Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Zoeken op trefwoord

Alimentatie en de f(r)ictie van de toeslagen
(Mr. Hedy Bollen)

Huur- en zorgtoeslag tellen niet mee als inkomen bij het berekenen van de behoefte. Dat kan soms behoorlijk oneerlijk uitpakken. Is er een oplossing?

Staatssecretaris geeft duidelijkheid over vaststellen aandeel eigenwoningschuld!
(Drs. Jasper Horsthuis)

Op 30 januari werd een goedkeurend besluit inzake het aandeel in de eigenwoningschuld gepubliceerd. Jasper Horsthuis staat stil bij de gevolgen voor de financiële adviespraktijk.

Hoge Raad tikt Expertgroep voor tweede keer op de vingers!
(Mr. Rob van Coolwijk)

Het kindgebonden budget dient buiten beschouwing te blijven bij de behoefte aan partneralimentatie. Een kritische beschouwing van de beantwoording van de Hoge Raad van de prejudiciële vragen.

Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet Groenleer)

De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?

De draagkracht van een expat
(Mr. Marjet Groenleer)

Overzicht van de jurisprudentie over de invloed van de allowances op de draagkracht van de expat. Verder over indexering, wisselkoersen, netto-methode en draagkrachtpercentage.

AL
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20-10-2017 (pub. 16-03-2018), ECLI:NL:RBZWB:2017:6711
Alimentatie; Recherchebureau bij bewijzen samenwoning
Ogv rapportage recherchebureau komt rb tot conclusie dat er sprake is van samenwoning ogv art. 1:160 BW. Rapportage recherchebureau is geen onrechtmatig verkregen bewijs. Veroordeling van de vrouw tot vergoeding van de kosten van het recherchebureau ad € 22.000,-- ogv art. 6:96 BW.
AL
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-03-2018 (pub. 16-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1139
Alimentatie; Verwijtbaar inkomensverlies; Voor herstel vatbaar inkomensverlies
In e.s.. procedure in 2013 is kinderalimentatie vastgesteld op oude fictieve inkomen ad € 100.000,- bruto per jaar, wegens niet herstelbaar, verwijtbaar inkomensverlies. Man vindt 1 maart 2016 eindelijk nieuwe baan met inkomen € 42.858,- bruto per jaar. Hof houdt met dit nieuwe inkomen rekening, nu man zich de afgelopen jaren afdoende heeft ingespannen om oude inkomen te generen, hetgeen niet gelukt is.
ALHVFP
Rechtbank Gelderland 16-02-2018 (pub. 15-03-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:1151
Familievermogensrecht; Eigen woning; Alimentatie; Familieprocesrecht; Executiegeschil / verz. schorsing uitv. bij voorr.; Proceskostenveroordeling; Kindvriendelijke/begrijpelijke/klare taal
Treuzelende (of passief-agressieve?) man krijgt dwangsom van 1000 euro per dag voor elke dag dat hij niet daadwerkelijk meewerkt aan taxatie voormalige echtelijke woning. En een proceskostenveroordeling.
AL
Gerechtshof Amsterdam 13-02-2018 (pub. 14-03-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:491
Alimentatie; Behoefte partneralim.: concrete omstandigheden; Behoeftig/behoefte
Hof is van oordeel dat van de vrouw niet gevergd kan worden dat zij geheel in haar behoefte voorziet. Zij is 56 jaar oud, zij werkt 28,5 uur, is mantelzorger voor haar 91-jarige moeder en heeft geen vooropleiding. Niet redelijk om van haar te verlangen om een andere baan te zoeken.
AL
Gerechtshof Amsterdam 13-02-2018 (pub. 14-03-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:493
Alimentatie; Kinderalimentatie: voor wie/door wie
Kinderen wonen bij grootouders MZ in Turkije. Man verzoekt prim nihilstelling omdat vrouw geen kosten meer maakt, subs bepalen behoefte obv woonlandbeginsel. Hof (r.o. 5.3): onderhoudsplicht geldt ongeacht woonplaats. Man niet voldaan aan stelplicht t.a.v. feit dat vrouw geen kosten meer maakt. Vrouw heeft dit ook gemotiveerd betwist. Hof acht vrouw niet gehouden een minutieuze boekhouding te voeren van de voor de kinderen uitgegeven bedragen. Rb is terecht voorbijgegaan aan woonlandbeginsel ivm hoge schoolkosten.
AL
Gerechtshof Amsterdam 30-01-2018 (pub. 14-03-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:327
Alimentatie; Samenwonen (1:160 BW) en einde partneralim.; Terugbetaling alimentatie
Art. 1:160 BW: Vrouw heeft stellingen man dat er sprake is van een duurzame affectieve relatie en samenwoning, alsmede van wederzijdse verzorging en de gemeenschappelijke huishouding onvoldoende betwist. Nu er slechts sprake is van blote ontkenningen van de zijde van de vrouw, laat hof vrouw niet toe tot het leveren van tegenbewijs. Verzoek man wordt toegewezen.
AL
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-03-2018 (pub. 14-03-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:2323
Alimentatie; Samenwonen (1:160 BW) en einde partneralim.; Hofnorm (60%) bij partneralimentatie; Behoeftig/behoefte
Geen 1:160 BW. Er is wel sprake van (over enige tijd) samenwoning en een duurzame affectieve relatie, doch onvoldoende bewijs voor wederzijdse verzorging en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Vrouw heeft in appel geen onderbouwde behoeftelijst overgelegd. 60% norm is volgens hof niet geschikt, nu man zich daartegen verzet. Behoefte wordt vastgesteld op € 960,- netto p. mnd. Bijdrage afgewezen wegens ontbreken behoeftigheid aan zijde vrouw.
Info