Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Nieuwe woonlast man mag voor berekening pal maximaal de helft zijn vd rentelast vd woning van pp gedurende het huwelijk.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-11-2018 (pub. 13-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9759
Zeker nu de man steeds heeft gesteld dat hij aanzienlijke maandlasten heeft in verband met het aflossen op de grote schulden van partijen en hij bekend was met zijn onderhoudsverplichting jegens de kinderen en de vrouw, is het hof evenals de rechtbank van oordeel dat zijn deel van de woonlast met zijn nieuwe partner de helft van de last verbonden aan de echtelijke woning niet dient te overtreffen.
Hypotheeknormen 2019
Huurwoning na einde samenwoning
Gerechtshof Den Haag 24-07-2018 (pub. 01-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2888
Na vertrek van vrouw uit woning die partijen tijdelijk huurden, komt de huur voor rekening van de man. Indien de huur een te hoge last voor hem was, had hij de huur moeten opzeggen.
Looptijd nieuwe kredieten per 1 mei 2019 max. 15 jaar
Noot: van belang voor aflossing/rente waarmee rekening wordt gehouden bij draagkracht alimentatie.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Gerechtshof Den Haag 17-04-2018
(pub. 15-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3111
Einde affectieve relatie. Eenvoudige gemeenschap: de woning. Wijze van verdeling. Vergoedingsrechten ter zake gedane investeringen. De te betalen gebruiksvergoeding en de draagplicht voor de lasten van de woning. Vordering tot afgifte van de documenten met betrekking tot de woning.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 06-11-2018
(pub. 15-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3109
Verdeling. Scheiding in 1997. In het convenant zijn twee appartementen niet opgenomen. Behoren wel tot de ontbonden huwelijksgemeenschap. Rechtbank beveelt alsnog verdeling. Vrouw vraagt schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het betreffende vonnis. Criterium. Vordering afgewezen.
HV
Rechtbank Rotterdam 24-10-2018
(pub. 14-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:9328
Afwikkeling notariële samenlevingsovereenkomst na verbreking affectieve relatie. Partijen zijn al bijna drie jaar uit elkaar. Rechtbank gelast verkoop van de gemeenschappelijke woning aan een derde. Geen toedeling woning aan gedaagde, die nog steeds niet weet of hij eiser kan uitkopen. Ter bevordering vlotte verkoop gelast de rechtbank dat gedaagde de woning over negen maanden moet verlaten, ook als de woning dan nog niet is verkocht.
ALHV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-11-2018
(pub. 13-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9759
Berekening NBI van DGA. Geen invloed r-c-schuld en dubbele woonlasten op draagkracht man en behoefte vrouw. Man en vrouw dienen schulden beiden van hun beschikbare vrije ruimte te voldoen. Invloed huwelijksgerelateerde achterstand op arbeidsmarkt op behoeftigheid vrouw. Nieuwe woonlast man mag voor berekening pal maximaal de helft zijn vd rentelast vd woning van pp gedurende het huwelijk. Onverkorte toepassing finaal verrekenbeding niet onaanvaardbaar. Vrouw moet bedrag van € 96.152,- aan man voldoen.
HV
Rechtbank Amsterdam 07-11-2018
(pub. 09-11-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:7929
Een echtgenoot moet toestemming vragen aan zijn of haar partner voordat hij of zij zich borg kan stellen: dat is de wet. Wanneer die toestemming ontbreekt, kan de niet-geconsulteerde partner de borgstelling vernietigen. Dat geldt echter niet in deze zaak omdat hier de uitzondering op dat vernietigingsrecht van toepassing is: de lening waarvoor de handelende echtgenoot zich borg stelde was viel binnen de normale uitoefening van het bedrijf (i) waarvan hij als feitelijk bestuurder(ii) kan worden aangemerkt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN