ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Birdnesting
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15-10-2019 (pub. 21-10-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:4581
Afwijzing van verzoek vader om 'birdnesting' als voorlopige zorgregeling te bepalen. Het gaat om een zeer jong kind dat nog veel zorg nodig heeft en voor wie continuïteit en voorspelbaarheid in de verzorging belangrijk zijn.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 05-09-2019 (pub. 21-10-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:3953
Vader wil birdnesting met een week op-week af-regeling voor de ouders. Verzoek vader toegewezen: de kinderen blijven dan in hun vertrouwde omgeving en kunnen wennen aan de situatie dat hun ouders van elkaar gaan scheiden
Man wil terugkomen van afspraak kinderalimentatie in ouderschapsplan
Rechtbank Rotterdam 12-09-2019 (pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7303
Vrouw verzoekt dat man bij wijze van voorlopige voorziening wordt veroordeeld tot betaling van kinderalimentatie cf. ouderschapsplan. Toegewezen: omstandigheden die hij aanvoert (schulden) waren al bekend. Niet "onaanvaardbaar".
Hoger beroep tegen beschikking (gewijzigde) voorlopige voorzieningen niet mogelijk
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-08-2019 (pub. 19-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3037
Beschikking afwijzing verzoek alimentatie, tevens verstaansbeschikking kosten woning, was vovo ex art. 822 Rv, dus wijziging mogelijk. Appelverbod. Beroep op doorbrekingsgrond ('wetsartikel ten onrechte toegepast') verworpen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 05-09-2019

(pub. 21-10-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:3953
Voorlopige zorgregeling. Moeder verzoekt het exclusief gebruik vd echtelijke woning voor haar en de 3 kinderen. Vader wil birdnesting met een week op-week af-regeling voor de ouders. Verzoek vader toegewezen. Dat hij niet goed voor kinderen zou kunnen zorgen is niet gebleken: in ieder geval hebben de bedenkingen van moeder over de opvoedcapaciteiten vd man haar er niet van weerhouden om hen tijdens zomervakantie 2 weken onafgebroken bij hem in de woning te laten verblijven.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15-10-2019

(pub. 21-10-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:4581
Voorlopige voorzieningen verzoek om een ‘birdnesting’-regeling is een verzoek ex art. 822 Rv. Afwijzing want teveel contra-indicaties. Het gaat om een zeer jong kind, dat vanwege haar jonge leeftijd veel zorg nodig heeft. Continuïteit en voorspelbaarheid zijn in de verzorging belangrijk. De verhoudingen tussen partijen zijn op zijn minst gespannen, en er zijn onvoldoende alternatieve woonmogelijkheden voor beide partijen op de momenten dat er niet in de echtelijke woning kan worden verbleven.
Rechtbank Rotterdam 12-09-2019

(pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7303
Partijen zijn een kinderbijdrage overeengekomen in het ouderschapsplan. De vrouw verzoekt vaststelling van deze kinderbijdrage in de vovo procedure. Man stelt dat hij ogv red&bill. niet aan OP gehouden kan worden, omdat omstandigheden sindsdien gewijzigd zijn. Rb volgt man niet, omdat de schulden al bekend waren op moment sluiten OP, de man voorts de daling van zijn inkomen niet heeft aangetoond en met zijn eigen woonlasten is reeds in het forfaitaire bedrag in de berekening rekening gehouden. Niet "onaanvaardbaar".
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-08-2019

(pub. 19-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3037
Beschikking waarin gemaakte afspraken zijn vastgelegd betreft een beslissing als bedoeld in art. 822 Rv. Rb heeft in die beschikking immers verzoek vrouw tot bepalen voorlopige kinder- en partnerbijdrage afgewezen. Dat dictum ‘verstaansbeslissing’ bevat mbt afspraken kosten echtelijke woning maakt dit niet anders. Rb kon dus ook op verzoek vd man de vovo wijzigen (art. 824 lid 2 Rv). Daartegen staat geen appel open. Geen sprake van doorbrekingsgronden (Enka/Dupont-criterium HR 29-03-1985).
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-08-2019

(pub. 12-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6337
Afwijzing verzoek tot schorsing tenuitvoerlegging beschikking waarin hoofdverblijf bij vader is bepaald. Moeder heeft geen belang bij schorsing, omdat in dat geval teruggevallen wordt op de voorlopige voorziening in kort geding, waarin het kind ook voorlopig aan vader is toevertrouwd. Nodeloos procederen, proceskostenveroordeling. Hof suggereert ‘eigen beursje’: het zou de advocaat sieren indien zij de kosten waartoe de moeder veroordeeld wordt voor haar rekening neemt. Tevens afwijzing verzoek om raadsonderzoek.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vovo art. 822 Rv

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN