Zoveel meer

Split-Online is zoveel meer dan alimentatierekenen. Split-Online is gemaakt om mensen meer inzicht te geven in hun financiën na scheiding. Meer inzicht betekent meer controle en rust. Met Split-Online beschikt u over meer functies. U maakt een vermogensopstelling, een convenant en ouderschapsplan. Wanneer ouders co-ouderschap met een kinderrekening wensen, maakt u dit met Split-Online inzichtelijk. Gegevens van uw cliënten kunnen worden opgehaald met een app en direct worden verwerkt tot een berekening. U geeft cliënten inzicht in de pensioenproblematiek door onze samenwerking met PensioenSolutions. Op de hoogte blijven van wetgeving en jurisprudentie? Split-Online heeft een uitgebreide kennisbank. Met Split-Online beschikt u gelijk over een supportteam dat uw vragen beantwoordt en alle dagen bezig is het programma beter te maken.

Split-Online is verreweg het meest uitgebreide,  gebruikersvriendelijke en best geprijsde alimentatieprogramma van Nederland. 

Split-Online wordt dan ook gebruikt door de meeste gespecialiseerde familierechtadvocaten, mediators, notarissen en financieel adviseurs. Grote en kleinere gemeenten gebruiken Split-Online voor het berekenen van de hoogte van bijstandsverhaal. Meer leest u bij de voordelen van Split-Online.

PRIJZEN

 • JAAR ABONNEMENT
 • € 483per jaar
 • Met enige regelmaat een berekening maken
 •  
 • Facturering per kalenderjaar
 •  
 •  
 • MAAND ABONNEMENT
 • € 58per maand
 • Voor incidentele berekeningen
 • Na 30 dagen automatisch deactiveren
 • Zelf op ieder moment te activeren
 • Berekeningen blijven behouden
 •  

Prijzen excl. BTW, jaarlijks geindexeerd met percentage voor onderhoudsverplichting.

Abonnementsvormen

Jaarabonnement / Maandabonnement / Overstapabonnement / Gratis uitproberen / Kennisbank

Jaarabonnement

Dit is het meest gebruikte abonnement. Voor elke gebruiker die met enige regelmaat een berekening wenst te maken is dit de juiste optie.

De kosten voor een jaarabonnement zijn 445 euro per jaar. Wij factureren van januari tot december. Indien u gedurende het jaar een abonnement afneemt, dan zult u een factuur ontvangen voor het resterende jaar. (we indexeren jaarlijks met het percentage voor onderhoudsverplichting)

Naast de hoofdgebruiker kunt u ook extra medewerkers binnen uw kantoor toegang geven tot Split-Online. Een extra medewerker kunt u zelf opvoeren in het scherm gegevens wijzigen. De kosten voor de extra medewerkers zijn 45 euro per persoon.

Maandabonnement

Het maandabonnement kan gestart worden op het moment dat u een berekening wenst te maken. U kunt zelf het account activeren door in te loggen op Split-Online. U zal dan naar een reactivatie scherm worden geleid. Hier kunt u kiezen voor een maandabonnement. Vanaf dat moment is het abonnement voor 30 dagen actief. Na 30 dagen zal het automatisch deactiveren. Wanneer u een volgende berekening wilt maken kunt u opnieuw een maandabonnement afsluiten. U betaalt dus geen kosten wanneer u geen berekening maakt. Wanneer u vaker dan 8 maal per jaar het account activeert, dan is het goedkoper om een jaarabonnement af te sluiten. De kosten voor een maandabonnement zijn 54 euro per keer dat het is geactiveerd.

Overstapabonnement

Het overstapabonnement houdt in dat u Split-Online kosteloos kunt gebruiken zolang het abonnement op het andere rekenprogramma nog loopt. Graag vernemen we van u de einddatum van het abonnement op het andere rekenprogramma. U dient zelf de opzegging van het andere programma te verzorgen.

Gratis uitproberen

Als laatste (of eigenlijk vaak de eerste) optie bieden wij ook de mogelijkheid om gratis en zonder verplichtingen Split-Online uit te proberen. U kunt een aantal weken gebruik maken van Split-Online. Na deze periode zullen wij u door middel van een e-mail vragen of u verder wenst te gaan met Split-Online.

Kennisbank

Als extra toevoeging hebben wij ook een kennisbank. Hierin staan alle belangrijke uitspraken gecategoriseerd op trefwoorden, staan er per trefwoord artikelen en vindt u interessante blogs. Deze kunt u extra toevoegen aan uw abonnement op Split-Online of los afsluiten. De kosten hiervoor zijn 219 euro per jaar en 22 euro per extra medewerker.

VOORDELEN

Samengestelde gezinnen

De module is gebaseerd op wetgeving (wie zijn onderhoudsplichtig?) en jurisprudentie. Vanuit de jurisprudentie is een methodiek ontwikkeld om te komen tot een verdeling van de draagkracht over alle kinderen waarvoor een onderhoudsplicht bestaat. U geeft snel, duidelijk en eenvoudig vorm aan deze verplichtingen. De grafische voorstelling geeft een overzicht van de stamboom en de inschrijvingen (gezinssamenstellingen).
Er is veel flexibiliteit ingebouwd. Zoals u van ons gewend bent kunnen de berekende bedragen weer naar wens worden aangepast.

Vermogensopstelling; met verdeling van vermogensbestanddelen;

Naast de alimentatieberekening kunt u met Split-Online ook een vermogensopstelling en verdeling maken. Nadat de verdeling is gemaakt, blijkt direct wat de één aan de ander moet voldoen uit hoofde van de overbedeling. Een overzichtelijke print maakt dat u uw cliënten een duidelijk inzicht hebben.
NB: Het is ook mogelijk het webformulier verrekenen en verdelen (rechtspraak) te printen.

Draagkrachtberekening & berekening van het netto inkomen na scheiding

Met Split-online maakt u niet allen snel en eenvoudig een draagkrachtberekening conform de tremanormen. De resultaten worden gelijk vertaald naar een berekening van het netto inkomen na de scheiding. De netto berekening gaat in eerste instantie uit van de gegevens volgens de tremanormen, maar kunnen eenvoudig worden aangevuld met financiën waarmee de tremanormen geen rekening houden. Denk bijvoorbeeld aan een auto van de zaak, spaarloon en kinderbijslag en allerlei vaste lasten. Het bruto – netto overzicht brengt inzicht en controle terug bij uw cliënten.

Gebruikersvriendelijk (snelle invoer); veel tijdsbesparing per dossier

Een draagkrachtberekening bestaat uit veel onderdelen. De inkomensgegevens moeten worden ingevoerd. In geval van inkomen uit loondienst kan worden gekozen voor een invoer vanuit de jaaropgave of een invoer vanuit de salarisstrook. Bij andere inkomstenbronnen, zoals winst uit onderneming, overige werkzaamheden, inkomsten uit vermogen etc. vindt u handige specificaties die de invoer vergemakkelijken.
Bij de eigen woning kunt u een annuïteitenlening opvoeren, zodat u ook zonder opgave van derden kunt bepalen wat de woonlast gaat zijn. 
Split-Online rekent het besteedbaar inkomen uit voor het bepalen van de behoefte (inkomen tijdens huwelijk) en het besteedbaar inkomen na scheiding voor het bepalen van de draagkracht. U kunt in 1 berekening de(geïndexeerde)  behoefte uit het verleden betpalen en de draagkracht van vandaag. Split-Online berekent zoveel mogelijk automatisch. Zo worden de vakantietoeslag, zvw-premie, zelfstandigenaftrek, heffingskortingen, kindgebonden budget, vrijstellingsbedragen in Box3 automatisch berekend. Wel zo makkelijk. Tenslotte hebt u in Split-Online ruimschoots de gelegenheid om notities en specificaties te maken, zodat u per onderdeel uw motivatie, informatiebron e.d. kunt documenteren.
Split-online is gemaakt om zo flexibel mogelijk in te kunnen spelen op de wensen van uw cliënten. Dit alles met een snelle, duidelijke en overzichtelijk invoer van gegevens. De gegevens die u invoert worden door Split-online direct opgeslagen, zodat u nooit bang hoeft te zijn dat u vergeet de gegevens te ‘saven’.

Koppelingen met andere pakketten

Om u als gebruikers nog sneller te kunnen laten werken met Split-Online hebben we met uitgevers van CRM-software (Customer Relation Management) contact gezocht voor het maken van een koppeling met Split-Online.

Door de koppeling kan vanuit de CRM-software een dossier worden aangemaakt in Split-Online, waarbij de clientgegegevens worden overgenomen. 

Meer informatie

Als advocaat in familierechtzaken maak ik al jaren gebruik van alimentatierekenprogramma's. Split is het beste programma dat ik tot op heden heb gebruikt. Het is snel, gebruiksvriendelijk en overzichtelijk.

mr L. van Osch - KZO|O13 Advocaten te Tilburg
Cursussen

Stiefouders, samengestelde gezinnen enzo

16 mei 2024

Alimentatierekenen (beginner)

28 mei 2024

Ondernemer & Alimentatie

20 juni 2024

Het Educatie-Online EindejaarsCongres | De Jaarafsluiting

18 december 2025

Meer cursussen