ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 216 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Geen alimentatieverzekering voor vrouw - geen ruimte bij man voor bijdrage overlijdensrisicoverzekering
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-06-2022 (pub. 03-10-2023), ECLI:NL:GHARL:2022:6261
Verzoek vrouw dat er op ziet haar te verzekeren van passende uitkeringen in het geval van vooroverlijden van de man wordt afgewezen. Draagkracht man maximeert de PAL; daarom geen ruimte voor een extra bijdrage ten behoeve van premies.
'Droomhuis' of opgelicht door de man? - de vrouw meent het laatste
Rechtbank Den Haag 21-06-2023 (pub. 02-10-2023), ECLI:NL:RBDHA:2023:11688
De man heeft een penthouse gekocht ad € 1.215.000. De vrouw heeft € 249.000 naar de man overgemaakt met als omschrijving het adres van het penthouse. Is het de bedoeling dat zij mede-eigenaar wordt? Heeft zij anders recht op terugbetaling?
Kan de (vordering tot) verdeling ook worden uitgesloten?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-09-2023 (pub. 28-09-2023), ECLI:NL:GHSHE:2023:2933
Moeder heeft ouderlijke woning voor 99/100ste deel geschonken aan dochter. Die vordert nu verdeling. Onder andere slechte verstandhouding maakt dat zij uit onverdeeldheid wil. Belang moeder weegt zwaarder. Verdeling 3 jaar uitgesloten.
‘Noodtoestand’ en ‘woning kunnen overnemen’ stellen maar niets laten zien: proceskostenveroordeling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-09-2023 (pub. 21-09-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:7840
In het kader van een schorsingsverzoek stelt man een financiële noodtoestand als alimentatiebeslissing moet worden nageleefd. Ook stelt hij dat hij de voormalige echtelijke woning kan overnemen. Niets aangetoond. Afwijzing.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 04-08-2023
(pub. 04-10-2023), ECLI:NL:RBNHO:2023:9874
Afwikkeling huwelijkse voorwaarden; niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding; uitleg inkomensbegrip in verband met verrekening vraag stamrechten en woning; vaststelling waarde goodwill en stille reserve in verband met waardebepaling onderneming, draagplicht rekening-courantschuld en ontslag hoofdelijkheid hypothecaire lening.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-07-2023
(pub. 04-10-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:6274
Verdeling.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-06-2023
(pub. 03-10-2023), ECLI:NL:GHARL:2023:5017
Wederrechtelijke ontneming na verbroken relatie. Incassokosten Art. 6:96 lid 5 en lid 6 BW. Toepasselijkheid besluit van 27 maart 2012 (Stb. 2012, 141).
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-06-2022

(pub. 03-10-2023), ECLI:NL:GHARL:2022:6261
Hoewel vordering/verzoek tot vergoeding van schade voortvloeiende uit (door de vrouw gestelde onrechtmatige) wijze van verkoop woning door de man geen nevenvoorziening is die thuishoort in de echtscheidingsprocedure, gaat het hof om doelmatigheidsredenen (partijen procederen al sinds 2012), en omdat deze kwestie verweven is met afwikkeling huwelijkse voorwaarden, toch tot beoordeling van dit verzoek van de vrouw over. Volgt afwijzing nu geen sprake is van toerekenbaar tekortschieten dan wel onrechtmatig handelen door de man.
Rechtbank Den Haag 21-06-2023

(pub. 02-10-2023), ECLI:NL:RBDHA:2023:11688
Tussenvonnis. Vordering tot levering penthouse aan ex-partner. Geen geldige koopovereenkomst tot stand gekomen. Teruggave of vergoeding van investeringen in penthouse? Onverschuldigde betaling (6:203 BW) of ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:212 BW) ? Redelijkheid en billijkheid. Bewijslevering. Getuigenverhoren.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Een bijzondere uitspraak
Mr. Hedy Bollen, 25-04-2023
De Hoge Raad overwoog in zijn uitspraak van 31 maart jl. dat de rechter in kort geding een veroordeling tot verkoop en levering van een gezamenlijke woning kan uitspreken. Hedy Bollen gaat hier uitvoerig op in.
Vergoedingsrechten en de toepassing van de beleggingsleer bij aflossingen; teleurstellingen liggen op de loer!
Drs. Jasper Horsthuis, 14-02-2023
Het toepassen van de beleggingsleer bij tussentijdse aflossingen kan tot onvoorziene situaties leiden. Aan de hand van de wet, Kamerstukken en jurisprudentie laat de auteur zijn licht schijnen op deze problematiek.
Podcastgesprek: Uitspraken 2022 - dé keuze van de hoofdredactie (2)
Mr. Rob van Coolwijk en Mr. André van Oosten en Mr. Hanneke Moons, 20-12-2022
Dit is het tweede deel van het eindejaarsoverzicht: de drie hoofdredacteuren van de Kennisbank Familierecht bespreken opnieuw interessante uitspraken uit 2022.

Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023
Webinar | kosten € 150,00 | 2 punten NOvA / MfN
Per 1 januari 2023 is een nieuwe, forfaitaire methodiek voor het berekenen van partneralimentatie ingevoerd. Aan de hand van vele voorbeelden licht docent Rob van Coolwijk alle ins en outs van deze methodiek toe.
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk
E-learning | kosten € 100,00 | 2 punten NOvA / MfN
Een scheiding kan van invloed zijn op de aanspraak op toeslagen en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Docent Jasper Horsthuis zorgt ervoor dat je dit als scheidingsprofessional goed op het netvlies hebt.
Scheiden en de vermogensverdeling
E-learning | kosten € 225,00 | 3 punten NOvA / MfN
De vermogensafwikkeling bij scheiding is vaak een zeer complexe materie. Docent Jasper Horsthuis wijst je de weg: aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer je vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN