ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Tijdens scheidingsprocedure beroep op betaling kosten huishouding mogelijk?
Gerechtshof Amsterdam 22-01-2019 (pub. 05-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:173
Ja, ook al betaalt man ogv voorlopige voorzieningen partneralimentatie van € 11.064 p.m. aan vrouw. Maar tandartskosten ad € 24.330 zijn geen kosten huishouding ex art. 1:84 BW.
Voorlopige voorzieningen ogv art. 223 Rv in scheidingsprocedure?
Hoge Raad 31-08-2018 (pub. 31-08-2018), ECLI:NL:HR:2018:1414
Als in een scheidingsprocedure de mogelijkheid ontbreekt om ogv art. 821-826 Rv voorlopige voorzieningen te vragen, laat deze bijzondere regeling niet toe dat voorlopige voorzieningen kunnen worden gevraagd ogv art. 223 Rv.
A-G: geen vovo ex art. 223 Rv na inschrijving echtscheiding
Parket bij de Hoge Raad 25-05-2018 (pub. 20-06-2018), ECLI:NL:PHR:2018:632
Voordracht tot cassatie in belang der wet. A-G: Hof heeft ten onrechte geoordeeld dat voorlopige voorziening ex art. 223 Rv kan worden verzocht na inschrijving van echtscheidingsbeschikking (met alimentatiebeslissing).
Wijzigingsprocedure ex 824 lid 2 Rv leent zich niet voor herstel verzuim
Rechtbank Den Haag 16-05-2018 (pub. 23-05-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:5790
Een procedure om voorlopige voorzieningen te wijzigen mag niet worden gebruikt om een verzuim te herstellen in de eerste procedure of als verkapt hoger beroep.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 22-01-2019

(pub. 05-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:173
Vrouw, die al jaren door haar man werd gemaand om minder uit te geven, verliet echtelijke woning in zomer van 2016, waarna man in december van dat jaar liet weten dat hij wilde scheiden. Vrouw liet daarna gebit opknappen voor € 24.330,05. Man diende in januari 2018 echtscheidingsverzoek in. Er zijn voorlopige voorzieningen a.b.i. art. 822 Rv, maar vrouw wil dat man daarnaast genoemde tandartskosten fourneert (met rente vanaf 17-11-2017). Ze baseert zich op art. 1:84 BW. Moet man fourneren?
Rechtbank Rotterdam 05-09-2018
(pub. 06-09-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:7454
Afwijzing verzoek wijziging voorlopige voorziening Art. 824 Rv. Bedrag voor levensonderhoud is bepaald op de tussen partijen net voor de vorige zitting gesloten schikking. Verzoek tot wijziging wordt afgewezen omdat de omstandigheden niet zodanig gewijzigd zijn dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn om vast te houden aan de overeenkomst.
Hoge Raad 31-08-2018

(pub. 31-08-2018), ECLI:NL:HR:2018:1414
Cassatie in belang der wet. Rb bepaalt bij e.s. partnerali en stelt deze miv 1-12-'15 op nihil. Inschrijving es op 30-10-'15. Op verzoek vrouw bepaalt hof voorlopige p.a. ogv art. 233 Rv. HR casseert en bepaalt dat de bijz. regeling voor voorlopige voorzieningen tijdens de scheidingsprocedure ex art. art. 821 Rv - art. 826 Rv geen ruimte laat voor het vaststellen v.e. voorlopige onderhoudsbijdrage voor de duur vh hoger beroep op voet art. 223 Rv wanneer de mogelijkheid daartoe o.g.v. art. 821-826 Rv ontbreekt.
Parket bij de Hoge Raad 25-05-2018

(pub. 20-06-2018), ECLI:NL:PHR:2018:632
Voordracht tot cassatie in het belang der wet. Hof heeft volgens pg ten onrechte geoordeeld dat na de inschrijving van de echtscheiding op grond van art. 223 Rv nog een voorlopige voorziening verzocht kan worden. Hof heeft miskend dat de mogelijkheid om in scheidingszaken, als bedoeld in Boek III, titel 6, afdeling 2 Rv, een voorlopige voorziening te treffen met betrekking tot een uitkering tot levensonderhoud bij uitsluiting wordt bepaald door hetgeen is bepaald in die afdeling.
Rechtbank Den Haag 16-05-2018

(pub. 23-05-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:5790
Bij de eerste vovo procedure is het verzoek om partneralimentatie afgewezen. De vrouw dient opnieuw verzoek in. Zij legt hieraan ten grondslag dat de rb is uitgegaan van onvolledige gegevens. Gelet op Art. 824 lid 2 Rv is de vrouw ontvankelijk. Haar verzoek wordt echter afgewezen aangezien het wijzigingsverzoek het karakter heeft van een verkapt hoger beroep. Een wijzigingsprocedure leent zich op grond van voornoemd artikel niet voor het herstellen van verzuim in de eerste procedure (indienen nadere financiele gegevens).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vovo art. 822 Rv

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN