ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Rechtszaken over Insiya, ontvoerd naar India
Rechtbank Noord-Holland 14-02-2019 (pub. 04-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1684
Moeder vraagt staande huwelijk eenhoofdig gezag over kind van partijen, ontvoerd naar India. Verzoek afgewezen: niet mogelijk om tijdens het huwelijk gezamenlijk gezag te wijzigen in eenhoofdig gezag.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 01-02-2019

(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:1147
Jongmeerderjarige heeft V gemachtigd. V verzoekt aanzienlijk lager bedrag dan M bereid is te betalen én dan jongmeerderjarige nodig heeft. Rb wijst hoger bedrag toe dan verzocht. Behoefte PAL cfm lijstje V. Geen sprake van verdiencapaciteit V gelet op leeftijd en afstand tot arbeidsmarkt. Bij jusvgl wordt rekening gehouden met feit dat V geen belasting betaalt over ontvangen PAL. Ingangsdatum PAL niet eerder dan inschrijving e.s. Afwijzing (impliciete?) verzoek V tot verrekening kosten ivm ontbreken grondslag.
Rechtbank Noord-Holland 14-02-2019

(pub. 04-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1684
Indiase kinderontvoering. Verzoek van moeder om echtgenoot gezag te ontnemen niet voor toewijzing vatbaar. Daarvoor is tijdens huwelijk geen wettelijke grondslag. Evenmin plaats voor verklaring voor recht dat man onbevoegd is het gezag over kind uit te oefenen wegens een geestelijke stoornis. Man staat niet onder curatele en er zijn geen aanwijzingen dat zijn geestvermogens zodanig zijn gestoord dat hij daartoe in de onmogelijkheid verkeert. Weghalen kind naar India en belemmeren contact met moeder doen hieraan niet af.
Gerechtshof Den Haag 18-03-2015
(pub. 14-04-2016), ECLI:NL:GHDHA:2015:872
De vrouw woont met het kind van partijen in Venezuela. Het hof is van oordeel dat met de kosten die de man voor omgang met de minderjarige moet maken het deel van zijn draagkracht dat beschikbaar is voor de minderjarige ruimschoots opgaat.  
Gerechtshof Den Haag 24-02-2015
(pub. 06-03-2015), ECLI:NL:GHDHA:2015:489
De vrouw, de kinderen en de man hebben hun gewone verblijfplaats in Nederland. Op grond van artikel 3, aanhef en onder a en b, van de Alimentatieverordening heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht. Forumkeuze is uitgesloten (artikel 4 llid 3 Alimentatieverordening). De vrouw heeft ondanks vorenstaande, een vordering tot vaststelling kinderalimentatie in Marokko ingesteld en daarbij willens en wetens onjuiste gronden aangevoerd. Zij maakt daarmee misbruik van haar bevoegdheid, hetgeen onrechtmatig is.
Gerechtshof Amsterdam 01-10-2013
(pub. 13-11-2013), ECLI:NL:GHAMS:2013:3940
De Marokkaanse rechter heeft tussen partijen, onder toepassing van Marokkaans recht, de echtscheiding uitgesproken en heeft daarbij diverse onderhoudsbijdragen aan de man opgelegd. In geschil is of de man belang heeft bij zijn gewijzigde verzoek voor recht te verklaren dat het hem in Nederland aan de benodigde draagkracht ontbreekt om onderhoudsbijdragen te voldoen. Het hof acht in hetgeen door de man is aangevoerd een toereikend belang aanwezig voor het beoordelen van de door hem verzochte verklaring voor recht. Het hof verklaart...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
IPR en alimentatie: overig

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN