Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Legitieme portie X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Is regeling legitieme in strijd met EVRM?
Gerechtshof Amsterdam 31-07-2018 (pub. 07-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2246
De doelstellingen van de legitieme portie zijn zwaarwegend. Daarom achtte de wetgever een inbreuk op het recht om bij testament over nalatenschap te beschikken nodig. Geen strijd met EVRM.
Je kinderen volledig onterven lukt nog steeds niet (Jeroen van Wensen, Das Kapital 07-08-2018)
Recht op informatie voor legitimaris
Rechtbank Limburg 25-01-2018 (pub. 31-01-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:803
Legitimaris heeft recht op inzage en afschriften van bescheiden voor berekening legitieme portie. Verweerder (enig erfgenaam en executeur) is verplicht de verlangde gegevens aan verzoekster te verschaffen.
Van bewind, legitieme, en niet-berekende huur
Gerechtshof Amsterdam 25-07-2017 (pub. 08-08-2017), ECLI:NL:GHAMS:2017:3075
1. Bewind verhindert niet opeisbaarheid van legitieme portie. 2. Niet in rekening brengen van huur wordt beschouwd als gift, waarmee rekening moet worden gehouden bij berekening legitieme (waarde € 502.316,78)
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof Amsterdam 31-07-2018
(pub. 07-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2246
De regeling van de legitieme portie maakt een inbreuk op het recht van een erflater om bij testament over zijn nalatenschap te beschikken, maar niet strijdig met EVRM. De doelstellingen van de legitieme portie dienen als zwaarwegend te worden aangemerkt. Met het oog daarop heeft de wetgever de inbreuk nodig geacht.
ER
Gerechtshof Den Haag 10-07-2018
(pub. 24-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1821
Erflater heeft zijn niet-erkende kind tot enig erfgenaam benoemd. Een paar jaar later wordt gerechtelijke het vaderschap van een ander kind vastgesteld, waarna dat kind een beroep op zijn legitieme portie doet.
ER
Rechtbank Midden-Nederland 06-06-2018
(pub. 11-06-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:2437
Op grond van art. 4:78 BW hebben X en Z recht op inzage van alle gegevens die zij nodig hebben om de legitieme portie te berekenen. Zij hebben hun vermoeden voldoende onderbouwd dat de ouders Y bij haar onroerend goed-aankopen kunnen hebben bevoordeeld op een manier die als verkapte schenking te beschouwen zou zijn. Y zal dus duidelijk moeten maken hoe zij de aankopen gefinancierd heeft, althans dat zij dat niet gedaan heeft met (de facto) schenkingen. Een enkele ontkenning is hier niet voldoende.
ER
Rechtbank Noord-Nederland 30-05-2018
(pub. 30-05-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:1951
Erflater en erflaatster hebben hun woning verkocht aan hun kleinzoon tegen de WOZ-waarde. De legitimarissen stellen dat de waarde van de woning hoger was dan de koopsom en dat hierdoor sprake is van een gift. Het had op de weg van eisers gelegen om niet alleen aan te tonen dat de WOZ-waarde geen juiste waarde was maar ook dat dat vader en moeder zich daarvan bewust waren of hadden moeten zijn.
ER
Gerechtshof Amsterdam 27-09-2016
(pub. 09-03-2018), ECLI:NL:GHAMS:2016:3895
Na uitkering legitieme bleek dat saldo van Zwitserse bankrekening daarbij niet was betrokken. Legitimaris kan hierop alsnog een beroep doen. Geïntimeerde dient hiervoor depot bij notaris in stand te houden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Legitieme portie

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN