ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Ontbreken omgang tussen man en kinderen uit vroegere relatie moeder mag geen eindstation zijn
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-11-2022 (pub. 24-11-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:3940
Nauwe persoonlijke betrekking tussen kinderen en man, al is hij noch biologisch noch juridisch vader. Maar omgang op dit moment in strijd met zwaarwegende belangen kinderen. Ontbreken omgang mag echter geen eindstation zijn.
Geen gedwongen omgangsregeling maar stappenplan waarin initiatief bij zoon ligt
Rechtbank Gelderland 08-11-2022 (pub. 22-11-2022), ECLI:NL:RBGEL:2022:6274
Zoon wil contact(herstel) met vader nog niet initiëren en zelf aangeven wanneer hij toe is aan stappen. Rb legt contactregeling met stappenplan op, waarin initiatief geheel bij zoon ligt. Met informatierol voor moeder.
Moeder moet verzoekschrift op eigen kosten laten vertalen in het Engels
Rechtbank Oost-Brabant 10-10-2022 (pub. 21-11-2022), ECLI:NL:RBOBR:2022:5104
Rb mag net als de Centrale Autoriteit van een verzoeker verlangen om het verzoekschrift te laten vertalen als het is opgesteld in een voor de verweerder - de vader - onbegrijpelijke taal. Analoge toepassing verdragsbepaling.
Geen bezoek- of zorgregeling voor vader die voor onbepaalde tijd in Spanje verblijft
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-11-2022 (pub. 21-11-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:3899
Het is "een brug te ver" om te bepalen dat kinderen vader gaan opzoeken met oma vz in Spanje. Ook nog geen plaats voor zorgregeling. Te weinig informatie over feitelijke (verblijf)situatie vader en wat er precies is gebeurd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 17-11-2022
(pub. 25-11-2022), ECLI:NL:RBDHA:2022:12392
Verzoek tot interlandelijke adoptie (Roemenië) afgewezen, omdat in ieder geval de procedurele vereisten niet zijn nagekomen. Verzoek tot treffen voogdijvoorziening. Gezagsvacuüm: in Nederland woonachtige Roemeense man en vrouw zorgen al jaren voor kind van overleden Roemeense vrouw dat door Roemeense vader aan hen is overgedragen. Roemeense vader heeft geen bekende woon- of verblijfplaats. Niet te voorzien of kind nog wat van vader te verwachten heeft en of hij überhaupt ouderlijk gezag over kind heeft.
Rechtbank Amsterdam 08-11-2022
(pub. 25-11-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:6411
1:204 lid 3 BW vervangende toestemming tot erkenning toegewezen
Rechtbank Amsterdam 08-11-2022
(pub. 25-11-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:6412
Adoptie met terugwerkende kracht, na draagmoederschap
Rechtbank Amsterdam 26-10-2022
(pub. 25-11-2022), ECLI:NL:RBAMS:2022:6277
Beëindiging gezamenlijk gezag ouders en bepaling gezamenlijk gezag moeder en meerderjarige dochter.
Rechtbank Noord-Nederland 23-11-2022
(pub. 25-11-2022), ECLI:NL:RBNNE:2022:4406
Zelfstandig verzoek bijzondere curator tot gerechtelijke vaststelling vaderschap ontvankelijk. Ook wanneer partijen hun verzoeken intrekken, blijft de bijzondere curator bevoegd tot het indienen van een verzoek. Geen DNA-onderzoek nodig, omdat er voldoende omstandigheden zijn waaruit blijkt dat de man de verwekker is van de minderjarige. Partijen zijn het er ook over eens dat de man de verwekker is.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Birdnesting: een nieuwe (tijdelijke) vorm van co-ouderschap
(Mr. Lucienne Diaz Murillo, 16-08-2022)
Steeds meer ouders die uit elkaar gaan, kiezen voor birdnesting. In dit artikel meer over deze 'nieuwe vorm van co-ouderschap', de voor- en nadelen en een overzicht van de jurisprudentie.
Eergerelateerd geweld en recht op omgang
(Mr. Ine Avontuur, 02-08-2022)
In deze blog meer over de invloed van verdragen op risicotaxatie bij huiselijk geweld. Op welke gronden kan recht op omgang worden ontzegd? En welke verdragen moeten in aanmerking worden genomen?
Schorsing van de omgangs- of zorgregeling: welke lijn hanteert de rechter?
(Mr. Catia Luis Fula, 05-07-2022)
Welke mogelijkheid is er om het contact tussen ouder en kind te beperken als dat nodig is in het belang van het kind? Wanneer komt een rechter tot een dergelijke beslissing?
Podcastgesprek: 'Staatsontvoeringen'
( Mr. Jolande ter Avest en Mr. Laura Goei, 21-06-2022)
Laura Goei, jurist bij Jeugdbescherming west, en familierechtadvocaat Jolande ter Avest gaan opnieuw in gesprek, ditmaal over de 'staatsontvoeringen' als gevolg van de toeslagenaffaire.
Meemoeder: het verschil tussen het kind erkennen en adopteren
(Mr. Rianne Gerritsen en Mr. Emmy van Ekelen, 24-05-2022)
Wat is voor een meemoeder het verschil tussen het erkennen en het adopteren van een kind? En wat zijn de voor- en nadelen van beide vormen? Dat wordt in dit artikel uitgelegd.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN