ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Aflosboete betaald in kader van echtscheiding niet in strijd met het recht
Rechtbank Amsterdam 24-04-2019 (pub. 15-05-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:3075
De door de vrouw aan de bank betaalde aflossingsboete (in het kader van de bij echtscheiding gemaakte afspraken) ad € 25.478 blijft in stand. Geen strijd met Europees of nationaal recht.
Vergoedingsrecht vrouw inzake woning is en blijft € 97.000
Gerechtshof Amsterdam 07-05-2019 (pub. 14-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1613
Vrouw voert aan dat waarde woning c.q. de bedoeling van pp over haar daarmee samenhangende vergoedingsrecht afwijkt van de akte huwelijkse voorwaarden, maar wordt daarin niet gevolgd. Grief faalt.
Hoge Raad oordeelt over vergoedingsrecht bij informele samenleving
Hoge Raad 10-05-2019 (pub. 10-05-2019), ECLI:NL:HR:2019:707
Vrouw investeert in verbouwing woning man en verlangt na einde relatie vergoeding daarvan ex (analoog) art. 1:87 BW. Maar titel 6-8 Boek 1 BW niet van toepassing op samenwoners. Wel redelijkheid & billijkheid.
Rekening-courantschuld aan BV is overgeslagen schuld
Rechtbank Rotterdam 17-04-2019 (pub. 09-05-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:2928
Een verdelingsvordering die ziet op een zgn. overgeslagen goed is niet aan verjaring onderhevig. Een schuld is weliswaar geen 'goed' maar valt toch onder art. 3:179 lid 2 BW. Alsnog 'verdeling' schuld.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 08-05-2019
(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2099
Leningen van vrouw aan man in de periode dat zij samenwoonden. Vrouw eist leningen jaren later op. Rechtsvordering niet verjaard op grond van het tweede lid van artikel 307 BW. Vordering wordt gedeeltelijk toegewezen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-05-2019
(pub. 16-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1811
Ex-samenlevers hebben schikking getroffen over financiële afwikkeling einde samenleving. In tussenvonnis in HB heeft hof geoordeeld dat beroep op dwaling van vrouw faalt. Ook heeft hof in tussenvonnis vastgesteld dat finale kwijting is verleend. De vrouw betwist de finale kwijting ná dit tussenvonnis. Nu de vrouw niet heeft aangevoerd dat hierbij van onjuiste feitelijke of juridische grondslag is uitgegaan, blijft rechter aan dit tussenvonnis gebonden. Van uitzondering om eiswijziging na conclusie van de man toe te staan is geen ...
Rechtbank Amsterdam 24-04-2019

(pub. 15-05-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:3075
Afwijzing beroep op vernietiging beding tot vergoeding van nadeel van bank bij voortijdige beëindiging rentevaste woninghypotheeklening; voldoende transparant; uitleg beding; toepasselijkheid vermindering wegens jaarlijkse aflossingsmogelijkheid.
Gerechtshof Amsterdam 07-05-2019

(pub. 14-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1613
Vrouw vordert vergoedingsrecht van € 172.000 i.p.v. € 92.000 gezien waardeontwikkeling woning alsmede hoger bedrag kosten huishouding. Haar grieven falen: hof overweegt dat huwelijkse voorwaarden waarde woning aangeven en dat andere bedoeling pp. niet wordt aangetoond. Rb aangesloten bij begrote kosten in hwlvw voor vergoedingsrecht man: onterecht, hof gaat uit van daadwerkelijke investering nu dit weinig afwijkt. Hof kan door betwistingen niet vaststellen welke berekening kosten huishouding juist is en wijst grief vrouw af.
Hoge Raad 10-05-2019

(pub. 10-05-2019), ECLI:NL:HR:2019:707
Samenwoning zonder samenlevingscontract. Vrouw investeert geld in verbouwing woning man. Omdat woning uitsluitend eigendom is van man, kan geen gemeenschap ex titel 7 Boek 3 BW bestaan, en daarom ook niet een uit die gemeenschap voortvloeiend vergoedingsrecht. Regels ex titels 6-8 Boek 1 BW lenen zich ook niet voor overeenkomstige toepassing op verhouding tussen informeel samenlevenden. Aan hand algemene verbintenissenrecht ex Boek 6 BW moet worden beoordeeld of vrouw vergoedingsrecht jegens man geldend kan maken.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Schulden en scheiding... Wie moet wat betalen?
(Mr. Hedy Bollen, 27-02-2019)
Drie in gemeenschap van goederen getrouwde stellen. Driemaal echtscheiding. En driemaal dezelfde vraag: moet de ene partner in geval van echtscheiding opdraaien voor de schulden van de ander?
Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN