ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 223 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Geen arbeidsovereenkomst aangenomen tussen gewezen echtelieden: gezagsverhouding ontbreekt
Gerechtshof Amsterdam 19-12-2023 (pub. 27-02-2024), ECLI:NL:GHAMS:2023:3458
Degene die zich op een arbeidsovereenkomst met zijn of haar (voormalige) echtgenoot beroept, zal een gedegen onderbouwing van de gestelde gezagsverhouding moeten geven. Anders is - zoals hier - van een arbeidsovereenkomst geen sprake.
Man maakt geld van B.V.'s naar zichzelf over in zicht echtscheiding - en nu?
Rechtbank Den Haag 22-11-2023 (pub. 22-02-2024), ECLI:NL:RBDHA:2023:18738
De opnames ad € 204.650 leiden tot vorderingen van B.V.’s op man. Bedrag behoort tot te verrekenen vermogen, maar ook de vorderingen van de B.V.’s. Mochten de vorderingen niet (geheel) incasseerbaar zijn, komt dat voor rekening man.
Man eist schadevergoeding ad € 869.315 van vrouw vanwege te kwader trouw gepleegd bigamie
Rechtbank Den Haag 20-12-2023 (pub. 22-02-2024), ECLI:NL:RBDHA:2023:19915
Vrouw heeft strafrechtelijke verbod op bigamie geschonden; dat levert een onrechtmatige daad op. Man stelt zijn schade op verdelingsbedrag, uitgaande van situatie dat huwelijk niet nietig zou zijn. Afgewezen: man heeft geen schade geleden.
Getrouwd in gemeenschap van goederen, maar toch moet man fraude-restschuld zelf dragen
Rechtbank Oost-Brabant 18-01-2024 (pub. 20-02-2024), ECLI:NL:RBOBR:2024:516
Man heeft frauduleuze overboekingen verricht vanaf bankrekening voormalige werkgever naar eigen creditcardrekening, zonder medeweten vrouw. Partijen hebben hiervan geleefd. Schuld is echter groter dan waarde goederen gemeenschap.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 13-02-2024
(pub. 27-02-2024), ECLI:NL:RBDHA:2024:2295
inloopkamer partneralimentatie en verdeling overeenstemming
Gerechtshof Amsterdam 19-12-2023

(pub. 27-02-2024), ECLI:NL:GHAMS:2023:3458
Partijen zijn gewezen echtelieden. De vrouw vordert betaling van achterstallig salaris en vakantietoeslag. De man betwist dat partijen een arbeidsovereenkomst hebben gesloten. Het hof oordeelt dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst omdat niet is voldaan aan het vereiste van een gezagsverhouding. Bekrachtiging.
Rechtbank Limburg 06-02-2024
(pub. 27-02-2024), ECLI:NL:RBLIM:2024:580
Kort geding. Ex-partner dient mee te werken aan de verkoop van de gemeenschappelijke woning. Bij gebrek aan medewerking treedt het vonnis in de plaats van de voor de verkoop en overdracht benodigde wilsverklaring van gedaagde.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21-02-2024
(pub. 27-02-2024), ECLI:NL:RBZWB:2024:1154
Kort geding. Nakoming vaststellingsovereenkomst
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-02-2024
(pub. 27-02-2024), ECLI:NL:GHSHE:2024:345
Huwelijksvermogensrecht. Het betreft een vordering met betrekking tot de woning in Suriname. De rechtbank heeft de vordering beoordeeld o.g.v. art. 1:164 BW. De man voert in hoger beroep uitdrukkelijk aan dat hij zich op die grondslag niet beroept. Volgens de man betreft zijn vordering “een vordering tot verdeling van de tussen partijen bestaand hebbende gemeenschap” en is die vordering “gebaseerd op boek 3, titel 7 BW”.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Een bijzondere uitspraak
Mr. Hedy Bollen, 25-04-2023
De Hoge Raad overwoog in zijn uitspraak van 31 maart jl. dat de rechter in kort geding een veroordeling tot verkoop en levering van een gezamenlijke woning kan uitspreken. Hedy Bollen gaat hier uitvoerig op in.
Vergoedingsrechten en de toepassing van de beleggingsleer bij aflossingen; teleurstellingen liggen op de loer!
Drs. Jasper Horsthuis, 14-02-2023
Het toepassen van de beleggingsleer bij tussentijdse aflossingen kan tot onvoorziene situaties leiden. Aan de hand van de wet, Kamerstukken en jurisprudentie laat de auteur zijn licht schijnen op deze problematiek.
Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (2)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 20-12-2022
Dit is het tweede deel van het eindejaarsoverzicht: de drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht bespreken opnieuw interessante uitspraken uit 2022.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN