Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Executie / inning X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Opheffing beslag op woning ivm misbruik van bevoegdheid
Rechtbank Den Haag 24-05-2018 (pub. 27-06-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:7592
Niet kan worden uitgesloten dat vrouw nog vordering op man heeft ivm achterstallige alimentatie. Onder de gegeven omstandigheden heeft de vrouw echter geen in redelijkheid te respecteren belang bij handhaving van het in 2008 gelegde beslag. Misbruik van bevoegdheid.
Geen schorsing omgangsregeling
Gerechtshof Den Haag 29-05-2018 (pub. 15-06-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1469
Criteria van de Hoge Raad voor beoordeling van een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard.
Kantonrechter doet alimentatieuitspraak - gaat fout
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-06-2018 (pub. 13-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2500
Executiegeschil. Juridische misslag, nu kantonrechter terugbetalingsverplichting baseerde op echtscheidingsbeschikking terwijl beschikking vovo geldt tot inschrijving echtscheidingsbeschikking.
Juridische aspecten van de bitcoin
Is bitcoin een vermogensrecht en kan op bitcoin beslag worden gelegd? (Robbert Vriezen en Floris Knaapen 17-05-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-07-2018
(pub. 23-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6116
Uitleg vaststellingsovereenkomst. Eiser heeft niet voldaan aan zijn stelplicht van een vaststellingsovereenkomst, die neerkomt op een substantiële kwijtschelding van zijn schuld aan gedaagde.
FP
Gerechtshof Den Haag 18-07-2018
(pub. 18-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1740
Verzoek schorsing werking beschikking m.b.t. verdeling gemeenschap. De rechtbank heeft de onderlinge draagplicht van partijen voor schulden bepaald. Daarmee komt op zich niet vast te staan dat de man in een noodtoestand komt te verkeren. Hij is niet aangesproken voor voldoening schulden. Afwijzing verzoek.
FP
Parket bij de Hoge Raad 22-06-2018
(pub. 10-07-2018), ECLI:NL:PHR:2018:708
Procesrecht. Executie dwangsommen. De man wordt tijdens lopende echtscheidingsprocedure in KG veroordeeld tot betaling van (achterstallige) woonlasten en premies levensverzekering , op straffe van een dwangsom. Vrouw voldoet uit eigen middelen de woonlasten omdat de man op enig moment betaling achterwege laat. Hof oordeelt in executiegeschil dat vrouw daarom niet gerechtigd is dwangsom bij de man te incasseren. Klachten vrouw: man was (doordat vrouw zelf betaalde) niet bevrijd van zijn verplichting; grenzen rechtsstrijd.
ALFP
Gerechtshof Den Haag 03-07-2018
(pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1635
Echtscheiding naar Nederlands recht uitgesproken en ingeschreven in 2016. Rb wees verzoek van de vrouw toe en veroordeelde man tot het verlenen van medewerking aan de echtscheiding naar Islamitisch recht, met dwangsom, en tot afgifte van de bruidsschat. Hof schorst op verzoek man uitvoerbaarverklaring bij voorraad, mede bezien de familierechtelijke verhouding van partijen. Afweging belangen: belang van de man weegt zwaarder.
ALFP
Rechtbank Noord-Nederland 20-06-2018
(pub. 28-06-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:2429
Een evt. afspraak tussen partijen dat man geen gezag zou vragen en vrouw geen kinderalimentatie, is zonder meer nietig ogv van art. 1:400 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executie / inning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN