Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Zoeken op trefwoord

Ga naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.Blogs

De Kennisbank hoopt met deze rubriek een bijdrage te leveren aan een levendig debat en aan de ontwikkeling van de rechtspraktijk. Heeft u een interessant gezichtspunt over een familierechtelijk onderwerp? Of wilt u graag een uitspraak onder de aandacht brengen? Uw blog is welkom! Zie voor de richtlijnen: Een blog schrijven?

Een blog geeft de mening van de auteur weer en niet de mening van de redactie. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de blogs.Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
Mr. Hedy Bollen | 05-04-2018 | 1 reactie
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
Alimentatie en de f(r)ictie van de toeslagen
Mr. Hedy Bollen | 12-02-2018 | reageer
Huur- en zorgtoeslag tellen niet mee als inkomen bij het berekenen van de behoefte. Dat kan soms behoorlijk oneerlijk uitpakken. Is er een oplossing?
Staatssecretaris geeft duidelijkheid over vaststellen aandeel eigenwoningschuld!
Drs. Jasper Horsthuis | 31-01-2018 |
Op 30 januari werd een goedkeurend besluit inzake het aandeel in de eigenwoningschuld gepubliceerd. Jasper Horsthuis staat stil bij de gevolgen voor de financiële adviespraktijk.
Hoge Raad tikt Expertgroep voor tweede keer op de vingers!
Mr. Rob van Coolwijk | 07-07-2017 | reageer
Het kindgebonden budget dient buiten beschouwing te blijven bij de behoefte aan partneralimentatie. Een kritische beschouwing van de beantwoording van de prejudiciële vragen door de Hoge Raad.
Aanvullende zorgkosten voor expats
Mr. Marjet Groenleer | 28-04-2017 | reageer
De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?
De draagkracht van een expat
Mr. Marjet Groenleer | 27-04-2017 | reageer
Overzicht van de jurisprudentie over de invloed van de 'allowances' op de draagkracht van de expat. En uitleg over indexering, wisselkoersen, netto-methode en draagkrachtpercentage.
De behoefte van de ex van een expat
Mr. Marjet Groenleer | 26-04-2017 | reageer
Een expat kan verschillende soorten ‘allowances’ ontvangen. Wanneer werkt een allowance behoefteverhogend voor de ex-echtgenoot van de expat? Een overzicht van de jurisprudentie.
De invloed van de 'dependency allowance' op het eigen aandeel
Mr. Marjet Groenleer | 25-04-2017 | reageer
Veel expats ontvangen geen kinderbijslag maar een ‘dependency allowance’ van hun werkgever. Hoe wordt hiermee rekening gehouden bij het bepalen van het eigen aandeel in de kosten van een expat-kind?
De kosten van een expat-kind
Mr. Marjet Groenleer | 24-04-2017 | reageer
Met welke bijzondere kosten van expat-kinderen wordt rekening gehouden bij het bepalen van hun behoefte?
Het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie 2.0
Mr. drs. Ingrid Vledder en Mr. drs. Ariane Hendriks | 22-03-2017 | reageer
Met de Nota van wijzi­ging wordt het Wets­voorstel her­zie­ning partner­ali­men­tatie ver­gaand aan­ge­past. Dat stemt de auteurs hoop­vol.
Kinderalimentatie, behoefte, nooit samengewoond: fictief leven in parallel universum
Mr. Hanneke Moons | 12-03-2017 | reageer
Een pleidooi om bij de vaststelling van alimentatie niet langer uit te gaan van allerlei fictieve situaties, maar van de werkelijkheid in het hier en nu.
Opnieuw prejudiciële vragen aan de Hoge Raad! Haagsche lijn 2.0 revisited?
Mr. Rob van Coolwijk | 23-02-2017 | reageer
Hof Den Haag stelt opnieuw prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over het kindgebonden budget! Ditmaal voor de berekening van de behoefte aan partneralimentatie.
Brutering partneralimentatie?
Mr. Pieter Kamminga | 23-01-2017 | reageer
De HR heeft beslist dat brutering van de t.b.v. de alimen­tatie­gerechtigde beschik­bare draag­kracht­ruimte buiten de orde is als de alimen­tatie­plichtige niet in Nederland belasting­plichtig is.
Schenkingsvrijstelling € 100.000 terug van weggeweest
Mr. Rob Welling | 25-12-2016 | reageer
Per 1 januari 2017 wordt het mogelijk om € 100.000 belasting­vrij te schenken voor de eigen woning. Rob Welling gaat in op de vrijstelling, uiter­aard met een link naar de echt­schei­dings­praktijk.
Feitenvrije wetgeving voor boze mannen
Mr. drs. Ariane Hendriks en Mr. drs. Ingrid Vledder | 22-12-2016 | reageer
De Emancipatiemonitor 2016 laat zien waarom het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie gebaseerd is op wensdenken, vinden Ingrid Vledder en Ariane Hendriks.
Procedure: echtscheiding of zelfstandig alimentatieverzoek
Mr. Carlijn van der Vegt-Boshouwers | 08-12-2016 |
Is de Nederlandse rechter bevoegd in uw internationale alimentatiezaak? Verschil maakt of het alimentatieverzoek wordt gedaan in een echtscheidingsprocedure of in een zelfstandige procedure.
Rechtsmacht in geval van internationale partneralimentatie
Mr. Carlijn van der Vegt-Boshouwers | 08-12-2016 |
Welke rechter is bevoegd in een internationale zaak waarin partneralimentatie wordt verzocht?
Rechtsmacht in geval van internationale kinderalimentatie
Mr. Carlijn van der Vegt-Boshouwers | 08-12-2016 |
Welke rechter is bevoegd in een internationale zaak waarin kinderalimentatie wordt verzocht?
Behoeftigheid van jongmeerderjarige ter discussie?
Mr. Sanaz Kousedghi | 31-10-2016 | reageer
De Hoge Raad beves­tigt in september 2016 de regel uit art. 1:392 lid 2 BW dat de behoef­tig­heid van een jong­meer­der­jarige niet ter dis­cussie mag worden gesteld.
Hof Den Haag 15 juni 2016: een interessante uitspraak!
Mr. Hanneke Moons | 21-06-2016 | reageer
Hanneke Moons behandelt de beschikking van 15 juni 2016 van Hof Den Haag, waarin het Hof de contouren schetst van de toepassing van het forfaitaire stelsel van de kinder­alimentatie.
Info