ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Toerekening van verliezen van de vof
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-07-2018 (pub. 16-01-2019), ECLI:NL:RBZWB:2018:4758
Echtpaar met vof rekent verliezen van winkel volledig toe aan man, die slechts zeer beperkte werkzaamheden verrichtte. Rb: winstcorrectie van inspecteur van 50/50 terecht toegepast.
Taakverdeling tussen echtgenoten niet relevant voor ondernemerschap OB
Hoge Raad 23-03-2018 (pub. 23-03-2018), ECLI:NL:HR:2018:400
Hoge Raad laat uitspraak van Hof in stand: echtgenote is ondernemer voor de heffing van omzetbelasting, nu zij degene is die handelend onder haar naam naar buiten treedt. Een interne taakverdeling waarbij de echtgenote louter ondersteunende werkzaamheden verricht, is daarbij niet relevant.
Winst uit onderneming toegerekend aan echtgenote
Rechtbank Gelderland 13-06-2017 (pub. 13-06-2017), ECLI:NL:RBGEL:2017:3109
Eenmanszaak bij KvK t.n.v. vrouw omdat haar echtgenoot aan concurrentiebeding was gebonden. Rb: vrouw terecht aangemerkt als ondernemer.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-07-2018

(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:RBZWB:2018:4758
Belanghebbende exploiteerde samen met zijn echtgenote in vof-verband een winkel. Belanghebbende (met een fulltime dienstverband elders) hield zich daar gemiddeld 5 uur per week mee bezig, de echtgenote 40 tot 50 uur per week. Met de winkel zijn enkel verliezen behaald. Deze zijn volledig aan belanghebbende toegerekend. De inspecteur heeft winstcorrecties gemaakt: 50/50 % toedeling. Rb acht de toegepaste correctie terecht: een redelijke voordeelsverwachting ontbreekt, geen bron van inkomen.
Hoge Raad 23-03-2018

(pub. 23-03-2018), ECLI:NL:HR:2018:400
Hoge Raad laat uitspraak van Hof in stand: echtgenote is ondernemer voor de heffing van omzetbelasting, nu zij degene is die handelend onder haar naam naar buiten treedt. Een interne taakverdeling waarbij de echtgenote louter ondersteunende werkzaamheden verricht, is daarbij niet relevant.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-12-2017

(pub. 15-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2017:5584
Partijen hebben bedoeld om de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding toe te passen. Daarbij heeft de vrouw een deel van de aan haar toekomende pensioenaanspraken afgestaan in ruil voor toedeling van de woning aan haar. Hof: omdat daardoor in wezen de uitgangspunten van de WVPS worden verlaten, is sprake van pensioenverrekening ex art. 3.102 lid 3 aanhef en sub a IB. Dat leidt tot een IB-naheffing over een bedrag van € 159.183.
Rechtbank Noord-Nederland 14-12-2017
(pub. 15-12-2017), ECLI:NL:RBNNE:2017:4741
Kan met toepassing van foutenleer het aandeel in de stille reserve van de echtgenote bij echtscheiding alsnog als stakingswinst worden betrokken in het inkomen uit werk en wonen?
Rechtbank Gelderland 13-06-2017

(pub. 13-06-2017), ECLI:NL:RBGEL:2017:3109
Eenmanszaak bij KvK t.n.v. vrouw omdat haar echtgenoot aan concurrentiebeding was gebonden. Rb: vrouw terecht aangemerkt als ondernemer. Aannemelijk dat onderneming voor haar rekening wordt gedreven. Omkering bewijslast omdat de vereiste aangifte niet is gedaan. Dat ondernemingswinst (deels) moet worden toegerekend aan de echtgenoot is niet gebleken.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
IB-ondernemer

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN