Sluiten
De Hoge Raad tikt de Expertgroep Alimentatienormen voor de tweede keer op de vingers!
(Mr. Rob van Coolwijk)

Het kindgebonden budget dient buiten beschouwing te blijven bij de behoefte aan partneralimentatie. Een kritische beschouwing van de beantwoording van de Hoge Raad van de prejudiciële vragen.

Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet van Yperen-Groenleer)

De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?

De draagkracht van een expat
(Mr. Marjet van Yperen-Groenleer)

Overzicht van de jurisprudentie over de invloed van de allowances op de draagkracht van de expat. Verder over indexering, wisselkoersen, netto-methode en draagkrachtpercentage.

De behoefte van de ex van een expat
(Mr. Marjet van Yperen-Groenleer)

Een expat kan verschillende soorten ‘allowances’ ontvangen. Wanneer werkt een allowance behoefteverhogend voor de ex-echtgenoot van de expat? In dit artikel een overzicht van de jurisprudentie hierover.

De invloed van de 'dependency allowance' op het eigen aandeel
(Mr. Marjet van Yperen-Groenleer)

Veel expats ontvangen geen kinderbijslag maar een (vaak aanzienlijk hogere) dependency allowance’ van hun werkgever. Op welke wijze wordt hiermee rekening gehouden bij het bepalen van het eigen aandeel in de kosten van een expat-kind? De jurisprudentie hierover is wisselend.

AL
Rechtbank Noord-Holland 20-09-2017 (pub. 13-10-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:7750
Alimentatie; Bijstandsverhaal
Onnodige procedure tot vaststelling kinderbijdrage. De vrouw en de man hebben beiden een uitkering krachtens de Participatiewet bij dezelfde gemeente. De gemeente heeft dit gegeven blijkbaar niet getoetst. De advocaten hebben nagelaten bij de gemeente hiernaar te informeren.
AL
Gerechtshof Den Haag 27-09-2017 (pub. 12-10-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:2890
Alimentatie
Echtscheiding. Zorgregeling. Kinder- en partneralimentatie. Afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Uitlegovereenkomst. Vergoedingsrecht in de overeenkomst; uitleg.
AL
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-07-2016 (pub. 11-10-2017), ECLI:NL:GHSHE:2016:2843
Alimentatie
kinderalimentatie;afwikkeling huwelijkse voorwaarden
AL
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-09-2017 (pub. 11-10-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:3852
Alimentatie
KinderalimentatieVerdeling
AL
Gerechtshof Den Haag 20-09-2017 (pub. 11-10-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:2882
Alimentatie
Kinderalimentatie. Voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv. De man kan de behandeling van de hoofdzaak afwachten. Hij kan zelf bepalen wanneer hij de door hem afgesloten lening aan zijn bv aflost.
AL
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-07-2017 (pub. 10-10-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:3367
Alimentatie
Doorbreken van een niet-wijzigingsbeding. De beëindiging van het dienstverband van de man met zijn vorige werkgever en de gevolgen hiervan voor zijn inkomenspositie, kunnen naar het oordeel van het hof niet worden beschouwd als omstandigheden die dienen te leiden tot doorbreking van het overeengekomen niet-wijzigingsbeding. De bij de man gediagnostiseerde ziekte ziet het hof (wel) als een omstandigheid die leidt tot doorbreking van het niet-wijzigingsbeding.
AL
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-07-2017 (pub. 10-10-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:3368
Alimentatie; Kind van 18 t/m 20 jaar: voor wie/door wie; Behoefte (jong)meerderjarige/vervolgopleiding; Terugbetaling alimentatie: overig
Bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie jongmeerderjarige. Bij de bepaling van de behoefte wordt aangesloten op de WSF-norm. Tevens wordt rekening gehouden met een gedeelte van zijn inkomen. De man heeft meer betaald dan de aanvullende behoefte van de jongmeerderjarige. Zijn verzoek om een terugbetalingsverplichting op te leggen wordt afgewezen. Van hem had mogen verwacht dat hij zelf het gesprek was aangegaan. Deze had geen rekening hoeven te houden dat de man op zijn bijdrage wilde korten.  
Info