ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Niet in gemeenschap van goederen getrouwd, toch meebetalen aan zakelijke schuld man
Rechtbank Rotterdam 11-05-2022 (pub. 30-06-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:5039
Man - statutair directeur - heeft taak onbehoorlijk vervuld vanwege de wijze waarop hij liquide middelen van de vennootschap heeft gebruikt. Vrouw dient schade te vergoeden voor zover zij persoonlijk is verrijkt. "Dat is redelijk."
Investering vrouw wordt voor haar niet een schuld maar levert een - nominaal - vergoedingsrecht op
Rechtbank Noord-Nederland 18-05-2022 (pub. 27-06-2022), ECLI:NL:RBNNE:2022:2177
Vergoedingsrecht vrouw niet berekend aan de hand van de beleggingsleer. Partijen waren tijdens investering nog geen geregistreerd partners. Vergoedingsrecht jegens gemeenschap of voor helft jegens man. Vrouw niet draagplichtig.
Man sluist verkoopopbrengst woning weg en benadeelt daarmee - uiteindelijk - de vrouw
Gerechtshof Den Haag 15-06-2022 (pub. 22-06-2022), ECLI:NL:GHDHA:2022:1046
Man heeft voor aanvang echtscheidingsprocedure zonder grondslag en zonder tegenprestatie bedrag overgemaakt naar zijn vader; vrouw is daarin niet gekend. Bedrag aan gemeenschap vergoeden, maar deze is al verdeeld: aan vrouw betalen.
Geen dwaling bij man, wel benadeling gemeenschap door vrouw
Gerechtshof Amsterdam 24-05-2022 (pub. 22-06-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:1560
Vrouw heeft met pintransacties de gemeenschap (van goederen) benadeeld. Zij is daarom gehouden om € 59.300 te voldoen, concreet door de helft daarvan aan de man te betalen. Benadeling gemeenschap.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 11-05-2022

(pub. 30-06-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:5039
Bestuurdersaansprakelijkheid. Een bestuurder heeft zijn taak onbehoorlijk vervuld vanwege de wijze waarop hij de liquide middelen van de vennootschap heeft gebruikt. De echtgenote dient de schade te vergoeden voor zover zij persoonlijk is verrijkt.
Gerechtshof Den Haag 21-06-2022
(pub. 29-06-2022), ECLI:NL:GHDHA:2022:1000
borgstelling, art. 1:88 BW, vernietiging, ongedaanmaking hypotheek echtelijke woning, arrest inschrijven
Rechtbank Oost-Brabant 22-06-2022
(pub. 28-06-2022), ECLI:NL:RBOBR:2022:2532
Vordering tot vereffening en verdeling van een vof na echtscheiding. De rechtbank geeft uitleg over het verschil tussen de ontbinding, vereffening, verdeling en beëindiging van een vennootschap.
Rechtbank Noord-Nederland 18-05-2022

(pub. 27-06-2022), ECLI:NL:RBNNE:2022:2177
Gemeenschappelijk woning is aangekocht voordat partijen een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Vrouw heeft schenkingen van ouders (met uitsluitingsclausule) gebruikt voor aankoop van woning. Huwelijksgoederenregime betreft beperkte gemeenschap van goederen. Vergoedingsrecht vrouw betreft voorhuwelijkse vordering die tot vermogen vrouw behoort. De schuld is schuld van de eenvoudige gemeenschap en geen gemeenschapsschuld. Vergoedingsrecht vrouw moet nominaal worden vastgesteld en niet aan de hand van beleggingsleer.
Rechtbank Den Haag 22-06-2022
(pub. 27-06-2022), ECLI:NL:RBDHA:2022:5877
en in de vrijwaringszaak C/09/610459 / HA ZA 21-357 . Hoofdzaak en vrijwaringszaak. Geldlening. Vraag wie als schuldenaar van de lening is aan te merken: gedaagde of gedaagde en zijn (toenmalige) partner.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Vergoedingsrechten (2)
( Mr. dr. Bart Breederveld en Drs. Jasper Horsthuis, 10-05-2022)
In dit tweede deel komt het vergoedingsrecht bij samenwoners aan de orde. Vervolgens gaan Bart Breederveld en Jasper Horsthuis uitgebreid in op de beleggingsleer, een ingewikkeld leerstuk.
Podcastgesprek: Vergoedingsrechten (1)
( Drs. Jasper Horsthuis en Mr. dr. Bart Breederveld, 12-04-2022)
Tijdens een relatie raakt vermogen vermengd en dat leidt bij een scheiding vaak tot discussies. Welke regels gelden er dan? Jasper Horsthuis en Bart Breederveld gaan in gesprek over dit lastige, maar belangrijke onderwerp.
Verdelen, verrekenen en vergoeden
(Mr. dr. Bart Breederveld, 12-04-2022)
Bij de vermogensrechtelijke afwikkeling na echtscheiding kan het makkelijk verkeerd gaan. De auteur licht dit toe aan de hand van een recente uitspraak.
Het vervalbeding bij een periodiek verrekenbeding: hoe zit het ook alweer?
(Mr. Carla Smeets en Mr. Dennis Muhlbacher, 23-11-2021)
In een recente uitspraak heeft Rechtbank Noord-Holland een beroep op het vervalbeding in de huwelijkse voorwaarden gehonoreerd. Aanleiding voor de auteurs om nader in te gaan op deze materie.
Verdeling woning bij samenlevers zonder contract
(Mr. Hedy Bollen, 23-11-2021)
Als samenlevers zonder samenlevingscontract uiteengaan, wat gebeurt er dan met hun investeringen in hun gezamenlijke woning? Bestaat er recht op teruggaaf? Een analyse van de rechtspraak.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN