ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Man sluist verkoopopbrengst woning weg en benadeelt daarmee - uiteindelijk - de vrouw
Gerechtshof Den Haag 15-06-2022 (pub. 22-06-2022), ECLI:NL:GHDHA:2022:1046
Man heeft voor aanvang echtscheidingsprocedure zonder grondslag en zonder tegenprestatie bedrag overgemaakt naar zijn vader; vrouw is daarin niet gekend. Bedrag aan gemeenschap vergoeden, maar deze is al verdeeld: aan vrouw betalen.
Rechtsmacht bij beëindiging geregistreerd partnerschap
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14-06-2022 (pub. 16-06-2022), ECLI:NL:RBZWB:2022:3092
Brussel II-bis is niet (rechtstreeks) van toepassing op beëindiging van een geregistreerd partnerschap en andere vormen van wettelijk geregelde niet-huwelijkse samenlevingsverbanden. Voor een GP wel indirect via art. 4 lid 4 Rv.
Hoewel wettelijke termijn is verstreken toch nog recht om geslachtsnaamkeuze te maken
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-05-2022 (pub. 14-06-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:4645
Ook na wettelijke termijn van art. 1:5 BW moeten de ouders nog de mogelijkheid krijgen een keuze voor de achternaam van hun dochter uit te brengen, nu zij eerder niet in de gelegenheid waren. Ze hoeven geen verzoek aan Koning te doen.
Verhuisverbod of verplichting tot terugverhuizing voor ouder met eenhoofdig gezag?
Gerechtshof Den Haag 03-05-2022 (pub. 14-06-2022), ECLI:NL:GHDHA:2022:823
Indien ouder met eenhoofdig gezag niet voldoet aan verplichting omgang tussen kind/andere ouder te bevorderen, is er een grondslag voor beperking keuzevrijheid woonplaats. Na belangenafweging: verhuisverbod voor moeder met kind.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 20-05-2022
(pub. 24-06-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:2762
benoeming bijzondere curator. kinderen klem in strijd ouders. onderzoek naar het gezag en de zorgregeling
Rechtbank Amsterdam 20-05-2022
(pub. 24-06-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:2763
provisionele voorziening 223Rv schorsen gezag en zorgregeling. kinderen zitten klem, loyaliteitsproblematiek.verzoeken afgewezen, bieden voor nu geen oplossing voor de complexe problematiek ouders en kinderen. bijzondere curator voor in bodemzaak
Rechtbank Amsterdam 11-05-2022
(pub. 24-06-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:2764
Echtscheiding met nevenvoorzieningen tussen Zwitserse man en NL vrouw, in NL gehuwd, in Zwitserland samengewoond. Kind geboren in Zwitserland. Scheiding: NL rechter rechtsmacht, NL recht toepasselijk. Gezag: NL rechter rechtsmacht, belang bij voorziening, naar Zwitsers recht gezamenlijk gezag. Verzoeken m.b.t. onderhoudsbijdrage(n) en afwikkeling huwelijkse voorwaarden aangehouden voor uitlating van partijen over de uitkomst van het overleg.
Rechtbank Noord-Nederland 03-06-2022
(pub. 24-06-2022), ECLI:NL:RBNNE:2022:2154
Afwijzing verzoek tijdelijke voogdij van oma en tante. Artikel 1:253q BW jo 1:253r BW
Rechtbank Amsterdam 17-05-2022
(pub. 24-06-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:2634
verlenging ondertoezichtstelling en beëindiging vaste omgangsregeling van twee van de drie kinderen met de vader
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: 'Staatsontvoeringen'
( Mr. Jolande ter Avest en Mr. Laura Goei, 21-06-2022)
Laura Goei, jurist bij Jeugdbescherming west, en familierechtadvocaat Jolande ter Avest gaan opnieuw in gesprek, ditmaal over de 'staatsontvoeringen' als gevolg van de toeslagenaffaire.
Meemoeder: het verschil tussen het kind erkennen en adopteren
(Mr. Rianne Gerritsen en Mr. Emmy van Ekelen, 24-05-2022)
Wat is voor een meemoeder het verschil tussen het erkennen en het adopteren van een kind? En wat zijn de voor- en nadelen van beide vormen? Dat wordt in dit artikel uitgelegd.
Podcastgesprek met Jo-an van der Tol: Juridische aspecten van het draagmoederschap
(Interviewer: Mr. drs. Ingrid Vledder, 15-02-2022)
Familierechtadvocaat Ingrid Vledder gaat in gesprek met Jo-an van der Tol, als advocaat gespecialiseerd in het draagmoederschap. Wat staat er op stapel aan wetgeving en jurisprudentie?
Podcastgesprek: Jeugdzorg en ouderverstoting
( Mr. Jolande ter Avest en Mr. Laura Goei, 18-01-2022)
Laura Goei en Jolande ter Avest gaan opnieuw met elkaar in gesprek, ditmaal over ouderverstoting. Samen bespreken zij verschillende vragen rondom dit actuele thema, ieder vanuit de eigen beroepsgroep.
De complexe echtscheiding
(Manuelle Devilee, 18-01-2022)
Jeugdbeschermers zien een toename in de problematiek rondom echtscheidingen. De auteur/jeugdbeschermer bespreekt haar eigen ervaringen en vraagt ouders kritischer naar hun eigen rol binnen het conflict te kijken.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN