ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Vader staat niet langer achter zijn verzoek gezamenlijk ouderlijk gezag; gezag naar moeder
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-09-2021 (pub. 14-09-2021), ECLI:NL:GHSHE:2021:2814
Vader staat alsnog niet achter zijn inleidend verzoek bij Rb tot verkrijgen gezamenlijk gezag. Beschikking tot verkrijgen gezamenlijk gezag vernietigd, omdat vader/ouders problemen voorzien die niet in belang kind zijn.
Vader kreeg kans niet om voor kind te zorgen: hoofdverblijfplaats kind gaat naar hem
Gerechtshof Den Haag 25-08-2021 (pub. 14-09-2021), ECLI:NL:GHDHA:2021:1696
Vader moet kans krijgen voor kind te zorgen; een wijziging HVP kind kan hieraan bijdragen. Er is voldoende vertrouwen bij het Hof dat vader de samenwerking met moeder en groot-/pleegouders zal blijven opzoeken.
Turks recht in strijd met openbare orde: moeder alsnog bevoegd tot indiening ontkenningsverzoek
Rechtbank Oost-Brabant 19-05-2021 (pub. 09-09-2021), ECLI:NL:RBOBR:2021:2563
Moeder is naar Turks recht niet bevoegd verzoek ontkenning vaderschap te doen. Niet-ontvankelijkheid is in strijd is met Nederlandse openbare orde. Inbreuk op Turks rechtsstelsel wel zo klein mogelijk houden. Moeder draagt bewijslast.
Vervangende toestemming tot erkenning kind vervalt in dit geval na één jaar
Rechtbank Rotterdam 03-09-2021 (pub. 07-09-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:8772
Vrees van vrouw dat man niet binnen afzienbare termijn zal zorgdragen voor erkenning is begrijpelijk. Man krijgt vervangende toestemming tot erkenning, geldig voor een jaar; daarna kan deze toestemming niet meer worden gebruikt.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Oost-Brabant 10-09-2021
(pub. 16-09-2021), ECLI:NL:RBOBR:2021:4844
Kort geding, toestemming vakantie met minderjarige, geen contra-indicatie maar vordering te ruim geformuleerd
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-09-2021
(pub. 16-09-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:8646
Afwijzing verzoek vervangende toestemming voor verhuizing, vaststelling zorgregeling, 1:253a BW.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-09-2021
(pub. 16-09-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:8639
Verzoek wijziging hoofdverblijfplaats afgewezen. Betreden beschikking bekrachtigd.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-09-2021
(pub. 16-09-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:8643
Zorgregeling die de rechtbank heeft vastgesteld wordt niet nageleefd. Weerstand van de vader vanwege zijn vermoeden van seksueel misbruik door de partner van de moeder. GI en raad hebben geen reden aan de veiligheid van moeders thuissituatie te twijfelen. Omgang onder regie van de GI uitbouwen naar de reguliere zorgregeling, zoals die door de rechtbank is vastgesteld.
Rechtbank Amsterdam 08-09-2021
(pub. 15-09-2021), ECLI:NL:RBAMS:2021:5016
vorderingen moeder (nakomen zorgregeling, kind weer naar school, verv toestemming hulpverlening) toegewezen. Tegenvorderingen (schoolwissel, horen door vzr en benoeming bijzonder curator) afgewezen. vader in proceskosten veroordeeld. PV mondeling vonnis.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek met raadsheer Liesbeth de Beij: dilemma's bij omgangsbeslissingen
(Interviewer: Mr. drs. Ingrid Vledder, 22-06-2021)
Ingrid Vledder in gesprek met raadsheer familierecht Liesbeth de Beij. Met welke complexe omgangskwesties heeft zij te maken en hoe komt zij tot haar beslissingen?
Onderzoek en aanpak van complexe omgangsproblematiek
(Heleen Koppejan, MSc, 22-06-2021)
Hoe stellen we vast welke dynamiek onder de omgangsproblematiek ligt? Pas na grondig onderzoek kan een advies gegeven worden over een passende interventie.
Huiselijk geweld in het familierecht: een ongemakkelijke waarheid
(Mr. drs. Ariane Hendriks, 22-06-2021)
Ariane Hendriks adviseert soms cliënten om níet te zeggen dat ze slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Daarmee is ze als advocaat onderdeel van het grote toedekken van huiselijk geweld in het familierecht. Waarom gebeurt dat?
De positie van kinderen in een scheidingssituatie
(Mr. Marieke Lips en Mr. Iris Bakker, 22-06-2021)
Aan de hand van een casus worden de positie en belangen van kinderen in een scheidingssituatie besproken. Ook de wijze waarop kinderen tijdens een procedure het best betrokken en gehoord kunnen worden komt aan bod.
Anonimiteit van de zaaddonor
(Mr. Myrthe Weltak, 07-04-2021)
Ziekenhuis hoeft de identiteit van een anonieme zaaddonor niet bekend te maken. Dat heeft de rechter geoordeeld in een procedure die was aangespannen door een van de donorkinderen. Wat is de achtergrond van deze uitspraak?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN