ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vervangende toestemming vaccinatie, maar probleem bij tenuitvoerlegging
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-07-2019 (pub. 17-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2559
Moeder blijft medewerking weigeren en vader kan kind niet zelf laten vaccineren omdat hij slechts slechts begeleide contacten met kind heeft. Hof gelast comparitie voor oplossing maar kind moet wel gevaccineerd worden.
Man haalt alles uit de kast om betalingsverplichting te ontlopen - tevergeefs
Rechtbank Rotterdam 19-04-2019 (pub. 04-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3338
BV van man legt executoriaal beslag op vorderingen die de vrouw op de man heeft. Misbruik van bevoegdheid: onderliggende vorderingen van man staan niet vast. Beslag onder vrouw moet opgeheven.
Vrouw legt bewarend beslag op 'bedrijf man' voor achterstallige partneralimentatie
Rechtbank Midden-Nederland 30-04-2019 (pub. 22-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2137
Vrouw slaagt er niet in de overeengekomen PAL bij man te innen. Zij legt beslag onder (voormalig) bedrijf van man. Vordering BV tot opheffing beslag afgewezen: uitleg over bedrijfsovername niet geloofwaardig.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 05-06-2019
(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1371
In VK wonende moeder het gezag ontnomen in uitspraak die nog geen kracht van gewijsde heeft, maar wel uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. Beoordelingskader verzoek vader tot vernietiging (latere) uitspraak rechter waarin hem toestemming werd onthouden voor verhuizing met dochter (2016). Zie r.o. 6.2 en 6.3. Volgt vernietiging laatste uitspraak en alsnog vervangende toestemming aan vader om met kind naar andere provincie te verhuizen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-07-2019

(pub. 17-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2559
Rb heeft bepaald dat kind vaccinaties mag ontvangen. Moeder werkt daar niet aan mee, ondanks het feit dat de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan. De man heeft daarom in KG medewerking gevorderd op straffe van dwangsom. Vader kan kind niet zelf laten vaccineren omdat hij slechts slechts begeleide contacten met kind heeft. Hof gelast comparitie waarbij het partijen uitnodigt voor gesprek over oplossing en maakt daarbij alvast duidelijk dat er geen discussie mogelijk is over de vraag of kind gevaccineerd moet worden.
Gerechtshof Den Haag 23-04-2019
(pub. 16-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1931
Vordering tot uitvoerbaarverklaring bij lijfsdwang van beschikkingen uit 2015/2016 mbt door de man te betalen kinder- en partneralimentatie. Na de beschikking in eerste aanleg, waarbij vordering vd vrouw is afgewezen, is in bodemzaak alimentatie met terugwerkende kracht (fors) verlaagd. Vrouw zet appel toch door. Afwijzing vordering nu deze gebaseerd is op inmiddels gewijzigde beschikkingen. Overweging ten overvloede: lijfsdwang sowieso niet aan de orde, betalingsonmacht en geen onwil.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-09-2016
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2016:7839
Het gaat in deze zaak om de verdeling van een boedel. De man moet wegens overbedeling bijna 700.000 euro betalen aan de vrouw. De vrouw heeft executoriaal beslag gelegd op aandelen van de man. In eerste aanleg heeft de kantonrechter op 17 maart 2016 beslist dat de vrouw de aandelen onderhands mag verkopen. Bij tussenbeschikking van 29 september 2016 heeft het hof dit vonnis - conform de wens van partijen - geschorst.
Rechtbank Limburg 19-04-2019

(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:6477
Rechter is er klaar mee. Onverwachte weerstand dochtertje (7) tegen contact met vader. Sterke aanwijzingen dat dit door moeder komt. Die handelt niet alleen i.s.m. art. 1: 247 lid 3 BW, maar past ook (in)direct geweld toe a.b.i. art. 1:247 lid 2 BW. Sleutel oplossing niet in hulptraject ouders en uitstel omgang maar in handen moeder. Volgt precieze opsomming bijdrage die moeder aan slagen omgang kind met vader moet gaan geven, versterkt met dwangsommen en zo nodig lijfsdwang. Dit alles uitvoerbaar bij voorraad.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executie / inning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN