ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Wijze van verdeling bracht noodzaak herfinanciering mee; zorgplicht bank staat daar buiten
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-03-2020 (pub. 26-03-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:1060
Man wist dat herfinanciering ervan afhankelijk was van of hij en zijn ex-echtgenote een eigen, afzonderlijke financiering konden krijgen. In zorgplicht bankinstelling ligt niet besloten dat man kon uitgaan van goede afloop.
Hoger beroep moet - soms - worden geregistreerd: is man wel ontvankelijk in appel?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-03-2020 (pub. 23-03-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:2160
Uit dictum vonnis blijkt niet met zoveel woorden dat het in de plaats treedt van de akte die man samen met vrouw moet opmaken. Toch is dat duidelijk de strekking. Man had hoger beroep dan ook moeten registreren. N-O?
Rechter niet onder alle omstandigheden gehouden om verdeling vast te stellen
Rechtbank Rotterdam 20-02-2020 (pub. 17-03-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:2270
Beginsel dat niemand kan worden genoodzaakt om in een onverdeelde boedel te blijven, houdt geen verdelingsplicht voor rechter in. Partijen moeten voldoende stellen over omvang gemeenschap. Niet gedaan; afwijzing.
Lijfrentes en stamrecht zijn geen inkomen: geen draagkracht voor partneralimentatie
Rechtbank Den Haag 30-08-2019 (pub. 17-03-2020), ECLI:NL:RBDHA:2019:9588
Lijfrentes en stamrecht die man ontvangt, zijn geen inkomen maar te verdelen vermogen(sbestanddelen). Voor zijn draagkracht wordt daarom alleen naar zijn AOW-pensioen gekeken. Geen draagkracht; afwijzing PAL.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-01-2020
(pub. 26-03-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:257
Verdeling gemeenschap van goederen. Huwelijksvermogensrecht eerst beheerst door Marokkaans recht en later door Nederlands recht. Beroep op (de onaanvaardbaarheidsexceptie van) artikel 10:9 BW faalt. Voor zover vrouw in periode dat Marokkaans recht van toepassing was vermogen uit nalatenschap heeft ontvangen, is dat niet in enige gemeenschap gevallen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-05-2019
(pub. 26-03-2020), ECLI:NL:GHSHE:2019:1896
schenking op papier
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-12-2017
(pub. 26-03-2020), ECLI:NL:GHSHE:2017:5488
schenking op papier
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-11-2018
(pub. 26-03-2020), ECLI:NL:GHSHE:2018:4884
schenking op papier
Rechtbank Amsterdam 29-01-2020
(pub. 26-03-2020), ECLI:NL:RBAMS:2020:1964
Geldlening en vaststellingsovereenkomst. Vordering op grond van persoonlijke garantstelling door de bestuurder van de leningnemer. Uitleg vaststellingsovereenkomst: hoofdsom lening niet opeisbaar. Rente wel opeisbaar. Beroep op artikel 1:89 BW wordt afgewezen. Aangaan lening behoort tot de normale bedrijfsuitoefening, geen toestemming nodig van echtgenote. Bestuurder wordt veroordeeld tot betaling verschuldigde rente.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Schulden en scheiding... Wie moet wat betalen?
(Mr. Hedy Bollen, 27-02-2019)
Drie in gemeenschap van goederen getrouwde stellen. Driemaal echtscheiding. En driemaal dezelfde vraag: moet de ene partner in geval van echtscheiding opdraaien voor de schulden van de ander?
Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN