Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Executie / inning X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Huurwoning na einde samenwoning
Rechtbank Amsterdam 04-10-2018 (pub. 23-10-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:7055
Man met onvoldoende inkomen om gezamenlijke woning te blijven huren, moet meewerken aan gezamenlijk opzegging, omdat ex-partner anders niet in aanmerking komt voor urgentieverklaring.
Incasso dwangsommen niet meer mogelijk
Hoge Raad 19-10-2018 (pub. 19-10-2018), ECLI:NL:HR:2018:1980
Man verbeurt dwangsommen door niet betalen van woonlasten. Vanaf dag dat vrouw deze zelf heeft voldaan, is zij niet meer gerechtigd tot incasso van dwangsommen (wel regresrecht).
Hof schorst executie partneralimentatie wegens misslag
Gerechtshof Den Haag 13-09-2018 (pub. 08-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2425
Rb stelt partneralimentatie vast van > € 15.000 pm, ervan uitgaande dat man dividenduitkering volledig kan gebruiken voor consumptieve doeleinden. Onjuist: deze dient ook voor aflossing R-C schuld. Noodsituatie man.
Schorsing van executie omgangsdwangsommen afgewezen
Gerechtshof Den Haag 31-07-2018 (pub. 02-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2567
Moeder die zorgregeling 8x niet uitvoerde, kan zich niet achter dochter verschuilen. Had er gewoon voor moeten zorgen dat dochter (2005) thuis was op momenten dat vader haar kwam ophalen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof Den Haag 06-11-2018
(pub. 15-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3109
Scheiding in 1997. In het convenant zijn twee appartementen niet opgenomen. Behoren wel tot de ontbonden huwelijksgemeenschap. Vrouw vorderde verklaring voor recht dat de appartementen aan haar zijn verbeurd. Rechtbank beval alsnog verdeling. Vrouw vraagt Hof om schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het betreffende vonnis. Vordering afgewezen. Criteria: zie r.o. 8.I- 8.III.
FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-10-2018
(pub. 07-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9598
Schriftelijke aanwijzing en bestuurlijke dwangsom. Onderdeel van toetsing kinderrechter is of beslissing GI zorgvuldig tot stand is gekomen. Op totstandkoming van besluiten GI is Awb van toepassing maar niet in zijn geheel. Grondslag aanwijzing contactregeling is opgenomen in de bijlage bij art. 8:5 Awb, waardoor bezwaar en beroep zijn uitgesloten. Hoofdstukken 6 en 8 Awb zijn dus niet van toepassing. Basis verzoek moeder is art. 8:55c Awb. Zij kan naar oordeel van het hof dus niet in dit verzoek worden ontvangen.
FPKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-10-2018
(pub. 07-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9368
Schorsing. Verzoek tot schorsen omgangsregeling toegewezen in verband met (fysieke) veiligheid kinderen. Tevens onderzoeksopdracht aan de raad gegeven ten behoeve van de hoofdzaak.
FPKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-10-2018
(pub. 07-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9367
Man heeft vervangende toestemming erkenning verkregen. Vrouw verzoekt in hoger beroep om de uitvoerbaarheid bij voorraad te schorsen. Belang van de vrouw bij voorlopig behoud van de bestaande situatie dient zwaarder te wegen dan het belang van de man bij tenuitvoerlegging van de beschikking. Belang dat kind er recht op heeft dat de afstammingsrelatie wordt vastgelegd is daartoe onvoldoende. De behandeling in hoger beroep kan afgewacht worden. De uitvoerbaarheid bij voorraad van de bestreden beschikking wordt geschorst.
HVFP
Rechtbank Den Haag 24-10-2018
(pub. 07-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:13058
Voorlopige afspraak dat woning in ieder gevat niet zal worden verkocht zolang (i) man niet door hypotheekverstrekker wordt aangesproken tot betaling hypotheek waarvoor hij hoofdelijk aansprakelijk is of (ii) andere concrete belangen man niet meebrengen dat afspraak wordt herzien. Rb: dit is geen afspraak a.b.i. art. 3:178 lid 5 BW. Daarbij intussen 3 jaren voorbij, zodat pp elkaar in redelijkheid niet meer gebonden kunnen achten aan de afspraak. Rb dus bevoegd om van vordering vrouw tot verdeling woning kennis te nemen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executie / inning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN