Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Vovo art. 822 Rv X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

A-G: geen vovo ex art. 223 Rv na inschrijving echtscheiding
Parket bij de Hoge Raad 25-05-2018 (pub. 20-06-2018), ECLI:NL:PHR:2018:632
Voordracht tot cassatie in belang der wet. A-G: Hof heeft ten onrechte geoordeeld dat voorlopige voorziening ex art. 223 Rv kan worden verzocht na inschrijving van echtscheidingsbeschikking (met alimentatiebeslissing).
Wijzigingsprocedure ex 824 lid 2 Rv leent zich niet voor herstel verzuim
Rechtbank Den Haag 16-05-2018 (pub. 23-05-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:5790
Een procedure om voorlopige voorzieningen te wijzigen mag niet worden gebruikt om een verzuim te herstellen in de eerste procedure of als verkapt hoger beroep.
Art. 223 Rv niet voor scheidingsprocedure
Rechtbank Noord-Holland 09-03-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:2212
Binnen een echtscheidingsprocedure bestaat geen ruimte om, naast de regeling van art. 821 Rv t/m art. 826 Rv, een op art. 223 Rv gebaseerd verzoek te doen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FP
Parket bij de Hoge Raad 25-05-2018
(pub. 20-06-2018), ECLI:NL:PHR:2018:632
Voordracht tot cassatie in het belang der wet. Hof heeft volgens pg ten onrechte geoordeeld dat na de inschrijving van de echtscheiding op grond van art. 223 Rv nog een voorlopige voorziening verzocht kan worden. Hof heeft miskend dat de mogelijkheid om in scheidingszaken, als bedoeld in Boek III, titel 6, afdeling 2 Rv, een voorlopige voorziening te treffen met betrekking tot een uitkering tot levensonderhoud bij uitsluiting wordt bepaald door hetgeen is bepaald in die afdeling.
FP
Rechtbank Den Haag 16-05-2018
(pub. 23-05-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:5790
Bij de eerste vovo procedure is het verzoek om partneralimentatie afgewezen. De vrouw dient opnieuw verzoek in. Zij legt hieraan ten grondslag dat de rb is uitgegaan van onvolledige gegevens. Gelet op Art. 824 lid 2 Rv is de vrouw ontvankelijk. Haar verzoek wordt echter afgewezen aangezien het wijzigingsverzoek het karakter heeft van een verkapt hoger beroep. Een wijzigingsprocedure leent zich op grond van voornoemd artikel niet voor het herstellen van verzuim in de eerste procedure (indienen nadere financiele gegevens).
FP
Rechtbank Noord-Holland 09-03-2018
(pub. 20-04-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:2212
Binnen een echtscheidingsprocedure bestaat geen ruimte om, naast de regeling van art. 821 Rv t/m art. 826 Rv, een op art. 223 Rv gebaseerd verzoek te doen.
FP
Rechtbank Oost-Brabant 13-10-2017
(pub. 13-10-2017), niet gepubliceerd
Tijdens echtscheiding heeft een procedure voorlopige voorzieningen (vovo) plaatsgevonden, en daarna procedure wijziging vovo (afwijzing). Man niet ontvankelijk in verzoek schorsing executie vovo ex art. 223 Rv nu dit artikel niet is bedoeld voor toepassing tijdens een echtscheidingsprocedure. De limitatieve opsomming van art. 822 Rv staat in de weg aan verbod schorsing executie. Een procedure ex art. 438 lid 1 Rv dient voor de bevoegde rechter te worden gebracht en kan niet bij verzoekschrift worden ingeleid.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vovo art. 822 Rv

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN