Split, fiscale en financiële oplossingen die recht doen aan beide partners

Hèt alimentatierekenprogramma voor de professional
Raad van Advies

Agnes van Wieren
mr. A.R. (Agnes)
van Wieren
Eric Ebben
mr. dr. E.W.J (Eric)
Ebben
Frits van der Kamp
mr. F.H. (Frits)
van der Kamp


Raad van Advies

Nieuwsbrief oktober 2016

  • AOW-bedragen automatisch ingevuld (vanaf tarieven 2016)
  • Algemene heffingskorting in de jus-berekening aangepast
  • Programma Split-Online Congres 2016 compleet

Nieuwsbrief september II 2016

  • Weergave onverdeelde woning!!!
  • Aanpassen draagkracht (#137)
  • Aanmelden voor het congres
Naar alle Nieuwsbrieven >>

Gratis gebruikerscursus 16-12-2016   Meer info >>
Alimentatierekenen (beginner) 18-01-2017   Meer info >>
Gratis gebruikerscursus 03-02-2017   Meer info >>

Alimentatie

Naast het alimentatierekenprogramma Split-Online bieden wij ook nog een Kennisbank aan. Hieronder ziet u de twee laatst gepubliceerde artikelen.

Behoeftigheid van jongmeerderjarige ter discussie?
(Mr. Sanaz Kousedghi )

De Hoge Raad is op 30 september 2016 voor het eerst stil­ge­staan bij de behoef­tig­heid van jong­meer­der­ja­rigen. De Hoge Raad beves­tigt de regel uit art. 1:392 lid 2 BW dat de behoef­tig­heid van een jong­meer­der­jarige niet ter dis­cussie mag worden gesteld.

Hof Den Haag 15 juni 2016: een interessante uitspraak!
(Mr. Hanneke Moons)

Hanneke Moons behandelt de beschikking van 15 juni 2016 van Hof Den Haag, waarin het Hof de contouren schetst van de toepassing van het forfaitaire stelsel van de kinder­alimentatie. Daar kan de rechts­praktijk haar voordeel mee doen.

kennisbank