ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Wangedrag ouders leidt tot verwijdering leerling van school
Rechtbank Amsterdam 17-09-2019 (pub. 20-09-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:6801
Leerling mocht verwijderd worden vanwege wangedrag ouders. Onhoudbare situatie door bedreiging/vernieling en "vergaande bemoeienis" met school. Voldaan aan zorgplicht. "School kan niet aan de gang blijven."
Moeder doet afstand van vijfde kindje
Rechtbank Noord-Holland 10-07-2019 (pub. 17-09-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:6110
Kinderrechter richt zich in beschikking beëindiging gezag (ivm adoptie) rechtstreeks tot kind. Belangrijk dat kind, als hij nieuwsgierig is naar zijn verleden, duidelijk terug kan lezen hoe het is gegaan rondom zijn geboorte.
Vrouw verzoekt toestemming erkenning van zoon (2013) van ex-vriendin
Rechtbank Noord-Nederland 30-07-2019 (pub. 16-09-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3359
Rb gaat in op toepasselijkheid en bedoeling (nieuwe) art. 1:204 lid 4 BW op situatie kind dat voor invoeringsdatum is geboren. Proceseconomische redenen om eerst onderzoek te doen naar belang kind bij erkenning.
Heeft stiefzoon recht op omgang met zijn minderjarig halfzusje?
Rechtbank Oost-Brabant 10-09-2019 (pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:5174
Moeder overleden. Meerderjarige zoon vordert in KG tegen stiefvader omgang met halfzusje. Rb: nauwe persoonlijke betrekking tussen beiden, dus recht op omgang. Maar afgewezen: regeling lijkt niet in belang van halfzusje.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-09-2019
(pub. 23-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7515
Hoofdverblijf. De raad wijzigt zijn voorlopig advies van hoofdverblijf bij moeder naar hoofdverblijf bij vader om geen onnodig risico te lopen ten aanzien van de ontwikkeling van de dochter. Hof volgt dit gewijzigde advies. Partijen hebben overeenstemming over de zorgregeling waarover nog een procedure loopt bij de rechtbank. Het hof neemt deze overeenstemming op in zijn uitspraak.
Rechtbank Amsterdam 17-09-2019

(pub. 20-09-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:6801
Leerling mocht van school verwijderd vanwege wangedrag ouders. Docenten lopen op eieren. School voldeed aan zorgplicht. Voldoende toegelicht wat directe aanleiding was voor verwijdering kind. Daarbij kenbaar de belangen van kind betrokken en inzichtelijk gemotiveerd waarom belangenafweging in zijn nadeel uitvalt. Voldoende gemotiveerd waarom is afgeweken vh advies vd bezwaaradviescommissie. Dit betekent dat kind, dat niets te verwijten valt en dat graag op school wil blijven, groep 8 op een andere school zal moeten volgen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-09-2019
(pub. 20-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3465
Dochter van 11 bij vader. Beslissing rechtbank: toekenning eenhoofdig aan vader en geen omgangsregeling voor moeder.Moeder vraagt hof om een ouderschapsonderzoek. Hof acht zich echter voldoende voorgelicht. Is niet overtuigd van moeders voornemen om nu wel mee te werken aan onderzoek en dus de strijd te staken. Bekrachtiging beslissing rechtbank
Rechtbank Rotterdam 03-09-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7417
Echtscheiding. Oudste kind tijdens procedure meerderjarig geworden. Zorgregeling jongste kind (14 jr) en vader conform feitelijk contact. Gelet op leeftijd en ingezette hulpverlening geen uitbreiding tegen zijn wens in. Partnerbijdrage. Jusvergelijking. Geen beperking duur. Vermogensrechtelijke afwikkeling. Huwelijkse voorwaarden met koude uitsluiting en regeling kosten huishouding. Vergoedingsverzoeken kosten huishouding afgewezen. Overige vergoedingsverzoeken deels toegewezen.
Rechtbank Den Haag 20-06-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:9892
Internationale kinderontvoering. Ongeoorloofde overbrenging kinderen van Polen naar Nederland. Benoeming bijzondere curator.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Kabinet komt met ongelijkwaardig alternatief voor meerouderschapsregeling
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 28-08-2019)
In 2016 deed de Staatscommissie Herijking ouderschap een aantal aanbevelingen voor een gelijkwaardige meerouderschapsregeling. Het toenmalige kabinet reageerde enthousiast. Rutte III stelt echter iets heel anders voor: deelgezag.
Oude en nieuwe donorcontracten en de toegang tot de rechter
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 14-08-2019)
In donorcontracten met wensouders staat vaak dat de donor niet naar de rechter kan om omgang en/of ouderrechten af te dwingen. Betekent dit dat de donor niet-ontvankelijk is in een omgangsverzoek?
Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
Welke verlofmogelijkheden hebben ouders in 2019?
(Mr. Casey van Veenendaal, 18-03-2019)
Van welke verlofregelingen kunnen ouders gebruikmaken in 2019? Een overzicht.
De bijzondere curator: het belang van het kind staat (niet altijd) voorop
(Mr. Dianne Kroezen, 25-10-2018)
De bijzondere curator heeft als belangenbehartiger van minderjarigen een belangrijke juridische rol in familierechtgeschillen. Hoe kan het dat deze rechtsfiguur benoemd kan worden zonder onder enig tuchtrecht te vallen?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN