Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Ouderlijke boedelverdeling X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Schuld uit ouderlijke boedelverdeling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-08-2018 (pub. 10-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7342
Na impliciete zuivere aanvaarding van negatieve nalatenschap moet ene erfgenaam een obv-schuld voldoen aan andere erfgenaam. Hof: naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.
Vruchtgebruiker hertrouwd, zoon vordert erfdeel
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-09-2017 (pub. 22-09-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:4034
Ouderlijke boedelverdeling met recht van vruchtgebruik ten laste van vordering zoon. Toewijzing aanspraak zoon op zijn erfdeel omdat vruchtgebruiker is hertrouwd zonder stellen van zekerheid.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-10-2018
(pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9101
Erflater heeft in testament bepaald dat vorderingen opeisbaar zijn indien echtgenote haar intrek neemt in verzorgingshuis, bejaardenoord of verpleeghuis; en voor zover de niet-opeisbaarheid een succesvol beroep op bijdrage overheid in de kosten van verzorging of levensonderhoud in de weg staat. Geen sprake van dergelijke situatie. Echtgenote maakt geen aanspraak op een overheidsvergoeding voor de kosten van ‘intrek’ in een verzorgings- of verpleeghuis.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-08-2018
(pub. 10-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7342
Schuld wegens overbedeling ontstaan door en ten gevolge van de verdeling die de erflater bij uiterste wilsbeschikking in zijn testament op voet van art. 4:1167 BW (oud) heeft gemaakt tussen zijn echtgenote en zijn kinderen. Nu de wet niet anders bepaalt, verjaart de rechtsvordering tot voldoening van de schuld door verloop van twintig jaren (art. 3:306 BW) en is de termijn van verjaring begonnen met de aanvang van de dag volgend op die waarop de onmiddellijke nakoming kan worden gevorderd (art. 3:313 BW).
ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-09-2017
(pub. 22-09-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:4034
Ouderlijke boedelverdeling ex artikel 4:1167 (oud) BW met recht van vruchtgebruik ten laste van de vordering van afstammelingen. Afstammeling maakt aanspraak op zijn erfdeel in contanten omdat aan de voorwaarde voor het eindigen van het vruchtgebruik (vruchtgebruiker hertrouwt zonder het stellen van zekerheid) is voldaan.
ER
Gerechtshof Amsterdam 30-05-2017
(pub. 22-09-2017), ECLI:NL:GHAMS:2017:2015
OBV. Vervolg op HR 15 januari 2016ECLI:NL:HR:2016:46. Erfgenaam (dochter) kan alsnog zekerheidsstelling verlangen, ook na verloop van genoemde termijn in testament. Geen aanleiding om nu reeds aan te nemen dat de zoons (mede-erfgenamen) ongelijk worden behandeld. Dochter dient wel de kosten van zekerheidsstelling te dragen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Ouderlijke boedelverdeling

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN