Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Verwerping nalatenschap X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

NL rechter bevoegd ogv doelstelling Europese Erfrechtverordening
Rechtbank Midden-Nederland 29-03-2018 (pub. 04-04-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1223
Het lukt verzoekers niet om nalatenschap namens minderjarigen in Duitsland te verwerpen. Met inachtneming doelstelling Europese Erfrechtverordening acht NL rechter zich bevoegd verzoek te behandelen zonder dat Duitse gerecht op de hoogte is (zoals voorgeschreven in Verordening).
Machtiging verwerping nalatenschap minderjarige: achterstallig onderhoud woning
Rechtbank Limburg 27-03-2018 (pub. 27-03-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:2832
Machtiging verleend om namens minderjarige nalatenschap te verwerpen. Erfdeel bestaat uit aandeel in woning erflaatster, waarvan de heer A vruchtgebruik heeft. Woning heeft achterstallig onderhoud, waarvan de kosten op dit moment niet zijn te overzien.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof Den Haag 28-02-2018
(pub. 09-04-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:730
Hof geeft aan ouders (voorwaardelijke) machtiging om de nalatenschap voor hun minderjarige kinderen te verwerpen.Genoegzaam aangetoond dat de schulden van de nalatenschap als bedoeld in art. 4:7 BW het actief van de nalatenschap zullen overtreffen.
ERIP
Rechtbank Midden-Nederland 29-03-2018
(pub. 04-04-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1223
IPR. Verzoek machtiging nalatenschap namens minderjarigen te mogen verwerpen (art. 4:193 lid 1 BW). Erflaatster in 2016 overleden in Duitsland. Europese Erfrechtverordening toepasselijk: Duitse rechter bevoegd (art. 4); Duits erfrecht v.t. (art. 21). Gewone verblijfplaats minderjarigen: NL. In omstandigheden geval en met inachtneming doelstelling Verordening acht rechter zich bevoegd verzoek te behandelen zonder dat Duitse gerecht op de hoogte. NL recht toegepast (art. 13). Onvoldoende onderbouwd dat nalatenschap negatief.
ER
Rechtbank Limburg 27-03-2018
(pub. 27-03-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:2832
Verzoek machtiging om namens minderjarige de nalatenschap te verwerpen op persoonlijke gronden. Het erfdeel bestaat uit een aandeel in de woning van de overledene. De woning heeft achterstallig onderhoud en zal gerenoveerd en verbouwd moeten worden. De heer A heeft het vruchtgebruik van deze woning en hij zal in de woning blijven wonen. De erfgenamen zullen gezamenlijk moeten opdraaien voor de kosten van deze renovatie en verbouwing, waarvan de kosten op dit moment niet zijn te overzien. Machtiging wordt verleend.
ER
Rechtbank Limburg 11-05-2017
(pub. 10-07-2017), ECLI:NL:RBLIM:2017:4414
Ouder verwerpt zelf nalatenschap. Ingevolge art. 4:12 BW treden op dat moment zijn (minderjarige) kinderen in zijn plaats. Ouders vragen kantonrechter machtiging om namens hun minderjarige kinderen te mogen verwerpen, maar pas na de 3-maanden termijn van art. 4:193 BW. Daardoor geldt de nalatenschap voor de kinderen als beneficiair aanvaard.
ER
Rechtbank Limburg 23-02-2017
(pub. 07-03-2017), ECLI:NL:RBLIM:2017:1693
Ambtshalve beschikking ex art. 4:193 lid 2 BW ; verwerping nalatenschap door ouders van minderjarigen niet meer mogelijk door te late inzending verkregen machtiging kantonrechter.Machtiging kantonrechter verstrekt op laatste dag van de drie maanden termijn ex art. 4: 193 lid 1 BW; geen verlenging van die termijn verzocht en/of ingelezen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verwerping nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN