ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Verdeling gemeenschappelijke goederen gaat voor verkoop woningen in kort geding
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-09-2021 (pub. 15-09-2021), ECLI:NL:GHSHE:2021:2803
Doel kortgedingprocedure is treffen van een ordemaatregel. Vorderingen vrouw komen neer op vordering tot (het gelasten van de wijze ) verdeling. Onderscheid met te gelde maken gemeenschappelijk goed. Afwijzing eis verkoop woningen.
Bij samenlevers kan ouderschapsplan wel maar convenant niet worden opgenomen in beschikking
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 08-09-2021 (pub. 10-09-2021), ECLI:NL:RBZWB:2021:4528
"Convenant einde samenwoning" wordt niet op verzoek van partijen opgenomen in beschikking. Daarvoor ontbreekt bij (ex-)samenlevers een wettelijke basis. Hun ouderschapsplan wel, want: gezamenlijk ouderlijk gezag.
Huwelijkse voorwaarden niet opzij gezet door intentieovereenkomst echtgenoten
Rechtbank Den Haag 20-07-2021 (pub. 10-09-2021), ECLI:NL:RBDHA:2021:8163
Uit intentieovereenkomst volgt weliswaar de bedoeling van partijen hun huwelijkse voorwaarden te wijzigen, maar deze is nooit omgezet in concrete actie. Huwelijkse voorwaarden kunnen alleen bij notariële akte worden gewijzigd.
Gezamenlijke bankrekening betekent niet gelijke rechten op banksaldo bij einde relatie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-09-2021 (pub. 09-09-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:8479
Gezamenlijke bankrekening is niet hetzelfde als eenvoudige gemeenschap; het zegt iets over de relatie tot de bankinstelling. Wie gerechtigd is tot welk deel van saldo volgt uit omstandigheden. Stilzwijgende afspraak dat grootste deel van spaargeld (€ 625.000) gemeenschappelijk was.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 08-06-2021
(pub. 24-09-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:1748
Verbintenissenrecht; is het recht van gebruik en bewoning door vader van een door hem aan zijn kinderen geschonken woning gegrond op een huurovereenkomst en is hij hiervoor een vergoeding verschuldigd?
Rechtbank Noord-Holland 21-09-2021
(pub. 24-09-2021), ECLI:NL:RBNHO:2021:8065
Spoedeisend belang onvoldoende aannemelijk gemaakt
Rechtbank Noord-Holland 15-09-2021
(pub. 24-09-2021), ECLI:NL:RBNHO:2021:8144
Bij afwikkeling geregistreerd partnerschap woning aan man toegedeeld. Na 4 jaar verkoopt man woning met overwaarde. Vrouw vordert helft overwaarde, op basis van convenant. Man beroept zich met succes op inhoud latere notariële akte van verdeling.
Rechtbank Amsterdam 15-09-2021
(pub. 22-09-2021), ECLI:NL:RBAMS:2021:5105
meewerken verkoop echtelijke woning. gebruiksvergoeding. alles afgewezen. geen compensatie proceskosten (ondanks relatie partijen). misbruik procesbevoegdheid
Rechtbank Amsterdam 16-09-2021
(pub. 22-09-2021), ECLI:NL:RBAMS:2021:5164
kort geding. man en vrouw vorderen, in afwachting boedelscheding in bodemprocedure, elkaar de toegang tot hun Chinese winkels te verbieden. Verbod toegwezen ten gunste van man, onder voorwaarde dat hij vrouw voorlopige bijdrage in levensonderhoud betaalt.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Gelijke draagplicht schulden bij gemeenschap van goederen
(Mr. dr. Louis Zonnenberg, 29-03-2021)
Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen moeten de schulden aan het eind van het huwelijk gelijk worden verdeeld tussen de echtgenoten. In welke gevallen kan de rechter daar anders over oordelen?
De verdeling van gemeenschapsschulden bij scheiding
(Mr. Hedy Bollen, 29-03-2021)
In twee gevallen kan de rechter een uitzondering maken op de hoofdregel dat de echtgenoten de gemeenschapsschulden na een echtscheiding bij helfte moeten dragen. In dit artikel een toelichting en een jurisprudentie-overzicht.
Schuld door beroepsfout advocaat bij echtscheiding niet door beide echtgenoten gedragen
(Mr. Catia Luis Fula, 27-03-2021)
Na echtscheiding is iedere ex-echtgenoot voor de helft draagplichtig voor de schulden. Vanwege de aard van de schuld en het gebrek aan wetenschap van de vrouw week Hof Amsterdam in een recente uitspraak van die hoofdregel af.
Woonlasten en gebruiksvergoeding na scheiding
(Mr. Hedy Bollen, 14-09-2020)
Een veelvoorkomende situatie: een gescheiden stel is samen eigenaar van een woning, die nog een tijdlang onverdeeld blijft. Hoe moeten de lasten worden verdeeld en heeft de vertrokken partij recht op een gebruiksvergoeding?
Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN