ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vrouw negeert uitspraken over woningverkoop: proceskostenveroordeling in beide instanties
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-08-2019 (pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6721
Omdat de vrouw het bij herhaling op procedures laat aankomen en niet uit zichzelf gevolg geeft aan eerdere veroordelingen, wordt zij in de proceskosten van beide instanties veroordeeld. Woning moet verkocht.
Schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad van beschikking (wisseling) hoofdverblijf
Gerechtshof Den Haag 14-08-2019 (pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2262
Bij vernietiging beschikking zouden kinderen weer terug moeten verhuizen. Beter om te wachten tot in appel over hoofdzaak is beslist. In belang van de kinderen om verhuizingen en schoolwisselingen zoveel mogelijk te beperken.
Ook KG-rechter niet bevoegd om ambtshalve dwangsom op te leggen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-07-2019 (pub. 13-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6264
De rechter - óók de kortgedingrechter - kan slechts een dwangsom opleggen als een procespartij dat heeft gevorderd. Dat kan dus niet ambtshalve. Gedeeltelijke vernietiging van vonnis van voorzieningenrechter.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 30-07-2019
(pub. 12-09-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2437
Executiegeschil van een kort geding vonnis. Geen belang meer bij verbod tot executie nu degene die het verbod vordert, inmiddels in de hoofdzaak in beroep (ECLI:NL:GHDHA:2019:1821) in het gelijk is gesteld.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 03-09-2019
(pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3266
Personen- en familierecht; huwelijksvermogensrecht; huwelijkse schulden
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-04-2019

(pub. 10-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3475
Jeugdbeschermer maakt bezwaar tegen door moeder als bijlage overgelegde opname en uitwerking van gesprek met jeugdbeschermer bij moeder in huiskamer. Zij wist niet van maken van opnamen. Betreft ook vertrouwelijk gesprek met [kind] toen de anderen, o.m. moeder, de kamer hadden verlaten. Hof: productie buiten beschouwing. Gelet op art. 139a (strafbaar stellen stiekem afluisteren) en 139e onder 3 (strafbaar stellen van het aan anderen geven hiervan): onrechtmatig verkregen bewijs. Moeder en advocaat hebben ism wet gehandeld.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-04-2019
(pub. 09-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3499
Schorsingsverzoek uithuisplaatsing. Verzoek toegewezen, stappen gezet richting terugplaatsing.
Gerechtshof Amsterdam 20-08-2019
(pub. 27-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3098
Hof wijst verzoek om uitvoerbaarheid bij voorraad te schorsen af. Man heeft niet aangetoond dat door betaling van de door de rechtbank vastgestelde partneralimentatie er sprake is van een noodtoestand. Enkele stelling van de man dat hij ieder dubbeltje zou moeten omdraaien om alle lopende lasten te kunnen voldoen, naast de partneralimentatie, wat daarvan zij, levert geen noodtoestand op.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executie / inning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN