoger beroep zou betreffen. Ter zitting verschijnt de advocaat van appellante echter in de veronderstelling dat de zaak inhoudelijk wordt behandeld: hij was niet bekend met de brieven van het h...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Ontvankelijkheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN