ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Ingangsdatum wettelijke rente over legitieme portie
Gerechtshof Den Haag 30-07-2019 (pub. 28-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2789
Dat omvang legitimaire vordering nog niet vast staat, staat er niet aan in de weg dat wettelijke rente verschuldigd wordt. Dagvaarding aangemerkt als ingebrekestelling. Wettelijke rente toegewezen miv datum dagvaarding.
Informatieplicht erfgenaam jegens legitimarissen
Gerechtshof Den Haag 18-06-2019 (pub. 11-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1869
De informatieplicht van erfgenaam jegens legitimarissen is beperkt tot opgave van vermogen per sterfdatum en schenkingen voor zover bekend. Zij omvat niet het verschaffen van inzicht in het vermogensverloop over jaren.
Erfgenamen hoofdelijk aansprakelijk voor legitieme aanspraak?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-07-2019 (pub. 10-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2372
Verdeling van de nalatenschap voordat deze was vereffend (hetgeen volgens legitimaris verhaal bemoeilijkt), brengt niet mee dat de erfgenamen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor betaling legitieme aanspraak.
Premiebetaling aan kleindochter niet betrokken bij bepaling legitieme onterfde zoon
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29-01-2019 (pub. 30-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:254
Niet aan te merken als ongebruikelijk. Bedrag ruim onder drempel voor schenkbelasting, hetgeen aanwijzing is dat bedrag op jaarbasis niet snel als bovenmatig zal worden beschouwd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 25-10-2019
(pub. 26-11-2019), ECLI:NL:PHR:2019:1083
Erfrecht. Legitieme portie. Vraag of verwerping van nalatenschap vader door moeder en latere aandelentransacties moeten worden aangemerkt als 'gift'. Was er een bevoordelingsbedoeling?
Gerechtshof Den Haag 30-07-2019

(pub. 28-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2789
Ingangsdatum wettelijke rente over legitieme portie. Vordering legitieme portie niet opeisbaar voordat zes maanden na overlijden erflater zijn verstreken (art. 4:81 lid 1 BW). Verzuim treedt pas in door ingebrekestelling. Dagvaarding kan worden aangemerkt als een ingebrekestelling indien deze voldoet aan daaraan in omstandigheden van geval op punt van ingebrekestelling te stellen eisen. Feit dat omvang legitimaire vordering nog niet vast staat, staat er niet aan in de weg dat wettelijke rente verschuldigd wordt.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-09-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3344
Verzoekschrift ex art. 4:78 BW. Informatie-vraag van legitimaris (niet zijnde erfgenaam) aan executeur-testamentair/enig erfgenaam (bankafschriften tot vijf jaar voor het overlijden erflaatster), op straffe van een dwangsom, toegewezen door rechtbank en bekrachtigd door het hof. Executeur was onwillig, en heeft (samen met zijn advocaat) gehandeld op wijze waarbij evident sprake is geweest van schending van art. 21 Rv.
Gerechtshof Den Haag 18-06-2019

(pub. 11-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1869
Omvang informatieplicht van erfgenaam jegens legitimarissen op de voet van art. 4:78 BW en art. 4:67 BW. Erfgenaam behoeft slechts verificatoire bescheiden met betrekking tot vermogen erflater te verstrekken per sterfdatum, en opgave te doen van in verleden door erflater gedane giften. Daartoe dienen onder meer bankafschriften met saldo sterfdatum, overlijdensaangifte inkomstenbelasting, aangifte erfbelasting en betreffende aanslagen. Zij omvat niet het verschaffen van inzicht in het vermogensverloop over jaren.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-07-2019

(pub. 10-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2372
Legitimaris betoogt dat verdeling van de nalatenschap voordat deze was vereffend, ertoe leidt dat het voor haar moeilijker is geworden verhaal te vinden voor haar legitieme aanspraken. Dit brengt volgens hof echter niet mee dat de erfgenamen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor betaling legitieme aanspraak.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Legitieme portie

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN