ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Termijn voor verwerping nalatenschap minderjarige erfgenaam
Gerechtshof Den Haag 08-08-2018 (pub. 17-08-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2050
Hof DH volgt Hof A-L 26-06-2018: termijn van 3 maanden a.b.i. art. 4:193 lid 1 BW ziet op periode waarbinnen verzoek tot machtiging verwerping moet zijn ingediend. Machtiging kan dus later worden verleend.
Verwerping nalatenschap door moeder namens minderjarige (Thomas Timmers , Kim Diepstraten 16-08-2018)
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-06-2018 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5920
In afwijking van letterlijke tekst van art. 4:193 lid 1 BW acht Hof beslissend of binnen termijn van 3 maanden het verzoek machtiging verwerping is ingediend (dus niet: machtiging is verleend).
NL rechter bevoegd ogv doelstelling Europese Erfrechtverordening
Rechtbank Midden-Nederland 29-03-2018 (pub. 04-04-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1223
Het lukt verzoekers niet om nalatenschap namens minderjarigen in Duitsland te verwerpen. Met inachtneming doelstelling Europese Erfrechtverordening acht NL rechter zich bevoegd verzoek te behandelen zonder dat Duitse gerecht op de hoogte is (zoals voorgeschreven in Verordening).
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 08-08-2018

(pub. 17-08-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2050
De termijn van 3 maanden als bedoeld in art. 4:193 lid 1 BW ziet op de periode waarbinnen het verzoek om een machtiging tot verwerping moet zijn ingediend. De machtiging kan dus later worden verleend. Het hof verenigt zich in zoverre met de uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden van 26 juni 2018 ECLI:NL:GHARL:2018:5920 .
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-06-2018

(pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5920
Erfopvolging bij versterf. Minderjarige wordt door plaatsvervulling erfgenaam in nalatenschap van opa doordat moeder de nalatenschap verwerpt. Moeder wil machtiging om namens zoon te mogen verwerpen, wat binnen 3 maanden moet gebeuren (art. 4:193 lid 1 BW). Hof acht beslissend de datum waarop het verzoek machtiging verwerping is ingediend en niet de datum waarop machtiging door de kantonrechter is verleend.
Gerechtshof Den Haag 28-02-2018
(pub. 09-04-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:730
Hof geeft aan ouders (voorwaardelijke) machtiging om de nalatenschap voor hun minderjarige kinderen te verwerpen.Genoegzaam aangetoond dat de schulden van de nalatenschap als bedoeld in art. 4:7 BW het actief van de nalatenschap zullen overtreffen.
Rechtbank Midden-Nederland 29-03-2018

(pub. 04-04-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1223
IPR. Verzoek machtiging nalatenschap namens minderjarigen te mogen verwerpen (art. 4:193 lid 1 BW). Erflaatster in 2016 overleden in Duitsland. Europese Erfrechtverordening toepasselijk: Duitse rechter bevoegd (art. 4); Duits erfrecht v.t. (art. 21). Gewone verblijfplaats minderjarigen: NL. In omstandigheden geval en met inachtneming doelstelling Verordening acht rechter zich bevoegd verzoek te behandelen zonder dat Duitse gerecht op de hoogte. NL recht toegepast (art. 13). Onvoldoende onderbouwd dat nalatenschap negatief.
Rechtbank Limburg 27-03-2018

(pub. 27-03-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:2832
Verzoek machtiging om namens minderjarige de nalatenschap te verwerpen op persoonlijke gronden. Het erfdeel bestaat uit een aandeel in de woning van de overledene. De woning heeft achterstallig onderhoud en zal gerenoveerd en verbouwd moeten worden. De heer A heeft het vruchtgebruik van deze woning en hij zal in de woning blijven wonen. De erfgenamen zullen gezamenlijk moeten opdraaien voor de kosten van deze renovatie en verbouwing, waarvan de kosten op dit moment niet zijn te overzien. Machtiging wordt verleend.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het verwerpen van een nalatenschap namens een minderjarige
(Mr. Jan-Willem van Horssen, 28-01-2019)
Minderjarige kinderen kunnen een erfenis niet zelf verwerpen. Hun wettelijk vertegenwoordiger moet een verzoek daartoe binnen drie maanden indienen. Wat is daarvoor nodig? En waar gaat het soms mis?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN