Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Executie / inning X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Soms helpt zelfs lijfsdwang niet
Rechtbank Noord-Holland 24-04-2018 (pub. 10-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:7028
Ondanks 6 maanden lijfsdwang heeft man achterstallige kinderalimentatie niet betaald. Nieuwe vordering lijfsdwang afgewezen: zal dan ook niet werken, en gijzeling zou ten onrechte karakter van strafoplegging krijgen.
Geen schorsing omgangsregeling
Gerechtshof Den Haag 29-05-2018 (pub. 15-06-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1469
Criteria van de Hoge Raad voor beoordeling van een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard.
Kantonrechter doet alimentatieuitspraak - gaat fout
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-06-2018 (pub. 13-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2500
Executiegeschil. Juridische misslag, nu kantonrechter terugbetalingsverplichting baseerde op echtscheidingsbeschikking terwijl beschikking vovo geldt tot inschrijving echtscheidingsbeschikking.
Juridische aspecten van de bitcoin
Is bitcoin een vermogensrecht en kan op bitcoin beslag worden gelegd? (Robbert Vriezen en Floris Knaapen 17-05-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPKI
Rechtbank Amsterdam 08-08-2018
(pub. 17-09-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:5697
Vader verzoekt vervangende toestemming om minderjarige (1) te laten deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma. Verzoek toegewezen, maar beschikking niet uitvoerbaar bij voorraad.
ERFP
Rechtbank Noord-Holland 22-08-2018
(pub. 03-09-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:7281
Erflater leed aan een geestelijke stoornis die een redelijke waardering van de bij het testament betrokken belangen belette. Het gevolg hiervan is dat een met het testament overeenstemmende wil van erflater wordt geacht te ontbreken. Het testament is daarom op grond van art. 3:34 lid 2 BW nietig. Conservatoir beslag van rechtswege vervallen. De ingestelde vorderingen (verklaring voor recht) zijn geen verhaalsvorderingen en kunnen daarom niet als eis in de hoofdzaak voor het gelegde beslag worden aangemerkt.
FP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-08-2018
(pub. 28-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7266
Verzoek van de man om echtscheidingsconvenant te vernietigen, wegens misbruik van omstandigheden, dwaling, en subsidiair wijziging van omstandigheden wordt afgewezen. Man is analfabeet, maar laat alle stukken door een familielid lezen. Als hij zich niet van de inhoud van het convenant heeft vergewist, is dat voor zijn rekening en risico. Verzoek uitvoerbaarheid bij voorraadverklaring mbt partneralimentatie te schorsen afgewezen, nu deze nog niet executeerbaar is. Hof neemt 'verstaansbeslissing' op.
FPKI
Gerechtshof Den Haag 15-08-2018
(pub. 24-08-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2101
In hoger beroep wordt verzocht om de uitvoerbaar bij voorraadverklaring met betrekking tot vervangende toestemming voor inschrijving minderjarige op een school te schorsen. Het hof is van oordeel dat voorshands niet is gebleken dat de belangenafweging door de rechtbank zo zeer onjuist dan wel onbegrijpelijk is, dat daarom de werking van de bestreden beschikking op dit punt moet worden geschorst.Hof oordeelt dat de belangenafweging plaats moet vinden in de hoofdzaak. Afwijzing van het verzoek.
FP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-08-2018
(pub. 15-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7328
In appel wordt gevorderd om ex art. 351 Rv de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het vonnis waarvan beroep te schorsen. Bij de beoordeling moeten de belangen van partijen te worden gewogen. Deze belangenafweging is noodzakelijk maar bij gebrek aan voldoende gegevens nog niet mogelijk. Comparitie van partijen gelast tegelijk met comparitie in de hoofdzaak.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executie / inning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN