Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Zoeken op trefwoord

Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
Alimentatie en de f(r)ictie van de toeslagen
(Mr. Hedy Bollen)
Huur- en zorgtoeslag tellen niet mee als inkomen bij het berekenen van de behoefte. Dat kan soms behoorlijk oneerlijk uitpakken. Is er een oplossing?
Staatssecretaris geeft duidelijkheid over vaststellen aandeel eigenwoningschuld!
(Drs. Jasper Horsthuis)
Op 30 januari werd een goedkeurend besluit inzake het aandeel in de eigenwoningschuld gepubliceerd. Jasper Horsthuis staat stil bij de gevolgen voor de financiële adviespraktijk.
Hoge Raad tikt Expertgroep voor tweede keer op de vingers!
(Mr. Rob van Coolwijk)
Het kindgebonden budget dient buiten beschouwing te blijven bij de behoefte aan partneralimentatie. Een kritische beschouwing van de beantwoording van de prejudiciële vragen door de Hoge Raad.
Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet Groenleer)
De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?
AL
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-05-2018 (pub. 25-05-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2235
Alimentatie
partneralimentatie
AL
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-01-2018 (pub. 24-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:516
Alimentatie
Vaststelling kinderalimentatie. Verdeling draagkracht gelijkelijk over kinderen en kind uit eerder huwelijk.
AL
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22-05-2018 (pub. 23-05-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2204
Alimentatie
vordering tot terugbetaling alimentatie; behoedzame toepassing; ook toetsing aan de daarvoor geldende regels door de (kanton)rechter bij vordering wegens onverschuldigde betaling alimentatie in een andere procedure dan een alimentatieprocedure
AL
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17-05-2018 (pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2154
Alimentatie
PartneralimentatieKinderalimentatie
AL
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17-05-2018 (pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2151
Alimentatie; Behoefte (jong)meerderjarige/vervolgopleiding
Alimentatie jong-meerderjarige. Vader vraagt verlaging. Met hypotheekschuld vader wordt (naar redelijkheid) rekening gehouden met andere schuld niet, nu onderbouwing ontbreekt. Moeder en haar nieuwe echtgenoot hebben geen draagkracht. Moeder is ten onrechte voor zitting opgeroepen. Hof heeft haar als informante gehoord. Geen grond voor matiging van de bijdrage. Aanpassing van € 343,- naar (gefaseerd) € 295,- per mnd.
AL
Rechtbank Den Haag 19-04-2018 (pub. 16-05-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:5357
Alimentatie; Grove miskenning wettelijke maatstaven; Wijziging van omstandigheden; Behoeftetabellen
Kinderali. Geen sprake van grove miskenning wettelijke maatstaven nu pp bewust en juist geïnformeerd daarvan zijn afgeweken in convenant. Hierdoor kan (naar analogie Art. 1:159 lid 3 BW) ovk slechts gewijzigd worden indien er dusdanige wijz. van omstandigheden is, dat naar maatstaven red. & billijkh. ongewijzigde instandhouding van de ovk niet mag worden verwacht. Rb is van oordeel dat er wel wijziging is (3e kind man), maar dat dit niet leidt tot aanpassing, nu voldoende draagkracht resteert. Afwijzing alle verzoeken.
AL
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-05-2018 (pub. 08-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:4238
Alimentatie; Voor herstel vatbaar inkomensverlies; Verwijtbaar inkomensverlies; Behoeftig/behoefte; Terugbetaling alimentatie na vernietiging in appel
Het inkomensverlies van de man is niet voor herstel vatbaar. Man heeft voldoende onderbouwd dat hem van het inkomensverlies niet een zodanig verwijt kan worden gemaakt dat het voor zijn rekening en risico dient te blijven. Hof neemt bij berekening van de draagkracht een aanzienlijk lager inkomen tot uitgangspunt. Terugbetalingsverplichting leidt niet tot rechtens onaanvaardbare gevolgen, gelet op haar vermogen.
Info