ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Onderzoeken n.a.v. Rapport Staatscommissie Herijking ouderschap
‘De weg is vrij voor een meerouderschaps- en draagmoederschapswet,’ aldus COC en Meer dan Gewenst. ‘We roepen kabinet en Kamer op om geen dag langer te wachten met wetgeving.’
Draagmoederschap met anonieme eiceldonatie op Cyprus
Rechtbank Amsterdam 23-01-2019 (pub. 19-02-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:352
Duo-vaders niet gehandeld in belang van de kinderen, nu hen mogelijkheid is ontnomen duidelijkheid te krijgen over genetische moeder. Is in NL verboden. Ivm recht op family life kinderen toch adoptie door duovader.
Ontwikkelingen rond het draagmoederschap in Nederland
Draagmoederschap 2019 Staatscommissie-proof? ( Nicoline Grijmans-Veenendaal 14-11-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 23-01-2019

(pub. 19-02-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:352
Rechter oordeelt dat mannen laakbaar handelden door zich niet te laten informeren over traject van hoogtechnologisch draagmoederschap op Cyprus, waarbij zij gebruik maakten ve anonieme eiceldonor, terwijl dat in Nederland niet is toegestaan. Hierdoor is de kinderen het recht op toegang tot hun afstammingsgegevens ontnomen, wat kwalijke zaak is, aangezien kennis hiervan van groot belang is voor de (identiteits)ontwikkeling van een kind. Gelet op recht familylife kinderen wordt adoptie door duovader niettemin toegewezen.
Rechtbank Amsterdam 01-06-2018

(pub. 25-06-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:3985
In deze casus is sprake van een genetische moeder, een draagmoeder en een wensmoeder. De wensmoeder wordt juridisch ouder door adoptie. Wat betreft het vaderschap van haar echtgenoot, tevens zaadddonor: nu voldaan is aan de voorwaarden van art. 10:100 BW wordt de uitspraak van het Dane County District Court van de State of Wisconsin, Verenigde Staten van 17 maart 2016 van rechtswege erkend. Het gevolg hiervan is dat het vaderschap van de man vaststaat.
Rechtbank Amsterdam 09-05-2018

(pub. 24-05-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:3172
Tweeling verwekt door semen man en eicel die afkomstig zou zijn van andere vrouw dan de draagmoeder. De ivf vond plaats op Cyprus, terwijl zowel de man als diens partner als de draagmoeder Nederlander zijn. (Wens-)ouders verzoeken stiefouderadoptie door partner man en gezagswijziging: eerst eenhoofdig gezag van vader en zodra de adoptie kracht van gewijsde heeft gezag van beide ouders. Rb gelast onder meer onderzoek naar de omstandigheden waaronder anonieme eiceldonatie op Cyprus in zijn werk gaat. art. 1:253c lid 1 BW.
Rechtbank Den Haag 06-06-2016
(pub. 17-04-2018), ECLI:NL:RBDHA:2016:17211
Verzoek tot beëindigen gezag draagmoeder & man en adoptie door verzoekers. Gewone verblijfplaats kinderen: India. Gezag: rechtsmacht NL rechter (art. 5 Rv); NL recht toepasselijk (art. 15 lid 2 Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996). Gezag draagmoeder & man beoordeeld naar Indiaas recht; beëindiging ouderlijk gezag. Adoptie: rechtsmacht NL rechter (art. 3 Rv); toepasselijk recht: Haags Adoptieverdrag. Bepalingen verdrag, uitvoeringswet en Wobka niet onverkort toepasselijk. Voldaan aan NL vereisten toepassing hoogtechnologis...
Rechtbank Den Haag 15-03-2017
(pub. 17-04-2018), ECLI:NL:RBDHA:2017:16474
Aanhouding beslissing mbt verzoek tot adoptie van kinderen die door draagmoeder werden gebaard. Staat vast dat minderjarigen zijn geboren dmv #eiceldonatie ve donor niet zijnde de draagmoeder?
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Staatscommissie herijking ouderschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN