ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Verhuiskwestie: alleen belang kind telt
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-11-2019 (pub. 04-12-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:10282
Vier gezinssystemen met zes minderjarige kinderen. Niet vastgesteld kan worden wiens belang groter is: dat van moeder of dat van vader. Belang kind los van belang ouders afgewogen.
Informele rechtsgang minderjarige betreffende gezag
Rechtbank Den Haag 28-10-2019 (pub. 28-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:12396
Zoon (2003) verzoekt beëindiging gezag vader via informele rechtsingang minderjarige. Toegewezen. Gezamenlijke gezag ouders werkt niet en zoon 'klem en verloren'. Zoon al heel lang geen contact met vader en wil dit nu ook niet.
Verzekeraar geen belanghebbende in procedure over BEM-clausule
Gerechtshof Den Haag 01-11-2019 (pub. 27-11-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3147
Derde (verzekeraar) niet aangemerkt als belanghebbende in zaak over aan kind toekomend bedrag ad € 35.775, dat moet worden gestort op een bankrekening van het kind en voorzien zijn van een zgn. BEM-clausule.
Vader zonder ouderlijk gezag toch belanghebbende in zaak over ondertoezichtstelling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-07-2019 (pub. 26-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6035
Hoewel man niet met het ouderlijk gezag belast is, wordt hij in zaak over ondertoezichtstelling toch als belanghebbende aangemerkt. Man is biologische en juridische ouder, met family life. Vernietiging beschikking.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 03-12-2018
(pub. 05-12-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:11386
Vervolg op ECLI:NL:RBROT:2018: 11385. Aangehouden verzoek uithuisplaatsing 2 jonge kinderen. Oudste minderjarige is inmiddels geplaatst in het netwerk. Vast staat dat de moeder de afspraken met de gecertificeerde instelling (GI) heeft geschonden. Er zijn daarnaast zeer sterke aanwijzingen dat de jongste minderjarige opnieuw getuige is geweest van gewelddadig gedrag van de vader. Toewijzing verzoek voor de duur van drie maanden, onder aanhouding van het restant, opdat de GI kan onderzoeken of de moeder (mede door een verhuizing) we...
Rechtbank Rotterdam 18-05-2018
(pub. 05-12-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:11378
“Verzoek beëindiging gezag van de moeder. Moeder en groot(pleeg)ouders verzetten zich. Benoeming bijzondere curator.”
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-11-2019
(pub. 04-12-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:10279
Gezag vader wordt beëindigd. Moeder alleen gezag. Minimaal vermogen van ouders om te communiceren niet aanwezig. Psychische kwetsbaarheid van de vader speelt hierin een rol.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-11-2019
(pub. 04-12-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:10280
Vader heeft de hem geboden kansen niet gegrepen en stelt zich agressief, bedreigend en dwingend op jegens moeder, de GI en andere hulpverleningsinstanties. Inmiddels heeft hij de kinderen drie jaren niet gezien en heeft GI besloten om in belang kinderen geen pogingen meer te ondernemen om omgang en/of belcontacten tot stand te brengen. Dit geeft de kinderen rust en duidelijkheid. Volgt beëindiging gezag vader op basis van art. 1:253n BW.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-11-2019
(pub. 04-12-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:10306
Geen gezamenlijk gezagsuitoefening ouders. Verzoek van vader daartoe wordt afgewezen. Vader sluit niet aan bij zijn dochter, verstandhouding ouders is verstoord, ouders diskwalificeren elkaar en vader steunt niet onvoorwaardelijk in met uithuisplaatsing dochter. Dochter is kwetsbaar en zal klem en verloren raken als ouders gezamenlijk gezag hebben.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Kabinet komt met ongelijkwaardig alternatief voor meerouderschapsregeling
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 28-08-2019)
In 2016 deed de Staatscommissie Herijking ouderschap een aantal aanbevelingen voor een gelijkwaardige meerouderschapsregeling. Het toenmalige kabinet reageerde enthousiast. Rutte III stelt echter iets heel anders voor: deelgezag.
Oude en nieuwe donorcontracten en de toegang tot de rechter
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 14-08-2019)
In donorcontracten met wensouders staat vaak dat de donor niet naar de rechter kan om omgang en/of ouderrechten af te dwingen. Betekent dit dat de donor niet-ontvankelijk is in een omgangsverzoek?
Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
Welke verlofmogelijkheden hebben ouders in 2019?
(Mr. Casey van Veenendaal, 18-03-2019)
Van welke verlofregelingen kunnen ouders gebruikmaken in 2019? Een overzicht.
De bijzondere curator: het belang van het kind staat (niet altijd) voorop
(Mr. Dianne Kroezen, 25-10-2018)
De bijzondere curator heeft als belangenbehartiger van minderjarigen een belangrijke juridische rol in familierechtgeschillen. Hoe kan het dat deze rechtsfiguur benoemd kan worden zonder onder enig tuchtrecht te vallen?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN