ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Echtscheidingsconvenant is aan te merken als vaststellingsovereenkomst
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-09-2019 (pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7276
Vrouw wil terugkomen van o.a. afspraak over partneralimentatie in vaststellingsovereenkomst, maar geeft op zitting aan dat ze daar bij aangaan nog tevreden over was. Dan is een beroep op dwaling niet meer mogelijk. Gebonden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-09-2019

(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7276
Partijen hebben ter zake de vermogensrechtelijke afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden en de partneralimentatie een overeenkomst gesloten. Hof oordeelt dat deze gelet op de omstandigheden en de bedoeling van partijen kwalificeert als een vaststellingsovereenkomst ex art. 7:900 BW. Een vaststellingsovereenkomst is slechts onder uitzonderlijke omstandigheden aantastbaar. In cash geen dwaling, misbruik van omstandigheden of bedrog. Evenmin ruimte voor derogerende werking redelijkheid en billijkheid.
Rechtbank Midden-Nederland 07-03-2019

(pub. 28-06-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2044
Kinderalimentatie van openbare orde? Rb gaat niet voorbij aan door ouders gesloten ovk. Ondergrens (art. 1:400 lid 2 BW): afspraak kan niet tot gevolg hebben dat in feite wordt afgezien van KAL die volgens wet verschuldigd zou zijn. Beding dat verhindert dat KAL naar boven wordt bijgesteld, zal daar al snel mee op gespannen voet staan. Geen redenen om aan te nemen dat afspraak kinderen te kort doet. Nu niet gebleken dat woning/onderneming meer waard waren dan opgenomen, geen sprake benadeling vrouw, laat staan voor meer dan 1/4.
Rechtbank Den Haag 03-10-2018
(pub. 04-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:11656
Gewezen echtgenoten strijden over de tenuitvoerlegging van hun scheidingsconvenant. Is sprake van (wederzijdse) dwaling, benadeling voor meer dan een kwart of onvoorziene omstandigheden? Uitleg later gesloten depot- c.q. vaststellingsovereenkomst.
Rechtbank Rotterdam 08-08-2018
(pub. 10-09-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:7580
Vordering M tot vernietiging convenant ogv benadeling is vervallen. Vordering is ingesteld meer dan 3 jr na ondertekenen convenant. Betoog dat moment van verdeling datum inschrijving is, slaagt niet. Subs grondslagen voor vernietiging falen eveneens. Wel sprake van nagekomen bestanddelen. V in de gelegenheid gesteld tot leveren tegenbewijs tegen voorshands bewezen geachte stelling dat sprake is van een nagekomen bestanddeel en van de stelling dat door M onverschuldigd betalingen ten behoeve van V zijn gedaan.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-03-2018
(pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:2953
Vragen mbt verdeling huwelijksgoederengemeenschap staande huwelijk in het kader van sluiten huwelijkse voorwaarden. - Is vrouw niet-ontvankelijk in haar verzoek wegens berusting? - Stelplicht en bewijslast voor deelgenoot die beroep doet op de rechtsgevolgen van verzwijging a.b.i. art. 3:194 lid 2 BW. Art.150 Rv - Onderzoek mbt benadeling voor meer dan een kwart. Reikwijdte art. 3:196 BW. Wettelijk vermoeden van dwaling voor het geval de benadeling voor meer dan een vierde is bewezen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vernietiging 3:196 BW

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN