ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Man wil terugkomen van ouderschapsplan: veroordeeld tot betaling in voorlopige voorzieningenprocedure
Rechtbank Rotterdam 12-09-2019 (pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7303
Toewijzing verzoek vrouw dat man bij wijze van voorlopige voorziening wordt veroordeeld tot betaling van KAL cf. ouderschapsplan. Omstandigheden die hij aanvoert (schulden) waren al bekend. Niet "onaanvaardbaar".
Hoger beroep tegen beschikking (gewijzigde) voorlopige voorzieningen niet mogelijk
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-08-2019 (pub. 19-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3037
Beschikking afwijzing verzoek alimentatie, tevens verstaansbeschikking kosten woning, was vovo ex art. 822 Rv, dus wijziging mogelijk. Appelverbod. Beroep op doorbrekingsgrond ('wetsartikel ten onrechte toegepast') verworpen.
Moeder miskent implicatie van uitspraak in kort geding: proceskostenveroordeling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-08-2019 (pub. 12-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6337
Moeder vraagt schorsing uitspraak bodemrechter (wijziging hoofdverblijf en zorgregeling) maar gaat voorbij aan uitspraak kort gedingrechter: kind is aan vader toevertrouwd. Zou advocaat sieren om kosten moeder te dragen.
Tijdens scheidingsprocedure beroep op betaling kosten huishouding mogelijk?
Gerechtshof Amsterdam 22-01-2019 (pub. 05-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:173
Ja, ook al betaalt man ogv voorlopige voorzieningen partneralimentatie van € 11.064 p.m. aan vrouw. Maar tandartskosten ad € 24.330 zijn geen kosten huishouding ex art. 1:84 BW.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 12-09-2019

(pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7303
KAL. Partijen zijn een kinderbijdrage overeengekomen in het OP. De vrouw verzoekt vaststelling van deze kinderbijdrage in de vovo procedure. Man stelt dat hij ogv red&bill. niet aan OP gehouden kan worden, omdat omstandigheden sindsdien gewijzigd zijn. Rb. volgt man niet, omdat de schulden al bekend waren op moment sluiten OP, de man voorts de daling van zijn inkomen niet heeft aangetoond en met zijn eigen woonlasten is reeds in het forfaitaire bedrag in de berekening rekening gehouden. Niet "onaanvaardbaar".
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-08-2019

(pub. 19-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3037
Beschikking waarin gemaakte afspraken zijn vastgelegd betreft een beslissing als bedoeld in art. 822 Rv. Rb heeft in die beschikking immers verzoek vrouw tot bepalen voorlopige kinder- en partnerbijdrage afgewezen. Dat dictum ‘verstaansbeslissing’ bevat mbt afspraken kosten echtelijke woning maakt dit niet anders. Rb kon dus ook op verzoek vd man de vovo wijzigen (art. 824 lid 2 Rv). Daartegen staat geen appel open. Geen sprake van doorbrekingsgronden (Enka/Dupont-criterium HR 29-03-1985).
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-08-2019

(pub. 12-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6337
Afwijzing verzoek tot schorsing tenuitvoerlegging beschikking waarin hoofdverblijf bij vader is bepaald. Moeder heeft geen belang bij schorsing, omdat in dat geval teruggevallen wordt op de voorlopige voorziening in kort geding, waarin het kind ook voorlopig aan vader is toevertrouwd. Nodeloos procederen, proceskostenveroordeling. Hof suggereert ‘eigen beursje’: het zou de advocaat sieren indien zij de kosten waartoe de moeder veroordeeld wordt voor haar rekening neemt. Tevens afwijzing verzoek om raadsonderzoek.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-05-2019
(pub. 05-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4329
Verzoek voorlopige voorziening partneralimentatie in hoger beroep ontvankelijk, nu de door de Rb op 25-11-2016 bepaalde partneralimentatie per datum inschrijving echtscheiding (nog) niet voor tenuitvoerlegging vatbaar is: appel van Rb-beschikking die niet uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. Als ingangsdatum geldt datum beschikking hof. Voor bepaling behoefte en draagkracht wordt grotendeels aangesloten bij beschikking Rb.
Gerechtshof Den Haag 11-06-2019
(pub. 11-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1871
Familierecht. Verhuizing/hoofdverblijfplaats. Verhouding kort geding ex art. 254 Rv en voorlopige voorzieningen op de voet van art. 821 ev. Rv. Spoedeisend belang.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vovo art. 822 Rv

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN